X

Trại Hè Tiếng Anh ở Anh cho Trẻ Em & Thanh Thiếu Niên

Anh - Trẻ Em (<18 tuổi)
56 trường ngoại ngữ trong Anh cung cấp các khóa học Trẻ Em (<18 tuổi) từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần đã bao gồm nhà ở.

Các khóa học Tiếng Anh cho thanh thiếu niên và trẻ em từ 6 tới 18 tuổi vào các dịp nghỉ hè và các kì nghỉ khác của trường trong năm 2017. Chương trình du lịch kết hợp học ngoại ngữ sẽ kết hợp việc học tập với các trò chơi vui nhộn tại Anh.

Đánh giá tổng quan các trường ở Anh được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (1094 ý kiến đánh giá)

Birmingham

Study & Live in your Teacher's Home, Birmingham
Study & Live in your Teacher's Home, Birmingham

Bournemouth

ETC International College, Bournemouth
ETC International College, Bournemouth
ETC International College, Bournemouth
Kings, Bournemouth
Kings, Bournemouth
Anglo-Continental, Bournemouth
Anglo-Continental, Bournemouth
Anglo-Continental, Bournemouth
Anglo-Continental, Bournemouth
Study & Live in your Teacher's Home, Bournemouth
Study & Live in your Teacher's Home, Bournemouth

Brighton

ISE - Intensive School of English, Brighton
ISE - Intensive School of English, Brighton
Kings, Brighton
British Study Centre, Brighton
English Language School, Brighton
English Language School, Brighton
English Language School, Brighton
English Language School, Brighton
English Language School, Brighton
English Language School, Brighton
English Language School, Brighton
Study & Live in your Teacher's Home, Brighton
Study & Live in your Teacher's Home, Brighton

Bristol

BLC - Bristol Language Centre, Bristol
BLC - Bristol Language Centre, Bristol
International House , Bristol
Study & Live in your Teacher's Home, Bristol
4.3/5.0
207 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!1738£1652£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Study & Live in your Teacher's Home, Bristol
4.3/5.0
207 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!1540£1463£
=
Hủy MIỄN PHÍ

Cambridge

Stafford House International, Cambridge
Stafford House International, Cambridge
LSI - Language Studies International, Cambridge
English Language School, Cambridge
English Language School, Cambridge
English Language School, Cambridge
English Language School, Cambridge
English Language School, Cambridge
Study & Live in your Teacher's Home, Cambridge
Study & Live in your Teacher's Home, Cambridge

Canterbury

Concorde International, Canterbury
Concorde International, Canterbury
Concorde International, Canterbury
Concorde International, Canterbury
Concorde International, Canterbury
Concorde International, Canterbury
Concorde International, Canterbury
Concorde International, Canterbury
Concorde International, Canterbury
Stafford House International, Canterbury
Stafford House International, Canterbury
Stafford House International, Canterbury

Cheltenham

Inlingua , Cheltenham
Inlingua , Cheltenham

Exeter

Skola - English in Exeter, Exeter
Globe English Centre, Exeter
Globe English Centre, Exeter
Study & Live in your Teacher's Home, Exeter
Study & Live in your Teacher's Home, Exeter

Isle of Wight

Study & Live in your Teacher's Home, Isle of Wight
Study & Live in your Teacher's Home, Isle of Wight

Lake District

Study & Live in your Teacher's Home, Lake District
4.3/5.0
207 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!1380£1311£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Study & Live in your Teacher's Home, Lake District
4.3/5.0
207 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!1578£1500£
=
Hủy MIỄN PHÍ

Leeds

Centre of English Studies (CES), Leeds
Centre of English Studies (CES), Leeds

Liverpool

Study & Live in your Teacher's Home, Liverpool
Study & Live in your Teacher's Home, Liverpool

Luân Đôn

KKCL, Luân Đôn
KKCL, Luân Đôn
KKCL, Luân Đôn
UIC - Oxford International, Luân Đôn
UIC - Oxford International, Luân Đôn
UIC - Oxford International, Luân Đôn
UIC - Oxford International, Luân Đôn
UIC - Oxford International, Luân Đôn
Kings, Luân Đôn
Kings, Luân Đôn
Kings, Luân Đôn
Stafford House International, Luân Đôn
Stafford House International, Luân Đôn
Clubclass, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Hampstead, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Hampstead, Luân Đôn
LSI - Language Studies International - Hampstead, Luân Đôn
British Study Centre - Central, Luân Đôn
British Study Centre - Central, Luân Đôn
British Study Centre - Central, Luân Đôn