X

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริการจองหลักสูตรเรียนภาษาทางออนไลน์ของ Languagecourse.Net ให้บริการข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสมัครเรียนภาษาในต่างประเทศ รวมถึงคัดสรรโรงเรียนสอนภาษาคุณภาพสูงในราคาที่ต่ำที่สุดมาให้ผู้เรียนได้เลือกอย่างมากมาย ทั้งหมดนี้โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดจากทั่วโลก

เงื่อนไขการใช้บริการของ LanguageCourse.Net

ราคา
เงินที่เหลือจากการดำเนินการออนไลน์จะคืนให้แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการของเรา คุณจะชำระเพียงราคาที่โรงเรียนแจ้งมาอย่างเป็นทางการเท่านั้น และสำหรับโรงเรียนส่วนใหญ่คุณจะได้รับส่วนลดค่าเรียน 5% ด้วย
รับประกันราคาต่ำสุด
เรารับรองว่าคุณจะไม่สามารถจองหลักสูตรเดียวกันนี้กับที่อื่นใดในราคาต่ำกว่าที่เราเสนอ หากคุณพบหลักสูตรนี้ในราคาที่ต่ำกว่าเราจะคืนเงินส่วนต่างให้แก่คุณ
พันธมิตรคู่สัญญา
LanguageCourse.Net มีแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียนโดยตรงกับโรงเรียนสอนภาษาทั่วโลก ส่วนสัญญาก็จะถูกทำขึ้นระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาโดยตรงเช่นกัน


_____________________________________________________________


1. การลงทะเบียน

โรงเรียนจะรับทราบเกี่ยวกับการสมัครต่อเมื่อผู้สมัครทำการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ (ข้อสังเกต: ในเว็บไซต์ LanguageCourse.Net ลิงค์แบบฟอร์มการลงทะเบียนจะอยู่ด้านท้ายของคำอธิบายโรงเรียน) ภายหลังจากโรงเรียนตรวจสอบแล้วว่าหลักสูตรพร้อมเปิดสอน ผู้สมัครจะได้รับเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งใบแจ้งหนี้จากทางโรงเรียน การจองจะมีผลก็ต่อเมื่อโรงเรียนสอนภาษาได้ทำการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ผู้เรียนจะยังอยู่ในสถานะผู้สมัครจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากทางโรงเรียนซึ่งอาจใช้เวลามากถึง 16 วันหลังจากการลงทะเบียน ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการวีซ่า เราขอแนะนำให้สมัครเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร

2. เนื้อหาของสัญญาและข้อมูลการชำระเงิน

เมื่อได้รับใบตอบรับยืนยันการลงทะเบียน นั่นหมายความว่าผู้เรียนได้ทำสัญญาเรียนภาษากับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และผู้เรียนจะต้องชำระเงินที่เหลือกับทางโรงเรียนโดยตรง การแปลงสกุลเงินของทางเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของวันนั้นๆ และจะแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน สำหรับการชำระเงินมัดจำจะคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้โดยแปลงให้เป็นสกุลเงินของประเทศที่โรงเรียนตั้งอยู่

3. การเปลี่ยนแปลงการจอง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสองวันทำการภายหลังจากยืนยันการจอง โรงเรียนไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขยายเวลาหรือเลื่อนระดับการจองในโรงเรียนเดิม ส่วนในกรณีอื่นๆ หากผู้เรียนต้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ได้รับการยืนยันแล้ว โรงเรียนจะคิดค่าธรรมเนียม 50 ยูโรกับผู้เรียน หากผู้เรียนแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรช้ากว่า 30 วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร โรงเรียนมีสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับผู้เรียน สำหรับการขอเปลี่ยนโรงเรียน, การขอลดระยะเวลาของหลักสูตร และการขอลดระดับการบริการจะถือว่าเป็นกรณีเดียวกับการยกเลิกและเงื่อนไขการยกเลิกจะถูกนำมาใช้แทน

