X

Nhận xét về Byron Bay English Language School, Vịnh Byron, Úc

Tổng Số Nhận Xét: 0
LƯU Ý: Tất cả các đánh giá đều được xác thực. Chỉ những học viên cũ, những người đã từng đặt lớp và tham gia khóa học tại trường thông qua chúng tôi mới có thể đưa ra đánh giá sau khi kết thúc khóa học. Do đó trường không thể can thiệp vào các đánh giá và bạn có thể tin tưởng vào tất cả những đánh giá được công bố.

Đánh Giá Trung Bình

Dựa vào 0 đánh giá của cựu học sinh của Byron Bay English Language School
Đánh Giá Tổng Thể(
Byron Bay English Language School, Vịnh Byron, Úc
0.0/5.0 
Thành phố 0.0/5.0 
Tổ chức 0.0/5.0 
Trang thiết bị 0.0/5.0 
Hoạt động xã hội 0.0/5.0 
Chất Lượng / Sự Tiến Bộ về ngôn ngữ của Khóa Học 0.0/5.0 
Giá trị so với tiền bỏ ra 0.0/5.0 
Nơi Ở
Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ 0.0/5.0 
Căn Hộ Ở Chung 0.0/5.0 
khác 0.0/5.0 

Nhận Xét Cá Nhân

Byron Bay English Language School

Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi