X

Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha

2 tuần
Cơ Bản
Nơi Ở (tùy chọn)
Argentina
126 trường ngoại ngữ từ
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha 2 tuần.

Argentina

Bariloche
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Argentina trong 12 tháng qua
Buenos Aires
Downtown
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Buenos Aires
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Argentina trong 12 tháng qua
Buenos Aires
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 25 một tuần
Buenos Aires
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Cordoba
city center
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Argentina
Cordoba
Cordoba
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 25 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Cordoba trong 12 tháng qua
Cordoba
Nueva Córdoba
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Puerto Madryn
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 25 một tuần
Ushuaia
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 25 một tuần

Bô-li-via

Sucre
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần

Chile

Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Pichilemu
Ortuzar
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 15 một tuần
Santiago
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 25 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Chile trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Santiago
Santiago
Providencia
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần

Colombia

Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Colombia trong 12 tháng qua
Cartagena
Centro Histórico
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Cartagena
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Cartagena
Bolivar
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần

Costa Rica

Bãi biển Jaco
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Manuel Antonio
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Puerto Viejo
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
San Jose
San Rafael de Vázquez de Coronado
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
San Jose
San Pedro - Montes de Oca
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần
Santo Domingo de Heredia
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Costa Rica trong 12 tháng qua
Bãi Biển Tamarindo
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần

Cuba

Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Cuba trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Cuba
Havana
Habana Vieja
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 15 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Santiago de Cuba
Reparto Sueño
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Trinidad
Sancti Spiritus
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần

Cộng hòa Dominica

Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần

Ecuador

Cuenca
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!595US$569US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần

Goa-tê-ma-la

Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Goa-tê-ma-la trong 12 tháng qua Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Antigua
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Monterrico
Santa Rosa
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 15 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!700US$683US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ

Honduras

Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần

México

Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở México trong 12 tháng qua
Guadalajara
Centro
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 25 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở México trong 12 tháng qua
Guanajuato
Centro
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!495US$474US$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở México Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Mérida
Iztimná
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Mérida
Centro
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 25 một tuần
Thành Phố Mexico
Hipódromo Condesa
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Playa del Carmen
Quintana Roo
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở México
Puerto Escondido
Playa Carrizalillo
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở México
Puerto Vallarta
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 15 một tuần
OLE
Queretaro
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần

Panama

Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Bocas del Toro
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thành phố Panama
Paitilla
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần

Peru

Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Cuzco
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần

Tây Ban Nha

Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Alicante trong 12 tháng qua
Alicante
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Barcelona trong 12 tháng qua
Barcelona
Eixample
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Barcelona
Eixample
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Barcelona
Zona Franca
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 15 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua
Barcelona
Gràcia
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Barcelona
Eixample
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!330€316€
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Barcelona
L'Eixample
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Barcelona
Eixample
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Barcelona
Barcelona
Eixample
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
El Puerto de Santa Maria
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Đặc biệt!Cung cấp!405€386€
Hủy MIỄN PHÍ
Thay đổi MIỄN PHÍ
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Granada
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Tây Ban Nha Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Granada
Centro
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Madrid trong 12 tháng qua
Madrid
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Madrid
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần
Malaga
La Cala del Moral
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua
Malaga
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Malaga
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Malaga
El Soho
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Malaga
City centre
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Malaga
Pedregalejo
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Marbella trong 12 tháng qua
Marbella
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua
Maspalomas (Gran Canaria)
San Fernando
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 18 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Tây Ban Nha
Palma de Mallorca
Palma city downtown
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 15 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua
Palma de Mallorca
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Tây Ban Nha Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
Salamanca
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Salamanca
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Tây Ban Nha trong 12 tháng qua
Salamanca
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Argentina
San Sebastian
Centro
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
San Sebastian
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần
Sevilla
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 20 một tuần
Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha, Các buổi học 10 một tuần