X

Các Buổi Học Tiếng Pháp cho Nhóm và Cá Nhân Kết Hợp tổ chức tại Pháp

2 tuần
Kết hợp: Nhóm + Cá nhân
Nơi Ở (tùy chọn)
Pháp - Kết hợp: Nhóm + Cá nhân
00:0000:00
 
125 khóa học Kết hợp: Nhóm + Cá nhân trong Pháp do 28 trường ngoại ngữ cung cấp - Khóa học Tiếng Pháp 2 tuần.

Chúng tôi khuyến khích học kết hợp nhóm và cá nhân để việc học tập tiến bộ hơn cũng như được hưởng mức giá tốt hơn. Ngữ pháp và từ vựng có thể học hiệu quả trong các khóa học nhóm, trong khi các buổi học cá nhân sẽ lý tưởng cho việc rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Pháp cũng như giải đáp khúc mắc cụ thể của từng người.

Đánh giá tổng quan các trường ở Pháp được liệt kê trong danh sách::

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0 (1764 ý kiến đánh giá)

Điểm đến phổ biến nhất

#1 Nice
ý kiến đánh giá: 405|
trường học: 4
Các điểm đến nổi bật : Nice (hình thu nhỏ thành phố )
#2 Montpellier
ý kiến đánh giá: 480|
trường học: 4
Các điểm đến nổi bật : Montpellier (hình thu nhỏ thành phố )
#3 Paris
ý kiến đánh giá: 706|
trường học: 4
Các điểm đến nổi bật : Paris (hình thu nhỏ thành phố )
#4 Antibes
ý kiến đánh giá: 57|
trường học: 1
Các điểm đến nổi bật : Antibes (hình thu nhỏ thành phố )
#5 Biarritz
ý kiến đánh giá: 68|
trường học: 1
Các điểm đến nổi bật : Biarritz (hình thu nhỏ thành phố )
Danh sách tất cả các thành phố

Annecy

IFALPES Institut Français des Alps, Annecy
IFALPES Institut Français des Alps, Annecy
IFALPES Institut Français des Alps, Annecy
IFALPES Institut Français des Alps, Annecy

Antibes

Centre International, Antibes
Centre International, Antibes

Biarritz

France Langue, Biarritz
France Langue, Biarritz
France Langue, Biarritz
France Langue, Biarritz

Bordeaux

France Langue, Bordeaux
Newdeal, Bordeaux
Newdeal, Bordeaux

Lille

LiL'Langues, Lille
LiL'Langues, Lille
LiL'Langues, Lille
LiL'Langues, Lille

Lyon

Montpellier

Accent Francais, Montpellier
Accent Francais, Montpellier
Institut Européen de Français, Montpellier
Institut Européen de Français, Montpellier
LSF, Montpellier
Institut Moulin, Montpellier
Institut Moulin, Montpellier

Morzine (Anpơ)

Alpine French School, Morzine (Anpơ)

Nice

International House, Nice
International House, Nice
International House, Nice
Azurlingua, ecole de langues, Nice
Azurlingua, ecole de langues, Nice
Azurlingua, ecole de langues, Nice
Azurlingua, ecole de langues, Nice
Azurlingua, ecole de langues, Nice
Azurlingua, ecole de langues, Nice
Azurlingua, ecole de langues, Nice
Azurlingua, ecole de langues, Nice