X

Chính sách về Đánh giá và nội dung người dùng

Các đánh giá của người dùng trên nền tảng của chúng tôi là rất quan trọng đối với tính khả tín của trang web. Cung cấp một so sánh minh bạch các chào giá khóa học từ các trường khác nhau là động lực để chúng tôi xây dựng dịch vụ của mình từ đầu. Các đánh giá của khách hàng luôn là yếu tố trung tâm.

Chính sách đánh giá

Đánh giá các trường dạy ngôn ngữ trên trang web của chúng tôi chỉ có thể đến từ các khách hàng đã đặt chỗ một khóa học với chúng tôi và chỉ có thể dành cho trường mà họ đã đặt chỗ. Mỗi khách hàng đều nhận được đường dẫn đến một mẫu đánh giá trực tuyến sau khi kết thúc khóa học.

Chúng tôi không lọc hoặc xóa đánh giá dựa trên nội dung hoặc điểm trừ phi nội dung đi ngược lại chính sách nội dung của chúng tôi hoặc vi phạm Đạo luật Công bằng trong Đánh giá Khách hàng (CRFA).

Các đánh giá do khách hàng của chúng tôi nộp trực tiếp sẽ được đăng tự động. Định kỳ chúng tôi sẽ kiểm tra các bình luận khách hàng đã nộp để xem có vi phạm chính sách nội dung không.

Điểm đánh giá từ khách hàng trên mọi phiên bản ngôn ngữ của trang web được tính ngang nhau trong điểm đánh giá tổng. Bản dịch bài đánh giá từ ngôn ngữ gốc có thể sẽ được cung cấp sau khi đăng.

Chính sách nội dung

Các báo cáo có thể bị xóa hoặc chỉnh sửa nếu bao gồm những thông tin sau đây:

  1. Thông tin riêng tư.
  2. Nội dung mang tính tấn công: Lời nói thù nghịch, đe dọa, hoặc tấn công cá nhân.
  3. Thô tục.
  4. Bất kỳ nội dung nào phản động, quấy rối, lợi dụng, khiêu dâm, thô tục, thể hiện rõ tính dục, hoặc không phù hợp liên quan đến chủng tộc, giới tính, tính dục, dân tộc, hoặc bất kỳ tính chất nội hàm nào khác.
  5. Nội dung không phù hợp/không liên quan đến dịch vụ của trường hoặc quảng bá cho sản phẩm/dịch vụ khác.
  6. Nội dung sai hoặc gây hiểu lầm.
  7. Nội dung có thể được xem là bất hợp pháp hoặc vi phạm bản quyền.
  8. Lỗi chính tả hoặc ngữ pháp: Chúng tôi có thể sửa dấu chấm câu để dễ đọc hơn.

Chúng tôi thường không yêu cầu số đánh giá tối thiểu cho mỗi trường. Dù vậy khi hai đánh giá đầu tiên của trường có trải nghiệm khách hàng có thể không đại diện cho trường, chúng tôi có thể áp dụng ngưỡng tối thiểu lên đến 5 đánh giá để bảo đảm đánh giá công bằng cho trường.

Tiết kiệm tiền! Khuyến mãi độc quyền
Đăng ký để nhận được những chào giá khóa học ngôn ngữ tốt nhất.
Phần ghi của đơn vị xuất bảnChính sách về Đánh giá và nội dung người dùng