X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Anh ở Malta

2 tuần
Cơ Bản
Nơi Ở (tùy chọn)
Malta
26 trường ngoại ngữ trong Malta, từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Tìm trường Tiếng Anh tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Anh theo nhóm cho người lớn tại Malta.Bạn đang tìm kiếm khoá học cho trẻ? Bấm vào ở đây để tìm khoá học Tiếng Anhcho trẻ em và trẻ vị thành niên tại Malta.

Học viên đánh giá chung các trường ở Malta:

Rating of 4.0 out of 5 stars

4.0/5.0 (1682 ý kiến đánh giá)
ACE English Malta, St. Julians
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Malta trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Malta
St. Julians
Quy mô trường:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.082 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
ACE GRP 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
365€ 349€
Hiện tất cả 25 khóa học »
Alpha School of English, Vịnh St Paul's
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Malta Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Malta
Vịnh St Paul's
Quy mô trường:

Rating of 4.6 out of 5 stars

4.6/5.08 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.6 out of 5 stars

4.6/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
General English Group Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
370€ 353€
Hiện tất cả 9 khóa học »
EC English, St. Julians
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Malta
St. Julians
Quy mô trường:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.052 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
475€ 475€
Hiện tất cả 27 khóa học »
International House, St. Julians
St. Julians
Quy mô trường:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.096 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
315€ 303€
Hiện tất cả 19 khóa học »
ELA - English Language Academy, Gzira

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.075 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
Everyday English 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
300€ 287€
Hiện tất cả 67 khóa học »
BELS, Vịnh St Paul's
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Malta
Vịnh St Paul's
Quy mô trường:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.065 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
General English Standard - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
375€ 359€
Hiện tất cả 17 khóa học »
Eurocentres Malta, Msida

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.026 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
General English Language Course (Basic) - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
350€ 334€
Hiện tất cả 8 khóa học »
BELS, Gozo
Gozo
Quy mô trường:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.092 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
General English Standard - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
375€ 359€
Hiện tất cả 9 khóa học »
Maltalingua School of English, St. Julians

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.011 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
Standard General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
368€ 350€
Hiện tất cả 11 khóa học »
inlingua, Sliema
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Malta trong 12 tháng qua
Sliema
Quy mô trường:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0240 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
General English 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
375€ 359€
Hiện tất cả 32 khóa học »
Easy School of Languages, Valletta

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0145 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 9
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
320€ 304€
Hiện tất cả 28 khóa học »
Linguatime School of English, Sliema

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0234 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
General English Group 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
355€ 339€
Hiện tất cả 15 khóa học »
Clubclass, St. Julians
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở St. Julians trong 12 tháng qua
St. Julians
Swieqi
Quy mô trường:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0420 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.4 out of 5 stars

3.4/5.0
General Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
400€ 382€
Hiện tất cả 16 khóa học »
English Communication School, Sliema

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.094 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.4 out of 5 stars

3.4/5.0
General Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
335€ 320€
Hiện tất cả 26 khóa học »
Gateway School of English GSE, St. Julians

Rating of 3.3 out of 5 stars

3.3/5.09 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.3 out of 5 stars

3.3/5.0
General English - Low Season - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
310€ 295€
Hiện tất cả 37 khóa học »
Berlitz Language Centre Malta, St. Julians
St. Julians
Sea Shore
Quy mô trường:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.01 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 1 out of 5 stars

1.0/5.0
General Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
380€ 361€
Hiện tất cả 24 khóa học »
Study & Live in your Teacher's Home, Sliema
Standard Programme - Các buổi học 10 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2180€ 2071€
Hiện tất cả 13 khóa học »
EF International Language Center, St. Julians
Quy mô trường:
Basic Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 17
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
895€ 860€
Hiện tất cả 12 khóa học »