Malaria Consortium
Dystrybucja leków zapobiegających malarii wśród dzieci w miesiącach największego ryzyka choroby. Konsorcjum ds. Malarii uczestniczy również w innych projektach kontroli malarii.
Against Malaria logo
Bezpłatna dystrybucja moskitier z dodatkiem środka owadobójczego.
Vaxtime.com - Przypomnienia o szczepieniach online
Nasz zespół IT zbudował bezpłatną usługa online do powiadamiania rodziców o zbliżających się szczepieniach ich dzieci. Usługa jest dostępna w ponad 35 językach i dla każdego kraju na świecie. Projekt opublikowaliśmy jako open source na Github dla każdej organizacji charytatywnej lub zdrowotnej zainteresowanej korzystaniem z niej lub dostosowaniem jej do swoich szczególnych potrzeb.
VaxTime lazyload