Zdarma poradenství
Ikona srdce pro oblíbené
Ikona srdce pro oblíbené
X

Obchodní podmínky

Úvod

Ceny

Úspory získané online zpracováním jsou předány studentům. Za použití služeb není účtován žádný registrační poplatek. Platíte pouze oficiální ceny škol. U většinu škol obdržíte 5% slevu na školné.

Garance nejnižší ceny

Je zaručeno, že nikde jinde nebudete moci rezervovat stejný kurz za nižší cenu. Pokud naleznete nižší cenu za stejný kurz, vrátíme Vám peníze za rozdíl mezi cenami.

Smluvní strany

LanguageCourse.Net poskytuje online platformu pro pohodlný zápis přímo s jazykovými školami z celého světa. Smlouva je uzavřena přímo mezi studentem a jazykovou školou.

1. Zápis

Zápis je uskutečněn odesláním online přihlášky. Jakmile je dostupnost ověřena, student obdrží písemné potvrzení o zápisu kurzu a fakturu od školy. Pro školu se stává rezervace závazná pouze tehdy, pokud je schválena písemnou formou. Student je vázán k zápisu až do potvrzení jazykové školy, maximálně 10 dní od data zápisu. Pokud student potřebuje vízum, je doporučeno žádat o něj alespoň 6 týdnů před zahájením kurzu.

2. Rozsah a charakter naší služby – smluvní strana

My (LanguageCourse S.L) poskytujeme online platformu, jejímž prostřednictvím mohou školy nabízet své produkty a služby za účelem objednávky/rezervace a prostřednictvím které mohou návštěvníci naší online platformy tyto služby porovnávat, rezervovat a částečně zaplatit. Registrací na našich webových stránkách vstupujete do smluvního vztahu přímo s příslušnou školou. My pouze předáváme příslušné údaje a zasíláme vám potvrzení pro školu a jménem školy. Neprodáváme, nepřeprodáváme ani nenabízíme žádné kurzy nebo ubytování.
Informace zobrazené na našich webových stránkách vychází z informací, které nám poskytly školy. Proto školy, které nabízejí své služby na našich webových stránkách, mají přístup k našemu extranetu, prostřednictvím kterého poskytují informace. Každá škola je odpovědná za přesnost informací.
Pokud není uvedeno jinak, naše služba je pro spotřebitele zdarma a na rozdíl od mnoha jiných webových stránek, které nabízejí rezervace jazykových kurzů, neúčtujeme žádné další rezervační poplatky nad rámec cen poskytovaných školami. Naše služba je plně hrazena školami.
Obdržíte fakturu přímo vystavenou školou. Nabízíme možnost zaplatit školám částečné zálohové platby během rezervačního procesu pomocí naší platební služby. Zálohové platby jsou požadovány školami, které jimi zajišťují vaše místo v kurzu. Tyto zálohové platby jsou zaúčtovány pomocí naší platební služby pro a jménem školy. Každá taková platba, kterou poskytneme, představuje platbu pro školu. Škola tuto částku automaticky odečte od zbývajících poplatků za kurz, které mají být škole zaplaceny.

Po uznání potvrzení kurzu student uzavírá smlouvu přímo s jazykovou školou. Zůstatek platby bude vyplacen přímo škole. Přepočty měn na webových stránkách jsou založeny na denním směnovém kurzu a budou během dne kolísat podle denních výkyvů na směnném kurzu. Pro zálohu bude použit směnný kurz dne. Vždy je použita měna školy.

3. Změna rezervace

S většinou škol jsme vyjednali výhodné podmínky pro provádění změn. Tyto školy mají na profilu školy a v registračním formuláři označení „Bezplatné změny“. U těchto škol je možné změnit datum zahájení a typ kurzu zdarma až 10 dní před zahájením kurzu. U ubytování se můžeme téměř ve všech případech zříci poplatků za změnu, záleží to však na poskytovateli ubytování. U škol, které nejsou označeny popisem „Bezplatné změny“, platí pro změny následující podmínky:

Nebudou účtovány žádné poplatky za změny sdělené písemnou formou v rámci dvou pracovních dní od potvrzení rezervace. Žádné poplatky nejsou účtovány za prodloužení nebo rozšíření rezervace na stejnou školu. Ve všech ostatních případech, pokud si student přeje poupravit potvrzenou rezervaci, bude účtován poplatek 50 EUR. Pro změny, které jsou oznámeny méně než 30 dnů před zahájením rezervovaných služeb, si škola vyhrazuje právo přenést dodatečné poplatky plynoucí ze změn na studenta. Úpravy jako je změna školy, zkrácení délky kurzu a snížení úrovně služeb jsou považovány jako zrušení a jsou tak uplatněny podmínky za zrušení.

