X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Anh ở Ireland

2 tuần
Cơ Bản
Nơi Ở (tùy chọn)
Ireland
54 trường ngoại ngữ trong Ireland, từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Tìm kiếm ngôi trường Tiếng Anh tốt nhất với học phí thấp nhất. So sánh chất lượng, đánh giá và những ưu đãi đặc biệt trong các khóa học dành cho người lớn. Học Tiếng Anh tại Ireland.Bạn đang tìm kiếm khoá học cho trẻ? Bấm vào ở đây để tìm khoá học Tiếng Anh cho trẻ em và trẻ vị thành niên tại Ireland.

Học viên đánh giá chung các trường ở Ireland:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0 (1184 ý kiến đánh giá)
Twin School, Dublin
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Ireland trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Ireland
Dublin
General English - GE01 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
595€ 595€
Hiện tất cả 17 khóa học »
Centre of English Studies (CES), Dublin
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Ireland trong 12 tháng qua
Dublin
Central Dublin
Standard General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
628€ 601€
Hiện tất cả 16 khóa học »
Swan Training Institute, Dublin
General English - Morning - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
565€ 540€
Hiện tất cả 8 khóa học »
Limerick Language Centre, Limerick
Standard English GE-20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
310€ 296€
Hiện tất cả 12 khóa học »
Cork English World, Cork
GE15 - General English 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
400€ 383€
Hiện tất cả 16 khóa học »
Berlitz, Dublin
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Dublin trong 12 tháng qua
Dublin
General English Intensive - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
575€ 550€
Hiện tất cả 24 khóa học »
Apollo Junior Centre, Cork
Junior Programme - Homestay - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Bao gồm chỗ ở -
1450€ 1414€
Hiện tất cả 4 khóa học »
Birchwater Education, Limerick
Junior Summer School - Residential - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Bao gồm chỗ ở -
1640€ 1599€
Hiện tất cả 2 khóa học »
Twin Chapterhouse, Dublin
General English Morning - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
400€ 400€
Hiện tất cả 10 khóa học »
The Linguaviva Centre, Dublin
General English Course (Standard) - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
530€ 507€
Hiện tất cả 11 khóa học »
The International School of English - ISE, Dublin
Semi-Intensive General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
490€ 469€
Hiện tất cả 17 khóa học »
Future Learning Summer School, Gormanston
STEAM Programme - Residential - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Bao gồm chỗ ở -
1855€ 1809€
Hiện tất cả 2 khóa học »
Study & Live in your Teacher's Home, Dublin
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2680€ 2546€
Hiện tất cả 20 khóa học »
OHC English , Dublin
General English AM - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
500€ 480€
Hiện tất cả 7 khóa học »
NCG - New College Group, Dublin
General English - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
550€ 526€
Hiện tất cả 11 khóa học »
ATC Language Schools , Bray
General English GE20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
485€ 463€
Hiện tất cả 7 khóa học »
Kaplan International English, Dublin
Dublin
Temple Bar
General Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
750€ 750€
Hiện tất cả 13 khóa học »
ICE Irish College of English, Dublin
General English 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
630€ 602€
Hiện tất cả 6 khóa học »
Future Learning Language School, Dublin
Life Skills Through English (15) - Morning - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
560€ 537€
Hiện tất cả 16 khóa học »
Mackdonald Language Academy, Kilkenny
Kilkenny
Loughboy
Standard English Course (12 - 17 years) - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Bao gồm chỗ ở -
1359€ 1326€
Hiện tất cả 2 khóa học »
EF International Language Center, Dublin
Quy mô trường:
General Course + Accommodation - Các buổi học 26 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 17
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Bao gồm chỗ ở -
1285€ 1285€
Hiện tất cả 14 khóa học »
Cork English Academy, Cork
General English 20 (Morning) - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
380€ 361€
Hiện tất cả 17 khóa học »
ATC Language Schools, Dublin
General English Course GE20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
535€ 511€
Hiện tất cả 6 khóa học »
Nations, Cork
Super Intensive Individual English Course - Các buổi học 30 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
4980€ 4731€
Hiện tất cả 8 khóa học »
Study & Live in your Teacher's Home, Cork
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2380€ 2261€
Hiện tất cả 20 khóa học »
ISE - The International School of English, Waterford
Quy mô trường:
Semi-Intensive General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
430€ 412€
Hiện tất cả 15 khóa học »
Apollo English Language Centre, Dublin
Real World English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
550€ 525€
Hiện tất cả 15 khóa học »
EC English, Dublin
Dublin
General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
645€ 645€
Hiện tất cả 15 khóa học »
Future Learning Summer School, Athlone
Athlone
Co. Westmeath
STEAM Programme - Homestay - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Bao gồm chỗ ở -
1225€ 1195€
Future Learning Summer School, Sligo
Cultural Programme - Homestay - Các buổi học 10 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Bao gồm chỗ ở -
1225€ 1195€
Hiện tất cả 2 khóa học »
British Study Centre, Dublin
Quy mô trường:
General English Course 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
610€ 610€
Hiện tất cả 11 khóa học »
ACET/Cork Language Centre International, Cork
Standard Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
540€ 516€
Hiện tất cả 18 khóa học »
Study & Live in your Teacher's Home, Limerick
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2380€ 2261€
Hiện tất cả 8 khóa học »
Study & Live in your Teacher's Home, Galway
Standard Programme 15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2380€ 2261€
Hiện tất cả 15 khóa học »