X

ภาษาอิตาลี โรงเรียนสอนภาษาใน อิตาลี

อิตาลี
จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 61ใน อิตาลี เริ่มจาก
สำหรับหลักสูตร ภาษาอิตาลี2 สัปดาห์

ค้นหาโรงเรียนภาษาอิตาลีดีที่สุด ในราคาต่ำที่สุด เทียบคุณภาพ ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอพิเศษสำหรับหลักสูตรผู้ใหญ่เรียนภาษาอิตาลี ใน อิตาลี
คุณยังสามารถเปรียบเทียบ หลักสูตรสำหรับวัยรุ่นและเด็กใน อิตาลี .

คะแนนเกี่ยวกับภาพรวมของโรงเรียนในเมือง อิตาลี จากการประเมินของนักเรียน:
4.3/5.0 (2228 ความคิดเห็น)

อัลเกโร (ซาร์ดิเนีย)

Italiano in Riviera, อัลเกโร (ซาร์ดิเนีย)
ประเภทของรายวิชา (9)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (10)

บาจโน ดิ โรมัญญา

Scuola Palazzo Malvisi, บาจโน ดิ โรมัญญา
ประเภทของรายวิชา (5)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (11)

โบโลญญ่า

Centro Koinè, โบโลญญ่า
ประเภทของรายวิชา (3)ที่พัก (4)สิ่งอำนวยความสะดวก (4)
A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee, โบโลญญ่า
ประเภทของรายวิชา (11)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (11)

คาเมราโน

Centro Culturale Conero, คาเมราโน
ประเภทของรายวิชา (7)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (14)

กัซติลโยนเชลโล

ARCI-Pasolini Centro di Lingua, กัซติลโยนเชลโล
กัซติลโยนเชลโล
ขนาดโรงเรียน:

ประเภทของรายวิชา (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (9)

เซฟารู

Solemar Academy, เซฟารู
ประเภทของรายวิชา (7)ที่พัก (1)สิ่งอำนวยความสะดวก (19)

ฟลอเรนซ์

ABC-Palazzo Malvisi, ฟลอเรนซ์
ประเภทของรายวิชา (11)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (10)
Scuola Leonardo da Vinci, ฟลอเรนซ์
ประเภทของรายวิชา (11)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (13)
Linguaviva, ฟลอเรนซ์
ประเภทของรายวิชา (9)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (6)
Accademia Europea Di Firenze, ฟลอเรนซ์
ประเภทของรายวิชา (2)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (11)
Centro Koinè, ฟลอเรนซ์
ประเภทของรายวิชา (6)ที่พัก (4)สิ่งอำนวยความสะดวก (11)
Europass, Italian Language School, ฟลอเรนซ์
ประเภทของรายวิชา (6)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (14)
Centro Machiavelli, ฟลอเรนซ์
ประเภทของรายวิชา (6)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (6)
Centro Fiorenza - IH Florence, ฟลอเรนซ์
ประเภทของรายวิชา (11)ที่พัก (4)สิ่งอำนวยความสะดวก (6)
Scuola Lorenzo de Medici, ฟลอเรนซ์
ประเภทของรายวิชา (3)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (4)
Study & Live in your Teacher's Home, ฟลอเรนซ์
ประเภทของรายวิชา (5)ที่พัก (1)

เจนัว

Scuola Tricolore, เจนัว
ประเภทของรายวิชา (8)ที่พัก (5)สิ่งอำนวยความสะดวก (7)
amalelingue, เจนัว
ประเภทของรายวิชา (6)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (17)
A Door to Italy, เจนัว
ประเภทของรายวิชา (12)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (18)
Study & Live in your Teacher's Home, เจนัว
ประเภทของรายวิชา (4)ที่พัก (1)

ลุกกา

Centro Koinè, ลุกกา
ประเภทของรายวิชา (7)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (8)

มิลาน

Centro Studi F.D. ELLCI, มิลาน
ประเภทของรายวิชา (11)ที่พัก (4)สิ่งอำนวยความสะดวก (13)
Scuola Leonardo da Vinci, มิลาน
ประเภทของรายวิชา (13)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (15)
Linguadue, มิลาน
ประเภทของรายวิชา (9)ที่พัก (4)สิ่งอำนวยความสะดวก (11)
International House Milan, มิลาน
ประเภทของรายวิชา (7)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (14)
Study & Live in your Teacher's Home, มิลาน
ประเภทของรายวิชา (5)ที่พัก (1)

