X

Các Lớp Học Tiếng Anh Riêng Tư ở Malta

2 tuần
Một-thầy-Một-trò
Nơi Ở (tùy chọn)
Malta - Một-thầy-Một-trò
00:0000:00
 
109 khóa học Một-thầy-Một-trò trong Malta do 18 trường ngoại ngữ cung cấp - Khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Các buổi học Tiếng Anh cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.Bạn cũng có thể cân nhắc chương trình học ngoại ngữ hòa nhập ở Malta để học Tiếng Anh tại nhà của giáo viên.

Đánh giá tổng quan các trường ở Malta được liệt kê trong danh sách::

Rating of 4.0 out of 5 stars

4.0/5.0 (1653 ý kiến đánh giá)

Điểm đến phổ biến nhất

#1 Sliema
ý kiến đánh giá: 575|
trường học: 3
Các điểm đến nổi bật : Sliema (hình thu nhỏ thành phố )
#2 St. Julians
ý kiến đánh giá: 674|
trường học: 3
Các điểm đến nổi bật : St. Julians (hình thu nhỏ thành phố )
#3 Vịnh St Paul's
ý kiến đánh giá: 27|
trường học: 2
Các điểm đến nổi bật : Vịnh St Paul's (hình thu nhỏ thành phố )
#4 Gozo
ý kiến đánh giá: 93|
trường học: 1
Các điểm đến nổi bật : Gozo (hình thu nhỏ thành phố )
#5 Gzira
ý kiến đánh giá: 93|
trường học: 1
Các điểm đến nổi bật : Gzira (hình thu nhỏ thành phố )
Danh sách tất cả các thành phố

Gozo

BELS, Gozo
Ta Oneira, Gozo
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 400€ 380€
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Ta Oneira, Gozo
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 640€ 608€
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Ta Oneira, Gozo
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 600€ 570€
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Ta Oneira, Gozo
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 136€ 130€
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Ta Oneira, Gozo
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 340€ 323€
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Ta Oneira, Gozo
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 200€ 190€
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Ta Oneira, Gozo
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 160€ 152€
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Ta Oneira, Gozo
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 240€ 228€
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ

Gzira

Lija

Malta University Language School, Lija
Malta University Language School, Lija
Malta University Language School, Lija
Malta University Language School, Lija

Sliema

Linguatime School of English, Sliema
Linguatime School of English, Sliema
Linguatime School of English, Sliema
Linguatime School of English, Sliema
inlingua, Sliema