4. การยกเลิก
 1. การยกเลิกสัญญาโดยผู้เรียน
  ผู้เรียนสามารถยกเลิกหลักสูตรในเวลาใดๆ ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร โดยผู้เรียนต้องเป็นผู้แจ้งยกเลิกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง การยกเลิกจะมีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามที่ระบุไว้ด้านล่าง: มากกว่า 46 วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร: ผู้เรียนจะได้รับค่าเรียนคืนทั้งหมดยกเว้นเงินมัดจำก้อนแรกที่จ่ายเพื่อการจองหลักสูตร; 31-45 วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร: ผู้เรียนจะได้รับเงินคืน 75% ของค่าเรียนทั้งหมดหลังหักเงินมัดจำก้อนแรกที่จ่ายเพื่อการจองหลักสูตร 16-30 วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร: ผู้เรียนจะได้รับเงินคืน 60% ของค่าเรียนทั้งหมดหลังหักเงินมัดจำก้อนแรกที่จ่ายเพื่อการจองหลักสูตร 1-15 วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร: ผู้เรียนจะได้รับเงินคืน 25% ของค่าเรียนทั้งหมดหลังหักเงินมัดจำก้อนแรกที่จ่ายเพื่อการจองหลักสูตร
  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและเงินมัดจำงวดแรกไม่สามารถขอคืนได้ ผู้เรียนจะไม่ได้รับเงินคืนหากขอยกเลิกหลังจากที่หลักสูตรเริ่มต้นไปแล้ว ส่วนการขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการประกัน ผู้เรียนจะต้องติดต่อสอบถามกับบริษัทประกันโดยตรง ในระหว่างการสมัครเรียนเราขอแนะนำให้ผู้สมัครทำประกันการยกเลิกไว้ด้วยเพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการยกเลิกหลักสูตรอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดจำนวนค่าปรับที่เกิดจากการยกเลิกหลักสูตร คุณอาจหาผู้อื่นมาเรียนแทนในหลักสูตรที่คุณสมัครไว้ หรืออาจแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอเลื่อนวันเรียนออกไปก่อน ในกรณีนี้โรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่คิดค่าปรับหรืออาจคิดค่าดำเนินการเพียงเล็กน้อย
  หากคุณได้ทำการจองโปรโมชั่นยกเลิกฟรีตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของคุณ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกเมื่อกระทำภายในระยะเวลาตามกำหนดที่ระบุไว้
 2. การยกเลิกสัญญาโดยโรงเรียน
  ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการพิมพ์, การเขียน หรือการคำนวณ โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้
 3. การยกเลิกเนื่องวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ
  หากลูกค้าจำเป็นต้องยกเลิกหลักสูตรเนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ลูกค้าจะได้รับคืนเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมดรวมถึงเงินมัดจำ แต่อาจถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณ 180 ยูโร โดยลูกค้าจะต้องแสดงเอกสารการปฏิเสธวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรหรือวันเริ่มต้นเข้าพัก

5. ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการจองและการชำระเงินที่ผู้เรียนกรอกไว้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสุดยอด

6. การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

หากผู้เรียนไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในระหว่างหลักสูตร ผู้เรียนจำเป็นต้องรายงานเรื่องนี้ให้ทีมบริหารโรงเรียนทราบ รวมถึงร้องขอการแก้ไข การละเลยการร้องเรียนจะทำให้ความผิดพลาดไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้เราขอแนะนำให้คุณทำการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

7. คำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ศุลกากร, สกุลเงิน และการดูแลสุขภาพ

ผู้เรียนต้องรับผิดชอบดำเนินการให้เรียบร้อยตามระเบียบว่าด้วยการเดินทางเข้าประเทศเพื่อเรียนภาษา อาทิ หนังสือเดินทาง, วีซ่า, ระเบียบปฏิบัติศุลกากร, ข้อแนะนำการดูแลสุขภาพและการทำประกัน เป็นต้น ในการส่งเอกสารยืนยันการจองหลักสูตรจากโรงเรียนเพื่อใช้ในการสมัครวีซ่า ทางโรงเรียนอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เรียนสมัครเรียนอย่างกระชั้นชิดก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรไม่นาน นอกจากนี้ผู้เรียนควรแจ้งให้โรงเรียนทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรค, การทำวัคซีนและมาตรการป้องกันโรคอื่นๆ ของผู้เรียน รวมถึงขอรับคำแนะนำทางการแพทย์หากจำเป็น โดยผู้เรียนสามารถขอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงเดินทางได้ที่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขและสถานบริการทางการแพทย์ประจำท้องถิ่น

8. ที่พัก

โรงเรียนเป็นผู้คัดสรรและจัดสรรที่พักที่คุณต้องการ โดยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในช่องข้อคิดเห็นของแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยทั่วไปที่พักจะถูกจองไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ (=วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร) จนถึงวันเสาร์ (=วันหลังจากวันจบหลักสูตร) หากผู้เรียนต้องการพักต่อทางโรงเรียนจะคิดค่าที่พักเพิ่มเติม ผู้เรียนมักจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักภายใน 1-2 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร

9. บริการรับส่งสนามบิน

ผู้เรียนสามารถสั่งซื้อบริการรับส่งสนามบินได้จากแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยอาจเลือกซื้อเฉพาะบริการรับในเที่ยวมาซึ่งรวมถึงการต้อนรับจากตัวแทนโรงเรียนที่สนามบินและการเดินทางจากสนามบินไปยังที่พัก หรืออาจจ่ายเงินซื้อเพิ่มสำหรับการไปส่งที่สนามบินในเที่ยวกลับด้วยก็ได้ โดยคุณควรส่งข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียดให้ทางโรงเรียนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทาง

10. จำนวนขั้นต่ำของกลุ่ม

ในกรณีที่ผู้เรียนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำของกลุ่ม โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองแบบกลุ่มและเปลี่ยนเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว/แบบกลุ่มย่อยแทน

11. ข้อบังคับทั่วไปของโรงเรียน

a) หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการบริการหรือการจองหลักสูตรจากที่ตกลงกันไว้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (เช่น อีเมล) b) หากไม่ได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ขอให้ถือว่าราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทัศนศึกษา, การท่องเที่ยว, เอกสารประกอบการเรียน ฯลฯ ผู้เรียนต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้หลังจากเดินทางไปถึงหรือในวันที่ระบุไว้ c) นอกจากจะได้รับแจ้งเป็นกรณีพิเศษ มิเช่นนั้นจะไม่มีการเรียนการสอนในวันหยุดราชการและวันหยุดท้องถิ่น รวมถึงในวันเสาร์และวันอาทิตย์ หากขาดเรียนจะไม่มีการเรียนชดเชยและไม่สามารถขอเงินคืนได้ d) หากจำเป็นต้องการมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักสูตรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม, ความผิดพลาดของระบบขนส่งมวลชน, คำสั่งของทางราชการ, การเปลี่ยนแปลงตารางเวลา, การชุมนุมประท้วง, เหตุการณ์ความไม่สงบ, หรือสาเหตุจำเป็นอื่นใด ผู้เรียนไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการขอคืนเงินได้

12. ราคา

ถ้าไม่ได้ระบุไว้ ราคาจะอยู่ในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่โรงเรียนได้ตั้งอยู่ ราคาเหล่านี้เป็นราคาที่โรงเรียนตั้งไว้เดิมโดยไม่ได้มีการเพิ่มราคาและจะเป็นราคาต่ำสุดที่เสนอโดยโรงเรียน การแปลงราคาเป็นเงินสกุลอื่น ๆ ในเว็บไซต์ เอกสารหรือการแจ้งข้อมูลเป็นเพียงเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ราคาทั้งหมดระบุโดยโรงเรียนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล ราคานี้ไม่มีข้อผูกมัดจนกว่าจะได้รับการยืนยัน

13. การใช้เว็บไซต์

คุณสามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือทำซ้ำ เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าของคุณเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการสร้างกรอบ การขูดลบ การทำเหมืองข้อมูล การลอกข้อมูลบางส่วน หรือการรวบรวมเนื้อหาของเว็บไซต์ในรูปแบบใดและด้วยวิธีการใดโดยเด็ดขาด นอกจากนี้คุณยังไม่อาจสะท้อนเนื้อหาใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ด้วย

ประหยัด! โปรโมชั่นพิเศษ!

ลงทะเบียนรับหลักสูตรส่วนลดสูงสุด
ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
ได้รับความไว้วางใจโดย
ได้รับความไว้วางใจโดย