X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Anh ở Malta

2 tuần
Cơ Bản
Nơi Ở (tùy chọn)
Malta
26 trường ngoại ngữ trong Malta, từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Tìm trường Tiếng Anh tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Anh theo nhóm cho người lớn tại Malta.Bạn đang tìm kiếm khoá học cho trẻ? Bấm vào ở đây để tìm khoá học Tiếng Anhcho trẻ em và trẻ vị thành niên tại Malta.

Học viên đánh giá chung các trường ở Malta:

Rating of 4.0 out of 5 stars

4.0/5.0 (1682 ý kiến đánh giá)
Alpha School of English, Vịnh St Paul's
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Malta Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Malta
Vịnh St Paul's

Rating of 4.6 out of 5 stars

4.6/5.08 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.6 out of 5 stars

4.6/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
General English Group Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
370€ 353€
Hiện tất cả 9 khóa học »
BELS, Vịnh St Paul's
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Malta
Vịnh St Paul's

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.065 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
General English Standard - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
375€ 359€
Hiện tất cả 17 khóa học »
Easy School of Languages, Valletta

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0145 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 9
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
320€ 304€
Hiện tất cả 28 khóa học »
International House, St. Julians
St. Julians

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.096 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
315€ 303€
Hiện tất cả 19 khóa học »
Eurocentres Malta, Msida

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.026 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
General English Language Course (Basic) - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
350€ 334€
Hiện tất cả 8 khóa học »
ACE English Malta, St. Julians
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Malta trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Malta
St. Julians

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.082 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
ACE GRP 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
365€ 349€
Hiện tất cả 25 khóa học »
inlingua, Sliema
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Malta trong 12 tháng qua
Sliema

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0240 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
General English 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
375€ 359€
Hiện tất cả 32 khóa học »
BELS, Gozo
Gozo

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.092 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
General English Standard - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
375€ 359€
Hiện tất cả 9 khóa học »
ELA - English Language Academy, Gzira

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.075 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
Everyday English 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 10
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
300€ 287€
Hiện tất cả 67 khóa học »
Linguatime School of English, Sliema

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0234 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
General English Group 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
355€ 339€
Hiện tất cả 15 khóa học »
Clubclass, St. Julians
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở St. Julians trong 12 tháng qua
St. Julians
Swieqi

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0420 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.4 out of 5 stars

3.4/5.0
General Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
400€ 382€
Hiện tất cả 16 khóa học »
EC English, St. Julians
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Malta
St. Julians

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.052 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
475€ 475€
Hiện tất cả 26 khóa học »
English Communication School, Sliema

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.094 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.4 out of 5 stars

3.4/5.0
General Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
335€ 320€
Hiện tất cả 26 khóa học »
Berlitz Language Centre Malta, St. Julians
St. Julians
Sea Shore

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.01 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 1 out of 5 stars

1.0/5.0
General Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
380€ 361€
Hiện tất cả 24 khóa học »
Maltalingua School of English, St. Julians

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.011 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
Standard General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
368€ 350€
Hiện tất cả 11 khóa học »
Gateway School of English GSE, St. Julians

Rating of 3.3 out of 5 stars

3.3/5.09 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.3 out of 5 stars

3.3/5.0
General English - Low Season - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
310€ 295€
Hiện tất cả 37 khóa học »
EF International Language Center, St. Julians
Quy mô trường:
Basic Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 17
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
895€ 860€
Hiện tất cả 12 khóa học »
Study & Live in your Teacher's Home, Sliema
Standard Programme - Các buổi học 10 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
2180€ 2071€
Hiện tất cả 13 khóa học »