X

Florence - Hướng Dẫn Du Lịch

 • 1Italy Tourism2.82.8/5.016 bẦu chỌn3173 clicks

  Historical and tourist information on various Italian regions, plus assorted links for the independent traveller.
 • 2Real Italy2.52.5/5.02 bẦu chỌn1678 clicks

  Maps, photographs and historical information on various Italian towns.
 • 3Slowtrav2.22.2/5.05 bẦu chỌn2422 clicks

  Non commercial site with travel articles, agency listings, restaurant reviews and message board.
 • 4Travel Italy1.01.0/5.01 bẦu chỌn1191 clicks

  Mainly a link site, with some information on spas and some Roman hotels.
 • 5Travel-Italy0.00.0/5.00 bẦu chỌn1283 clicks

  US agency offering assorted accommodation and services plus regional information, weather and e-postcards.
 • 6Italy Tour0.00.0/5.00 bẦu chỌn1337 clicks

  Directory of national and some regional links.
1
Các đánh giá của cựu học sinh: (134 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

2
Các đánh giá của cựu học sinh: (25 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
Các đánh giá của cựu học sinh: (52 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

4
Các đánh giá của cựu học sinh: (62 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

5
Các đánh giá của cựu học sinh: (17 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

6
Các đánh giá của cựu học sinh: (65 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

7
Các đánh giá của cựu học sinh: (4 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

Trường Ngoại Ngữ Tốt Nhất ở Florence
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
{$words.androidicon_alt}
+
{$words.appleicon_alt}
+
{$words.vtapptablet_alt}
+
{$words.vtappmob_alt}

Học Tiếng Anh với ứng dụng miễn phí của chúng tôi

Máy Luyện Từ Vựng

+10.000.000 Lượt tải