X

Các khóa học Tiếng Ý

Ý
60 trường ngoại ngữ , từ
cho một khóa học Tiếng Ý 2 tuần.
Chất lượng giảng dạy:5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:5.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần
Chất lượng giảng dạy:4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:5.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Ý Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Ý
Sestri Levante, Ý
Chất lượng giảng dạy:5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:5.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
5.0/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!420€403€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:5.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần
Chất lượng giảng dạy:4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.8/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.8/5.013 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!445€428€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Ý Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Ý
Orbetello, Ý
Chất lượng giảng dạy:5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.7/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
5.0/5.03 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!370€352€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Ý Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Ý
Cefalù, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.9/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.6/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.9/5.07 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!370€354€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Milazzo (Sicily), Ý
Chất lượng giảng dạy:4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.5/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.035 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!390€373€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Ý Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Ý
Bagno di Romagna, Ý
Chất lượng giảng dạy:5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.4/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 26 một tuần
4.7/5.018 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!648€619€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Ý
Turin, Ý
Quadrilatero Romano
Chất lượng giảng dạy:4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.3/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.6/5.068 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!400€380€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.3/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.037 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!360€360€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Ý có tiếng nhất ở Ý trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Florence
Florence, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.2/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.054 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!350€333€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Florence, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.6/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.2/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.0139 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!420€403€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.2/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.049 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!445€428€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.2/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.014 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!420€403€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Ý
Naples, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.1/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.080 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!400€382€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Ý có tiếng nhất ở Ý trong 12 tháng qua
Milan, Ý
Navigli
Chất lượng giảng dạy:4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.1/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.040 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!450€431€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Ý có tiếng nhất ở Ý trong 12 tháng qua
Lucca, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.1/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.052 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!350€333€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Rome, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.1/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.070 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!486€466€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.1/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.020 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!400€380€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Bologna, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.1/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.028 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!440€418€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Siena, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.055 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!420€400€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.048 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!450€431€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!390€374€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Verona, Ý
Verona
Chất lượng giảng dạy:5.0/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
5.0/5.01 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!395€377€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Venice, Ý
Dorsoduro
Chất lượng giảng dạy:4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.083 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!450€450€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Ý
Florence, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.6/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.014 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!470€451€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:4.0/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần
Chất lượng giảng dạy:4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.9/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.066 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!450€431€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Ý
Montepulciano, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.9/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.6/5.023 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!479€456€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Ý có tiếng nhất ở Ý trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Genoa
Genoa, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.9/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.027 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!390€371€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Ý có tiếng nhất ở Ý trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Rome
Rome, Ý
Navona
Chất lượng giảng dạy:4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.9/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.0159 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!450€431€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.6/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.9/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 23 một tuần
4.4/5.033 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!440€420€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.8/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.017 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!420€402€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Rimini, Ý
S. Marino
Chất lượng giảng dạy:4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.8/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.027 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!430€411€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.8/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.0101 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!510€489€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.7/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.025 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!470€450€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Viareggio, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.7/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.033 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!410€393€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.7/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.053 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!440€421€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.7/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.7/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.03 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!410€393€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Sanremo, Ý
Imperia
Chất lượng giảng dạy:4.3/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.6/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.083 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!445€426€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Verona, Ý
historical city centre
Chất lượng giảng dạy:4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.6/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 18 một tuần
4.0/5.011 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!457€438€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Alghero (Sardinia), Ý
Chất lượng giảng dạy:4.1/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.6/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.014 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!484€462€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.6/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.040 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!465€446€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Genoa, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.6/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.054 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!385€367€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.6/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.6/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.039 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!460€441€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Salerno, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.6/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.012 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!500€479€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Florence, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.6/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.062 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!395€378€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Sorrento, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.4/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.026 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!475€455€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Milan, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.4/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.063 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!470€451€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Rome, Ý
Prati
Chất lượng giảng dạy:4.2/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.1/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.025 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!360€345€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Castiglioncello, Ý
Chất lượng giảng dạy:4.6/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:3.1/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 30 một tuần
4.3/5.015 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!580€554€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:4.4/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:2.8/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.022 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!430€413€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Chất lượng giảng dạy:3.9/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:2.6/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
3.9/5.09 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!430€413€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Salerno, Ý
Chất lượng giảng dạy:3.5/5.0
hoạt động xã hội và chương trình tham quan:2.5/5.0
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
3.5/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!490€469€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần
Genoa, Ý
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!455€435€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần
Turin, Ý
Piemonte
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!445€426€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Rome, Ý
Historical Center
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!345€330€
=
Hủy MIỄN PHÍ
LanguageCourse.net là trang hướng dẫn giáo dục độc lập được nhiều người vào xem nhất để đặt chỗ các khóa học Tiếng Ý ở nước ngoài tại các Tiếng Ý trường ở Ý. Dù bạn đang tìm kiếm khóa học ngôn ngữ bằng giá thấp nhất, chất lượng dạy tốt hay với các hoạt động giải trí vui nhộn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra khóa học tốt nhất trong danh sách những khóa học Tiếng Ý được chọn lựa cẩn thận cho trình độ sơ cấp, trung cấp hay cao cấp. Các chuyên gia du lịch ngôn ngữ thân thiện của chúng tôi sẽ rất vui được hướng dẫn bạn.
onscroll="return false;">
X
 • Nhiều khóa học nhất: 6.613 chương trình học ngôn ngữ trong danh sách. Nhiều hơn bất kỳ trang web nào khác trên thê.1 giới
 • Giảm giá đặc biệt
 • 16.080 đánh giá xác thực về các trường ngôn ngữ
 • Lời khuyên miễn phí từ những chuyên gia du lịch ngôn ngữ thân thiện của chúng tôi
LỢI ÍCH CỦA BẠN
Chỉ khi đặt chỗ ở đây
 • Bảo đảm giá thấp nhất:Bạn trả giá thấp hơn nếu đặt trực tiếp tại trường hay từ bất cứ đâu khác. Nếu bạn tìm được giá tốt hơn ở đâu khác, chúng tôi sẽ cho bạn giá rẻ hơn nữa.
 • Trang web nhiều người xem nhất khi đặt chỗ các khóa học ngôn ngữ
 • Các điều khoản ưu tiên về hủy đặt chỗ và thanh toán
 • Không phí đại lý

Phương thức tốt nhất để đặt khóa học ngoại ngữ của bạn!

Đừng chỉ tin
lời chúng tôi trong việc này.
Số liệu vui
 • 1.000.000 US$: trong chi phí khóa học do khách hàng của chúng tôi tiết kiệm.
 • Pioneers: Chúng tôi là đơn vị đầu tiên công khai các đánh giá mở của các trường ngôn ngữ. Được thành lập từ 1999.
 • Đứng đầu thế giới: Chúng tôi là trang web độc lập liên quan đến các khóa học ngôn ngữ được nhiều người xem nhất.
 • >20.000 người hâm mộ trên Facebook.
facebook plugin
các đánh giá LanguageCourse.Net
Xuất sắc 9.50-10
688 đánh giá trên TrustPilot
Những điều các khách hàng đã nói
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi