X

Chính Sách Quyền Riêng Tư

1. Thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân

1.1 Các dữ liệu cá nhân chỉ được thu nhập khi được cung cấp tự nguyện trong bản yêu cầu /mẫu đăng ký của chúng tôi hoặc trong phản hồi về sự hài lòng của khách hàng. Bạn có thể tiếp cận các thông tin trên trang web của chúng tôi mà không cần tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

1.2 Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu mà bạn cung cấp cho công tác hoàn thiện yêu cầu / đăng ký của bạn. Để hoàn thiện yêu cầu / đăng ký của bạn, các thông tin này cần phải được lưu lại trên hệ thống của chúng tôi.

1.3 Chúng tôi có thể sẽ gửi bạn thông tin định kỳ về các chương trình của trang web. Vào bất kỳ thời điểm nào, bạn đều có quyền rút bỏ và có thể, chỉ qua một link kết nối đơn giản, hủy bỏ việc tiếp nhận các thông tin liên quan đến trang web.

1.4 Nếu bạn quyết định đánh giá sự hài lòng của mình đối với các dịch vụ / sản phẩm theo như hợp đồng, đánh giá của bạn sẽ được hiển thị trên trang web của chúng tôi cho khách ghé thăm trang web, nhưng sẽ hiển thị dưới dạng vô danh.

1.5 Sau khi thỏa thuận hợp đồng được hoàn thành, các dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được tự động xóa bỏ sau thời gian đáo hạn của các chu kỳ lưu trữ thông tin bắt buộc thể theo các quy định về thuế và thương mại hiện hành.

2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoại trừ các đối tác cung cấp dịch vụ cần đến dữ liệu này cho quá trình xử lý các lệnh/thông tin đăng ký (ví dụ: ngân hàng chịu trách nhiệm cho việc thanh toán, công ty hàng hải chịu trách nhiệm cho việc chuyển phát hàng hóa hoặc tài liệu). Trong tất cả các trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ gửi tới các bên lượng thông tin hạn chế nhất theo yêu cầu.

3. Sử dụng Cookie

Trang web của chúng tôi sẽ lưu lại dạng dữ liệu được gọi là “cookie.” Các cookie không chứa dữ liệu cá nhân. Chúng được dùng để nâng cao tính khả dụng của trang web và bảo đảm rằng nội dung trang web được hiển thị dưới ngôn ngữ chuẩn xác nhất.

4. An Ninh

Dữ liệu cá nhân của bạn đã được mã hóa bằng công nghệ 256-bit SSL và được truyền đi trên internet theo một dạng mẫu đã mã hóa. Chúng tôi đảm bảo an ninh của trang web cũng như các hệ thống khác của chúng tôi qua các biện pháp kỹ thuật và tổ chức chống mất mát, phá hủy, truy cập, sửa đổi hoặc phân phát dữ liệu cá nhân của bạn tới những đối tượng trái phép.

5. Quyền sở hữu thông tin

Theo các quy định về quyền riêng tư của quốc gia, bạn được quyền nhận các thông tin về dữ liệu đã lưu trữ của mình mà không bị tính phí. Bạn có quyền cải chính, ngăn chặn hoặc xóa đi dữ liệu miễn là yêu cầu của bạn không mâu thuẫn với các quy định của quốc gia về lưu trữ, đặc biệt trong luật thuế và thương mại.

6. Liên hệ về Các Vấn Đề Về Quyền Riêng Tư

Với các thắc mắc liên quan đến việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn, việc điều chỉnh, ngăn chặn hoặc xóa đi các dữ liệu, và việc hủy bỏ các quyền được cấp, vui lòng liên hệ LanguageCourse S.L. c/ Casp 17 - 8º. 08010 Barcelona (Tây Ban Nha)

Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi