X

Các Buổi Học Tiếng Anh cho Nhóm và Cá Nhân Kết Hợp tổ chức tại Anh

2 tuần
Kết hợp: Nhóm + Cá nhân
Nơi Ở (tùy chọn)
Anh - Kết hợp: Nhóm + Cá nhân
00:0000:00
 
160 khóa học Kết hợp: Nhóm + Cá nhân trong Anh do 59 trường ngoại ngữ cung cấp - Khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Chúng tôi khuyến khích học kết hợp nhóm và cá nhân để việc học tập tiến bộ hơn cũng như được hưởng mức giá tốt hơn. Ngữ pháp và từ vựng có thể học hiệu quả trong các khóa học nhóm, trong khi các buổi học cá nhân sẽ lý tưởng cho việc rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh cũng như giải đáp khúc mắc cụ thể của từng người.

Đánh giá tổng quan các trường ở Anh được liệt kê trong danh sách::

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0 (989 ý kiến đánh giá)

Điểm đến phổ biến nhất

#1 Luân Đôn
ý kiến đánh giá: 882|
trường học: 11
Các điểm đến nổi bật : Luân Đôn (hình thu nhỏ thành phố )
#2 Bournemouth
ý kiến đánh giá: 251|
trường học: 4
Các điểm đến nổi bật : Bournemouth (hình thu nhỏ thành phố )
#3 Oxford
ý kiến đánh giá: 123|
trường học: 4
Các điểm đến nổi bật : Oxford (hình thu nhỏ thành phố )
#4 Cambridge
ý kiến đánh giá: 179|
trường học: 3
Các điểm đến nổi bật : Cambridge (hình thu nhỏ thành phố )
#5 Brighton
ý kiến đánh giá: 343|
trường học: 2
Các điểm đến nổi bật : Brighton (hình thu nhỏ thành phố )
Danh sách tất cả các thành phố

Bournemouth

Southbourne School of English, Bournemouth
Southbourne School of English, Bournemouth
Anglo-Continental, Bournemouth
Anglo-Continental, Bournemouth
Anglo-Continental, Bournemouth
Richard Language College, Bournemouth
Richard Language College, Bournemouth
Richard Language College, Bournemouth
Regent, Bournemouth

Brighton

LSI - Language Studies International, Brighton
LSI - Language Studies International, Brighton
LSI - Language Studies International, Brighton
LSI - Language Studies International, Brighton
LSI - Language Studies International, Brighton
LSI - Language Studies International, Brighton
Regent, Brighton
Regent, Brighton
Regent, Brighton
St Giles International, Brighton
St Giles International, Brighton
British Study Centre, Brighton
British Study Centre, Brighton

Cambridge

ABC Languages Cambridge, Cambridge
ABC Languages Cambridge, Cambridge
ABC Languages Cambridge, Cambridge
ABC Languages Cambridge, Cambridge
Studio Cambridge, Cambridge
St Giles International , Cambridge

Canterbury

Cheltenham

Inlingua , Cheltenham
Inlingua , Cheltenham
Inlingua , Cheltenham
Inlingua , Cheltenham

Eastbourne

Accord Junior Centre Moira House School, Eastbourne
St Giles International, Eastbourne
Twin School, Eastbourne

Exeter

Exeter Academy, Exeter
Exeter Academy, Exeter
Exeter Academy, Exeter
Exeter Academy, Exeter
Exeter Academy, Exeter

Luân Đôn

British Study Centre, Luân Đôn
British Study Centre, Luân Đôn

Harrogate

Centre of English Studies (CES), Harrogate
Centre of English Studies (CES), Harrogate

Leeds

Centre of English Studies (CES), Leeds
Centre of English Studies (CES), Leeds

Liverpool

LEC Liverpool English Centre, Liverpool

Luân Đôn

Malvern House International, Luân Đôn
OISE, Luân Đôn
OISE, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Hampstead, Luân Đôn