X

Thông Tin Thị Thực Miễn Phí Cho Việc Du Học



Trong trường hợp bạn cần xin thị thực để tham dự khóa học ngoại ngữ của mình, trường học sẽ rất sẵn lòng cung cấp bất cứ tài liệu nào mà bạn yêu cầu trong quá trình xin thị thực sau khi bạn đã đăng ký đặt chỗ với trường. Gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến thị thực, bạn nên liên hệ trực tiếp đại sứ quán của nước mà bạn sẽ tới. Tóm lại, đại sứ quán hay tổng lãnh sự sẽ hướng dẫn đầy đủ cách thức trong việc xin thị thực của bạn và không yêu cầu đóng thêm phí.


Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi