X

Đại học ở Glasgow, Scotland - Xếp hạng & Đánh giá

Glasgow
university icon
5
Đại học ở Glasgow
student population icon
77,995
sinh viên
population icon
611,000
Dân số
  • 5 trường đại học ở Glasgow đã được liệt kê trong 20 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 10 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 4 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Glasgow:

#1

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Khác #1  #1  University of Strathclyde

#2

Kỹ Thuật — Khác #1  #1  University of Strathclyde

#3

thương mại — Khác #1  #1  University of Glasgow

#4

Y học & Sức khỏe — Thú y #1  #1  University of Glasgow

#5

Nghệ thuật thị giác & trình diễn — Khác #1  #1  University of Glasgow

#6

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #1  #1  University of Glasgow

#7

Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng — Khác #1  #1  University of Strathclyde

#8

Khoa học tự nhiên — Khác #2  #3  University of Strathclyde

#9

Luật — Luật (nói chung) #2  #1  University of Glasgow

#10

Ngôn ngữ & Văn học — Các Nghiên cứu khác về Châu Âu #3  #1  University of Glasgow

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (2030 đánh giá)
#69  #2  QS World University Rankings
#93  #2  THE World University Rankings
#151  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#86  #2  Webometrics
#181  #2  Scimago Institutions Ranking
#204  #2  Nature Index
#93  #2  The World’s Most International Universities
#158  #3  CWUR Center for World University Rankings
#44  #3  Reuters Most Innovative Universities Europe
#18  #3  CUG The Complete University Guide
#119  #2  RUR Reputation Ranking
#159  #3  RUR Research Performance Ranking
#148  #3  RUR World University Rankings
#23  #2  University league tables
#17  #2  The Times Good University Guide
#92  #12  The Economist British Universities
#134  #2  URAP World Ranking
#119  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#42  #2  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (106 đánh giá)
#268  #5  QS World University Rankings
#401  #8  THE World University Rankings
#501  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#378  #5  Webometrics
#483  #6  Scimago Institutions Ranking
#451  #5  Nature Index
#424  #11  CWUR Center for World University Rankings
#41  #1  Financial Times - Executive MBA
#39  #7  CUG The Complete University Guide
#389  #6  RUR Reputation Ranking
#431  #6  RUR Research Performance Ranking
#375  #7  RUR World University Rankings
#52  #7  University league tables
#44  #8  The Times Good University Guide
#86  #11  The Economist British Universities
#450  #6  URAP World Ranking
#477  #6  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#203  #6  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (1434 đánh giá)
#3760  #11  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (69 đánh giá)
#601  #10  THE World University Rankings
#1110  #8  Webometrics
#667  #9  Scimago Institutions Ranking
#77  #10  CUG The Complete University Guide
#546  #8  RUR Reputation Ranking
#601  #8  RUR Research Performance Ranking
#627  #8  RUR World University Rankings
#89  #12  University league tables
#101  #11  The Times Good University Guide
#24  #4  The Economist British Universities
#1352  #9  URAP World Ranking

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Glasgow

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018Nature Index

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Số bài báo tính theo phân cấp đã điều chỉnh mức độ quan trọng
Số bài báo tính theo phân cấp (FC)
Số bài báo (AC)

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

The Economist Newspaper Limited

Đã đăng: tháng tám, 2017The Financial Times Limited, UK

Đã đăng: tháng mười, 2016The Guardian News and Media Limited

Đã đăng: tháng năm, 2018The Times and The Sunday Times

Đã đăng: tháng chín, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
* Dấu hoa thị ở trong bất kỳ trường nào trong bảng môn học chỉ rõ việc sử dụng dữ liệu từ tài liệu Good University Guide năm ngoái(bản năm 2016), tháng 11, 2015.
Chất lượng giảng dạy 67.0%
(tỷ lệ sinh viên - nhân viên)
Kinh nghiệm của sinh viên 33.0%
(chi tiêu cho dịch vụ và phương tiện)*
Chất lượng nghiên cứu
*không cùng với bảng môn học
Triển vọng khi tốt nghiệp
(đầu tiên và 2: 1)
Tiêu chuẩn đầu vào

The University League Tables

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

Thomson Reuters

Đã đăng: tháng tư, 2019Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X