X

Ogólne

Usługa rezerwacji online Languagecourse.Net zapewnia jasne informacje oraz umożliwia dostęp do wysokiej jakości szkół językowych za najniższe ceny. Jest to możliwe dzięki naszej ścisłej współpracy z najlepszymi szkołami językowymi na świecie.

Warunki użytkowania serwisu LanguageCourse.Net

Ceny
Pieniądze zaoszczędzone dzięki przetwarzaniu online są przekazywane studentom. Nie ma żadnej, dodatkowej opłaty rejestracyjnej za użytkowanie tego serwisu. Zapłacisz wyłącznie oficjalne kwoty podane przez szkołę. Zapisując się do większości szkół otrzymasz 5 % zniżki na opłatę za zajęcia.
Gwarantowane najniższe ceny
Gwarantujemy, że nie ma możliwości zarezerwowania kursów za niższe ceny w innym miejscu. Jeśli znajdziesz niższą cenę za ten sam kurs gwarantujemy zwrot różnicy w cenie.
Strony umowy
LanguageCourse.Net zapewnia platformę online umożliwiającą bezpośrednie zapisanie się do szkół na całym świecie. Kontrakt jest zawierany bezpośrednio pomiędzy studentem a szkołą językową.


_____________________________________________________________


1. Rejestracja

Zapisanie się na kurs odbywa się przez przesłanie formularza online (Uwaga! Na stronie LanguageCourse.Net link do formularza zapisu można znaleźć na końcu opisu szkoły). Po zweryfikowaniu czy są wolne miejsca na kursie student otrzyma pisemne potwierdzenie zapisu na kurs oraz fakturę ze szkoły. Dopiero w momencie przesłania pisemnego potwierdzenia rezerwacja jest potwierdzona przez szkołę. Student jest związany rezerwacją od momentu potwierdzenia przez szkołę językową, co ma miejsce najpóźniej na 16 dni od daty zapisu. Jeśli student musi mieć wizę, zalecamy zapisanie się, na co najmniej 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu.

2. Treść kontraktu oraz informacje na temat płatności

Po otrzymaniu potwierdzenia miejsca na kursie, student wchodzi w kontrakt bezpośrednio ze szkołą językową. Pozostałą opłatę za kurs należy wpłacić bezpośrednio szkole. Przeliczanie walut na stronie jest oparte o dzienny kurs wymiany walut i będzie się zmieniać wraz z jego wahaniami. W przypadku przedpłaty za kurs, dzień wpłaty będzie brany pod uwagę. Zawsze obowiązuje waluta kraju, w którym znajduje się szkoła.

3. Zmiana rezerwacji

Zmiany w rezerwacji nie będą obciążane karą finansową jeżeli student poinformuje nas o nich na piśmie, do dwóch dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji. Żadne dodatkowe opłaty nie będą narzucane za przedłużenia lub też poprawy w rezerwacjach. We wszystkich pozostałych sytuacjach, jeżeli student będzie chciał wprowadzić poprawy do potwierdzonej rejestracji, będzie nałożona na niego opłata w wysokości 50 EUR. Zmiany o których zostaniemy poinformowani na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego serwisu, szkoła rezerwuje sobie prawo do nałożenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z zaistnieniem wcześniej wymienionej zmiany. Zmiany szkół, redukcje czasu trwania kursu oraz rezygnacje z niektórych usług są uznawane za anulowanie rezerwacji i warunki podporządkowane tejże ewentualności będą brane pod uwagę.

4. Rezygnacja
 1. Anulowanie kontraktu przez studenta
  Student może anulować rezerwację aż do czasu rozpoczęcia kursu. Anulowanie rezerwacji będzie wiązało sie z narzuceniem opłat których wysokość jest podana poniżej. Rezygnacja ma być złożona na piśmie przez osobę która dokonała rejestracji na kurs: 46+ dni przed rozpoczęciem kursu: Wszystkie koszty zostaną zwrócone oprócz pierwszej wpłaty dokonanej podczas rezerwacji. 31-45 dni przed rozpoczęciem kursu: 75% zwrot pieniędzy oprócz pierwszej wpłaty dokonanej podczas rezerwacji. 16-30 dni przed rozpoczęciem kursu: 60% zwrot pieniędzy oprócz pierwszej wpłaty dokonanej podczas rezerwacji. 1-15 dni przed rozpoczęciem kursu: 25% zwrot pieniędzy oprócz pierwszej wpłaty dokonanej podczas rezerwacji.
  Koszty stałe związane z rejestracją oraz pierwsza wpłata nie podlegają zwrotowi. Po rozpoczęciu kursu wszelakie koszty rejestracyjne nie mogą być zrefundowane przez szkołę. Prośby o zwrot kosztów za ubezpieczenie są regulowane przez warunki wyszczególnione w polisie ubezpieczeniowej i muszą być przedstawione bezpośrednio przez klienta do firmy ubezpieczeniowej. Zaleca sie wykupienie ubezpieczania podczas rejestracji pokrywające koszty związane z anulowaniem kursu jeżeli nie można wyjechać z powodów zdrowotnych. Aby niknąć lub zminimalizować koszty anulowania wyjazdu, można przedstawić inną osobę jako zastępstwo na opłacony kurs lub też przesunąć kurs na inny termin. Bardzo często szkoły nie narzucą wtedy żadnych opłat dodatkowych bądź będą one zminimalizowane.
  Jeśli dokonałeś rezerwacji w ramach promocji bezpłatnej rezygnacji jak wskazano w formularzu rejestracyjnym, brak opłat za anulowanie będzie zastosowane zgodnie ze wskazanymi tutaj terminami.
 2. Anulowanie kontraktu przez szkołę
  W przypadku pomyłek w druku, piśmie lub obliczeniach, szkoła rezerwuje sobie prawo do anulowania kontraktu.
 3. Anulowanie w wyniku odrzucenia podania o wizę
  Jeśli student jest zmuszony do anulowania rezerwacji w wyniku odrzucenia podania o wizę, zazwyczaj szkoła zwróci pełną kwotę za zapłacony kurs i zakwaterowanie. Wyłącznie płata administracyjna w wysokości 180 EUR nie będzie mogła być zwrócona. W celu refundowania pieniędzy szkoła musi otrzymać dowód odrzucenia podania o wizę najpóźniej na trzy tygodnie przed startem kursu lub też czasu od którego zostało zarezerwowane mieszkanie.

