X

Các Trường Dạy Tiếng Anh ở Luân Đôn, Anh

2 tuần
Cơ Bản
Nơi Ở (tùy chọn)
Luân Đôn
00:0000:00
 
trường ngoại ngữ trong Luân Đôn, từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Tìm trường Tiếng Anh tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Anh theo nhóm cho người lớn tại Luân Đôn.Bạn đang tìm kiếm khoá học cho trẻ? Bấm vào ở đây để tìm khoá học Tiếng Anh cho trẻ em và trẻ vị thành niên tại Luân Đôn.

Học viên đánh giá chung các trường ở Luân Đôn:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0 (584 ý kiến đánh giá)
OHC English - Richmond, Luân Đôn

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.01 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
OHC 20 General English Plus with Conversation and Pronunciation - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 16
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
540£ 516£
=
Hiện tất cả 7 khóa học »
British Study Centre - Central, Luân Đôn

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.02 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
General English Course 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
650£ 650£
=
Hiện tất cả 17 khóa học »
St Giles International - Highgate, Luân Đôn

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.01 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
General English Course 20 - Morning - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
660£ 660£
=
Hiện tất cả 27 khóa học »
Twin School, Luân Đôn
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Anh
Royal Borough of Greenwich

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.02 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
General English (Morning) - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
440£ 440£
=
Hiện tất cả 11 khóa học »
Burlington School, Luân Đôn

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.04 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
Morning 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
460£ 440£
=
Hiện tất cả 29 khóa học »
Kaplan International English Leicester Square, Luân Đôn
Trafalgar / Leicester Square

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.02 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3 out of 5 stars

3.0/5.0
General Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
720£ 720£
=
Hiện tất cả 11 khóa học »
Bayswater College, Luân Đôn

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.017 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
GE Standard - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
570£ 545£
=
Hiện tất cả 13 khóa học »
UK College of English, Luân Đôn

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.05 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3 out of 5 stars

3.0/5.0
General English 21 - Morning - Các buổi học 21 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
445£ 424£
=
Hiện tất cả 22 khóa học »
Centre of English Studies (CES), Luân Đôn

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.057 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
Standard General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
454£ 434£
=
Hiện tất cả 14 khóa học »
EC English, Luân Đôn
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Anh trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Anh Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Anh
Euston

Rating of 4.6 out of 5 stars

4.6/5.020 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.6 out of 5 stars

4.6/5.0
General English - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
660£ 660£
=
Hiện tất cả 13 khóa học »
St George International, Luân Đôn

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0110 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
Standard Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
655£ 626£
=
Hiện tất cả 27 khóa học »
Stafford House International, Luân Đôn
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Anh
Bloomsbury/ Mid-Town

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.012 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
General English 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
640£ 640£
=
Hiện tất cả 36 khóa học »
Speak Up, Luân Đôn

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.057 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
General English 18 - Morning - Các buổi học 18 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 16
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
429£ 410£
=
Hiện tất cả 30 khóa học »
Oxford International Education, Luân Đôn

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.090 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
General English Morning 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
577£ 551£
=
Hiện tất cả 16 khóa học »
LSI - Language Studies International - Hampstead, Luân Đôn

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.034 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
Standard 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
615£ 588£
=
Hiện tất cả 41 khóa học »
Study & Live in your Teacher's Home, Luân Đôn

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.016 ý kiến đánh giá Luân Đôn

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
287 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
Standard Programme - Các buổi học 10 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 1
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
1670£ 1587£
=
Hiện tất cả 15 khóa học »
Kings, Luân Đôn

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.021 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
Compact Course - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 14
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
634£ 603£
=
Hiện tất cả 14 khóa học »
LSI - Language Studies International - Central, Luân Đôn

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.085 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
Standard 20 - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
615£ 588£
=
Hiện tất cả 36 khóa học »
Nacel English School , Luân Đôn

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.03 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
General English Plus - Các buổi học 21 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
635£ 606£
=
Hiện tất cả 14 khóa học »
Islington Centre for English, Luân Đôn

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.02 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 2 out of 5 stars

2.0/5.0
General English Plus - Các buổi học 17.5 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 15
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
400£ 383£
=
Hiện tất cả 24 khóa học »
KKCL, Luân Đôn
Harrow-on-the-Hill

Rating of 3 out of 5 stars

3.0/5.04 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 3.2 out of 5 stars

3.2/5.0
General English 25 - Các buổi học 25 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 12
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
580£ 551£
=
Hiện tất cả 17 khóa học »
OHC English - Oxford St, Luân Đôn

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.01 ý kiến đánh giá
Chất lượng giảng dạy:

Rating of 3 out of 5 stars

3.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
OHC 20 General English Plus - Các buổi học 20 một tuần | Số người tối đa của nhóm : 16
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
540£ 516£
=
Hiện tất cả 19 khóa học »