X

Nhận xét về EC English, Miami, Hoa Kỳ

Tổng Số Nhận Xét: 3
LƯU Ý: Tất cả các đánh giá đều được xác thực. Chỉ những học viên cũ, những người đã từng đặt lớp và tham gia khóa học tại trường thông qua chúng tôi mới có thể đưa ra đánh giá sau khi kết thúc khóa học. Do đó trường không thể can thiệp vào các đánh giá và bạn có thể tin tưởng vào tất cả những đánh giá được công bố.

Đánh Giá Trung Bình

Dựa vào 3 đánh giá của cựu học sinh của EC English
Đánh Giá Tổng Thể
EC English, Miami, Hoa Kỳ

Đánh giá:3.3/5.0

3.3/5.0 
Thành phố

Đánh giá:4.7/5.0

4.7/5.0 
Tổ chức

Đánh giá:4.0/5.0

4.0/5.0 
Trang thiết bị

Đánh giá:4.3/5.0

4.3/5.0 
Hoạt động xã hội

Đánh giá:3.7/5.0

3.7/5.0 
Chất Lượng / Sự Tiến Bộ về ngôn ngữ của Khóa Học

Đánh giá:3.7/5.0

3.7/5.0 
Giá trị so với tiền bỏ ra

Đánh giá:2.3/5.0

2.3/5.0 
Nơi Ở
Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ

Đánh giá:0.0/5.0

0.0/5.0 
Căn Hộ Ở Chung

Đánh giá:1.0/5.0

1.0/5.0 
khác ---

Nhận Xét Cá Nhân

EC English
24. Thá. 2018
1.  (17 năm) - 
101. Course:  Semi-Intensive English - 3 tuần

Đánh Giá Tổng Thể

Rating: 5/5.0

Giá trị so với tiền bỏ ra

Rating: 5/5.0

Nhận xét chi tiết
Thành phố/địa điểm

Rating: 5/5.0

Tổ chức của trường

Rating: 4/5.0

Cơ sở vật chất (thư viện, phòng học)

Rating: 4/5.0

Hoạt động xã hội

Rating: 4/5.0

Chất lượng giảng dạy / tiến bộ về mặt ngôn ngữ

Rating: 5/5.0

19. Thá. 2016
2. Maiia  (27 năm) - 
102. Course:  General English - 3 tuần

Đánh Giá Tổng Thể

Rating: 3/5.0

Giá trị so với tiền bỏ ra

Rating: 1/5.0

Nhận xét chi tiết
Thành phố/địa điểm

Rating: 5/5.0

Tổ chức của trường

Rating: 4/5.0

Cơ sở vật chất (thư viện, phòng học)

Rating: 5/5.0

Hoạt động xã hội

Rating: 3/5.0

Chất lượng giảng dạy / tiến bộ về mặt ngôn ngữ

Rating: 5/5.0

Nơi Ở
khác

Rating: 1/5.0

27. Thá. 2013
3.  (39 năm) - Ý
103. Course:  General English - 3 tuần

Đánh Giá Tổng Thể

Rating: 2/5.0

Giá trị so với tiền bỏ ra

Rating: 1/5.0

Nhận xét chi tiết
Thành phố/địa điểm

Rating: 4/5.0

Tổ chức của trường

Rating: 4/5.0

Cơ sở vật chất (thư viện, phòng học)

Rating: 4/5.0

Hoạt động xã hội

Rating: 4/5.0

Chất lượng giảng dạy / tiến bộ về mặt ngôn ngữ

Rating: 1/5.0

Nơi Ở
Căn Hộ Nhỏ Khép Kín - Đôi

Rating: 1/5.0


Tiết kiệm tiền! Khuyến mãi độc quyền
Đăng ký để nhận được những chào giá khóa học ngôn ngữ tốt nhất.
Phần ghi của đơn vị xuất bảnChính sách về Đánh giá và nội dung người dùng