มิลาซโซ (ซิซิลี)

Laboling, มิลาซโซ (ซิซิลี)
ประเภทของรายวิชา (7)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (14)

มอนเตพูลเซียโน

Il Sasso, มอนเตพูลเซียโน
ประเภทของรายวิชา (7)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (18)

เนเปิลส์

Centro Italiano, เนเปิลส์
ประเภทของรายวิชา (5)ที่พัก (4)สิ่งอำนวยความสะดวก (3)
Study & Live in your Teacher's Home, เนเปิลส์
ประเภทของรายวิชา (5)ที่พัก (1)

ออร์เบเทลโล

Terramare, ออร์เบเทลโล
ประเภทของรายวิชา (9)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (3)

ปิซา

ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo, ปิซา
ประเภทของรายวิชา (7)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (6)

ราเวนนา

Scuola Palazzo Malvisi, ราเวนนา
ประเภทของรายวิชา (11)ที่พัก (5)สิ่งอำนวยความสะดวก (11)

ริมินี่

Tiberius International, ริมินี่
ประเภทของรายวิชา (11)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (7)

โรม

Scuola Leonardo da Vinci, โรม
ประเภทของรายวิชา (11)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (10)
Koiné - Italian Language Centre, โรม
ประเภทของรายวิชา (9)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (7)
Club Italiano Dante Alighieri, โรม
ประเภทของรายวิชา (4)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (18)
Dilit International House, โรม
ประเภทของรายวิชา (17)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (7)
Torre di Babele, โรม
ประเภทของรายวิชา (9)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (9)
Studioitalia, โรม
ประเภทของรายวิชา (5)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (10)
Study & Live in your Teacher's Home, โรม
ประเภทของรายวิชา (5)ที่พัก (1)

ซาเลร์โน

Accademia Leonardo, ซาเลร์โน
ประเภทของรายวิชา (11)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (14)
Accademia Italiana, ซาเลร์โน
ประเภทของรายวิชา (8)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (7)

ซานรีโม

Omnilingua, ซานรีโม
ประเภทของรายวิชา (9)ที่พัก (4)สิ่งอำนวยความสะดวก (14)

Sestri Levante

ABC Sestri Levante, Sestri Levante
ประเภทของรายวิชา (7)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (6)

เซียนา

Scuola Leonardo da Vinci, เซียนา
ประเภทของรายวิชา (6)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (12)
Dante Alighieri, เซียนา
ประเภทของรายวิชา (9)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (10)

ซอร์เรนโต

Sant\'Anna, ซอร์เรนโต
ประเภทของรายวิชา (10)ที่พัก (5)สิ่งอำนวยความสะดวก (20)

ทริเอสเต

Piccola Università Italiana - Le Venezie, ทริเอสเต
ประเภทของรายวิชา (9)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (9)
Trieste Language School, ทริเอสเต
ประเภทของรายวิชา (3)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (4)

โตรเปีย

Piccola Universita Italiana, โตรเปีย
ประเภทของรายวิชา (10)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (9)

ตูริน

CiaoItaly, ตูริน
ประเภทของรายวิชา (4)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (10)
Dialogo Language Services , ตูริน
ประเภทของรายวิชา (32)ที่พัก (5)สิ่งอำนวยความสะดวก (13)
L\'Italiano Porticando Srl, ตูริน
ประเภทของรายวิชา (9)ที่พัก (4)สิ่งอำนวยความสะดวก (11)
Study & Live in your Teacher's Home, ตูริน
ประเภทของรายวิชา (3)ที่พัก (1)

เวนิส

Venice Language School, เวนิส
ประเภทของรายวิชา (5)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (9)

เวโรนา

InClasse, เวโรนา
ประเภทของรายวิชา (2)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (10)
Centro Studi Idea Verona, เวโรนา
ประเภทของรายวิชา (4)ที่พัก (5)สิ่งอำนวยความสะดวก (17)

วีอาเรจโจ

ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo, วีอาเรจโจ
ประเภทของรายวิชา (6)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (8)
Centro Puccini, วีอาเรจโจ
ประเภทของรายวิชา (10)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (10)
โรงเรียนภาษา ภาษาอิตาลี ทั้งหมดใน อิตาลี »