X

Các lớp học Tiếng Ý cùng chương trình tìm hiểu văn hóa tại Ý

Ý - Tiếng Ý & Văn Hóa
40 trường ngoại ngữ trong Ý cung cấp các khóa học Tiếng Ý & Văn Hóa từ
cho một khóa học Tiếng Ý 2 tuần.

Tìm hiểu về các lĩnh vực văn hóa khi tham gia các lớp học Tiếng Ý.

Đánh giá tổng quan các trường ở Ý được liệt kê trong danh sách::
4.3/5.0 (1641 ý kiến đánh giá)

Alghero (Sardinia)

Italiano in Riviera, Alghero (Sardinia)
Italiano in Riviera, Alghero (Sardinia)

Bagno di Romagna

Scuola Palazzo Malvisi, Bagno di Romagna

Bologna

Centro Koinè, Bologna
A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee, Bologna
A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee, Bologna
A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee, Bologna
A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee, Bologna
A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee, Bologna

Camerano

Centro Culturale Conero, Camerano
Centro Culturale Conero, Camerano
Centro Culturale Conero, Camerano
Centro Culturale Conero, Camerano

Florence

ABC-Palazzo Malvisi, Florence
ABC-Palazzo Malvisi, Florence
ABC-Palazzo Malvisi, Florence
Scuola Leonardo da Vinci, Florence
Scuola Leonardo da Vinci, Florence
Scuola Leonardo da Vinci, Florence
Linguaviva, Florence
Linguaviva, Florence
Europass, Italian Language School, Florence
Europass, Italian Language School, Florence
Centro Koinè, Florence
Centro Koinè, Florence
Centro Fiorenza - IH Florence, Florence
Centro Fiorenza - IH Florence, Florence
Centro Fiorenza - IH Florence, Florence

Genoa

Scuola Tricolore, Genoa
Scuola Tricolore, Genoa
A Door to Italy, Genoa
A Door to Italy, Genoa

Lucca

Centro Koinè, Lucca
Centro Koinè, Lucca
Centro Koinè, Lucca

Milan

Centro Studi F.D. ELLCI, Milan
Scuola Leonardo da Vinci, Milan
Scuola Leonardo da Vinci, Milan
Scuola Leonardo da Vinci, Milan
International House Milan, Milan
Study & Live in your Teacher's Home, Milan

Milazzo (Sicily)

Laboling, Milazzo (Sicily)

Montepulciano

Il Sasso, Montepulciano

Orbetello

Terramare, Orbetello
Terramare, Orbetello
Terramare, Orbetello
Terramare, Orbetello
Terramare, Orbetello
Terramare, Orbetello

Ravenna

Scuola Palazzo Malvisi, Ravenna

Rimini

Tiberius International, Rimini
Tiberius International, Rimini

Rome

Scuola Leonardo da Vinci, Rome
Scuola Leonardo da Vinci, Rome
Scuola Leonardo da Vinci, Rome
Club Italiano Dante Alighieri, Rome
Club Italiano Dante Alighieri, Rome
Dilit International House, Rome
Dilit International House, Rome
Dilit International House, Rome
Dilit International House, Rome
Dilit International House, Rome
Dilit International House, Rome
Dilit International House, Rome
Dilit International House, Rome
Dilit International House, Rome
Torre di Babele, Rome
Torre di Babele, Rome
Torre di Babele, Rome
Torre di Babele, Rome
Study & Live in your Teacher's Home, Rome

Salerno

Accademia Leonardo, Salerno
Accademia Italiana, Salerno

Sanremo

Omnilingua, Sanremo
Quy mô trường:

Sestri Levante

ABC Sestri Levante, Sestri Levante
ABC Sestri Levante, Sestri Levante

Siena

Scuola Leonardo da Vinci, Siena
Scuola Leonardo da Vinci, Siena
Scuola Leonardo da Vinci, Siena
Dante Alighieri, Siena
Dante Alighieri, Siena
Dante Alighieri, Siena

Sorrento

Sant\'Anna, Sorrento
Sant\'Anna, Sorrento

Tropea

Piccola Universita Italiana, Tropea