X

Villkor och bestämmelser

LanguageCourse.Net online baserade registrerings service erbjuder objektiv information och skolor av mycket hög kvalitet till det lägsta priset. Detta fungerar då vi har ett nära samarbete med världens bästa språkskolor.

Villkor om användning av LanguageCourse.Net

Priser
Besparingarna som görs genom att boka online går direkt tillbaka till studenten. Det finns ingen extra registreringsavgift för att använda sig av denna service. Du betalar endast de officiella skol priserna. För de flesta skolorna får du 5% rabatt på kursavgiften.
Lägsta pris garanti
Vi garanterar att du inte kan boka samma kurs till ett lägre pris någon annanstans. Om du finner samma kurs till ett lägre pris är du garanterad att få tillbaka prisskillnaden.
Kontraktskrivande parter
LanguageCourse.Net erbjuder en smidig online service för att boka språkkurser världen över. Kontraktet tecknas direkt mellan studenten och språkskolan.


_____________________________________________________________


1. Registrering

Registrering görs genom att skicka det online baserade registrerings formuläret (Notera: På LanguageCourse.Net hemsida finner du länken till registrerings formuläret längst ner på skolans profilsida). Så snart skolan har informerat om platstillgänglighet skickas en skriftlig konfirmation och faktura från skolan. Det är först då som reservationen bli obligatorisk för skolan om de har bekräftat detta skriftligen. Studenten är bunden till registreringen till dess att skolan har konfirmerat om plats, som mest 16 dagar efter då registreringen ägde rum. Om studenten behöver ett visa rekommenderas det att registrera sig för kursen minst 6 veckor innan kursstart.

2. Innebörd av kontrakt och betalnings information.

Vid kursbekräftelse upprättas ett kontrakt direkt mellan studenten o språkskolan. Den kvarvarande summan betalas direkt till skolan. Valutaomräkningen på hemsidan baseras på dagskursen och kommer att följa de dagliga variationerna i växelkursen. Vid förskottsbetalning kommer dagens växelkurs att tillämpas. Skolans valuta gäller alltid.

3. Ändring av bokning

Inga avgifter tillkommer då ändring av bokningen informeras skriftligen inom 2 arbetsdagar efter bokningen har bekräftats. Inga avgifter tillkommer vid förlängning eller uppgradering av kurs/boende. Under alla andra omständigheter, om studenten vill göra ändringar gällande en bekräftad bokning, tillkommer en avgift på 50€. För ändringar som informeras mindre än 30 dagar innan kursen startar har skolan rätt att ta ut ytterligare avgift. Byte av skola, förkortad kurslängd och ned gradering av kurs/boende är ansett som av bokning varpå villkoren för av bokning blir gällande.

4. Avbokning
 1. Av bokning av kurs/boende av studenten
  Studenten kan när som av boka kursen/boende innan kursens start. Vid avbokning tillkommer avbokningsavgifter vilka specificeras här nedan. Avbokningen måste informeras skriftligen av personen som bokade kursen: 46+ dagar före kursens start: 100% återbetalning förutom förskottsbetalningsbeloppet. 31-45 dagar före kursens start: 75% återbetalning förutom förskottsbetalningsbeloppet. 16-30 dagar före kursens start: 60% återbetalning förutom förskottsbetalningsbeloppet. 1-15 dagar före kursens start: 25% återbetalning förutom förskottsbetalningsbeloppet.
  Efter kursstart återbetalas ingenting. Förfrågan om återbetalning angående tecknad försäkringsservice hanteras utifrån bestämmelserna om försäkringen, detta måste studenten själv direkt informera försäkringen om. Det rekommenderas att teckna en avbeställningsförsäkring vid registrering för att täcka avbokningsavgifterna, om du inte kan delta i kursen på grund av medicinska skäl. För att undvika eller minimera avboknings avgifterna, kan du registrera en annan person att ta din plats eller i god tid skjuta fram kursen till ett senare datum.
  Om du har bokat med gratis avboknings-erbjudandet står det på ditt registreringsformulär och du betalar inget så länge du avbokar innan utsatt deadline.
 2. Avbokning av kursen/boendet av skolan
  Vid tryckta, skriftliga eller kalkylerade fel har skolan rätt att upphäva kontraktet.
 3. Avbeställning på grund av avvisning av visakort.
  Om en kund tvingas avbeställa kursen på grund av att visumet avvisas i god tid innan kursstart kommer alla betalningar och depositioner som gjorts till oss betalas tillbaka. Skolan kan debitera max 180 EUR för bank- och administrativa avgifter. Kunden måste presentera ett dokument som indikerar avvisandet av visumet minst 3 veckor innan kursen/boendet startar.

