X

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาใน ลอนดอน, อังกฤษ

ลอนดอน
ค้นหาโรงเรียนสอนภาษา ภาษาอังกฤษ ในราคาที่ดีที่สุด เปรียบเทียบคุณภาพ ความคิดเห็น และข้อเสนอต่าง ๆ ของหลักสูตรภาษา ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่และนักเรียนใน ลอนดอน . คุณยังสามารถเปรียบเทียบ หลักสูตรสำหรับวัยรุ่นและเด็กใน ลอนดอน .
คะแนนเกี่ยวกับภาพรวมของโรงเรียนในเมือง ลอนดอน จากการประเมินของนักเรียน: 4.0/5.0  (489 ความคิดเห็น)
จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 13 ใน ลอนดอน ช่วงราคาต่ำสุด ถึงราคาสูงสุด สำหรับหลักสูตร 2 สัปดาห์ ภาษาอังกฤษ รวมค่าที่พัก

ลอนดอน

คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 4.0/5.0  (40 ความคิดเห็น)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.3/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 3.7/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

774 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Centre of English Studies (CES) เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
379 £ Standard General English (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 395 £ โฮมสเตย์, ห้องเดี่ยว, ห้องพักรวมอาหาร 2 มื้อ

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
Clubclass  
M
คะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนในหัวข้อ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือติดอันดับ 20% แรกจากโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ อังกฤษ
คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 4.3/5.0  (26 ความคิดเห็น)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.5/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 3.6/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

765 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Clubclass เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
320 £ General English - Standard (GES) - Morning (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 365 £ ครอบครัวอุปถัมภ์ - แบบมาตรฐาน - โซนที่ 3, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 80 £ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

1000 £ =
550 £ General English (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 400 £ บ้านหรืออพาร์ทเมนต์รวม, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 50 £ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
Kings  
XL
คะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนในหัวข้อ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือติดอันดับ 20% แรกจากโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ อังกฤษ
คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 4.4/5.0  (7 ความคิดเห็น)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.4/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 4.0/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

856 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Kings เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
570 £ Compact Course (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 286 £ โฮมสเตย์, ห้องพักคู่, ห้องพักรวมอาหาร 2 มื้อ

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
KKCL  
L

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

918 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน KKCL เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
468 £ General English / 25h / Intensive (Morning + Afternoon) (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 25 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 410 £ ครอบครัวอุปถัมภ์, ห้องเดี่ยว, ห้องพักรวมอาหาร 2 มื้อ
+ 40 £ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน

คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 4.2/5.0  (52 ความคิดเห็น)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.2/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 3.9/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

870 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Language In London เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
460 £ General English (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 360 £ โฮมสเตย์, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 50 £ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน

คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 4.0/5.0  (60 ความคิดเห็น)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 3.8/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 3.6/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

830 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน LSI - Language Studies International - Central เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
480 £ Standard 20 (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 280 £ โฮมสเตย์โซนที่ 4-6, ห้องเดี่ยว, อาหารเช้า
+ 70 £ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน

คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 3.8/5.0  (19 ความคิดเห็น)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.0/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 3.8/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

820 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน LSI - Language Studies International - Hampstead เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
470 £ Standard 20 (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 280 £ โฮมสเตย์ (โซนที่ 4-6), ห้องเดี่ยว, อาหารเช้า
+ 70 £ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน

คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 3.9/5.0  (148 ความคิดเห็น)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.0/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 3.1/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

788 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Select English เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
448 £ Summer General English Intensive (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 25 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 290 £ โฮมสเตย์, ห้องคู่, ห้องพักรวมอาหาร 2 มื้อ
+ 50 £ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน

คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 3.9/5.0  (8 ความคิดเห็น)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.5/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 4.2/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

930 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Skola - English in London, Soho เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
480 £ General English 21 (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 21 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 450 £ ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร

คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 4.1/5.0  (90 ความคิดเห็น)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.2/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 3.8/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

970 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน St George International เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
525 £ Standard (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 370 £ โฮมสเตย์โซนที่ 3 และ 4, ห้องเดี่ยว, อาหารเช้า
+ 75 £ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน

คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 3.9/5.0  (10 ความคิดเห็น ลอนดอน)
4.2/5.0  (189 ความคิดเห็นจากทั่วโลก)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.1/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 3.6/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

2140 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Study & Live in your Teacher's Home เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
2140 £ Standard Programme Intensive (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 25 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 0 £ ราคาหลักสูตรรวมที่พัก

คะแนนโดยรวมโหวตโดยนักเรียน: 4.3/5.0  (26 ความคิดเห็น)
คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.3/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 4.0/5.0

ตัวอย่างราคา (2 สัปดาห์):

830 £ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน UIC English (formerly ISIS) เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
434 £ General English Morning 20 (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 346 £ โฮมสเตย์, ห้องเดี่ยว, ห้องพักรวมอาหาร 2 มื้อ
+ 50 £ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน

ลอนดอน:  กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษและเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจและน่าตื่นเต้นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ลอนดอนเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังระดับโลกอย่างหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben), พระราชวังบังกิงแฮม (Buckingham Palace) และมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) นอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งและวัฒนธรรมที่หลากหลายยิ่งกว่าแห่งใดในทวีปยุโรป รวมถึงการแสดงบนเวทีและนิทรรศการศิลปะที่สร้างสรรค์ที่สุด ไปจนถึงผับสไตล์อังกฤษและร้านอาหารนานาชาติอีกมากมาย คุณพบสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่? เปรียบเทียบเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียน ใน น็อตติงแฮม, บริสตอล , บอร์นมัธ , พลิมัท, พอร์ตสมัท, ลิเวอร์พูล, ลีดส์, สคาร์โบโรห์, สแตรทฟอร์ด, อ๊อกซฟอร์ด, เกาะไอล์สออฟไวท์, เคมบริดจ์, เชลต์นัม, เบอร์มิงแฮม, เลคดิสทริค, เวอร์ทิง, เอลแทม, เอ็กซิเตอร์, แคนเทอร์, แมนเชสเตอร์, โคลเชสเตอร์, ไบรตัน หรือดูผลการเปรียบเทียบโรงเรียน ใน อังกฤษ ทั้งหมด
เว็บไซต์เอกชนสำหรับการจองหลักสูตรภาษาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก ภาษาอังกฤษ บทเรียน & ภาษาอังกฤษ ชั้นเรียนภาษา & ภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนภาษาในต่างประเทศที่ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในประเทศ อังกฤษ.
คำนวณใหม่ (เลือกกรอกหรือไม่ก็ได้)
สัปดาห์
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น