X

ชั้นเรียนภาษาภาษาจีนแบบส่วนบุคคล ในเซี่ยงไฮ้, จีน

เซี่ยงไฮ้ - หลักสูตรแบบตัวต่อตัว
บทเรียนภาษาภาษาจีนแบบตัวต่อตัว เหมาะสำหรับฝึกฝนทักษะการพูดและสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ คุณอาจสนใจเรียนหลักสูตรภาษาจีนที่บ้านของครู เพื่อซึมซับประสบการณ์ด้านภาษาอย่างเต็มที่
คะแนนจัดอันดับโดยรวมของโรงเรียนที่ระบุไว้ใน เซี่ยงไฮ้: 4.0/5.0  (10 ความคิดเห็น)
จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 3ใน เซี่ยงไฮ้ เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรแบบตัวต่อตัว ราคาตั้งแต่ ถึง สำหรับหลักสูตร 2 สัปดาห์ภาษาจีน พร้อมที่พัก

เซี่ยงไฮ้

Mandalingua Chinese Language School, เซี่ยงไฮ้
 
Private Tutoring Intensive 15

คาบต่อสัปดาห์: 15  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
9620 CNY คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

9620 CNY ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Mandalingua Chinese Language School เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
5100 CNY Private Tutoring Intensive 15 (หลักสูตร ภาษาจีน - 15 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 4110 CNY โฮมสเตย์, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 410 CNY ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
 
Private Tutoring Intensive 20

คาบต่อสัปดาห์: 20  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
11220 CNY คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

11220 CNY ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Mandalingua Chinese Language School เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
6700 CNY Private Tutoring Intensive 20 (หลักสูตร ภาษาจีน - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 4110 CNY โฮมสเตย์, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 410 CNY ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
 
Private Tutoring Intensive 25

คาบต่อสัปดาห์: 25  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
12920 CNY คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

12920 CNY ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Mandalingua Chinese Language School เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
8400 CNY Private Tutoring Intensive 25 (หลักสูตร ภาษาจีน - 25 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 4110 CNY โฮมสเตย์, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 410 CNY ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
Mandarin Rocks, เซี่ยงไฮ้
4.0/5.0  (10 ความคิดเห็น)

 
General Combined (20 group + 5 individual)

คาบต่อสัปดาห์: 25  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 8
1560 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1560 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Mandarin Rocks เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
880 US$ General Combined (20 group + 5 individual) (หลักสูตร ภาษาจีน - 25 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 595 US$ อพาร์ทเมนท์รวม, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 85 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 8
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
หลักสูตรระดับเริ่มต้นมีราคาเริ่มต้นเพียง: 04.ม.ค..2016, 15.ก.พ..2016, 07.มี.ค..2016, 04.เม.ย..2016, 02.พฤษภาคม.2016, 30.พฤษภาคม.2016, 13.มิ.ย..2016, 27.มิ.ย..2016, 11.ก.ค..2016, 25.ก.ค..2016, 08.ส.ค..2016, 22.ส.ค..2016, 05.ก.ย..2016, 10.ต.ค..2016, 07.พ.ย..2016, 05.ธ.ค..2016
 
Individual General Chinese

คาบต่อสัปดาห์: 20  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
1850 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1850 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Mandarin Rocks เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
1170 US$ Individual General Chinese (หลักสูตร ภาษาจีน - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 595 US$ อพาร์ทเมนท์รวม, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 85 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
 
General Combined (20 group + 10 individual)

คาบต่อสัปดาห์: 30  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 8
1850 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1850 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Mandarin Rocks เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
1170 US$ General Combined (20 group + 10 individual) (หลักสูตร ภาษาจีน - 30 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 595 US$ อพาร์ทเมนท์รวม, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 85 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 8
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
หลักสูตรระดับเริ่มต้นมีราคาเริ่มต้นเพียง: 04.ม.ค..2016, 15.ก.พ..2016, 07.มี.ค..2016, 04.เม.ย..2016, 02.พฤษภาคม.2016, 30.พฤษภาคม.2016, 13.มิ.ย..2016, 27.มิ.ย..2016, 11.ก.ค..2016, 25.ก.ค..2016, 08.ส.ค..2016, 22.ส.ค..2016, 05.ก.ย..2016, 10.ต.ค..2016, 07.พ.ย..2016, 05.ธ.ค..2016
 
Individual Business Chinese

คาบต่อสัปดาห์: 20  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
2050 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

2050 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Mandarin Rocks เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
1370 US$ Individual Business Chinese (หลักสูตร ภาษาจีน - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 595 US$ อพาร์ทเมนท์รวม, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 85 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
Thats Mandarin, เซี่ยงไฮ้
 
Part-time private classes

คาบต่อสัปดาห์: 6  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
4000 CNY คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

4000 CNY ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Thats Mandarin เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
4000 CNY Part-time private classes (หลักสูตร ภาษาจีน - 6 บทเรียนต่อสัปดาห์)
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
 
Intensive Private Classes

คาบต่อสัปดาห์: 20  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
8400 CNY คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

8400 CNY ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Thats Mandarin เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
8400 CNY Intensive Private Classes (หลักสูตร ภาษาจีน - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
คำนวณใหม่ (เลือกกรอกหรือไม่ก็ได้)
สัปดาห์
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น