5. Privat

Boknings- och betalnings informationen som studenten lämnar behandlas med absolut tillitfullhet.

6. Notis om brister

Skulle studenten inte bli omhändertagen på ett förväntat sätt under språkkursen, måste denna omgående informera skolans styrelse och kräva gottgörelse. Genom att inte fullfölja detta krav går studenten miste om att få gottgörelse. Det rekommenderas att be om en skriftlig konfirmation av klagomålet.

7. Pass, visa, tullar, valuta och hälsa.

Det är studentens ansvar att fullgöra de krav som är nödvändiga för att ta sig till kursen, ordna med de dokument som krävs så som pass, visa, tullregler, hälsointyg och sjukförsäkring. För att leverera de dokumenten som krävs för att söka visa kan skolan kräva en fraktavgift för de kurser som bokas med kort varsel. Studenten bör även informera skolan i tid om infektioner och vaccinationer så väl som andra medicinska angelägenheter, för att få medicinsk rådgivning om så är nödvändigt. Generell information resenärer erbjuds av lokala hälsomottagningar.

8. Boende

Det önskade boendet kommer reserveras och tilldelas av skolan. Normalt sätt bokas boendet från och med söndagen (=dagen före kursstart) till och med lördagen (=dagen efter kursen har avslutats). Om studenten önskar stanna ytterligare nätter debiterar skolan även studenten för de extra nätterna. Skolan försöker ta hänsyn till alla preferenser som listas av studenten i kommentarfältet i registrerings formuläret. Studenten kommer mottaga detaljerad information angående boendet ungefär 1 till 2 veckor innan kursen startar.

9. Flygplats Transfer Service

Studenten kan boka flyplatstransfer i registrerings formuläret. Denna service inkluderar att bli mött av en representant från skolan vid flygplatsen och bli transporterad från flygplatsen till boendet. All ankomstinformation ska skickas till skolan senast en vecka innan ankomst. Denna service gå också att boka för tillbakaresan, då med en tillkommande avgift.

10. Minsta gruppstorlek

I de fall då lägsta antalet deltagare i en grupp inte är uppnådd, har skolan rätt att erbjuda ett reducerat antal privat/minigrupplektioner istället för den bokade grupplektionen.

11. Generella regelment för skolan

a) Överenskommelser angående ändringar och tillägg till bokningen ska skriftligen informeras (ex email). b) Om inget annat är indikerat, innebär detta att sightseing, turer, kursmaterial mm inte är inkluderat i priset och måste betalas vid ankomst eller vid begäran. c) Om inget speciellt är noterat, äger inga lektioner rum under lokala och nationella helgdagar och inte under lördagar och söndagar. Missade lektioner går inte att ta igen vid annat tillfälle och återbetalas ej. d) Om kursen måste modifieras eller av bokas på grund av händelser som sker utanför skolans kontroll, berättigar detta inte till ersättning.

12. Priser

Om inte annat anges anges priserna i den lokala valutan i det land där skolan är belägen. Dessa är skolans ordinarie priser utan några tillägg och är generellt de lägsta priser som erbjuds av skolan. Växling till andra valutor på webbplatsen, dokument eller information är endast information. Alla publicerade priser har tillhandahållits av skolor vilka är ansvariga för informationens noggrannhet. Priserna som anges är således inte garanterade förrän slutgiltig bekräftelse har skickats.

13. Användning av hemsidan

Du får bara använda eller reproducera innehållet på den här webbplatsen för din egen personliga och icke-kommersiella användning. Inramning, skrapning, datautvinning, utvinning eller insamling av innehållet på webbplatsen på något sätt är strängt förbjudet. Vidare kan du inte spegla material som finns på webbplatsen.

I pressen:
Pressomnämningar
Pressomnämningar
Betrodd av:
Betrodda av
Betrodda av