X

Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha

Argentina
130 trường ngoại ngữ , từ
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha 2 tuần.

Argentina

Bariloche
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!470US$449US$
Hủy MIỄN PHÍ
Buenos Aires
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
3.9/5.055 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!565US$541US$
Hủy MIỄN PHÍ
Buenos Aires
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!445US$426US$
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Argentina trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Argentina Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Buenos Aires
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.011 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!480US$459US$
Hủy MIỄN PHÍ
Buenos Aires
Downtown
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.03 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!495US$474US$
Hủy MIỄN PHÍ
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Argentina
Cordoba
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
3.5/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!390US$373US$
Hủy MIỄN PHÍ
Cordoba
Cordoba
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
4.2/5.017 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!475US$455US$
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Argentina trong 12 tháng qua Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Cordoba
Nueva Córdoba
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!470US$449US$
Hủy MIỄN PHÍ
Mendoza
Mendoza
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
3.8/5.09 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!565US$541US$
Hủy MIỄN PHÍ
Puerto Madryn
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!475US$455US$
Hủy MIỄN PHÍ
Ushuaia
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
3.5/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!565US$541US$
Hủy MIỄN PHÍ

Bô-li-via

Sucre
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!435US$417US$
Hủy MIỄN PHÍ

Chi-lê

Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Pichilemu
Ortuzar
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 18 một tuần
5.0/5.04 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!460US$441US$
Hủy MIỄN PHÍ
Santiago
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
4.0/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!535US$512US$
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Chi-lê trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Chi-lê
Santiago
Providencia
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.042 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!400US$382US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.068 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!435US$416US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần

Cô-lôm-bi-a

Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Cô-lôm-bi-a trong 12 tháng qua
Bogota
La Candelaria
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.07 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!440US$418US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
5.0/5.01 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!400US$380US$
Hủy MIỄN PHÍ
Cartagena
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
5.0/5.01 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!435US$417US$
Hủy MIỄN PHÍ
Cartagena
Bolivar
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!518US$496US$
Hủy MIỄN PHÍ

Costa Rica

Jaco Beach
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!640US$608US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!780US$741US$
Hủy MIỄN PHÍ
Puerto Viejo
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.03 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!475US$453US$
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Costa Rica trong 12 tháng qua Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
San Jose
San Rafael de Vázquez de Coronado
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.7/5.03 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!560US$532US$
Hủy MIỄN PHÍ
San Jose
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!700US$665US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Santo Domingo de Heredia
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!575US$550US$
Hủy MIỄN PHÍ
Bãi Biển Tamarindo
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.03 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!640US$608US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
5.0/5.04 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!475US$453US$
Hủy MIỄN PHÍ

Cuba

2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
3.0/5.04 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!475€455€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Santiago de Cuba
Reparto Sueño
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!475€455€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Trinidad
Sancti Spiritus
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!475€455€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Cộng hòa Dominica

2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.08 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!380US$380US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.013 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!380US$380US$
Hủy MIỄN PHÍ

Ecuador

Cuenca
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!595US$569US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!300US$286US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
3.3/5.03 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!435US$417US$
Hủy MIỄN PHÍ

Goa-tê-ma-la

Antigua
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.7/5.06 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!220US$209US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!590US$576US$
Hủy MIỄN PHÍ

Hon-đu-rát

2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.018 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!400US$385US$
Hủy MIỄN PHÍ

Mexico

2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
4.2/5.06 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!423US$402US$
Hủy MIỄN PHÍ
Guanajuato
Centro
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!285US$273US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!495US$474US$
Hủy MIỄN PHÍ
Mérida
Iztimná
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!471US$448US$
Hủy MIỄN PHÍ
Mérida
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!1275US$1215US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.05 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!495US$474US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.018 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!535US$512US$
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Mexico trong 12 tháng qua
Playa del Carmen
Quintana Roo
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.045 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!460US$437US$
Hủy MIỄN PHÍ
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Mexico Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Puerto Escondido
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.8/5.05 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!320US$305US$
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Mexico trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Mexico Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Puerto Vallarta
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
4.8/5.013 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!730US$699US$
Hủy MIỄN PHÍ
OLE
Queretaro
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.012 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!566US$543US$
Hủy MIỄN PHÍ

Panama

Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Bocas del Toro
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.04 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!475US$453US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
3.5/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!475US$453US$
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Panama trong 12 tháng qua
Thành phố Panama
Paitilla
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!500US$478US$
Hủy MIỄN PHÍ

Peru

2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.7/5.04 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!325US$311US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.011 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!280US$266US$
Hủy MIỄN PHÍ
Cuzco
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.7/5.03 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!355US$341US$
Hủy MIỄN PHÍ

