แนะแนวฟรี
ไอคอนหัวใจรายการโปรด
ไอคอนหัวใจรายการโปรด
X

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บทนำ

ราคา

เงินที่เหลือจากการดำเนินการออนไลน์จะคืนให้แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการของเรา คุณจะชำระเพียงราคาที่โรงเรียนแจ้งมาอย่างเป็นทางการเท่านั้น และสำหรับโรงเรียนส่วนใหญ่คุณจะได้รับส่วนลดค่าเรียน 5% ด้วย

รับประกันราคาต่ำสุด

เรารับรองว่าคุณจะไม่สามารถจองหลักสูตรเดียวกันนี้กับที่อื่นใดในราคาต่ำกว่าที่เราเสนอ หากคุณพบหลักสูตรนี้ในราคาที่ต่ำกว่าเราจะคืนเงินส่วนต่างให้แก่คุณ

พันธมิตรคู่สัญญา

LanguageCourse.Net มีแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียนโดยตรงกับโรงเรียนสอนภาษาทั่วโลก ส่วนสัญญาก็จะถูกทำขึ้นระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาโดยตรงเช่นกัน

1. การลงทะเบียน

โรงเรียนจะรับทราบเกี่ยวกับการสมัครต่อเมื่อผู้สมัครทำการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ ภายหลังจากโรงเรียนตรวจสอบแล้วว่าหลักสูตรพร้อมเปิดสอน ผู้สมัครจะได้รับเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งใบแจ้งหนี้จากทางโรงเรียน การจองจะมีผลก็ต่อเมื่อโรงเรียนสอนภาษาได้ทำการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ผู้เรียนจะยังอยู่ในสถานะผู้สมัครจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากทางโรงเรียนซึ่งอาจใช้เวลามากถึง 10 วันหลังจากการลงทะเบียน ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการวีซ่า เราขอแนะนำให้สมัครเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร

2. ขอบเขตและลักษณะการให้บริการของเรา - คู่สัญญา

พวกเราบริษัท (LanguageCourse S.L) เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมให้บริการสามารถเสนอสินค้าและบริการสำหรับการสั่งซื้อ/การจอง อีกทั้งเรายังให้บริการกับผู้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเพื่อเปรียบเทียบ จองและชำระเงินบางส่วนในการบริการของโรงเรียนเหล่านี้ เมื่อคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรานั่นคือคุณได้เข้าสู่การสร้างสัญญาสัมพันธภาพโดยตรงกับทางโรงเรียนแห่งนั้น เราเพียงแค่ส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและส่งข้อมูลการยืนยันเพื่อและในนามของโรงเรียนเท่านั้น เรามิได้ขายหรือเสนอคอร์สเรียนรวมทั้งที่พักใด ๆ ก็ตาม
ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรามีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่โรงเรียนเหล่านั้นมอบให้เรา โรงเรียนที่เสนอการบริการเหล่านั้นมีข้อมูลการเข้าถึงระบบภายนอกของเราซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นจะสามารถให้ข้อมูลของสถาบันของตนในระบบ แต่ละโรงเรียนจะถือความรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
การบริการของเราไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้บริการซึ่งจะแตกต่างจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อการจองคอร์สเรียนภาษา เราไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจองเพิ่มเติมที่บวกเพิ่มจากอัตราค่าเรียนของโรงเรียน โรงเรียนเหล่านั้นเป็นผู้ชำระค่าบริการของเราทั้งสิ้น นอกเสียจากว่าได้มีการระบุเป็นอย่างอื่น
คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินที่ออกให้โดยทางโรงเรียนโดยตรง เราเสนอความเป็นได้ที่จะชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนให้กับทางโรงเรียนในระหว่างขั้นตอนการจองผ่านช่องทางการให้บริการด้านการชำระเงินของเรา การชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนนี้ถูกกำหนดจากทางโรงเรียนเพื่อรับรองที่ว่างของชั้นเรียน การชำระเงินล่วงหน้าเหล่านี้จะจ่ายผ่านช่องทางการให้บริการด้านการชำระเงินเพื่อและในนามของโรงเรียน การให้บริการด้านการชำระเงินที่เรามอบให้นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินที่ต้องให้กับทางโรงเรียนและโรงเรียนจะหักลดออกจากจำนวนค่าเล่าเรียนคงค้างทั้งหมดที่ต้องจ่ายให้กับทางโรงเรียน