5. Prywatność

Dane na temat rezerwacji i płatności podane przez studenta będą traktowane z pełną poufnością.

6. Informowanie na temat defektów

Jeśli student nie otrzyma odpowiedniej opieki podczas kursu językowego, ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym kierownictwo szkoły i powinien poprosić o zadośćuczynienie. Lekceważąc ten obowiązek, traci prawo do otrzymania zadośćuczynienia. Zalecamy sporządzenie skargi w formie pisemnej.

7. Paszport, wiza, odprawa celna, waluta i instrukcje zdrowotne

Obowiązkiem studenta jest spełnienie wymogów związanych z podróżą do szkoły, takich jak paszport, wiza, odprawa celna, instrukcje na temat zdrowia oraz ubezpieczenie. W celu przesłania dokumentów potrzebnych do otrzymania wizy, szkoła może pobrać dodatkową opłatę za przesyłkę kurierską w przypadku kursów zarezerwowanych w ostatnim momencie tuż przed terminem rozpoczęcia kursu. Ponadto, student powinien poinformować szkołę na temat infekcji oraz szczepionek oraz innych środków profilaktycznych, jak również uzyskać poradę medyczną, jeśli jest to potrzebne. Ogólne informacje na temat podróżowania podają miejscowe władze ds. zdrowotnych oraz służby medyczne.

8. Zakwaterowanie

Żądany typ zakwaterowania będzie wyselekcjonowany oraz przydzielony przez szkołę. Normalnie, mieszkanie jest zarezerwowane od niedzieli (=dzień przed rozpoczęciem kursu) aż do soboty (= dzień po zakończeniu kursu). Jeżeli student życzy sobie pozostać na więcej nocy szkoła narzuci dodatkowe opłaty. Szkoła będzie się starała spełnić wszelkie żądania które można przedstawić w polu komentarzy na formularzu rejestracyjnym. Student otrzyma szczegółowe informacje dotyczące mieszkania na około 1 - 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

9. Transport z lotniska

Student może zapłacić za przewóz z lotniska podczas procesu rejestracji. Usługa ta obejmuje odbiór z lotniska przez przedstawiciela szkoły oraz transport z lotniska do miejsca zakwaterowania. Informacje na temat lotu należy przesłać, na co najmniej tydzień przed przyjazdem. Usługa jest również dostępna podczas podróży powrotnej, za dodatkową opłatą.

10. Minimalna wielkość grup

W przypadku, gdy nie ma na tylu chętnych, by zapewnić minimalną wielkość grupy dla danego kursu, szkoła rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia zredukowanej liczby zajęć indywidualnych/w mini-grupach zamiast zarezerwowanych zajęć w grupach.

11. Ogólne przepisy szkoły

a) Zgodę, co do zmian i dodatków do opisanych usług oraz rezerwacji należy przedstawić w formie pisemnej (np. e-mail). b) Jeśli nie określono inaczej, oznacza to, że zwiedzanie, wycieczki, materiały do kursu itp. nie są wliczone w cenę oraz należy za nie zapłacić po przyjeździe lub tak jak określono. c) Jeśli nie określono inaczej, zajęcia nie odbywają się w święta lokalne i narodowe lub w soboty i niedziele. Nie odrabia się, ani nie refunduje zajęć, które przepadły. d) Jeśli zajdzie konieczność zmodyfikowania kursu lub odwołania w wyniku wydarzeń będących poza kontrolą, awarii transportu publicznego, oficjalnych ustaleń, zmian w rozkładzie, strajków, rozruchów lub innych obowiązkowych powodów, nie stanowi to podstawy do roszczeń o rekompensatę.

12. Ceny

Jeśli nie wskazano inaczej, ceny są w lokalnej walucie kraju, w którym znajduje się szkoła. Są to oryginalne ceny szkół bez żadnych dodatków i generalnie najniższe ceny oferowane przez szkoły. Przelicznik walut na stronie internetowej, dokumenty lub komunikacja są tylko dla informacji. Wszystkie opublikowane ceny zostały dostarczone przez szkoły, które są odpowiedzialne za dokładność informacji. Ceny bez zobowiązań do momentu pełnego potwierdzenia kursu.

13. Korzystanie z serwisu

Użytkownik może używać lub przetwarzać zawartość tej witryny wyłącznie do użytku osobistego i niehandlowego. Kadrowanie, kopiowanie, wydobywanie danych, wydobywanie lub pobieranie zawartości witryny w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób jest surowo zabronione. Ponadto nie wolno kopiować żadnych materiałów zawartych na stronie internetowej.

W prasie:
Prasa wspomina
Prasa wspomina
Sprawdzony przez:
zaufali nam
zaufali nam