X

Phần ghi của đơn vị xuất bản

Trang web này được LanguageCourse SL vận hành.


LanguageCourse S.L.
Carrer de Casp 17, 8
08010 Barcelona, Spain


Mã số thuế: B62762091
Số VAT EU: ESB62762091
Đăng ký kinh doanh: Barcelona, Tây Ban Nha
Số đăng ký thương mại: 022017981
Giám đốc: Dr. oec. Daniel Spohn


Chịu trách nhiệm nội dung trang web Daniel Spohn, Carrer de Casp 17, 8, 08010 Barcelona, Spain

Bạn có thể đến thăm văn phòng của chúng tôi ở trung tâm thành phố Barcelona (Google Maps).

SĐT.: +34-93 220 38 75 (xem giờ làm việc và số điện thoại quốc tế ở đây)
Số fax: +34-932 203 874
Mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi.

Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

Hội đồng EU cung cấp một nền tảng trực tuyến để giải quyết tranh chấp. Khách hàng, những người tiêu dùng và cư dân tại Liên minh Châu Âu, có quyền sử dụng nền tảng này để giải quyết các tranh chấp ngoài tòa án liên quan đến nghĩa vụ thuộc về hợp đồng phát sinh từ các hợp đồng mua bán trực tuyến. Có thể truy cập nền tảng ở đây. Địa chỉ email của chúng tôi là info@languagecference.net.
Chúng tôi phấn đấu vì sự xuất sắc trong dịch vụ khách hàng. Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi khi bạn có bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi nỗ lực để đi đến một thỏa thuận chung với khách hàng của mình.

Liện kết bên ngoài

Để biết thêm thông tin, đôi khi chúng tôi chuyển trang web cho du khách của mình đến các trang web từ bên thứ ba. Trong trường hợp không thể, chúng tôi đánh dấu rõ ràng các liên kết bên ngoài. Nội dung của mọi trang web bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm các trang bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các liên kết bên ngoài và nội dung của các trang này.

Bản quyền

Tất cả nội dung của trang này được bảo vệ bản quyền. Tất cả các quyền đều thuộc sở hữu của LanguageCourse S.L. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép nội dung này dưới mọi hình thức mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi đều bị phạt và không được chấp nhận. Cụ thể, việc trích xuất toàn bộ hoặc một phần nội dung trong trang của chúng tôi đều bị nghiêm cấm, bao gồm việc kết hợp bất kỳ nội dung nào của chúng tôi với các trang web hoặc sản phẩm khác.

tín dụng ảnh

Vui lòng kiểm tra trang tín dụng ảnh của chúng tôi để biết thông tin chi tiết về những hình ảnh sử dụng trên trang web, đặc biệt là nhũng hình ảnh yêu cầu có quyền hạn sử dụng theo điều kiện bản quyền.

Tiết kiệm tiền! Khuyến mãi độc quyền
Đăng ký để nhận được những chào giá khóa học ngôn ngữ tốt nhất.
Phần ghi của đơn vị xuất bảnChính sách về Đánh giá và nội dung người dùng