X

Obchodní podmínky

Online rezervační služba Languagecourse.Net nabízí přehledné informace a vysoce kvalitní jazykové školy za nejnižší ceny. To funguje úzkým propojením s nejlepšími jazykovými školami na světě.

Podmínky použití služeb LanguageCourse.Net

Ceny
Úspory získané online zpracováním jsou předány studentům. Za použití služeb není účtován žádný registrační poplatek. Platíte pouze oficiální ceny škol. U většinu škol obdržíte 5% slevu na školné.
Garance nejnižší ceny
Je zaručeno, že nikde jinde nebudete moci rezervovat stejný kurz za nižší cenu. Pokud naleznete nižší cenu za stejný kurz, vrátíme Vám peníze za rozdíl mezi cenami.
Smluvní strany
LanguageCourse.Net poskytuje online platformu pro pohodlný zápis přímo s jazykovými školami z celého světa. Smlouva je uzavřena přímo mezi studentem a jazykovou školou.


_____________________________________________________________


1. Zápis

Zápis je uskutečněn odesláním online přihlášky (Poznámka: Na webové stránce LanguageCourse.Net může být odkaz na přihlášku nalezen ve spodní části popisu školy). Jakmile je dostupnost ověřena, student obdrží písemné potvrzení o zápisu kurzu a fakturu od školy. Pro školu se stává rezervace závazná pouze tehdy, pokud je schválena písemnou formou. Student je vázán k zápisu až do potvrzení jazykové školy, maximálně 16 dní od data zápisu. Pokud student potřebuje vízum, je doporučeno žádat o něj alespoň 6 týdnů před zahájením kurzu.

2. Obsah smlouvy a informace o platbě

Po uznání potvrzení kurzu student uzavírá smlouvu přímo s jazykovou školou. Zůstatek platby bude vyplacen přímo škole. Přepočty měn na webových stránkách jsou založeny na denním směnovém kurzu a budou během dne kolísat podle denních výkyvů na směnném kurzu. Pro zálohu bude použit směnný kurz dne. Vždy je použita měna školy.

3. Změna rezervace

Nebudou účtovány žádné poplatky za změny sdělené písemnou formou v rámci dvou pracovních dní od potvrzení rezervace. Žádné poplatky nejsou účtovány za prodloužení nebo rozšíření rezervace na stejnou školu. Ve všech ostatních případech, pokud si student přeje poupravit potvrzenou rezervaci, bude účtován poplatek 50 EUR. Pro změny, které jsou oznámeny méně než 30 dnů před zahájením rezervovaných služeb, si škola vyhrazuje právo přenést dodatečné poplatky plynoucí ze změn na studenta. Úpravy jako je změna školy, zkrácení délky kurzu a snížení úrovně služeb jsou považovány jako zrušení a jsou tak uplatněny podmínky za zrušení.

4. Zrušení
 1. Zrušení smlouvy studentem
  Student může přihlášku zrušit kdykoliv před zahájením kurzu. Zrušení musí být sděleno písemnou formou od osoby, která kurz rezervovala. Zrušení vyvolá poplatky za storno, které jsou níže uvedeny: 46+ dní před zahájením kurzu: Veškeré poplatky jsou vráceny kromě částky za první platbu provedenou při rezervaci; 31-45 dní před zahájením kurzu: 75% vráceno kromě částky za první platbu provedenou při rezervaci; 16-30 dní před zahájením kurzu: 60% vráceno kromě částky za první platbu provedenou při rezervaci; 1-15 dní před zahájením kurzu: 25% vráceno kromě částky za první platbu provedenou při rezervaci.
  Poplatky za zápis a první platbu jsou nevratné. Po zahájení kurzu škola nevyplácí žádné náhrady. Žádosti o vrácení peněz za sjednané služby pojištění jsou řízeny podmínkami pojištění a musí být vyřizovány přímo klientem. Je doporučeno sjednat si pojištění storna po zápisu k pokrytí výdajů za zrušení, pokud se nemůžete zúčastnit kurzu z lékařských důvodů. Abyste se poplatkům za zrušení mohli vyhnout nebo je minimalizovat, můžete k účasti kurzu předložit jinou osobu namísto sebe nebo můžete s předstihem zažádat o náhradní termín kurzu. Školy poté často neúčtují žádné nebo pouze malé administrační poplatky.
  Pokud jste svou rezervaci provedli na základě propagace 'storno zdarma', které bylo uvedeno na registračním formuláři, nebudou vám účtovány žádné poplatky za zrušení v souladu s lhůtami zde uvedenými.
 2. Zrušení smlouvy školou
  V případech chyb tisku, rukopisu nebo výpočtu, si škola vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Zrušení z důvodu zamítnutí víza
  Pokud je klient nucen zrušit kurz z důvodu zamítnutí víza po včasné žádosti o vízum, budou veškeré platby a vklady vráceny podléhajíc administračnímu poplatku 180 EUR. Klient bude muset předložit doklad prokazující zamítnutí víza nejméně 3 týdny před zahájením kurzu nebo rezervací ubytování.

5. Soukromí

S rezervačními a platebními údaji, které byly poskytnuty studenty, bude zacházeno s absolutní důvěrností.

6. Oznámení o nedostatcích

Pokud student nedostane řádnou péči během svého jazykového kurzu, pak je povinen okamžitě informovat vedení školy a zažádat nápravu. Nedodržením této povinnosti zaniká povinnost nápravy. Je doporučeno obstarat si potvrzení o stížnostech písemně.

7. Pas, vízum, clo, měna a zdravotní pokyny

Je povinností studenta splnit požadavky, které jsou nezbytné k vyřízení cesty do kurzu, jako jsou pasy, víza, celní předpisy, zdravotní pokyny a pojištění. Pro kurzy rezervované krátce před zahájením kurzu, si školy mohou naúčtovat dodatečný kurýrní poplatek za doručení potřebných vízových dokumentů. Dále, student by měl včas informovat školu o infekcích a očkování, jakožto i o jiných preventivních opatřeních, a pokud je to nezbytné, vyhledat radu lékaře. Obecné informace o cestování jsou poskytnuty místními zdravotními orgány a zdravotnickými službami.

8. Ubytování

Požadovaný typ ubytování bude zvolen a přidělen školou. Běžně se ubytování rezervuje od neděle (= den před zahájením kurzu) do soboty (= den po ukončení kurzu). Pokud chce student zůstat více nocí, pak si škola účtuje dodatečný poplatek za ubytování. Škola se pokusí splnit veškeré preference, které mohou být jmenovitě uvedeny v poli pro poznámky v přihlášce. Student obdrží podrobné informace o ubytování přibližně 1 - 2 týdny před zahájením kurzu.

9. Služba transferu z letiště

Student si může v přihlášce zakoupit transfer z letiště. Tato služba zahrnuje setkání na letišti se zástupcem školy a přepravu z letiště na místo ubytování. Veškeré letové údaje by měly být zaslány alespoň jeden týden před příjezdem. Tato služba je také k dispozici za příplatek při zpáteční cestě.

10. Minimální velikost skupiny

V případě, že není dosaženo počtu pro minimální velikost skupiny, si škola vyhrazuje právo ke snížení počtu individuálních/mini-skupinových tříd namísto zarezervované skupinové výuky.

11. Obecná nařízení školy

a) Smlouvy o změnách a dodatcích k popsaným službám a rezervacím musí být předloženy písemně (např. emailem). b) Pokud není jinak uvedeno, předpokládá se, že prohlídky pamětihodností, výlety, studijní materiály ke kurzu atd. nejsou zahrnuty v ceně a musí být zaplaceny při příjezdu nebo dle potřeby. c) Není-li výslovně uvedeno jinak, kurzy neprobíhají během místních a národních svátků nebo v sobotu a neděli. Zmeškaná výuka není nahrazena ani finančně vrácena. d) Nárok na navrácení peněz neopravňuje, pokud musí být kurz upraven nebo dokonce zrušen z důvodu nekontrolovatelných událostí, výpadku veřejné dopravy, úředních opatření, změn v rozvrhu, stávky, nepokojů nebo jiných nařízených důvodů.

12. Ceny

Pokud není jinak uvedeno, ceny jsou v místní měně země, ve které se škola nachází. Jedná se o původní školní ceny bez jakýchkoliv příplatků a obecně se jedná o ty nejlevnější školou nabízené ceny. Převody cen na jiné měny uvedené na webových stránkách, v dokumentech či komunikacích jsou pouze informačního charakteru. Veškeré publikované ceny byly poskytnuty školami, které jsou odpovědné za správnost informací. Ceny jsou uvedeny bez závazku až do úplného potvrzení kurzu.

13. Používání stránek

Používat nebo reprodukovat obsah na tomto webu můžete pouze pro vlastní a nekomerční použití. Sestavování, skládání, získávání dat, extrakce nebo shromažďování obsahu webové stránky v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky je přísně zakázáno. Dále nesmíte zrcadlit žádný materiál obsažený na webových stránkách.

V tisku:
Zmínky v tisku
Zmínky v tisku
Důvěřují nám:
důvěřováno společnostmi
důvěřováno společnostmi