เมื่อได้รับใบตอบรับยืนยันการลงทะเบียน นั่นหมายความว่าผู้เรียนได้ทำสัญญาเรียนภาษากับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และผู้เรียนจะต้องชำระเงินที่เหลือกับทางโรงเรียนโดยตรง การแปลงสกุลเงินของทางเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของวันนั้นๆ และจะแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน สำหรับการชำระเงินมัดจำจะคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้โดยแปลงให้เป็นสกุลเงินของประเทศที่โรงเรียนตั้งอยู่

3. การเปลี่ยนแปลงการจอง

สำหรับโรงเรียนส่วนใหญ่ เราได้เจรจาเงื่อนไขที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายด้วย "การเปลี่ยนแปลงฟรี" ในโปรไฟล์โรงเรียนและในแบบฟอร์มลงทะเบียน โรงเรียนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนวันเริ่มต้นหลักสูตรได้ฟรีไม่เกิน 10 วันก่อนเริ่มหลักสูตร ในส่วนของที่พักเราสามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่พัก สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายด้วย“ การเปลี่ยนแปลงฟรี” ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลง:

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสองวันทำการภายหลังจากยืนยันการจอง โรงเรียนไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขยายเวลาหรือเลื่อนระดับการจองในโรงเรียนเดิม ส่วนในกรณีอื่นๆ หากผู้เรียนต้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ได้รับการยืนยันแล้ว โรงเรียนจะคิดค่าธรรมเนียม 50 ยูโรกับผู้เรียน หากผู้เรียนแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรช้ากว่า 30 วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร โรงเรียนมีสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับผู้เรียน สำหรับการขอเปลี่ยนโรงเรียน, การขอลดระยะเวลาของหลักสูตร และการขอลดระดับการบริการจะถือว่าเป็นกรณีเดียวกับการยกเลิกและเงื่อนไขการยกเลิกจะถูกนำมาใช้แทน

4. การยกเลิก

 1. การยกเลิกสัญญาโดยผู้เรียน

  โรงเรียนของเราหลายแห่งตกลงที่จะคืนเงินค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนกว่าจะถึงจำนวนวันจำนวนหนึ่งก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร โรงเรียนและการจองที่ใช้นโยบายการยกเลิกฟรีจะถูกทำเครื่องหมายไว้ในหน้าโรงเรียนในเว็บไซต์ของเราด้วยการยกเลิกฟรีและระบุจำนวนวันก่อนเริ่มหลักสูตรที่แน่นอนว่าเป็นจำนวนกี่วันที่นักเรียนจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากทำการยกเลิก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูการรับประกันคืนเงินของเรา สำหรับโรงเรียนและการจองอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกฟรีจะมีเงื่อนไขการยกเลิกโดยมาตรฐานดังต่อไปนี้:

  นักเรียนสามารถยกเลิกการลงสมัครเรียนได้ตลอดเวลาก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร การยกเลิกจะต้องมีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบุคคลที่จองหลักสูตร การยกเลิกจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายการยกเลิกตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

  46 วันหรือมากกว่าก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะได้รับคืนยกเว้นจำนวนเงินที่ชำระครั้งแรกเมื่อทำการจอง
  31-45 วันก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร ค่าธรรมเนียม 75% จะได้รับคืนยกเว้นจำนวนเงินที่ชำระครั้งแรกเมื่อทำการจอง
  16-30 วันก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร ค่าธรรมเนียม 60% จะได้รับคืนยกเว้นจำนวนเงินที่ชำระครั้งแรกเมื่อทำการจอง
  1-15 วันก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร ค่าธรรมเนียม 25% จะได้รับคืนยกเว้นจำนวนเงินที่ชำระครั้งแรกเมื่อทำการจอง

  การชำระเงินครั้งแรก / การมัดจำเงินเมื่อลงทะเบียนรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับการส่งจดหมายเชิญสำหรับการสมัครวีซ่าจะไม่คืนเงิน หลังจากเริ่มต้นหลักสูตรโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ การขอคืนเงินค่าบริการประกันตามสัญญาจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของการประกันและนักเรียนจะต้องเป็นผู้สื่อสารโดยตรงกับบริษัทการประกัน
  ขอแนะนำให้ทำสัญญาประกันการยกเลิกเมื่อลงทะเบียนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหากคุณไม่สามารถเข้าร่วมหลักสูตรได้ด้วยเหตุผลด้านการแพทย์
  เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดค่าธรรมเนียมการยกเลิก คุณอาจเสนอให้บุคคลอื่นเข้าร่วมหลักสูตรแทนคุณ หรือคุณอาจขอที่จะเลื่อนหลักสูตรเป็นวันอื่นล่วงหน้าก่อน โรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเพียงเล็กน้อย
  หากคุณจองภายใต้โปรโมชั่นยกเลิกฟรีตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของคุณ จะไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ตรงแบบฟอร์มนั้น

