X

รายชื่อสมาคมโรงเรียนสอนภาษา


โรงเรียนสอนภาษาของเราได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันโดยใช้เกณฑ์วัดคุณภาพที่เข้มงวด อาทิ คุณภาพการบริการ, ประสบการณ์ และความสามารถของโรงเรียน หลายโรงเรียนได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองระดับชาติและนานาชาติที่มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ อย่างไรก็ดีเราเชื่อว่าความเห็นจากนักเรียนที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเราเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง
ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
บริษัทฯ ที่ไว้วางใจ LanguageCourse.net
บริษัทฯ ที่ไว้วางใจ LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

เรียน ภาษาอังกฤษ กับแอปฟรีของเรา

ครูฝึกคำศัพท์

+10.000.000 ดาวน์โหลด