Darmowe porady
+48 223 978 812
Ikona serca dla ulubionych
Ikona serca dla ulubionych
X

Ogólne

Wprowadzenie

Ceny

Pieniądze zaoszczędzone dzięki przetwarzaniu online są przekazywane studentom. Nie ma żadnej, dodatkowej opłaty rejestracyjnej za użytkowanie tego serwisu. Zapłacisz wyłącznie oficjalne kwoty podane przez szkołę. Zapisując się do większości szkół otrzymasz 5 % zniżki na opłatę za zajęcia.

Gwarantowane najniższe ceny

Gwarantujemy, że nie ma możliwości zarezerwowania kursów za niższe ceny w innym miejscu. Jeśli znajdziesz niższą cenę za ten sam kurs gwarantujemy zwrot różnicy w cenie.

Strony umowy

LanguageCourse.Net zapewnia platformę online umożliwiającą bezpośrednie zapisanie się do szkół na całym świecie. Kontrakt jest zawierany bezpośrednio pomiędzy studentem a szkołą językową.

1. Rejestracja

Zapisanie się na kurs odbywa się przez przesłanie formularza online. Po zweryfikowaniu czy są wolne miejsca na kursie student otrzyma pisemne potwierdzenie zapisu na kurs oraz fakturę ze szkoły. Dopiero w momencie przesłania pisemnego potwierdzenia rezerwacja jest potwierdzona przez szkołę. Student jest związany rezerwacją od momentu potwierdzenia przez szkołę językową, co ma miejsce najpóźniej na 10 dni od daty zapisu. Jeśli student musi mieć wizę, zalecamy zapisanie się, na co najmniej 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu.

2. Zakres i charakter naszej usługi - Zamawiający

My (LanguageCourse SL) oferujemy platformę internetową, dzięki której szkoły mogą udostępniać swoje produkty i serwisy do zamówienia/rezerwacji i dzięki której goście naszej platformy iternetowej mogą porównać, rezerwować i częściowo płacić za serwisy. Przy rejestracji na naszej stronie internetowej, student wchodzi w kontrakt bezpośrednio ze szkołą językową. My przekazujemy wyłącznie niezbędne dane i wysyłamy stuentowi potwierdzenie w imieniu i na rzecz szkoły. Nie (od)sprzedajemy i nie oferujemy żadnych kursów ani zakwaterowania.
Informacja zawarta na naszej stronie internetowej jest oparta na informacji przekazanej nam przez szkoły. W związku z tym szkoły, które oferują swoje usługi na naszej stronie internetowej, mają dostęp do naszego ekstranetu, za pośrednictwem którego udzielają informacji. Każda szkoła odpowiada za dokładność informacji. O ile nie zaznaczono inaczej, nasza usługa jest bezpłatna dla studentów i w przeciwieństwie do wielu innych stron internetowych do rezerwacji kursów językowych, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat rezerwacyjnych poza stawkami szkół. Nasze usługi są w całości opłacane przez szkoły
Student otrzyma fakturę wystawioną bezpośrednio przez szkołę. Oferujemy możliwość wpłacania zaliczek na rzecz szkół podczas procesu rezerwacji za pośrednictwem naszego serwisu płatniczego. Zaliczki są wymagane przez szkoły, aby zagwarantować miejsce. Zaliczki te są pobierane za pośrednictwem naszego serwisu płatniczego w imieniu i na rzecz szkoły. Każda taka pobrana przez nas płatność stanowi płatność na rzecz szkoły, którą szkoła automatycznie odlicza od pozostałych opłat za kurs, które mają być wpłacone bezpośrednio na konto szkoły.

Po otrzymaniu potwierdzenia miejsca na kursie, student wchodzi w kontrakt bezpośrednio ze szkołą językową. Pozostałą opłatę za kurs należy wpłacić bezpośrednio szkole. Przeliczanie walut na stronie jest oparte o dzienny kurs wymiany walut i będzie się zmieniać wraz z jego wahaniami. W przypadku przedpłaty za kurs, dzień wpłaty będzie brany pod uwagę. Zawsze obowiązuje waluta kraju, w którym znajduje się szkoła.