  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาคอร์สทางเลือกเสมือนจริงผ่านการประชุมทางวิดีโอแบบสด ซึ่งเป็นเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้เนื่องจากข้อจำกัดของรัฐบาลที่เกิดจากโรคระบาด

 2. การยกเลิกสัญญาโดยโรงเรียน

  ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการพิมพ์, การเขียน หรือการคำนวณ โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้

 3. การยกเลิกเนื่องวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ

  หากนักเรียนถูกบังคับให้ยกเลิกหลักสูตรเนื่องจากการปฏิเสธวีซ่าหลังจากการขอวีซ่าทันเวลา การชำระเงินและเงินมัดจำทั้งหมดที่ทำกับเราจะถูกส่งคืน โรงเรียนอาจคิดค่าธรรมเนียมสูงสุด 180 ยูโรสำหรับค่าธรรมเนียมธนาคารและการบริหาร นักเรียนจะต้องแสดงเอกสารแสดงการปฏิเสธวีซ่าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเริ่มหลักสูตรหรือการจองที่พัก

หากต้องการยกเลิกคุณสามารถแจ้งให้เราทราบผ่านทาง แบบฟอร์มการติดต่อ หรือตอบกลับที่อยู่อีเมลในการยืนยันการจองของคุณ

ดูเพิ่มเติมที่ รับประกันการคืนเงิน .

5. ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะได้รับการปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม. โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลของคุณและมีการประกาศว่าข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดนั้นถูกต้อง

6. การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

หากผู้เรียนไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในระหว่างหลักสูตร ผู้เรียนจำเป็นต้องรายงานเรื่องนี้ให้ทีมบริหารโรงเรียนทราบ รวมถึงร้องขอการแก้ไข การละเลยการร้องเรียนจะทำให้ความผิดพลาดไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้เราขอแนะนำให้คุณทำการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

7. คำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ศุลกากร, สกุลเงิน และการดูแลสุขภาพ

ผู้เรียนต้องรับผิดชอบดำเนินการให้เรียบร้อยตามระเบียบว่าด้วยการเดินทางเข้าประเทศเพื่อเรียนภาษา อาทิ หนังสือเดินทาง, วีซ่า, ระเบียบปฏิบัติศุลกากร, ข้อแนะนำการดูแลสุขภาพและการทำประกัน เป็นต้น ในการส่งเอกสารยืนยันการจองหลักสูตรจากโรงเรียนเพื่อใช้ในการสมัครวีซ่า ทางโรงเรียนอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เรียนสมัครเรียนอย่างกระชั้นชิดก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรไม่นาน นอกจากนี้ผู้เรียนควรแจ้งให้โรงเรียนทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรค, การทำวัคซีนและมาตรการป้องกันโรคอื่นๆ ของผู้เรียน รวมถึงขอรับคำแนะนำทางการแพทย์หากจำเป็น โดยผู้เรียนสามารถขอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงเดินทางได้ที่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขและสถานบริการทางการแพทย์ประจำท้องถิ่น

8. ที่พัก

โรงเรียนเป็นผู้คัดสรรและจัดสรรที่พักที่คุณต้องการ โดยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในช่องข้อคิดเห็นของแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยทั่วไปที่พักจะถูกจองไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ (=วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร) จนถึงวันเสาร์ (=วันหลังจากวันจบหลักสูตร) หากผู้เรียนต้องการพักต่อทางโรงเรียนจะคิดค่าที่พักเพิ่มเติม ผู้เรียนมักจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักภายใน 1-2 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร

โดยทั่วไปที่พักจะมีให้ผ่านบุคคลที่สามและข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกของผู้ให้บริการที่พักจะมีผลทันที

