X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Pháp ở Pháp

2 tuần
Cơ Bản
Nơi Ở (tùy chọn)
Pháp
57 trường ngoại ngữ trong Pháp, từ
cho một khóa học Tiếng Pháp 2 tuần.

Tìm kiếm ngôi trường Tiếng Pháp tốt nhất với học phí thấp nhất. So sánh chất lượng, đánh giá và những ưu đãi đặc biệt trong các khóa học dành cho người lớn. Học Tiếng Pháp tại Pháp.Bạn đang tìm kiếm khoá học cho trẻ? Bấm vào ở đây để tìm khoá học Tiếng Pháp cho trẻ em và trẻ vị thành niên tại Pháp.

Học viên đánh giá chung các trường ở Pháp:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0 (2235 ý kiến đánh giá)
IFALPES - Institut Français des Alpes, Annecy
Standard Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
460€ 437€
Hiện tất cả 13 khóa học »
France Langue, Lyon
Standard Programme - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
480€ 458€
Hiện tất cả 13 khóa học »
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2470€ 2347€
Hiện tất cả 6 khóa học »
Beaulieu Riviera Language Center, Nice
General Course - Standard 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 8
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
600€ 573€
Hiện tất cả 9 khóa học »
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2470€ 2347€
Hiện tất cả 6 khóa học »
Tours Langues, Tours
General French 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 8
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
660€ 629€
Hiện tất cả 6 khóa học »
Eurocentres, Paris
General French Language Course 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
772€ 739€
Hiện tất cả 6 khóa học »
France Langue Paris Notre Dame, Paris
Standard Programme - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
620€ 593€
Hiện tất cả 15 khóa học »
LSF, Montpellier
LSF
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Pháp có tiếng nhất ở Pháp trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Pháp Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Pháp
Montpellier
Standard Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
540€ 517€
Hiện tất cả 24 khóa học »
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2470€ 2347€
Hiện tất cả 9 khóa học »
Institut Européen de Français, Montpellier
General French - Option 1 - Các buổi học 22 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
560€ 536€
Hiện tất cả 11 khóa học »
France Langue, Biarritz
Biarritz
Standard Programme - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
700€ 669€
Hiện tất cả 18 khóa học »
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2680€ 2546€
Hiện tất cả 10 khóa học »
French in Normandy, Rouen
Intensive Group Course - Các buổi học 25 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
740€ 706€
Hiện tất cả 13 khóa học »
Campus International de Cannes, Cannes
Standard Course - Các buổi học 18 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
600€ 570€
Hiện tất cả 19 khóa học »
LSI - Language Studies International, Paris
Standard 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
795€ 760€
Hiện tất cả 35 khóa học »
Lyon Bleu International, Lyon
Standard Course - Các buổi học 21 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
455€ 435€
Hiện tất cả 22 khóa học »
Actilangue, Nice
General Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
360€ 342€
Hiện tất cả 12 khóa học »
CAREL, Royan
Royan
General French Intensive - Các buổi học 25 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
795€ 759€
Hiện tất cả 19 khóa học »
Atelier 9, Paris
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Pháp có tiếng nhất ở Pháp trong 12 tháng qua
Paris
Intensive French - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 9
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
585€ 556€
Hiện tất cả 3 khóa học »
Alpine French School, Morzine (Anpơ)
Morzine (Anpơ)
Standard Intensive French Course - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
630€ 600€
Hiện tất cả 13 khóa học »
Accent Francais, Montpellier
Montpellier
Standard Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
520€ 497€
Hiện tất cả 25 khóa học »
Langue Onze Toulouse, Toulouse
Intensive Course - Các buổi học 23 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
570€ 545€
Hiện tất cả 18 khóa học »
France Langue, Bordeaux
Bordeaux
Standard Programme - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
660€ 631€
Hiện tất cả 14 khóa học »
International House, Nice
GR 20 - Intensive course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
590€ 564€
Hiện tất cả 24 khóa học »
Accord French Language School, Paris
Morning Semi-Intensive Course - 15h/week - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
600€ 570€
Hiện tất cả 44 khóa học »
France Langue, Nice
Standard Programme - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
550€ 525€
Hiện tất cả 19 khóa học »
Azurlingua, ecole de langues, Nice
Standard - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
590€ 564€
Hiện tất cả 103 khóa học »