3. Zmiana rezerwacji

W zdecydowanej większości szkół wynegocjowaliśmy korzystne warunki dla zmian w rezerwacji. Szkoły te są oznaczone „Bezpłatne zmiany” na profilu szkoły oraz w formularzu rejestracyjnym. W przypadku tych szkół daty rozpoczęcia i kursy można zmienić bezpłatnie do 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku zakwaterowania prawie zawsze możemy anulować z opłaty za zmiany, ale zależy to od dostawcy zakwaterowania. W przypadku szkół nieoznaczonych „Bezpłatne zmiany” obowiązują następujące warunki:

Zmiany w rezerwacji nie będą obciążane karą finansową jeżeli student poinformuje nas o nich na piśmie, do dwóch dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji. Żadne dodatkowe opłaty nie będą narzucane za przedłużenia lub też poprawy w rezerwacjach. We wszystkich pozostałych sytuacjach, jeżeli student będzie chciał wprowadzić poprawy do potwierdzonej rejestracji, będzie nałożona na niego opłata w wysokości 50 EUR. Zmiany o których zostaniemy poinformowani na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego serwisu, szkoła rezerwuje sobie prawo do nałożenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z zaistnieniem wcześniej wymienionej zmiany. Zmiany szkół, redukcje czasu trwania kursu oraz rezygnacje z niektórych usług są uznawane za anulowanie rezerwacji i warunki podporządkowane tejże ewentualności będą brane pod uwagę.

4. Rezygnacja

 1. Anulowanie kontraktu przez studenta

  Wiele naszych szkół zgodziło się zapewnić naszym studentom pełny zwrot wszystkich opłat za naukę do określonej liczby dni przed rozpoczęciem kursu. Te szkoły i rezerwacje, do których mają zastosowanie zasady bezpłatnej rezygnacji, są oznaczone na stronie szkoły w naszej witrynie BEZPŁATNĄ Rezygnacją i są wskazane dokładnie do ilu dni przed rozpoczęciem kursu studenci otrzymają pełny zwrot pieniędzy. Więcej informacji można znaleźć w naszej Gwarancji Zwrotu . W przypadku wszystkich innych szkół i rezerwacji, które nie są objęte zasadami bezpłatnego anulowania, obowiązują następujące standardowe warunki anulowania:

  Student może anulować rezerwację aż do czasu rozpoczęcia kursu. Anulowanie rezerwacji będzie wiązało sie z narzuceniem opłat których wysokość jest podana poniżej. Rezygnacja ma być złożona na piśmie przez osobę która dokonała rejestracji na kurs.
  46+ dni przed rozpoczęciem kursu: Wszystkie koszty zostaną zwrócone oprócz pierwszej wpłaty dokonanej podczas rezerwacji;
  31-45 dni przed rozpoczęciem kursu: 75% zwrot pieniędzy oprócz pierwszej wpłaty dokonanej podczas rezerwacji
  16-30 dni przed rozpoczęciem kursu: 60% zwrot pieniędzy oprócz pierwszej wpłaty dokonanej podczas rezerwacji
  1-15 dni przed rozpoczęciem kursu: 25% zwrot pieniędzy oprócz pierwszej wpłaty dokonanej podczas rezerwacji

  Pierwsza płatność / depozyt dokonany przy rejestracji, a także opłaty kurierskie za wysłanie listów z zaproszeniem do wniosku wizowego nie podlegają zwrotowi. Po rozpoczęciu kursu wszelakie koszty rejestracyjne nie mogą być zrefundowane przez szkołę. Prośby o zwrot kosztów za ubezpieczenie są regulowane przez warunki wyszczególnione w polisie ubezpieczeniowej i muszą być przedstawione bezpośrednio przez studenta do firmy ubezpieczeniowej.
  Zaleca sie wykupienie ubezpieczania podczas rejestracji pokrywające koszty związane z anulowaniem kursu jeżeli nie można wyjechać z powodów zdrowotnych.
  Aby niknąć lub zminimalizować koszty anulowania wyjazdu, można przedstawić inną osobę jako zastępstwo na opłacony kurs lub też przesunąć kurs na inny termin. Bardzo często szkoły nie narzucą wtedy żadnych opłat dodatkowych bądź będą one zminimalizowane.
  Jeśli dokonałeś rezerwacji w ramach promocji bezpłatnej rezygnacji jak wskazano w formularzu rejestracyjnym, brak opłat za anulowanie będzie zastosowane zgodnie ze wskazanymi tutaj terminami.

