X

Các Lớp Học Tiếng Ý Riêng Tư ở Ý

Ý - Một-thầy-Một-trò
48 trường ngoại ngữ trong Ý cung cấp các khóa học Một-thầy-Một-trò từ
cho một khóa học Tiếng Ý 2 tuần.

Các buổi học Tiếng Ý cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Bạn cũng có thể cân nhắc chương trình học ngoại ngữ hòa nhập ở Ý để học Tiếng Ý tại nhà của giáo viên.

Đánh giá tổng quan các trường ở Ý được liệt kê trong danh sách::
4.3/5.0 (1960 ý kiến đánh giá)

Alghero (Sardinia)

Italiano in Riviera, Alghero (Sardinia)
Italiano in Riviera, Alghero (Sardinia)
Italiano in Riviera, Alghero (Sardinia)

Bagno di Romagna

Scuola Palazzo Malvisi, Bagno di Romagna
Scuola Palazzo Malvisi, Bagno di Romagna

Bologna

Centro Koinè, Bologna
Centro Koinè, Bologna
Centro Koinè, Bologna
A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee, Bologna

Camerano

Centro Culturale Conero, Camerano
Centro Culturale Conero, Camerano
Centro Culturale Conero, Camerano
Centro Culturale Conero, Camerano
Centro Culturale Conero, Camerano

Cefalù

Solemar Academy, Cefalù
Solemar Academy, Cefalù

Florence

ABC-Palazzo Malvisi, Florence
ABC-Palazzo Malvisi, Florence
ABC-Palazzo Malvisi, Florence
ABC-Palazzo Malvisi, Florence
ABC-Palazzo Malvisi, Florence
ABC-Palazzo Malvisi, Florence
Scuola Leonardo da Vinci, Florence
Scuola Leonardo da Vinci, Florence
Scuola Leonardo da Vinci, Florence
Linguaviva, Florence
Linguaviva, Florence
Centro Koinè, Florence
Centro Koinè, Florence
Centro Koinè, Florence
Centro Koinè, Florence
Centro Machiavelli, Florence
Centro Fiorenza - IH Florence, Florence
Centro Fiorenza - IH Florence, Florence
Centro Fiorenza - IH Florence, Florence

Genoa

Scuola Tricolore, Genoa
Scuola Tricolore, Genoa
Scuola Tricolore, Genoa
Scuola Tricolore, Genoa
Scuola Tricolore, Genoa
Scuola Tricolore, Genoa
Scuola Tricolore, Genoa
Scuola Tricolore, Genoa
Scuola Tricolore, Genoa
amalelingue, Genoa
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!480€458€
=
Hủy MIỄN PHÍ
amalelingue, Genoa
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!700€667€
=
Hủy MIỄN PHÍ
amalelingue, Genoa
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!820€781€
=
Hủy MIỄN PHÍ
amalelingue, Genoa
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!1000€952€
=
Hủy MIỄN PHÍ
amalelingue, Genoa
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!1000€952€
=
Hủy MIỄN PHÍ
amalelingue, Genoa
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!1240€1180€
=
Hủy MIỄN PHÍ
amalelingue, Genoa
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!1240€1180€
=
Hủy MIỄN PHÍ
A Door to Italy, Genoa
A Door to Italy, Genoa
A Door to Italy, Genoa
A Door to Italy, Genoa
A Door to Italy, Genoa
A Door to Italy, Genoa
A Door to Italy, Genoa
A Door to Italy, Genoa
A Door to Italy, Genoa

Lucca

Centro Koinè, Lucca
Centro Koinè, Lucca
Centro Koinè, Lucca
Centro Koinè, Lucca
Centro Koinè, Lucca

Milan

Centro Studi F.D. ELLCI, Milan
Centro Studi F.D. ELLCI, Milan
Centro Studi F.D. ELLCI, Milan
Centro Studi F.D. ELLCI, Milan
Centro Studi F.D. ELLCI, Milan
Centro Studi F.D. ELLCI, Milan
Centro Studi F.D. ELLCI, Milan
Scuola Leonardo da Vinci, Milan
Scuola Leonardo da Vinci, Milan
Scuola Leonardo da Vinci, Milan
International House Milan, Milan
International House Milan, Milan
International House Milan, Milan
International House Milan, Milan
Linguadue, Milan
Linguadue, Milan
Linguadue, Milan
Linguadue, Milan

Milazzo (Sicily)

Laboling, Milazzo (Sicily)
Laboling, Milazzo (Sicily)
Laboling, Milazzo (Sicily)

Montepulciano

Il Sasso, Montepulciano