X

Đảm bảo hoàn tiền

Chúng tôi đã thương lượng các điều khoản hủy ưu đãi với các trường, áp dụng riêng cho khách hàng của chúng tôi.

Hủy MIỄN PHÍ

Nhiều trường học của chúng tôi đã đồng ý cung cấp cho khách hàng của mình toàn bộ khoản hoàn trả học phí đến một số ngày nhất định trước khi bắt đầu khóa học. Đối với tất cả các trường áp dụng chính sách Hủy miễn phí, chính sách này được ghi rõ ở trang trường trên trang web của chúng tôi cho thấy chính xác bao nhiêu ngày trước khi bắt đầu khóa học, khách hàng sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ.

Trường nào áp dụng bảo đảm Hủy Miễn phí?

Các trường đủ điều kiện được đánh dấu bằng hủy MIỄN PHÍ trong máy tính giá tiền khóa học và tại các phần khác của trang web.

Cho đến bao nhiêu ngày trước khi bắt đầu khóa học, tôi có thể hủy miễn phí?

Điều này phụ thuộc vào cả trường học và khóa học. Bạn tìm bên cạnh mỗi khóa học trong trang của trường thông tin cho đến bao nhiêu ngày trước khi bắt đầu khóa học, bạn có thể hủy miễn phí.

Làm thế nào bạn sắp xếp hoàn trả và mất bao nhiêu lâu?

Khoản hoàn trả sẽ được gửi bằng phương thức thanh toán mà bạn đã trả cho chúng tôi ban đầu. Việc hoàn tiền tiến hành trong vòng 2 tuần.

Bạn sẽ giữ lại các khoản phí ngân hàng hoặc phí nào khác cho việc đặt trước theo bảo đảm Hủy miễn phí?

Chúng tôi sẽ chi trả mọi khoản phí ngân hàng từ ngân hàng của chúng tôi tính hoặc phí thẻ tín dụng liên quan.

Từ chối Visa - Điều kiện hoàn tiền ưu đãi

Trong trường hợp bạn không thể tham gia khóa học ngôn ngữ vì đơn xin thị thực của bạn bị từ chối, bạn được hưởng lợi từ những đảm bảo hoàn trả ưu đãi sau đây. Chúng tôi áp dụng cho tất cả các trường học hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Nếu một khách hàng buộc phải hủy khóa học do bị từ chối visa sau khi nộp đơn xin thị thực kịp thời, tất cả các khoản thanh toán khoản và tiền gửi cho chúng tôi sẽ được trả lại cho sinh viên. Chúng tôi sẽ không giữ lại bất kỳ khoản phí nào từ phần của mình. Các trường học phải thỏa thuận theo hợp đồng với chúng tôi rằng trong các trường hợp như vậy, họ tính phí cho khách hàng của chúng tôi tối đa 180 EUR cho phí ngân hàng và quản lý. Khách hàng sẽ cần xuất trình một tài liệu chứng minh việc từ chối visa ít nhất 3 tuần trước khi bắt đầu khóa học hoặc lưu trú.

Hoàn tiền trong các trường hợp khác

Trong tất cả các trường hợp khác, việc hủy bỏ không thuộc chính sách hủy miễn phí và không liên quan đến thị thực, áp dụng chính sách hủy bỏ và hoàn trả chung. Tuy nhiên, đối với hơn 90% các trường được liệt kê của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những thay đổi miễn phí và bạn có thể tránh mọi khoản phí hủy chỉ bằng cách thông báo cho chúng tôi tối đa 10 ngày trước khi bắt đầu khóa học về thay đổi ngày bắt đầu khóa học của bạn hoặc tiến cử người khác tham dự khóa học của bạn vào cùng hoặc ngày khác.

Với hơn 90% các trường được chúng tôi liệt kê, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những thay đổi miễn phí. Các trường đủ điều kiện được đánh dấu trong máy tính giá tiền khóa học và trong các phần khác của trang web tạithay đổi MIỄN PHÍ. Nếu bạn đặt chỗ chúng tôi, bạn có thể thay đổi khóa học của mình, hoặc bắt đầu ngày học miễn phí tối đa 10 ngày trước khi bắt đầu khóa học. Chúng tôi sẽ lo những khoản phí thay đổi mà các trường thường áp dụng. Đối với chỗ ở, chúng tôi gần như luôn có thể thay đổi miễn phí cho bạn. Trái với các diễn đàn đặt phòng khác, chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí thay đổi cho khách hàng bên phía chúng tôi.

Tiết kiệm tiền! Khuyến mãi độc quyền
Đăng ký để nhận được những chào giá khóa học ngôn ngữ tốt nhất.
Phần ghi của đơn vị xuất bảnChính sách về Đánh giá và nội dung người dùng