  Szkoła zastrzega sobie prawo do zapewnienia wirtualnej alternatywy poprzez wideokonferencję na żywo, w przypadku, kiedy fizyczna obecność w klasie nie jest możliwa ze względu na ograniczenia rządowe spowodowane przez pandemię.

 2. Anulowanie kontraktu przez szkołę

  W przypadku pomyłek w druku, piśmie lub obliczeniach, szkoła rezerwuje sobie prawo do anulowania kontraktu.

 3. Anulowanie w wyniku odrzucenia podania o wizę

  Jeśli student zostanie zmuszony do anulowania kursu z powodu odmowy wydania wizy po złożeniu wniosku wizowego, wszystkie płatności i depozyty dokonane do nas zostaną zwrócone. Szkoły mogą pobierać maksymalnie 180 EUR z tytułu opłat bankowych i administracyjnych. Student musi przedstawić dokument potwierdzający odrzucenie wizy na co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub rezerwacji zakwaterowania.

Aby anulować, możesz po prostu powiadomić nas za pośrednictwem naszego Formularza kontaktowego lub odpowiadając na adres e-mail podany w potwierdzeniu rezerwacji.

Zobacz także naszą gwarancję zwrotu pieniędzy .

5. Prywatność

Podane informacje i dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności . Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych i oświadczasz, że wszystkie podane informacje są dokładne.

6. Informowanie na temat defektów

Jeśli student nie otrzyma odpowiedniej opieki podczas kursu językowego, ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym kierownictwo szkoły i powinien poprosić o zadośćuczynienie. Lekceważąc ten obowiązek, traci prawo do otrzymania zadośćuczynienia. Zalecamy sporządzenie skargi w formie pisemnej.

7. Paszport, wiza, odprawa celna, waluta i instrukcje zdrowotne

Obowiązkiem studenta jest spełnienie wymogów związanych z podróżą do szkoły, takich jak paszport, wiza, odprawa celna, instrukcje na temat zdrowia oraz ubezpieczenie. W celu przesłania dokumentów potrzebnych do otrzymania wizy, szkoła może pobrać dodatkową opłatę za przesyłkę kurierską w przypadku kursów zarezerwowanych w ostatnim momencie tuż przed terminem rozpoczęcia kursu. Ponadto, student powinien poinformować szkołę na temat infekcji oraz szczepionek oraz innych środków profilaktycznych, jak również uzyskać poradę medyczną, jeśli jest to potrzebne. Ogólne informacje na temat podróżowania podają miejscowe władze ds. zdrowotnych oraz służby medyczne.

8. Zakwaterowanie

Żądany typ zakwaterowania będzie wyselekcjonowany oraz przydzielony przez szkołę. Normalnie, mieszkanie jest zarezerwowane od niedzieli (=dzień przed rozpoczęciem kursu) aż do soboty (= dzień po zakończeniu kursu). Jeżeli student życzy sobie pozostać na więcej nocy szkoła narzuci dodatkowe opłaty. Szkoła będzie się starała spełnić wszelkie żądania które można przedstawić w polu komentarzy na formularzu rejestracyjnym. Student otrzyma szczegółowe informacje dotyczące mieszkania na około 1 - 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

Zakwaterowanie jest zazwyczaj zapewniane przez osobę trzecią i obowiązują warunki anulowania ustalone przez dostawcę zakwaterowania.

Jeśli uczeń napotka problemy lub nie jest zadowolony z przydzielonego zakwaterowania, musi to niezwłocznie zgłosić szkole lub nam, aby można było podjąć działania w celu zaradzenia tej sytuacji.