4. Zrušení

 1. Zrušení smlouvy studentem

  Celá řada našich škol souhlasila, že poskytne plnou refundaci školného až do určitého počtu dní před zahájením kurzu. Školy a rezervace, na které se vztahují zásady zrušení zdarma, jsou na straně školy na našich webových stránkách označeny popisem Zrušení ZDARMA a přesně uvádějí počet dní do zahájení kurzu, kdy ještě mají studenti nárok na plnou refundaci. Bližší podrobnosti naleznete na straně Záruka refundace. U všech ostatních škol a rezervací, na které se nevztahují zásady zrušení zdarma, platí následující standardní storno podmínky:

  Student může zápis zrušit kdykoli před zahájením kurzu. Storno musí být sděleno písemně osobou, která si kurz zarezervovala. Zrušení způsobí storno poplatky, které jsou níže specifikovány:
  46+ dnů před zahájením kurzu: všechny poplatky jsou refundovány kromě zálohy zaplacené při provedení rezervace;
  31–45 dnů před zahájením kurzu: 75% refundace kromě zálohy zaplacené při provedení rezervace
  16–30 dnů před zahájením kurzu: 60% refundace kromě zálohy zaplacené při provedení rezervace
  1–15 dnů před zahájením kurzu: 25% refundace kromě zálohy zaplacené při provedení rezervace

  První platba/záloha, která byla zaslána při zápisu, jakož i poplatky za doručení zvacích dopisů pro žádost o vízum jsou nevratné. Po zahájení kurzu škola nevrací žádné platby. Žádosti o refundaci smluvních pojišťovacích služeb se řídí podmínkami pojištění a student je musí sdělit přímo samotné pojišťovně.
  Pokud se nemůžete kurzu zúčastnit ze zdravotních důvodů, doporučuje se uzavřít při zápisu do kurzu storno pojištění, které pokryje storno poplatky.
  Abyste se vyhnuli nebo minimalizovali storno poplatky, můžete za sebe předložit jinou osobu, která se kurzu zúčastní za vás, nebo můžete v dostatečném časovém předstihu požádat o odložení kurzu na jiné datum. V takovém případě školy často neúčtují žádné poplatky nebo pouze malý správní poplatek.
  Pokud jste provedli rezervaci v rámci propagační nabídky „zrušení zdarma“, která je uvedena v registračním formuláři, nebudou účtovány žádné storno poplatky s ohledem na termíny, které byly v této propagační nabídce zahrnuty.

  Škola si vyhrazuje právo poskytnout virtuální alternativu prostřednictvím živé videokonference v případě, že fyzická účast ve třídě kterékoli strany není možná z důvodu vládních omezení v souvislosti s pandemií.

 2. Zrušení smlouvy školou

  V případech chyb tisku, rukopisu nebo výpočtu, si škola vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy.

 3. Zrušení z důvodu zamítnutí víza

  Je-li student po včasné žádosti o vízum nucen zrušit kurz z důvodu zamítnutí víza, vráceny budou všechny platby a zálohy, které nám byly zaslány. Školy mohou účtovat maximálně 180 EUR za bankovní a správní poplatky. Student bude muset předložit doklad prokazující zamítnutí víza nejméně 3 týdny před zahájením kurzu nebo nástupem na ubytování.

Chcete-li svou rezervaci zrušit, stačí nás informovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo odpovědět na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení vaší rezervace.

Podívejte se také na naši záruku refundace.

5. Soukromí

S informace a osobními údaji, které nám poskytnete, bude nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním vašich údajů a prohlašujete, že všechny uvedené informace jsou správné.

6. Oznámení o nedostatcích

Pokud student nedostane řádnou péči během svého jazykového kurzu, pak je povinen okamžitě informovat vedení školy a zažádat nápravu. Nedodržením této povinnosti zaniká povinnost nápravy. Je doporučeno obstarat si potvrzení o stížnostech písemně.

