X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Anh ở Anh, Vương Quốc Anh, Anh, Vương Quốc Anh, Anh, Vương Quốc Anh, Anh, Vương Quốc Anh, Anh

Anh
92 trường ngoại ngữ trong Anh, từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Tìm trường Tiếng Anh tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Anh theo nhóm cho người lớn tại Anh.
Bạn cũng có thể so sánh các khóa học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Anh.

Học viên đánh giá chung các trường ở Anh:
4.2/5.0 (1651 ý kiến đánh giá)

Birmingham

Study & Live in your Teacher's Home, Birmingham
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (1)

Bournemouth

ETC International College, Bournemouth
Các hạng mục khoá học (12)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (27)
BEET Language Centre, Bournemouth
Các hạng mục khoá học (11)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (23)
United World School of English, Bournemouth
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (15)
Kings, Bournemouth
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (19)
Bright School of English, Bournemouth
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (13)
Eurocentres, Bournemouth
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (12)
Anglo-Continental, Bournemouth
Các hạng mục khoá học (10)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (27)
Study & Live in your Teacher's Home, Bournemouth
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)

Brighton

Interactive English Language School, Ltd., Brighton
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (10)
Oxford International Education, Brighton
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (11)
Kings, Brighton
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (18)
LSI - Language Studies International, Brighton
Các hạng mục khoá học (10)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (18)
Embassy English, Brighton
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (22)
Eurocentres, Brighton
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (14)
English Language School, Brighton
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (6)

Bristol

BLC - Bristol Language Centre, Bristol
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (4)Trang thiết bị (24)
International House , Bristol
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (17)
English Language School, Bristol
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (13)
Study & Live in your Teacher's Home, Bristol
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)

Cambridge

LSI - Language Studies International, Cambridge
Các hạng mục khoá học (12)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (21)
Embassy English, Cambridge
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (19)
Eurocentres, Cambridge
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (14)
English Language School, Cambridge
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (20)
Study & Live in your Teacher's Home, Cambridge
Các hạng mục khoá học (10)Nơi Ở (1)

Canterbury

Concorde International, Canterbury
Các hạng mục khoá học (12)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (20)
St Peters School of English, Canterbury
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (16)

Cheltenham

Inlingua , Cheltenham
Các hạng mục khoá học (13)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (27)

Colchester

Colchester English Study Centre, Colchester
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (20)

Eltham

Eurocentres, Eltham
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (17)

Exeter

Star Exeter, Exeter
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (20)
Globe English Centre, Exeter
Các hạng mục khoá học (11)Nơi Ở (4)Trang thiết bị (26)
Study & Live in your Teacher's Home, Exeter
Các hạng mục khoá học (10)Nơi Ở (1)

Greenwich

Embassy English, Greenwich
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (6)

Harrogate

Centre of English Studies (CES), Harrogate
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (11)

Hastings

CES Embassy, Hastings
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (3)

Isle of Wight

Study & Live in your Teacher's Home, Isle of Wight
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (1)

Lake District

Study & Live in your Teacher's Home, Lake District
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)

Leeds

Centre of English Studies (CES), Leeds
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (13)

Liverpool

NCG - New College Group, Liverpool
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (26)
Imagine English Language Academy, Liverpool
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (13)
Study & Live in your Teacher's Home, Liverpool
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)

Luân Đôn

KKCL, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (4)Trang thiết bị (22)
Nacel English School , Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (13)
Bayswater College, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (5)
Oxford International Education, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (21)
Centre of English Studies (CES), Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (25)
Speak Up, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (16)
St George International, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (12)Nơi Ở (4)Trang thiết bị (18)
Kings, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (10)Nơi Ở (4)Trang thiết bị (25)
OHC English - Oxford St, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (11)
OHC English - Richmond, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (3)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (15)
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (12)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (17)
LSI - Language Studies International - Hampstead, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (14)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (23)
Eurocentres, Luân Đôn
Luân Đôn
Quy mô trường:

Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (14)
English Language School 30+, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (14)
Study & Live in your Teacher's Home, Luân Đôn
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (1)

Manchester

The Essential English Centre, Manchester
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (21)
Communicate School of English, Manchester
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (14)
Excel College, Manchester
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (25)
Berlitz, Manchester
Các hạng mục khoá học (12)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (16)
NCG - New College Group, Manchester
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (30)
Britannia English Academy, Manchester
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (12)
Manchester Central School of English, Manchester
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (4)Trang thiết bị (19)
English Language School, Manchester
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (12)
Study & Live in your Teacher's Home, Manchester
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (1)

Newcastle

Study & Live in your Teacher's Home, Newcastle
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)

Oxford

Oxford International Education, Oxford
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (12)
Centre of English Studies (CES), Oxford
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (22)
Oxford International Language School, Oxford
Các hạng mục khoá học (10)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (22)
Oxford English Academy, Oxford
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (22)
Kings, Oxford
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (14)
CIE - College of International Education, Oxford
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (18)
The Oxford English Centre, Oxford
Các hạng mục khoá học (12)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (25)