Tây Ban Nha

Alicante
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.038 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!403€387€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Barcelona
Eixample
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
3.8/5.099 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!423€406€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Barcelona
Eixample
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
3.9/5.015 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!495€474€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Barcelona
Sarrià-Sant Gervasi
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.0155 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!655€624€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua
Barcelona
Gràcia
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.0100 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!310€296€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Barcelona
Eixample
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!300€287€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Barcelona
L'Eixample
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!400€383€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Barcelona trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Tây Ban Nha
Barcelona
Eixample
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!330€314€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Barcelona
Eixample
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.055 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!420€420€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Benalmadena
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!360€345€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
3.7/5.07 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!390€371€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.068 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!330€315€
=
Hủy MIỄN PHÍ
El Puerto de Santa Maria
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!375€358€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
5.0/5.01 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!346€332€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Granada
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
3.9/5.017 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!403€387€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.047 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!390€373€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua
Granada
Centro
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.06 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!280€266€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.03 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!380€361€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.013 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!460€440€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.0142 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!325€325€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!1000€950€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.08 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!340€326€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Madrid
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.080 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!423€406€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Madrid
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
3.5/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!495€474€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Malaga
La Cala del Moral
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!391€374€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua
Malaga
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.08 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!352€335€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Malaga
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.010 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!403€387€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Malaga
El Soho
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!369€353€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Malaga
Pedregalejo
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.034 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!400€383€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Malaga
City centre
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.012 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!359€345€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Marbella
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.055 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!403€387€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.06 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!365€350€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Maspalomas (Gran Canaria)
San Fernando
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 18 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!275€263€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!359€343€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Palma de Mallorca
Palma city downtown
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 30 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!3160€3002€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua
Palma de Mallorca
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.041 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!375€357€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Palma de Mallorca
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.028 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!420€420€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.06 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!410€393€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Platja d'Aro (Costa Brava)
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!415€396€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!330€314€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Salamanca
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.047 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!403€387€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Salamanca
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!495€474€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Salamanca
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.0187 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!345€328€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
San Sebastian
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.5/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!390€374€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.084 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!410€410€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Sevilla
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.1/5.024 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!403€387€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.051 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!320€304€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 30 một tuần
4.5/5.02 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!450€429€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Tây Ban Nha
Tenerife
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
4.2/5.05 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!495€474€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Tây Ban Nha
Tenerife
Puerto de la Cruz
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
5.0/5.01 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!379€363€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.076 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!280€266€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Valencia
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
3.9/5.055 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!403€387€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Valencia
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!495€474€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua
Valencia
Old City Centre, ¨Ciudad Vella¨
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.019 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!345€330€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.034 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!320€304€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Valencia
Ciutat Vella
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.4/5.097 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!389€372€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!2920€2774€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Vejer de la Frontera
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.0/5.013 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!410€392€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Uruguay

Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Montevideo
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
5.0/5.04 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!565US$541US$
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Uruguay trong 12 tháng qua
Montevideo
Ciudad Vieja
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.3/5.06 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!540US$516US$
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 20 một tuần
4.2/5.013 ý kiến đánh giá
Đặc biệt!Cung cấp!566US$541US$
Hủy MIỄN PHÍ

Venezuela

2 tuần Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các buổi học 25 một tuần
LanguageCourse.net là trang hướng dẫn giáo dục độc lập được nhiều người vào xem nhất để đặt chỗ các khóa học Tiếng Tây Ban Nha ở nước ngoài tại các Tiếng Tây Ban Nha trường ở Argentina, Bô-li-via, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Goa-tê-ma-la, Hon-đu-rát, Mexico, Panama, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay, Venezuela. Dù bạn đang tìm kiếm khóa học ngôn ngữ bằng giá thấp nhất, chất lượng dạy tốt hay với các hoạt động giải trí vui nhộn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra khóa học tốt nhất trong danh sách những khóa học Tiếng Tây Ban Nha được chọn lựa cẩn thận cho trình độ sơ cấp, trung cấp hay cao cấp. Các chuyên gia du lịch ngôn ngữ thân thiện của chúng tôi sẽ rất vui được hướng dẫn bạn.

Địa Điểm Các Trường Ngoại Ngữ

Trường Tiếng Tây Ban Nha ở Argentina
  Trường Tiếng Tây Ban Nha ở các nước khác trên thế giới
  onscroll="return false;">
  X
  • Nhiều khóa học nhất: 6.114 chương trình học ngôn ngữ trong danh sách. Nhiều hơn bất kỳ trang web nào khác trên thê.1 giới
  • Giảm giá đặc biệt
  • 16.291 đánh giá xác thực về các trường ngôn ngữ
  • Lời khuyên miễn phí từ những chuyên gia du lịch ngôn ngữ thân thiện của chúng tôi
  LỢI ÍCH CỦA BẠN
  Chỉ khi đặt chỗ ở đây
  • Bảo đảm giá thấp nhất:Bạn trả giá thấp hơn nếu đặt trực tiếp tại trường hay từ bất cứ đâu khác. Nếu bạn tìm được giá tốt hơn ở đâu khác, chúng tôi sẽ cho bạn giá rẻ hơn nữa.
  • Trang web nhiều người xem nhất khi đặt chỗ các khóa học ngôn ngữ
  • Các điều khoản ưu tiên về hủy đặt chỗ và thanh toán
  • Không phí đại lý

  Phương thức tốt nhất để đặt khóa học ngoại ngữ của bạn!

  Đừng chỉ tin
  lời chúng tôi trong việc này.
  Số liệu vui
  • 1.000.000 US$: trong chi phí khóa học do khách hàng của chúng tôi tiết kiệm.
  • Pioneers: Chúng tôi là đơn vị đầu tiên công khai các đánh giá mở của các trường ngôn ngữ. Được thành lập từ 1999.
  • Đứng đầu thế giới: Chúng tôi là trang web độc lập liên quan đến các khóa học ngôn ngữ được nhiều người xem nhất.
  • >20.000 người hâm mộ trên Facebook.
  facebook plugin
  các đánh giá LanguageCourse.Net
  Xuất sắc 9.50-10
  688 đánh giá trên TrustPilot
  Những điều các khách hàng đã nói
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
  Trên báo chí:
  Tin báo chí
  Tin báo chí
  Được tin cậy bởi:
  Được tin tưởng bởi
  Được tin tưởng bởi