Malaria Consortium
Distribution av malariaförhindrande läkemedel till barn under de månader som har den största sjukdomsrisken. Malaria Consortium är även involverade i andra malariarelaterade kontrollprojekt.
Against Malaria logo
Fri distribution av insektsmedelsbehandladed myggnät.
Vaxtime.com - Påminnelser om vaccination
Vårt IT-team har byggt en gratis onlinetjänst för att påminna föräldrar om kommande vaccinationer för deras barn. Tjänsten är tillgänglig på över 35 språk och för alla länder världen över. Vi har publicerat projektet som open source på Github för alla välgörenhetsorganisationer eller hälsoorganisationer som är intresserade av att använda den eller anpassa den till sina specifika behov.
VaxTime lazyload