X

Chính Sách Quyền Riêng Tư

1. Chúng tôi giải quyết dữ liệu của bạn như thế nào

1.1 Chúng tôi xử lý thông tin của bạn rất nghiêm túc. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba, trừ khi với các bên cung cấp dịch vụ cho bạn, được đề cập dưới đây, mà theo đó bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin tối thiểu nhằm tiến tới hợp đồng đặt chỗ và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

1.2 Thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ phía bạn mà bạn cung cấp qua việc điền vào mẫu đăng ký của chúng tôi hoặc qua điện thoại với các đại lý của chúng tôi, là những thông tin sau:

- Họ và tên (và tên đệm hoặc họ tên thứ hai nếu có), số hộ chiếu, quốc tịch, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại (và số điện thoại trong trường hợp khẩn cấp nếu cần thiết), e-mail. Đây là những thông tin tối thiểu cần thu thập để giúp bạn liên lạc với trường bạn lựa chọn.
- Trình độ ngôn ngữ. Giúp trường đưa ra khóa học phù hợp.
- Thông tin ngân hàng. Nếu bạn chọn chi trả phí trả trước đặt chỗ bằng cách đặt cọc trực tiếp, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin này cho đến khi khoản đặt cọc được ghi nợ từ tài khoản của bạn.
- Thông tin về thẻ tín dụng. Khi chi trả phí trả trước đặt chỗ bằng thẻ tín dụng, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin này cho đến khi khoản tiền được xác nhận.
- Chúng tôi không giữ thông tin về giới tính của bạn (trừ khi bạn muốn chúng tôi gọi là Ông hoặc Bà thì chúng tôi sẽ thực hiện như thế), tôn giáo, dân tộc hoặc hiệp hội.

1.3 Chúng tôi có thể định kỳ gửi bạn thông tin về các dịch vụ của chúng tôi trên trang web. Vào bất kỳ lúc nào bạn có quyền rút hoặc thực hiện quyền này thông qua đường dẫn trong phần cuối của email bạn nhận được.

1.4 Nếu bạn chọn đánh giá mức độ hài lòng của bạn với dịch vụ/sản phẩm được ký hợp đồng, sự đánh giá của bạn cùng với tuổi, quốc gia lưu trú sẽ được những người truy cập trang web nhìn thấy, trừ khi bạn chọn đánh giá ẩn danh.

1.5 Sau khi hoàn thành thỏa thuận được ký trong hợp đồng, thông tin cá nhân của bạn sẽ được tự động xóa sau khi giai đoạn lưu trữ thông tin yêu cầu do các quy định hiện hành về thuế và thương mại hết hạn.

2. Chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ khác

Thông tin cá nhân bạn cung cấp được chia sẻ với trường bạn chọn (trường có thể có địa điểm ngoài Châu Âu). Chi tiết về chi trả của bạn (thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng) sẽ không được chia sẻ với trường. Nếu bạn chọn ký hợp đồng với bảo hiểm du lịch, chúng tôi cũng chia sẻ một phần thông tin cung cấp cho AVI International SAS, với mã số VAT là FR-72323234575, tại 40-44 rue Washington 75008 Paris (PHÁP). Chúng tôi luôn chia sẻ thông tin với các bên thứ ba này ở mức tối thiểu theo yêu cầu.

3. Sử dụng Cookie

Trang web của chúng tôi sẽ lưu lại dạng dữ liệu được gọi là “cookie.” Các cookie không chứa dữ liệu cá nhân. Chúng được dùng để nâng cao tính khả dụng của trang web và bảo đảm rằng nội dung trang web được hiển thị dưới ngôn ngữ chuẩn xác nhất.

4. Phân tích bẳng Google

Trang web này sử dụng phân tích bằng Google, một dịch vụ phân tích web do tập đoàn Google cung cấp ('Google'). Phân tích Google sử dụng cookies', là những tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn giúp trang web phân tích việc người dùng sử dụng trang web như thế nào. Thông tin do cookie thu thập về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP) sẽ được truyền về và lưu trữ trên máy chủ của Google tại Hoa Kỳ. Google sử dụng những thông tin này nhằm mục đích phân tích việc bạn sử dụng trang web, viết báo cáo về các hoạt động trên trang web cho các nhà vận hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động của trang web và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba khi pháp luật yêu cầu hoặc khi các bên thứ ba xử lý thông tin do Google ủy quyền. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với các thông tin khác do tổ chức này nắm giữ. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách lựa chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của bạn, tuy nhiên cũng cần lưu ý nếu bạn thực hiện điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn không thể sử dụng hết các tính năng của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý thông tin về bạn theo cách và mục đích đã nêu ở trên.

5. Tiếp thị lại Google AdWords

Chúng tôi sử dụng Tiếp thị lại Google AdWords để quảng cáo thương hiệu của chúng tôi trên Internet. Tiếp thị lại AdWords sẽ hiển thị quảng cáo phù hợp được điều chỉnh để phù hợp với bạn dựa trên các phần của trang web cung cấp các Khóa học Ngôn ngữ mà bạn đã truy cập bằng cách đặt cookie vào máy của bạn. COOKIE NÀY KHÔNG XÁC ĐỊNH BẠN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO HOẶC CUNG CẤP QUYỀN TRUY CẬP ĐẾN MÁY TÍNH CỦA BẠN. cookie chỉ được sử dụng để thong báo "người này ghé thăm trang web, do đó hãy cho họ xem quảng cáo liên quan đến trang web đó". Tiếp thị lại Google AdWords cho phép chúng tôi điều chỉnh hoạt động tiếp thị để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn và chỉ hiển thị quảng cáo phù hợp với bạn.

