X

Nhận xét về Study & Live in your Teacher's Home, Copenhagen, Đan Mạch

Tổng Số Nhận Xét: 4
LƯU Ý: Tất cả các đánh giá đều được xác thực. Chỉ những học viên cũ, những người đã từng đặt lớp và tham gia khóa học tại trường thông qua chúng tôi mới có thể đưa ra đánh giá sau khi kết thúc khóa học. Do đó trường không thể can thiệp vào các đánh giá và bạn có thể tin tưởng vào tất cả những đánh giá được công bố.

Đánh Giá Trung Bình

Dựa vào 4 đánh giá của cựu học sinh của Study & Live in your Teacher's Home
Đánh Giá Tổng Thể(
Study & Live in your Teacher's Home, Copenhagen, Đan Mạch
4.7/5.0 
Thành phố 4.7/5.0 
Tổ chức 5.0/5.0 
Trang thiết bị 4.3/5.0 
Hoạt động xã hội 4.2/5.0 
Chất Lượng / Sự Tiến Bộ về ngôn ngữ của Khóa Học 4.7/5.0 
Giá trị so với tiền bỏ ra 4.5/5.0 
Nơi Ở
Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ 4.2/5.0 
Căn Hộ Ở Chung 4.5/5.0 
khác 4.5/5.0 

Nhận Xét Cá Nhân

Study & Live in your Teacher's Home
15. Thá. 2016
1. Martina (19 năm) - Italy
101. Course:  Standard Programme - 1 tuần

Đánh Giá Tổng Thể
Giá trị so với tiền bỏ ra
Nhận xét chi tiết
Thành phố/địa điểm
Tổ chức của trường
Cơ sở vật chất (thư viện, phòng học)
Hoạt động xã hội
Chất lượng giảng dạy / tiến bộ về mặt ngôn ngữ
6. Thá. 2012
2.  (31 năm) - Germany
102. Course:  Standard Programme Intensive - 1 tuần

Đánh Giá Tổng Thể
Giá trị so với tiền bỏ ra
Nhận xét chi tiết
Thành phố/địa điểm
Tổ chức của trường
Cơ sở vật chất (thư viện, phòng học)
Hoạt động xã hội
Chất lượng giảng dạy / tiến bộ về mặt ngôn ngữ
5. Thá. 2011
3.  (45 năm) - 
103. Course:  Standard Programme - 2 tuần

Đánh Giá Tổng Thể
Giá trị so với tiền bỏ ra
Nhận xét chi tiết
Thành phố/địa điểm
Tổ chức của trường
Cơ sở vật chất (thư viện, phòng học)
Hoạt động xã hội
Chất lượng giảng dạy / tiến bộ về mặt ngôn ngữ
Thông tin bổ sung
Các khía cạnh tích cực của trường
Khóa học khá hoàn hảo và thích hợp nhu cầu của tôi. Giáo viên rất có kinh nghiệm.
Lời khuyên của người trong cuộc mà học viên tương lai không nên bỏ qua
Bạn phải chắc chắn về khả năng có mặt của giáo viên bởi trong trường hợp của tôi cô ý rất bận và hầu như không khớp với các buổi học với tôi như theo lịch.
Các ý kiến ​​khác
Tôi chỉ không thích một điều đó là tôi phải đổi chỗ ở lần thứ hai do giáo viên của tôi, nơi tôi ở cùng, cần sử dụng phòng!
20. Thá. 2006
4. Elsbeth (54 năm) - 
104. Course:  Standard Programme - 2 tuần

Đánh Giá Tổng Thể
Giá trị so với tiền bỏ ra
Nhận xét chi tiết
Thành phố/địa điểm
Tổ chức của trường
Cơ sở vật chất (thư viện, phòng học)
Hoạt động xã hội
Chất lượng giảng dạy / tiến bộ về mặt ngôn ngữ

Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi