X

Các Trường Dạy Tiếng Anh ở Luân Đôn, Anh

2 tuần
Cơ Bản
Nơi Ở (tùy chọn)
Luân Đôn
00:0000:00
 
50 trường ngoại ngữ trong Luân Đôn, từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Tìm trường Tiếng Anh tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Anh theo nhóm cho người lớn tại Luân Đôn.Bạn đang tìm kiếm khoá học cho trẻ? Bấm vào ở đây để tìm khoá học Tiếng Anhcho trẻ em và trẻ vị thành niên tại Luân Đôn.

Học viên đánh giá chung các trường ở Luân Đôn:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0 (571 ý kiến đánh giá)
Malvern House International, Luân Đôn
Chất lượng giảng dạy:

Rating of out of 5 stars

0.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3 out of 5 stars

3.0/5.0
General English 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
565£ 541£
=
Hiện tất cả 26 khóa học »
KKCL, Luân Đôn
Harrow-on-the-Hill

Rating of 3 out of 5 stars

3.0/5.04 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.2 out of 5 stars

3.2/5.0
General English 25 - Các buổi học 25 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
580£ 551£
=
Hiện tất cả 17 khóa học »
Nacel English School , Luân Đôn

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.03 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
General English Full-Time Plus - Các buổi học 21 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
635£ 606£
=
Hiện tất cả 14 khóa học »
Speak Up, Luân Đôn

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.056 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
General English 18 - Morning - Các buổi học 18 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 16
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
429£ 410£
=
Hiện tất cả 30 khóa học »
Oxford International Education, Luân Đôn

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.090 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
General English Morning 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
577£ 551£
=
Hiện tất cả 16 khóa học »
Bayswater College, Luân Đôn

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.017 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
GE Standard - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
570£ 545£
=
Hiện tất cả 13 khóa học »
St George International, Luân Đôn

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0108 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
Standard Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
655£ 626£
=
Hiện tất cả 27 khóa học »
Centre of English Studies (CES), Luân Đôn

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.057 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
Standard General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
454£ 434£
=
Hiện tất cả 14 khóa học »
Kings, Luân Đôn

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.021 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
Compact Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
634£ 603£
=
Hiện tất cả 14 khóa học »
UK College of English, Luân Đôn

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.04 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 2.5 out of 5 stars

2.5/5.0
General English 21 - Morning - Các buổi học 21 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
445£ 424£
=
Hiện tất cả 22 khóa học »
Islington Centre for English, Luân Đôn
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 2 out of 5 stars

2.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 2 out of 5 stars

2.0/5.0
General English Plus - Các buổi học 17.5 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
369£ 354£
=
Hiện tất cả 24 khóa học »
Burlington School, Luân Đôn

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.03 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
Morning 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
460£ 440£
=
Hiện tất cả 30 khóa học »
Edgware Academy, Luân Đôn
General English + Skills - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
465£ 444£
=
Hiện tất cả 13 khóa học »
Purley Language College, Luân Đôn
General English - GEAM15 - Các buổi học 15 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
450£ 432£
=
Hiện tất cả 9 khóa học »
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.084 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
Standard 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
615£ 588£
=
Hiện tất cả 36 khóa học »
LSI - Language Studies International - Hampstead, Luân Đôn

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.034 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
Standard 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
615£ 588£
=
Hiện tất cả 41 khóa học »
OHC English - Oxford St, Luân Đôn

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.01 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3 out of 5 stars

3.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
OHC 20 General English Plus - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 16
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
540£ 516£
=
Hiện tất cả 19 khóa học »
OHC English - Richmond, Luân Đôn

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.01 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
OHC 20 General English Plus with Conversation and Pronunciation - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 16
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
540£ 516£
=
Hiện tất cả 7 khóa học »
International House, Luân Đôn
General English 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
765£ 732£
=
Hiện tất cả 21 khóa học »
EF International Language Center, Luân Đôn
Basic Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 17
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
1095€ 1050€
Hiện tất cả 24 khóa học »
Embassy Junior Centre, Luân Đôn
Summer Camp - Docklands - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Bao gồm chỗ ở -
1810£ 1768£
=
Hiện tất cả 7 khóa học »
Stafford House International, Luân Đôn
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Anh
Bloomsbury/ Mid-Town

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.012 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
General English 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
640£ 640£
=
Hiện tất cả 36 khóa học »
St Giles International - Central, Luân Đôn
General English Course 20 - Morning - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
710£ 710£
=
Hiện tất cả 41 khóa học »