7. Pas, vízum, clo, měna a zdravotní pokyny

Je povinností studenta splnit požadavky, které jsou nezbytné k vyřízení cesty do kurzu, jako jsou pasy, víza, celní předpisy, zdravotní pokyny a pojištění. Pro kurzy rezervované krátce před zahájením kurzu, si školy mohou naúčtovat dodatečný kurýrní poplatek za doručení potřebných vízových dokumentů. Dále, student by měl včas informovat školu o infekcích a očkování, jakožto i o jiných preventivních opatřeních, a pokud je to nezbytné, vyhledat radu lékaře. Obecné informace o cestování jsou poskytnuty místními zdravotními orgány a zdravotnickými službami.

8. Ubytování

Požadovaný typ ubytování bude zvolen a přidělen školou. Běžně se ubytování rezervuje od neděle (= den před zahájením kurzu) do soboty (= den po ukončení kurzu). Pokud chce student zůstat více nocí, pak si škola účtuje dodatečný poplatek za ubytování. Škola se pokusí splnit veškeré preference, které mohou být jmenovitě uvedeny v poli pro poznámky v přihlášce. Student obdrží podrobné informace o ubytování přibližně 1 - 2 týdny před zahájením kurzu.

Ubytování je obecně poskytováno prostřednictvím třetí strany, tudíž platí obchodní podmínky a storno podmínky poskytovatele takového ubytování.

V případě, že se student setká s problémy nebo nebude spokojen s přiděleným ubytováním, musí to neprodleně oznámit škole nebo nám, aby mohla být přijata opatření k nápravě situace.

9. Služba transferu z letiště

Student si může v přihlášce zakoupit transfer z letiště. Tato služba zahrnuje setkání na letišti se zástupcem školy a přepravu z letiště na místo ubytování. Veškeré letové údaje by měly být zaslány alespoň jeden týden před příjezdem. Tato služba je také k dispozici za příplatek při zpáteční cestě.

10. Minimální velikost skupiny

V případě, že není dosaženo počtu pro minimální velikost skupiny, si škola vyhrazuje právo ke snížení počtu individuálních/mini-skupinových tříd namísto zarezervované skupinové výuky.

11.Všeobecné školní předpisy a státní svátky

a) Dohody o změnách a doplnění popsaných služeb a rezervace musí být podány písemně (např. e-mailem).
b) Není-li uvedeno jinak, prohlídka, výlety, výukové materiály atd. nejsou zahrnuty v ceně a musí být zaplaceny po příjezdu nebo podle potřeby.
c) Není-li výslovně uvedeno jinak, kurzy se neuskutečňují o místních a státních svátcích ani o sobotách a nedělích. Promeškané lekce se znovu neuskutečňují ani nerefundují.
d) Je-li nutné kurz upravit nebo dokonce zrušit z důvodu nekontrolovatelných událostí, vyšší moci, selhání veřejné dopravy, úřední úpravy, změn v jízdním řádu, stávek, nepokojů nebo jiným závazným důvodům mimo kontrolu školy, není to důvodem finanční náhrady.

12. Ceny

Pokud není jinak uvedeno, ceny jsou v místní měně země, ve které se škola nachází. Jedná se o původní školní ceny bez jakýchkoliv příplatků a obecně se jedná o ty nejlevnější školou nabízené ceny. Převody cen na jiné měny uvedené na webových stránkách, v dokumentech či komunikacích jsou pouze informačního charakteru.

Veškeré publikované ceny byly poskytnuty školami, které jsou odpovědné za správnost informací. Ceny jsou uvedeny bez závazku až do úplného potvrzení kurzu.

13. Používání stránek

Používat nebo reprodukovat obsah na tomto webu můžete pouze pro vlastní a nekomerční použití. Sestavování, skládání, získávání dat, extrakce nebo shromažďování obsahu webové stránky v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky je přísně zakázáno. Dále nesmíte zrcadlit žádný materiál obsažený na webových stránkách.

14. Pojištění

Po dobu trvání jazykového kurzu musíte mít platné zdravotní pojištění. Pokud ještě nemáte vyřízené zdravotní pojištění do zahraničí, můžete pojištění uzavřít s námi během rezervace kurzu. Další informace naleznete na straně informace o pojištění.

15. Řešení sporů online

Evropská komise poskytuje online platformu pro řešení sporů. Spotřebitelé s trvalým pobytem v Evropské unii mají nárok na využití této platformy pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků smluvní strany (škola, poskytovatel ubytování) vyplývajících z online prodejních smluv. Na platformu můžete vstoupit zde.

16. Externí odkazy

Pro bližší informace občas odkazujeme návštěvníky našich webových stránek na webové stránky třetích stran. Pokud to není zřejmé, vždy specificky označujeme externí odkazy. Obsah webových stránek třetích stran není pod naší kontrolou. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na externí webové stránky. Nemůžeme převzít odpovědnost za externí odkazy a obsah těchto stránek.

17. Autorská práva

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy. Všechna práva jsou ve vlastnictví společnosti LanguageCourse S.L. Jakékoli použití nebo jakákoli reprodukce tohoto obsahu bez našeho výslovného souhlasu je trestným a nedovoleným činem. Přísně zakázáno je zejména úplné nebo částečné extrahování obsahu našich stránek, včetně začlenění jakéhokoli našeho obsahu do jakéhokoli jiného díla nebo jiných webových stránek.

18. Platební metody

Pro zaslání zálohy za rezervaci kurzu si můžete pohodlně vybrat z řady platebních metod, včetně kreditní karty, služby Paypal, SEPA platby, bankovního převodu a služby Skrill. Podrobnosti o dostupnosti, zabezpečení a postupech při vrácení platby pro každou platební metodu najdete na naší straně informace o platbách.

19. Zřeknutí se odpovědnosti

S výhradou omezení v obchodních podmínkách a v rozsahu povoleném zákonem ručíme pouze za přímé škody, které skutečně vznikly v důsledku přičitatelného nesplnění našich povinností s ohledem na naše služby, až do souhrnné částky poplatků, které byly přímo zaplaceny nám nebo zpracovány prostřednictvím našich platebních služeb.
V rozsahu povoleném zákonem neneseme ani my, ani žádný z našich ředitelů nebo zaměstnanců žádnou odpovědnost za (i) jakoukoli trestní, z toho vyplývající ztrátu nebo škodu, (ii) za jakékoli nepřesnosti týkající se informací o škole, které jsou dostupné na naší platformě, (iii) služby poskytované školou nebo poskytovatelem ubytování nebo neposkytnutí takových služeb těmito poskytovateli, (iv) jakékoli škody vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat naše webové stránky, (v) jakékoli možné změny (kurz, třídy, ubytování), které jsou školy nuceny učinit, (vi) jakékoli (osobní) zranění, smrt, škodu na majetku nebo jinou škodu způsobenou školou nebo poskytovateli ubytování, jejichž služby jsou nabízeny prostřednictvím naší platformy, včetně zrušení, stávky, vyšší moci nebo jakékoli jiné události mimo naši kontrolu. Nabídka služeb na našich webových stránkách nepředstavuje žádné potvrzení ani doporučení takových služeb společností LanguageCourse S.L.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že škola je výhradně odpovědná a přebírá veškerou odpovědnost a závazek za zarezervované poskytnutí kurzů, aktivit a ubytování. LanguageCourse S.L nejedná jako prodejce, není prodejce ani přeprodejce jakýchkoli produktů nebo služeb dostupných na naší platformě. Nároky týkající se nabízených služeb je třeba uplatnit přímo u školy/poskytovatele ubytování. Společnost LanguageCourse S.L. není zodpovědná za tyto nároky a odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s takovými nároky.

20. Jurisdikce a řešení sporů

Tyto podmínky a poskytování našich služeb se řídí a vykládá v souladu se španělskými zákony. Případné spory vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek musí být podány výhradně příslušným soudům v Barceloně ve Španělsku. Bez ohledu na spotřebitele mohou zákony stanovit jiná pravidla týkající se soudní příslušnosti. Pokud některá ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nebo budou neplatná, nevymahatelná či nezávazná, zůstanete vázáni všemi ostatními ustanoveními těchto podmínek. V takovém případě však budou neplatná ustanovení vymáhána v nejvyšším povoleném rozsahu a budete souhlasit s přijetím podobného účinku vzhledem k obsahu a účelu těchto podmínek.

Tyto webové stránky provozuje společnost LanguageCourse SL.

LanguageCourse S.L.

Carrer de Casp 46 - 5C

08010 Barcelona,

Spain

Daňové identifikační číslo: B62762091

DIČ v EU: ESB62762091

Obchodní rejstřík: Barcelona, Španělsko

Číslo obchodního rejstříku: 022017981

Ředitel: Mgr: Dr. oec. Daniel Spohn

Obchodní podmínkyZásady vracení penězOchrana osobních údajů a cookiesO násKontaktujte násImpresumZásady recenzí a uživatelského obsahuDůvěra a bezpečnostPřidat školu