X

Buổi Học Ngoại Ngữ Thương Mại Học Theo Nhóm Kết Hợp Học Cá Nhân


Các buổi học ngoại ngữ thông thường sẽ kết hợp với các học viên của các khóa học ngoại ngữ cơ bản (thường là 8 - 15 học viên trong mỗi nhóm)
Các buổi học ngoại ngữ kinh doanh và thương mại bổ sung
Đôi khi các khóa học theo nhóm sẽ tiết kiệm về chi phí hơn các khóa Thương Mại / Quản Trị Cấp Cao
Khóa học thường luôn yêu cầu trình độ ngoại ngữ trung cấp. Trong trường hợp khóa học theo nhóm thích hợp với người mới học, chúng tôi sẽ ghi rõ ở phần bình luận dưới mỗi khóa học, trong phần thông tin về trường trên trang web.
Khóa học này có thể là lựa chọn thích hợp với bạn, đặc biệt nếu các khóa học Thương Mại / Quản Trị Cấp Cao Theo Nhóm không được tổ chức tại điểm đến như bạn mong muốn

  1. Bảng so sánh danh mục 3 khóa học thương mại khác nhau
  2. Cách thức để chọn ra khóa học ngoại ngữ thương mại thích hợp nhất
  3. Những lợi ích của việc đăng ký đặt chỗ khóa học ngoại ngữ thương mại qua LanguageCourse.Net
  4. Tham khảo
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi