X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Anh ở Hoa Kỳ

2 tuần
Cơ Bản
Nơi Ở (tùy chọn)
Hoa Kỳ
64 trường ngoại ngữ trong Hoa Kỳ, từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Tìm trường Tiếng Anh tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Anh theo nhóm cho người lớn tại Hoa Kỳ.Trang này có các khóa học chỉ dành cho người lớn. Bấm vào đây cho các khóa học Tiếng Anh cho trẻ em và thiếu niên ở Hoa Kỳ.

Học viên đánh giá chung các trường ở Hoa Kỳ:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0 (541 ý kiến đánh giá)

Điểm đến phổ biến nhất

#1 New York
ý kiến đánh giá: 411|
trường học: 11
Các điểm đến nổi bật : New York (hình thu nhỏ thành phố )
#2 Boston
ý kiến đánh giá: 61|
trường học: 8
Các điểm đến nổi bật : Boston (hình thu nhỏ thành phố )
#3 San Diego
ý kiến đánh giá: 100|
trường học: 7
Các điểm đến nổi bật : San Diego (hình thu nhỏ thành phố )
#4 Los Angeles
ý kiến đánh giá: 67|
trường học: 6
Các điểm đến nổi bật : Los Angeles (hình thu nhỏ thành phố )
#5 Miami
ý kiến đánh giá: 88|
trường học: 6
Các điểm đến nổi bật : Miami (hình thu nhỏ thành phố )
Danh sách tất cả các thành phố

Austin

Aston International Academy, Austin
Quy mô trường:

Boca Raton

Open Hearts Language Academy, Boca Raton
Boca Raton
Coconut Creek

Boston

Kings, Boston
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Boston trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Hoa Kỳ
Boston
Quy mô trường:
FLS Boston Commons, Boston
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Hoa Kỳ trong 12 tháng qua Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Hoa Kỳ
Boston
Downtown Boston
Quy mô trường:
LSI - Language Studies International, Boston
OHC English, Boston
Stafford House International, Boston
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Hoa Kỳ
Boston
Downtown Boston
Quy mô trường:
EC English, Boston
Boston
Back Bay
Quy mô trường:
Study & Live in your Teacher's Home, Boston
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!2740US$2603US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ

Lễ kỷ niệm

Open Hearts Language Academy, Lễ kỷ niệm

Chicago

Stafford House International, Chicago
Study & Live in your Teacher's Home, Chicago

Denver

El Paso

Language Plus, El Paso
El Paso
Quy mô trường:

Fort Lauderdale

TLA-The Language Academy, Fort Lauderdale
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Hoa Kỳ
Fort Lauderdale
Quy mô trường:
Study & Live in your Teacher's Home, Fort Lauderdale

Honolulu

Global Village Hawaii, Honolulu
Quy mô trường:
Central Pacific College, Honolulu
Intercultural Communications College, Honolulu
Quy mô trường:
Honolulu English School, Honolulu
Honolulu
Waikiki
Quy mô trường:

Thành phố Jersey

FLS - Saint Peters University, Thành phố Jersey
Thành phố Jersey
Quy mô trường:

Los Angeles

Kings, Los Angeles
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Los Angeles trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Hoa Kỳ
Los Angeles
Hollywood
Quy mô trường:
Mentor Language Institute Westwood, Los Angeles
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Hoa Kỳ trong 12 tháng qua
Los Angeles
Westwood
Quy mô trường:
Mentor Language Institute Hollywood, Los Angeles
Los Angeles
Hollywood
Quy mô trường:
FLS Citrus College, Los Angeles
Los Angeles
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!910US$872US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
CEL College of English Language Santa Monica, Los Angeles
Quy mô trường:
Study & Live in your Teacher's Home, Los Angeles

Miami

Language On, Miami
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Hoa Kỳ trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Miami Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Hoa Kỳ
Miami
Brickell
Quy mô trường:
Open Hearts Language Academy, Miami
Quy mô trường:
JUST.Go Languages, Miami
Miami
Lincoln Road
Quy mô trường:
OHC English, Miami
Miami
Miami Beach
EC English, Miami
Miami
South Beach
Quy mô trường:
Study & Live in your Teacher's Home, Miami

Mission Viejo

FLS Saddleback College, Mission Viejo
Mission Viejo
Orange County
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!910US$872US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ

New Haven

New York

Kings, New York
New York
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!820US$779US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
LSI - Language Studies International, New York
Quy mô trường:
OHC English, New York
New York
Quy mô trường:
Rennert International, New York
New York
Manhattan
Quy mô trường:

Hereford

New York

EC English, New York
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Hoa Kỳ trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Hoa Kỳ Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Hoa Kỳ
New York
Manhattan
Quy mô trường:

Orlando

Open Hearts Language Academy, Orlando

Philadelphia

FLS - Chesnut Hill College, Philadelphia
Quy mô trường:

San Diego

Oxford International Education, San Diego
Quy mô trường:
LSI - Language Studies International, San Diego
San Diego
Downtown/Bankers Hill
Quy mô trường:
Converse International School of Languages, San Diego
Quy mô trường:
Stafford House International, San Diego
EC English, San Diego
San Diego
La Jolla
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!960US$960US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
CEL College of English Language Downtown, San Diego
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!720US$720US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
CEL College of English Language Pacific Beach, San Diego
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!720US$720US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Study & Live in your Teacher's Home, San Diego

San Francisco

LSI - Language Studies International, San Francisco
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở San Francisco trong 12 tháng qua
San Francisco
Berkeley
Quy mô trường:
Converse International School of Languages, San Francisco
Stafford House International, San Francisco
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Hoa Kỳ
San Francisco
Downtown/Financial District
EC English, San Francisco
San Francisco
Quy mô trường:
Study & Live in your Teacher's Home, San Francisco

Santa Monica

EC English, Santa Monica
Santa Monica
Quy mô trường:
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuếPhá giá
Đặc biệt!Cung cấp!960US$960US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ

Washington DC

EC English, Washington DC
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Hoa Kỳ Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Hoa Kỳ
Washington DC
Washington Language Institute, Washington DC
Washington DC
Rosslyn
Quy mô trường: