+46 844 683 676
Favorit hjärtikon
Favorit hjärtikon
X

Villkor och bestämmelser

Inledning

Priser

Besparingarna som görs genom att boka online går direkt tillbaka till studenten. Det finns ingen extra registreringsavgift för att använda sig av denna service. Du betalar endast de officiella skol priserna. För de flesta skolorna får du 5% rabatt på kursavgiften.

Lägsta pris garanti

Vi garanterar att du inte kan boka samma kurs till ett lägre pris någon annanstans. Om du finner samma kurs till ett lägre pris är du garanterad att få tillbaka prisskillnaden.

Kontraktskrivande parter

LanguageCourse.net erbjuder en smidig online service för att boka språkkurser världen över. Kontraktet tecknas direkt mellan studenten och språkskolan.

1. Registrering

Registrering görs genom att skicka det online baserade registrerings formuläret. Så snart skolan har informerat om platstillgänglighet skickas en skriftlig konfirmation och faktura från skolan. Det är först då som reservationen bli obligatorisk för skolan om de har bekräftat detta skriftligen. Studenten är bunden till registreringen till dess att skolan har konfirmerat om plats, som mest 10 dagar efter då registreringen ägde rum. Om studenten behöver ett visa rekommenderas det att registrera sig för kursen minst 6 veckor innan kursstart.

2. Omfattning av vår tjänst - Avtalsslutande part

Vi (LanguageCourse S.L) tillhandahåller en online-plattform genom vilken skolor kan erbjuda sina produkter och tjänster för beställning / bokning och genom vilka besökare på vår online-plattform kan jämföra, reservera och delvis betala dessa tjänster. Genom att registrera dig på vår hemsida ingår du ett direkt avtalsförhållande med respektive skola. Vi överlämnar endast relevant information och skickar en bekräftelse för och på skolans vägnar. Vi säljer eller erbjuder varken kurser eller boende.
Informationen som visas på vår webbplats är baserad på informationen från skolorna. Som sådan får skolorna som erbjuder sina tjänster på vår webbplats tillgång till vårt extranät genom vilket de tillhandahåller informationen. Varje skola ansvarar för att informationen är korrekt.
Om inget annat anges är vår tjänst kostnadsfri för konsumenterna och till skillnad från många andra webbplatser för bokning av språkkurser kommer vi inte att debitera några extra bokningsavgifter utöver skolornas avgifter. Vår tjänst betalas helt av skolorna.
Du kommer att få en faktura direkt från skolan. Vi erbjuder möjligheten att delvis förskottbetala till skolorna under bokningsprocessen via vår betaltjänst. Dessa förskottsbetalningar krävs av skolorna för att garantera placeringar. Dessa förskottsbetalningar debiteras via vår betaltjänst för och på skolans vägnar. Alla sådana betalningar som vi underlättar utgör en betalning till skolan som skolan automatiskt drar av från de återstående kursavgifterna som ska betalas till skolan.

Vid kursbekräftelse upprättas ett kontrakt direkt mellan studenten o språkskolan. Den kvarvarande summan betalas direkt till skolan. Valutaomräkningen på hemsidan baseras på dagskursen och kommer att följa de dagliga variationerna i växelkursen. Vid förskottsbetalning kommer dagens växelkurs att tillämpas. Skolans valuta gäller alltid.

3. Ändring av bokning

För de allra flesta skolor har vi förhandlat fram gynnsamma villkor för att göra kursändringar. Dessa skolor är markerade med "Gratis ändringar" i skolprofilen och i registreringsformuläret. För dessa skolor kan startdatum och kurser ändras kostnadsfritt upp till 10 dagar före kursstart. För boende kan vi nästan alltid undvika ändringsavgifter men detta beror på boendeleverantören. För skolor som inte är markerade med "Gratis ändringar" gäller följande villkor för ändringar:

Inga avgifter tillkommer då ändring av bokningen informeras skriftligen inom 2 arbetsdagar efter bokningen har bekräftats. Inga avgifter tillkommer vid förlängning eller uppgradering av kurs/boende. Under alla andra omständigheter, om studenten vill göra ändringar gällande en bekräftad bokning, tillkommer en avgift på 50€. För ändringar som informeras mindre än 30 dagar innan kursen startar har skolan rätt att ta ut ytterligare avgift. Byte av skola, förkortad kurslängd och ned gradering av kurs/boende är ansett som av bokning varpå villkoren för av bokning blir gällande.

4. Avbokning

 1. Av bokning av kurs/boende av studenten

  Många av våra skolor har gått med på att ge våra studenter full återbetalning av alla studieavgifter fram till ett visst antal dagar före kursstart. De skolor och bokningar för vilka detta gäller är markerade på profilsidan på vår webbplats med GRATIS avbokning och där anges även exakt hur många dagar innan kursstart studenterna kan få full återbetalning. För mer information se vår Återbetalningsgaranti. För alla andra skolor och bokningar som inte omfattas av den fria avbokningspolicyn gäller följande standardavbeställningsvillkor:

  Studenten kan när som avboka kursen/boende innan kursens start. Avbokningen måste informeras skriftligen av personen som bokade kursen. Vid avbokning tillkommer avbokningsavgifter vilka specificeras här nedan:
  46+ dagar före kursens start: 100% återbetalning förutom förskottsbetalningsbeloppet.
  31-45 dagar före kursens start: 75% återbetalning förutom förskottsbetalningsbeloppet.
  16-30 dagar före kursens start: 60% återbetalning förutom förskottsbetalningsbeloppet.
  1-15 dagar före kursens start: 25% återbetalning förutom förskottsbetalningsbeloppet.

  Efter kursstart återbetalas ingenting. Förfrågan om återbetalning angående tecknad försäkringsservice hanteras utifrån bestämmelserna om försäkringen, detta måste studenten själv direkt informera försäkringen om.
  Det rekommenderas att teckna en avbeställningsförsäkring vid registrering för att täcka avbokningsavgifterna, om du inte kan delta i kursen på grund av medicinska skäl.
  För att undvika eller minimera avbokningsavgifterna, kan du registrera en annan person att ta din plats eller i god tid skjuta fram kursen till ett senare datum. Skolorna kan ofta göra detta antingen kostnadsfritt eller för en mindre extra kostnad.
  Om du har bokat med gratis avboknings-erbjudandet står det på ditt registreringsformulär och du betalar inget så länge du avbokar innan utsatt deadline.

  Skolan förbehåller sig rätten att tillhandahålla ett virtuellt alternativ via live onlinelektioner om fysisk närvaro i klassrummet inte är möjlig för en eller båda parterna på grund av regeringsbeslut motiverade av pandemier.

 2. Avbokning av kursen/boendet av skolan

  Vid tryckta, skriftliga eller kalkylerade fel har skolan rätt att upphäva kontraktet.

 3. Avbeställning på grund av avvisning av visakort.

  Om en student tvingas avbryta kursen på grund av avvisande av visum efter en ansökan i rimlig tid, kommer alla betalningar och insättningar som görs till oss att returneras. Skolorna får ta ut maximalt 180 EUR för bank- och administrationsavgifter. Studenten måste lägga fram ett dokument som bevisar visumavvisande minst 3 veckor innan kursen och boendets startdatum.

För att avboka kan du enkelt meddela oss via vårr Kontaktformulär eller svara på din bokningsbekräftelse via e-post.

Se även vår återbetalningsgaranti .

5. Privat

Informationen och personuppgifterna du tillhandahåller kommer att behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy . Genom att använda denna webbplats godkänner du behandlingen av dina uppgifter och bekräftar att all angiven information är korrekt.

6. Notis om brister

Skulle studenten inte bli omhändertagen på ett förväntat sätt under språkkursen, måste denna omgående informera skolans styrelse och kräva gottgörelse. Genom att inte fullfölja detta krav går studenten miste om att få gottgörelse. Det rekommenderas att be om en skriftlig konfirmation av klagomålet.

7. Pass, visa, tullar, valuta och hälsa.

Det är studentens ansvar att fullgöra de krav som är nödvändiga för att ta sig till kursen, ordna med de dokument som krävs så som pass, visa, tullregler, hälsointyg och sjukförsäkring. För att leverera de dokumenten som krävs för att söka visa kan skolan kräva en fraktavgift för de kurser som bokas med kort varsel. Studenten bör även informera skolan i tid om infektioner och vaccinationer så väl som andra medicinska angelägenheter, för att få medicinsk rådgivning om så är nödvändigt. Generell information resenärer erbjuds av lokala hälsomottagningar.

8. Boende

Det önskade boendet kommer reserveras och tilldelas av skolan. Normalt sätt bokas boendet från och med söndagen (=dagen före kursstart) till och med lördagen (=dagen efter kursen har avslutats). Om studenten önskar stanna ytterligare nätter debiterar skolan även studenten för de extra nätterna. Skolan försöker ta hänsyn till alla preferenser som listas av studenten i kommentarfältet i registrerings formuläret. Studenten kommer mottaga detaljerad information angående boendet ungefär 1 till 2 veckor innan kursen startar.

Boende tillhandahålls vanligtvis av en tredje part, och villkor och avbokningsvillkor från boendeleverantören gäller.

Om en elev stöter på problem eller inte är nöjd med den tilldelade bostaden måste detta rapporteras omedelbart till skolan eller till oss så att åtgärder kan vidtas för att åtgärda situationen.

9. Flygplats Transfer Service

Studenten kan boka flyplatstransfer i registrerings formuläret. Denna service inkluderar att bli mött av en representant från skolan vid flygplatsen och bli transporterad från flygplatsen till boendet. All ankomstinformation ska skickas till skolan senast en vecka innan ankomst. Denna service gå också att boka för tillbakaresan, då med en tillkommande avgift.

10. Minsta gruppstorlek

I de fall då lägsta antalet deltagare i en grupp inte är uppnådd, har skolan rätt att erbjuda ett reducerat antal privat/minigrupplektioner istället för den bokade grupplektionen.

11.Allmänna skolregler och helgdagar

a) Avtal om ändringar och tillägg till de beskrivna tjänsterna och bokningen måste ges skriftligen (t.ex. via e-post). b) Om inget annat anges innebär det att sightseeing, resor, kursmaterial etc. inte ingår i priset och måste betalas vid ankomst eller vid behov. c) Om inget annat anges hålls inga lektioner på lokala och nationella helgdagar eller på lördagar och söndagar. Förlorade lektioner varken kompenseras eller återbetalas. d) Ändrad eller avbruten kurs på grund av okontrollerbara händelser, force majeure, problem med kollektivtrafik, officiella arrangemang, förändringar i tidtabellen, strejker, störningar eller andra obligatoriska skäl utanför skolans kontroll, är ej skäl för återbetalning eller ersättning.

12. Priser

Om inte annat anges anges priserna i den lokala valutan i det land där skolan är belägen. Dessa är skolans ordinarie priser utan några tillägg och är generellt de lägsta priser som erbjuds av skolan. Växling till andra valutor på webbplatsen, dokument eller information är endast information.

Alla publicerade priser har tillhandahållits av skolor vilka är ansvariga för informationens noggrannhet. Priserna som anges är således inte garanterade förrän slutgiltig bekräftelse har skickats.

13. Användning av hemsidan

Du får bara använda eller reproducera innehållet på den här webbplatsen för din egen personliga och icke-kommersiella användning. Inramning, skrapning, datautvinning, utvinning eller insamling av innehållet på webbplatsen på något sätt är strängt förbjudet. Vidare kan du inte spegla material som finns på webbplatsen.

14. Försäkring

Det krävs en giltig sjukförsäkring under språkkursens längd. Om din sjukförsäkring inte gäller för utlandsvistelser så kan du beställa detta via oss vid bokningstillfället. Se vår information om försäkring för ytterligare information.

15. Online tvistlösning

EU-kommissionen tillhandahåller en online-plattform för tvistlösning. Studenter, som är konsumenter och bosatta inom Europeiska unionen, har rätt att använda denna plattform för lösning av tvister utanför domstol, gällande tvister relaterade till avtalsförpliktelser som härrör från försäljningskontrakt online. Du kan nå plattformen här .

16. Externa länkar

För ytterligare information hänvisar vi ibland våra webbplatsbesökare till tredje parts webbplatser. När detta inte är uppenbart markerar vi externa länkar. Innehållet på tredje parts webbsidor är inte under vår kontroll. Vår integritetspolicy omfattar inte externa sidor. Vi kan inte ta ansvar för externa länkar och innehållet på dessa sidor.

17. Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsskyddat. Alla rättigheter ägs av LanguageCourse S.L. All användning eller reproduktion av detta innehåll av något slag, utan vårt uttryckliga medgivande, är straffbart och beivras. I synnerhet är den fullständiga eller partiella extraktionen av innehållet på vår webbplats strängt förbjuden, inklusive inkluderandet av något av vårt innehåll i något annat verk eller på andra webbsidor.

18. Betalningsmetoder

För förskottsbetalning vid kursbokning kan du välja bland ett antal betalningsmetoder inklusive kreditkort, PayPal, SEPA direktdebitering, banköverföring och Skrill. För information om tillgänglighets-, säkerhets- och återbetalningsförfaranden för varje betalningsmetod, se vår betalningsinformation.

19. Klausul

Med förbehåll för begränsningarna i villkoren och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, är vi endast ansvariga för direkta skador som faktiskt har lidits på grund av en hänförlig brist utifrån våra skyldigheter med avseende på våra tjänster, upp till ett sammanlagt belopp av avgifterna direkt betalade till oss eller behandlade via våra betaltjänster.
I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, är varken vi eller någon av våra styrelseledamöter eller anställda ansvariga för (i) någon straff-, följdförlust av skador, (ii) eventuella felaktigheter i samband med skolans information som finns tillgänglig på vår plattform, (iii) de tjänster som tillhandahålls av skolan eller boendeleverantören eller deras underlåtenhet att tillhandahålla dessa tjänster (iv) eventuella skador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda vår webbplats, (v) eventuella ändringar (kurs, lektioner, boende) som skolorna tvingas göra (vi) alla (personliga) skador, dödsfall, egendomsskador eller annan skada som kan hänföras till skolan eller boendeleverantören vars tjänster erbjuds via vår plattform inklusive avbokning, strejk, force majeure eller någon annan händelse utom vår kontroll. Erbjudande av tjänster på vår webbplats utgör inte godkännande eller rekommendation av sådana tjänster från LanguageCourse S.L.
Du erkänner och samtycker till att skolan är ensam ansvarig och påtar sig allt ansvar och ansvar för det bokade tillhandahållandet av kurser, aktiviteter och boende. LanguageCourse S.L. agerar inte som tillhandahållare av tjänsten och är inte (åter) säljare av produkter eller tjänster som finns tillgängliga på vår plattform. Reklamationer avseende de erbjudna tjänsterna ska göras direkt till skolan / bostadsleverantören. LanguageCourse S.L. är inte ansvarig för och frånkriver sig allt ansvar för sådana fordringar.

20. Jurisdiktion och tvistlösning

Dessa villkor och tillhandahållandet av våra tjänster ska regleras av och konstrueras i enlighet med spansk lag. Alla tvister som uppstår till följd av dessa allmänna villkor ska uteslutande lämnas till de behöriga domstolarna i Barcelona, Spanien. Med undantag för konsumenter kan lagen föreskriva andra regler om jurisdiktion. Om några bestämmelser i dessa villkor är eller blir ogiltiga, inte verkställbara eller icke-bindande förblir du bunden av alla andra härom nämnda bestämmelser. I sådant fall ska ogiltiga bestämmelser ändå verkställas i största möjliga utsträckning och du kommer att gå med på att acceptera en liknande effekt gällande innehållet och syftet med dessa villkor.

Denna webbplats drivs av LanguageCourse SL.

LanguageCourse S.L.

Carrer de Casp 46 - 5C

08010 Barcelona,

Spanien

Skatteregistreringsnummer (TIN): B62762091

EU-momsidentifiering: ESB62762091

Handelregister: Barcelona, Spanien

Organisationsnummer: 022017981

VD: Dr. oec. Daniel Spohn

Regler och villkorÅterbetalningspolicySekretess och cookiesOm ossKundsupportAvtryckPolicy för recensioner och användarinnehållFörtroende och säkerhetSätt upp en länk till oss och tjäna pengarLägg till din skola
© 1999 - 2024 LanguageCourse S.L.