หากนักเรียนประสบปัญหาหรือไม่พอใจกับที่พักที่ได้เลือกไว้ให้ นักเรียนจะต้องรายงานเรื่องนี้กับโรงเรียนหรือแจ้งให้เราทราบทันทีเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้

9. บริการรับส่งสนามบิน

ผู้เรียนสามารถสั่งซื้อบริการรับส่งสนามบินได้จากแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยอาจเลือกซื้อเฉพาะบริการรับในเที่ยวมาซึ่งรวมถึงการต้อนรับจากตัวแทนโรงเรียนที่สนามบินและการเดินทางจากสนามบินไปยังที่พัก หรืออาจจ่ายเงินซื้อเพิ่มสำหรับการไปส่งที่สนามบินในเที่ยวกลับด้วยก็ได้ โดยคุณควรส่งข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียดให้ทางโรงเรียนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทาง

10. จำนวนขั้นต่ำของกลุ่ม

ในกรณีที่ผู้เรียนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำของกลุ่ม โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองแบบกลุ่มและเปลี่ยนเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว/แบบกลุ่มย่อยแทน

11.ข้อบังคับโรงเรียนทั่วไป & วันหยุดราชการ

a) ข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดเพิ่มเติมของบริการที่อธิบายไว้และการจองจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่นอีเมล) b) หากไม่มีสิ่งใดแตกต่างไปจากนี้แสดงว่าการเที่ยวชมการเดินทาง วัสดุการเรียนการสอน ฯลฯ ไม่รวมอยู่ในราคาและจะต้องชำระเมื่อเดินทางมาถึงหรือเมื่อเวลาตามที่กำหนด c) นอกจากจะไม่มีการระบุไว้เป็นพิเศษ ชั้นเรียนจะไม่เกิดขึ้นในวันหยุดท้องถิ่นและวันหยุดประจำชาติหรือในวันเสาร์และวันอาทิตย์ คลาสที่ไม่ได้เรียนจะไม่ถูกชดเชยหรือคืนเงิน d) หากหลักสูตรจะต้องมีการแก้ไขหรือยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เหตุสุดวิสัย ความล้มเหลวของระบบขนส่งสาธารณะ การเตรียมการของราชทางการ การเปลี่ยนแปลงตารางเวลา การนัดหยุดงาน ความไม่สงบของประเทศหรือเหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือจากการควบคุมของโรงเรียน สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์สำหรับการชดใช้ความเสียหาย

12. ราคา

ถ้าไม่ได้ระบุไว้ ราคาจะอยู่ในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่โรงเรียนได้ตั้งอยู่ ราคาเหล่านี้เป็นราคาที่โรงเรียนตั้งไว้เดิมโดยไม่ได้มีการเพิ่มราคาและจะเป็นราคาต่ำสุดที่เสนอโดยโรงเรียน การแปลงราคาเป็นเงินสกุลอื่น ๆ ในเว็บไซต์ เอกสารหรือการแจ้งข้อมูลเป็นเพียงเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น

ราคาทั้งหมดระบุโดยโรงเรียนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล ราคานี้ไม่มีข้อผูกมัดจนกว่าจะได้รับการยืนยัน

13. การใช้เว็บไซต์

คุณสามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือทำซ้ำ เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าของคุณเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการสร้างกรอบ การขูดลบ การทำเหมืองข้อมูล การลอกข้อมูลบางส่วน หรือการรวบรวมเนื้อหาของเว็บไซต์ในรูปแบบใดและด้วยวิธีการใดโดยเด็ดขาด นอกจากนี้คุณยังไม่อาจสะท้อนเนื้อหาใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ด้วย

14. การทำประกัน

คุณจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพที่ถูกต้องตลอดระยะเวลาของหลักสูตรภาษา หากคุณยังไม่ได้รับการประกันสุขภาพในต่างประเทศคุณสามารถทำสัญญาประกันกับเราเมื่อทำการจอง ดูของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

15. การระงับข้อพิพาทออนไลน์

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเป็นเวทีออนไลน์สำหรับการระงับข้อพิพาท ผู้บริโภคและผู้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปมีสิทธิ์ใช้แพลตฟอร์มนี้สำหรับการระงับข้อพิพาทนอกศาลซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันตามสัญญาของคู่สัญญา (โรงเรียน ผู้ให้บริการที่พัก) ที่เกิดขึ้นจากสัญญาขายออนไลน์ สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ได้ ที่นี่ .