Nếu bạn không muốn tham gia vào hoạt động Tiếp thị lại Google AdWords của chúng tôi, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách truy cập Quản lý Lựa chọn tham gia Quảng cáo của Google.

6. Phần bổ trợ phương tiện truyền thông xã hội

Phần bổ trợ xã hội cho Facebook, Google, Twitter, AddThis, Pinterest. Trang web của chúng tôi sử dụng phần bổ trợ xã hội của các phương tiện truyền thông xã hội đề cập ở trên. Nếu bạn thăm một trang trên các trang web của chúng tôi mà trang đó sử dụng một trong các phần bổ trợ này, trình duyệt của bạn sẽ tự động kết nối với Facebook, Google, Twitter or Pinterest. Nội dung truyền qua phần bổ trợ này được chuyển trực tiếp từ nhà cung cấp tương ứng và tích hợp với trang đó. Thông qua quy trình này, nhà cung cấp được thông báo ràng bạn đã ghé thăm trang trang đó trên trang web của chúng tôi, kể cả khi bạn không có tài khoản với họ hoặc bạn không đăng nhập lúc đó. Thông tin này (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được trình duyệt của bạn truyền thẳng tới máy chủ của nhà cung cấp (có thể được đặt tại Hoa Kỳ) và được lưu trữ ở đó. Nếu bạn đăng nhập tài khoản của bạn với một trong các nhà cung cấp đó, họ có thể tự động bổ sung sự truy cập của bạn tới trang web của chúng tôi vào hồ sơ của bạn. Nếu bạn tương tác với bất kỳ phần bổ trợ xã hội nào, bằng cách nhấn vào nút "thích" hoặc "chia sẻ", thông tin tương ứng cũng sẽ được gửi trực tiếp tới máy chủ của nhà cung cấp và được lưu giữ ở đó. Cùng lúc đó, thông tin này được công bố trên hồ sơ phương tiện truyền thông xã hội của bạn và sẽ được những người trong danh sách liên lạc của bạn nhìn thấy hoặc tùy thuộc vào việc bạn cài dặt quyền riêng tư với nhà cung cấp. Điều này để đảm bảo an toàn cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi mà sẽ chiếm ưu thế trong bối cảnh cân đo các lợi ích, trong việc tối ưu thương mại hóa mà bạn đưa ra. Mục đích và phạm vi của việc thu thập thông tin, việc xử lý tiếp theo và sử dụng các thông tin được nhà cung cấp trình bày, cũng như một lựa chọn về đầu mối liên lạc, các quyền liên quan của bạn và các lựa chọn cấu hình để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, tham khảo chính sách về quyền riêng tư của nhà cung cấp:


https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
https://help.pinterest.com/en/articles/edit-your-account-privacy

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình bị các phương tiện truyền thông xã hội đã đề cập thu thập từ trang web của chúng tôi, bạn phải ngắt kết nối dịch vụ tương ứng với các nhà cung cấp tương ứng trước khi ghé thăm trang web của chúng tôi. Bạn có thể hoàn toàn tránh được việc sử dụng các phần bổ trợ này nếu muốn, sử dụng "NoScript" (http://noscript.net).

7. Gửi lời nhắc đánh giá qua email

Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi lời nhắc đánh giá khóa học của bạn thông qua hệ thống phân loại của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng thuận của bạn thông qua việc nhắn tin đến địa chỉ liên hệ được nêu dưới đây.

8. An Ninh

Dữ liệu cá nhân của bạn đã được mã hóa bằng công nghệ 256-bit SSL và được truyền đi trên internet theo một dạng mẫu đã mã hóa. Chúng tôi đảm bảo an ninh của trang web cũng như các hệ thống khác của chúng tôi qua các biện pháp kỹ thuật và tổ chức chống mất mát, phá hủy, truy cập, sửa đổi hoặc phân phát dữ liệu cá nhân của bạn tới những đối tượng trái phép.

9. Quyền sở hữu thông tin

Theo các quy định về quyền riêng tư của quốc gia, bạn được quyền nhận các thông tin về dữ liệu đã lưu trữ của mình mà không bị tính phí. Bạn có quyền cải chính, ngăn chặn hoặc xóa đi dữ liệu miễn là yêu cầu của bạn không mâu thuẫn với các quy định của quốc gia về lưu trữ, đặc biệt trong luật thuế và thương mại.

10. Liên hệ về Các Vấn Đề Về Quyền Riêng Tư

Với các thắc mắc liên quan đến việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn, việc điều chỉnh, ngăn chặn hoặc xóa đi các dữ liệu, và việc hủy bỏ các quyền được cấp, vui lòng liên hệ LanguageCourse S.L. c/ Casp 17 - 8º. 08010 Barcelona (Tây Ban Nha)

Cập nhật cuối cùng: 2018-06-13

Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi