X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Anh ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ
58 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ, từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Tìm trường Tiếng Anh tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Anh theo nhóm cho người lớn tại Hoa Kỳ.
Bạn cũng có thể so sánh các khóa học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ.

Học viên đánh giá chung các trường ở Hoa Kỳ:
4.1/5.0 (605 ý kiến đánh giá)

Austin

Aston International Academy, Austin
Các hạng mục khoá học (3)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (16)

Boston

FLS Boston Commons, Boston
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (4)Trang thiết bị (21)
Kings, Boston
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (26)
OHC English, Boston
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (11)
LSI - Language Studies International, Boston
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (17)
English Language School, Boston
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (9)
Study & Live in your Teacher's Home, Boston
Các hạng mục khoá học (10)Nơi Ở (1)

Chicago

Study & Live in your Teacher's Home, Chicago
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (1)

Denver

Study & Live in your Teacher's Home, Denver
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (1)

El Paso

Language Plus, El Paso
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (11)

Fort Lauderdale

TLA-The Language Academy, Fort Lauderdale
Các hạng mục khoá học (12)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (18)
Study & Live in your Teacher's Home, Fort Lauderdale
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)

Honolulu

Global Village Hawaii, Honolulu
Các hạng mục khoá học (15)Nơi Ở (4)Trang thiết bị (22)
Central Pacific College, Honolulu
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (12)
Intercultural Communications College, Honolulu
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (18)
Honolulu English School, Honolulu
Các hạng mục khoá học (10)Nơi Ở (5)Trang thiết bị (17)
Study & Live in your Teacher's Home, Honolulu
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (1)

Thành phố Jersey

FLS - Saint Peters University, Thành phố Jersey
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (6)

Las Vegas

Study & Live in your Teacher's Home, Las Vegas
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (1)

Los Angeles

FLS Citrus College, Los Angeles
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (23)
Mentor Language Institute Westwood, Los Angeles
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (17)
Mentor Language Institute Hollywood, Los Angeles
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (10)
Kings, Los Angeles
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (4)Trang thiết bị (15)
Study & Live in your Teacher's Home, Los Angeles
Các hạng mục khoá học (10)

Miami

Language On Schools, Miami
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (19)
Open Hearts Language Academy, Miami
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (23)
JUST.Go Languages, Miami
Các hạng mục khoá học (2)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (19)
OHC English, Miami
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (8)
Rennert International, Miami
Các hạng mục khoá học (10)Nơi Ở (5)Trang thiết bị (14)
English Language School, Miami
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (11)
Study & Live in your Teacher's Home, Miami
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (1)

Mission Viejo

FLS Saddleback College, Mission Viejo
Các hạng mục khoá học (4)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (30)

New York

OHC English, New York
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (11)
Kings, New York
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (27)
Rennert International, New York
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (15)
LSI - Language Studies International, New York
Các hạng mục khoá học (12)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (14)
CES Embassy, New York
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (17)
English Language School, New York
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (8)
Study & Live in your Teacher's Home, New York
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (1)

Orlando

Open Hearts Language Academy, Orlando
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (19)
Study & Live in your Teacher's Home, Orlando
Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (1)

Philadelphia

FLS - Chesnut Hill College, Philadelphia
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (14)

Princeton

Kings, Princeton
Các hạng mục khoá học (2)Nơi Ở (1)Trang thiết bị (42)

San Diego

Eurocentres North America, San Diego
Các hạng mục khoá học (3)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (23)
LSI - Language Studies International, San Diego
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (18)
CES Embassy, San Diego
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (24)
Converse International School of Languages, San Diego
Các hạng mục khoá học (11)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (11)
English Language School, San Diego
Các hạng mục khoá học (10)Nơi Ở (4)Trang thiết bị (12)
Study & Live in your Teacher's Home, San Diego
Các hạng mục khoá học (9)Nơi Ở (1)

San Francisco

LSI - Language Studies International, San Francisco
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (19)
CES Embassy, San Francisco
San Francisco
Pier 39 Fisherman's Wharf
Quy mô trường:

Các hạng mục khoá học (6)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (26)
Converse International School of Languages, San Francisco
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (16)
English Language School, San Francisco
Các hạng mục khoá học (7)Nơi Ở (2)Trang thiết bị (7)
Study & Live in your Teacher's Home, San Francisco
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (1)

Santa Monica

English Language School, Santa Monica
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (12)

Washington DC

English Language School, Washington DC
Các hạng mục khoá học (5)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (6)
Washington Language Institute, Washington DC
Các hạng mục khoá học (8)Nơi Ở (3)Trang thiết bị (24)