16. ลิงค์จากภายนอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเราอาจอ้างอิงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม เมื่อไม่ชัดเจนเราจะทำเครื่องหมายลิงก์ภายนอกโดยเฉพาะ เนื้อหาของหน้าเว็บของบุคคลที่สามไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ได้ขยายไปยังหน้าภายนอก เราไม่สามารถรับผิดชอบลิงก์ภายนอกและเนื้อหาในหน้าเหล่านี้

17. ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ สิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ LanguageCourse SL การใช้หรือการทำซ้ำเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรานั้นชัดเจนว่ามีโทษและไม่สามารถยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัดเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์ของเราเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดรวมถึงการรวมเนื้อหาใด ๆ ของเราไปยังงานหรือหน้าเว็บอื่น ๆ

18. วิธีการชำระเงิน

สำหรับการชำระเงินล่วงหน้าของนักเรียนที่จองหลักสูตร คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่หลากหลายรวมถึงบัตรเครดิต paypal เดบิต SEPA โดยตรงการโอนเงินและ Skrill สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานความปลอดภัยและขั้นตอนการชำระเงินคืนสำหรับแต่ละวิธีการชำระเงินโปรดดูที่ หน้าข้อมูลการชำระเงิน .

19. คำปฏิเสธ

ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดในข้อกำหนดและเงื่อนไขและขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากข้อบกพร่องของภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา มากถึงจำนวนรวมของค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยตรงกับเราหรือดำเนินการผ่านบริการด้านการชำระเงินของเรา
ตราบถึงขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ทั้งเราและกรรมการของเรารวมถึงพนักงานจะไม่รับผิดชอบ(i)ความสูญเสียด้านความเสียหายที่สืบเนื่อง(ii)ความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของโรงเรียนตามที่แจ้งไว้ในแพลตฟอร์มของเรา(iii)บริการที่โรงเรียนเสนอหรือผู้ให้บริการจัดหาที่พักให้หรือไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้(iv)ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือความไร้สามารถในการใช้เว็บไซต์ของเรา(v)การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ (หลักสูตร ชั้นเรียน ที่พักอาศัย) ที่โรงเรียนจำยอมบังคับต้องทำ(vi)การบาดเจ็บส่วนบุคคล (การเสียชีวิต) ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนหรือผู้ให้บริการที่พักที่มีการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรารวมถึงการยกเลิกนัดหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา การเสนอบริการบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นการรับรองหรือข้อเสนอแนะของบริการดังกล่าวจาก LanguageCourse S.L.
คุณรับทราบและยอมรับว่าโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและรับรู้การรับผิดชอบและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหลักสูตรกิจกรรมและที่พักที่จองไว้ LanguageCourse S.Lมิได้ทำหน้าที่เป็นผู้ค้าบันทึก ไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการใด ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอจะต้องทำโดยตรงกับโรงเรียน / ผู้ให้บริการที่พัก LanguageCourse S.L.ไม่รับผิดชอบและปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ

20. ข้อพิพาททางศาลและการระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดและการให้บริการของเราจะอยู่ภายใต้และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศสเปน ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้จะถูกส่งไปยังศาลที่มีอำนาจในบาร์เซโลนาประเทศสเปนเท่านั้น อย่างไรก็ตามสำหรับผู้บริโภคกฎหมายอาจมองเห็นกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาล หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกลายเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่มีผลผูกพัน คุณจะยังคงผูกพันตามบทบัญญัติอื่น ๆ ทั้งหมดในที่นี้ ในกรณีดังกล่าวจะมีการบังคับใช้บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาต และคุณตกลงที่จะยอมรับผลกระทบที่คล้ายกันในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย LanguageCourse SL

LanguageCourse S.L.

Carrer de Casp 46 - 5C

08010 Barcelona,

Spain

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: B62762091

รหัส VAT ของสหภาพยุโรป: ESB62762091

ทะเบียนการค้า: บาร์เซโลนา, สเปน

หมายเลขทะเบียนการค้า: 022017981

ผู้อำนวยการ: Dr. oec. Daniel Spohn

เงื่อนไขและข้อตกลงนโยบายการคืนเงินความเป็นส่วนตัว & คุกกี้เกี่ยวกับเราติดต่อเราประทับตรวจสอบและนโยบายเนื้อหาของผู้ใช้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเพิ่มโรงเรียนของคุณ