X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Pháp ở Pháp

2 tuần
Cơ Bản
Nơi Ở (tùy chọn)
Pháp
57 trường ngoại ngữ trong Pháp, từ
cho một khóa học Tiếng Pháp 2 tuần.

Tìm kiếm ngôi trường Tiếng Pháp tốt nhất với học phí thấp nhất. So sánh chất lượng, đánh giá và những ưu đãi đặc biệt trong các khóa học dành cho người lớn. Học Tiếng Pháp tại Pháp.Bạn đang tìm kiếm khoá học cho trẻ? Bấm vào ở đây để tìm khoá học Tiếng Pháp cho trẻ em và trẻ vị thành niên tại Pháp.

Học viên đánh giá chung các trường ở Pháp:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0 (2235 ý kiến đánh giá)
Beaulieu Riviera Language Center, Nice

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.02 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
General Course - Standard 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 8
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
600€ 573€
Hiện tất cả 9 khóa học »
Study & Live in your Teacher's Home, Tours

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.01 ý kiến đánh giá Tours

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
289 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of out of 5 stars

0.0/5.0
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2470€ 2347€
Hiện tất cả 6 khóa học »
France Langue, Lyon

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.04 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
Standard Programme - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
480€ 458€
Hiện tất cả 13 khóa học »
Tours Langues, Tours

Rating of 4.7 out of 5 stars

4.7/5.052 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.7 out of 5 stars

4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
General French 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 8
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
660€ 629€
Hiện tất cả 6 khóa học »
Eurocentres, Paris

Rating of 4.6 out of 5 stars

4.6/5.014 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.7 out of 5 stars

4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
General French Language Course 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
772€ 739€
Hiện tất cả 6 khóa học »
French in Normandy, Rouen

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.08 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.7 out of 5 stars

4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
Intensive Group Course - Các buổi học 25 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
740€ 706€
Hiện tất cả 13 khóa học »
Lyon Bleu International, Lyon

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0181 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
Standard Course - Các buổi học 21 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
455€ 435€
Hiện tất cả 22 khóa học »
France Langue, Biarritz
Biarritz

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.029 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
Standard Programme - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
700€ 669€
Hiện tất cả 18 khóa học »
France Langue, Bordeaux
Bordeaux

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.088 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
Standard Programme - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
660€ 631€
Hiện tất cả 14 khóa học »
Langue Onze Toulouse, Toulouse

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.073 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
Intensive Course - Các buổi học 23 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
570€ 545€
Hiện tất cả 18 khóa học »
France Langue Paris Notre Dame, Paris

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.031 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
Standard Programme - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
620€ 593€
Hiện tất cả 15 khóa học »
LSF, Montpellier
LSF
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Pháp có tiếng nhất ở Pháp trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Pháp Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Pháp
Montpellier

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0187 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
Standard Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
540€ 517€
Hiện tất cả 24 khóa học »
LSI - Language Studies International, Paris

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.065 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.1 out of 5 stars

3.1/5.0
Standard 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
795€ 760€
Hiện tất cả 35 khóa học »
Institut Européen de Français, Montpellier

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.018 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
General French - Option 1 - Các buổi học 22 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
560€ 536€
Hiện tất cả 11 khóa học »
Campus International de Cannes, Cannes

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.011 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
Standard Course - Các buổi học 18 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
600€ 570€
Hiện tất cả 19 khóa học »
Study & Live in your Teacher's Home, Paris

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.018 ý kiến đánh giá Paris

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
289 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2680€ 2546€
Hiện tất cả 10 khóa học »
Study & Live in your Teacher's Home, Nice

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.017 ý kiến đánh giá Nice

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
289 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2470€ 2347€
Hiện tất cả 9 khóa học »
Atelier 9, Paris
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Pháp có tiếng nhất ở Pháp trong 12 tháng qua
Paris

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0258 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
Intensive French - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 9
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
585€ 556€
Hiện tất cả 3 khóa học »
International House, Nice

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.087 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.2 out of 5 stars

3.2/5.0
GR 20 - Intensive course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
590€ 564€
Hiện tất cả 24 khóa học »
Ecole Klesse, Montpellier
Montpellier

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0112 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
Standard Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 8
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
530€ 508€
Hiện tất cả 13 khóa học »
CAREL, Royan
Royan

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0130 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
General French Intensive - Các buổi học 25 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
795€ 759€
Hiện tất cả 19 khóa học »
Accent Francais, Montpellier
Montpellier

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0153 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
Standard Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
520€ 497€
Hiện tất cả 25 khóa học »
Azurlingua, ecole de langues, Nice

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0142 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
Standard - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
590€ 564€
Hiện tất cả 103 khóa học »
France Langue, Nice

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.084 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
Standard Programme - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
550€ 525€
Hiện tất cả 19 khóa học »