9. Transport z lotniska

Student może zapłacić za przewóz z lotniska podczas procesu rejestracji. Usługa ta obejmuje odbiór z lotniska przez przedstawiciela szkoły oraz transport z lotniska do miejsca zakwaterowania. Informacje na temat lotu należy przesłać, na co najmniej tydzień przed przyjazdem. Usługa jest również dostępna podczas podróży powrotnej, za dodatkową opłatą.

10. Minimalna wielkość grup

W przypadku, gdy nie ma na tylu chętnych, by zapewnić minimalną wielkość grupy dla danego kursu, szkoła rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia zredukowanej liczby zajęć indywidualnych/w mini-grupach zamiast zarezerwowanych zajęć w grupach.

11.Ogólne Zasady Szkolne i Święta Państwowe

a) Uzgodnienia dotyczące zmian i uzupełnień opisanych usług i rezerwacji należy składać na piśmie (np. e-mailem). b) Jeśli nie zaznaczono inaczej, oznacza to, że zwiedzanie, wycieczki, materiały szkoleniowe itp. nie są wliczone w cenę i należy za nie zapłacić po przyjeździe lub zgodnie z wymaganiami. c) O ile nie zaznaczono inaczej, zajęcia nie odbywają się w święta lokalne i narodowe ani w soboty i niedziele. Opuszczone zajęcia nie są uzupełniane ani zwracane. d) Jeżeli kurs musi zostać zmodyfikowany lub nawet odwołany z powodu niekontrolowanych zdarzeń, siły wyższej, awarii transportu publicznego, oficjalnych ustaleń, zmian w rozkładzie jazdy, strajków, niepokojów lub innych obowiązkowych przyczyn niezależnych od szkoły, to nie jest to podstawą do roszczeń o zwrot pieniędzy.

12. Ceny

Jeśli nie wskazano inaczej, ceny są w lokalnej walucie kraju, w którym znajduje się szkoła. Są to oryginalne ceny szkół bez żadnych dodatków i generalnie najniższe ceny oferowane przez szkoły. Przelicznik walut na stronie internetowej, dokumenty lub komunikacja są tylko dla informacji.

Wszystkie opublikowane ceny zostały dostarczone przez szkoły, które są odpowiedzialne za dokładność informacji. Ceny bez zobowiązań do momentu pełnego potwierdzenia kursu.

13. Korzystanie z serwisu

Użytkownik może używać lub przetwarzać zawartość tej witryny wyłącznie do użytku osobistego i niehandlowego. Kadrowanie, kopiowanie, wydobywanie danych, wydobywanie lub pobieranie zawartości witryny w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób jest surowo zabronione. Ponadto nie wolno kopiować żadnych materiałów zawartych na stronie internetowej.

14. Ubezpieczenie

Wymagane jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania kursu językowego. Jeśli nie posiadasz jeszcze polisy ubezpieczeniowej na pobyt za granicą, możesz zawrzeć z nami ubezpieczenie przy rezerwacji. Zobacz nasze informacje o ubezpieczeniu w celu uzyskania dalszych informacji.

15. Internetowe Rozstrzyganie Sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetową do rozwiązywania sporów. Konsumenci będący rezydentami Unii Europejskiej są uprawnieni do korzystania z tej platformy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych kontrahenta (szkoły, dostawcy zakwaterowania) wynikających z internetowych umów sprzedaży. Dostęp do platformy jest możliwy tutaj .

16. Linki zewnętrzne

W celu uzyskania dalszych informacji od czasu do czasu odsyłamy odwiedzających naszą stronę internetową na strony osób trzecich. Jeśli nie jest to oczywiste, zaznaczamy linki zewnętrzne. Zawartość stron internetowych osób trzecich nie jest pod naszą kontrolą. Nasza polityka prywatności nie obejmuje stron zewnętrznych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za linki zewnętrzne i treści na tych stronach.

17. Prawo autorskie

Cała zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa są własnością LanguageCourse SL. Wszelkie wykorzystanie lub powielanie jakichkolwiek treści bez naszej wyraźnej zgody jest karalne i niedopuszczalne. W szczególności całkowite lub częściowe wykorzystanie treści z naszej strony jest surowo zabronione, w tym włączenie jakichkolwiek naszych treści do innych prac lub stron internetowych.

18. Metody płatności

W przypadku przedpłaty za rezerwację kursu studenci mogą wygodnie wybierać spośród wielu metod płatności, w tym kartą kredytową, paypal, poleceniem zapłaty SEPA, przelewem i Skrill. Szczegółowe informacje na temat dostępności, bezpieczeństwa i procedur płatności zwrotnych dla każdej metody płatności można znaleźć w naszym strona z informacjami o płatności .

19. Wyłączenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem ograniczeń warunków umowy w zakresie dozwolonym przez prawo, będziemy odpowiedzialni wyłącznie za bezpośrednie szkody faktycznie poniesione w wyniku przypisywanego niedociągnięcia naszych obowiązków w zakresie naszych usług, aż do łącznej kwoty opłat bezpośrednio zapłaconej nam lub dokonanej za pośrednictwem naszych usług płatniczych.
W zakresie dozwolonym przez prawo, ani my, ani żaden z naszych dyrektorów ani pracowników, nie ponosimy odpowiedzialności za (i) żadne kary, wynikające z tego straty, (ii) wszelkie niedokładności związane z informacjami, które szkoły udostępniły na naszej platformie, (iii) usługi świadczone przez szkołę lub organizatora zakwaterowania lub ich niedostarczenie (iv) wszelkie szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z naszej strony internetowej, (v) wszelkie możliwe zmiany (kurs, klasy, zakwaterowanie), których zmuszone są dokonać szkoły (vi) jakiekolwiek (osobiste) obrażenia, śmierć, szkody majątkowe lub inne szkody, które można przypisać szkole lub instytucji zapewniającej zakwaterowanie, których usługi są oferowane za pośrednictwem naszej platformy, w tym anulowanie, strajk, siła wyższa lub inne zdarzenia poza naszą kontrolą. Oferowanie usług na naszej stronie internetowej nie stanowi poparcia ani rekomendacji takich usług przez LanguageCourse SL.
Student przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że szkoła ponosi wyłączną odpowiedzialność i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie zarezerwowanych kursów, zajęć i zakwaterowania. LanguageCourse S.L nie figuruje jako sprzedawca i nie jest (re) sprzedawcą jakichkolwiek produktów lub usług udostępnianych na naszej platformie. Roszczenia dotyczące oferowanych usług należy kierować bezpośrednio do szkoły / instytucji zapewniającej zakwaterowanie. LanguageCourse S.L. nie ponosi i zrzeka się jakiekolwiek odpowiedzialności w związku z takimi roszczeniami.

20. Jurysdykcja i rozstrzyganie sporów

Niniejsze warunki umowy oraz świadczenie naszych usług podlegają prawu hiszpańskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych ogólnych warunków umowy podlegają wyłącznie adekwatnym sądom w Barcelonie, Hiszpania. Jednakże dla konsumentów prawo może przewidzieć inne zasady dotyczące jurysdykcji. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne, niewykonalne lub niewiążące, student pozostanie związany wszystkimi innymi postanowieniami niniejszego regulaminu. W takim przypadku nieważne postanowienia będą egzekwowane w najszerszym dozwolonym zakresie, a użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie podobnego efektu, biorąc pod uwagę treść i cel niniejszych warunków.

Ta strona obsługiwana jest przez LanguageCourse SL.

LanguageCourse S.L.

Carrer de Casp 46 - 5C

08010 Barcelona,

Hiszpania

Numer Identyfikacji Podatkowej: B62762091

Identyfikator VAT UE: ESB62762091

Rejestr Handlowy: Barcelona, Hiszpania

Numer Rejestru Handlowego: 022017981

Dyrektor: Dr. oec. Daniel Spohn

Zasady i warunkiPolityka zwrotówPrywatność i pliki cookieO nasKontaktOdciskOceny i Polityka Treści UżytkownikaZaufanie & bezpieczeństwoDodaj swoją szkołę