Gratis advies
+31 858880253
Favorieten hart icoon
Favorieten hart icoon
X

Voorwaarden

Inleiding

Prijzen

De besparingen die de online verwerking oplevert, worden doorberekend aan de studenten. Er zijn geen extra inschrijvingskosten voor het gebruik van de dienst. Je betaalt alleen de officiële schoolprijzen. Voor de meeste scholen krijg je 5% korting over het lesgeld.

Laagste prijsgarantie

Het is gegarandeerd dat je dezelfde cursus nergens anders voor een lagere prijs kunt boeken. Als je een lagere prijs vindt voor dezelfde cursus krijg je het prijsverschil terugbetaald.

Contracterende partijen

LanguageCourse.net biedt een online platform voor een gemakkelijke inschrijving bij taalscholen over de hele wereld. Het contract wordt direct gesloten tussen de student en de taalschool.

1. Inschrijving

De inschrijving wordt gemaakt door het invullen van het online inschrijfformulier. Zodra de beschikbaarheid is geverifieerd ontvangt de student een schriftelijke bevestiging van de cursusinschrijving en een factuur van de school. De reservering wordt dan pas verplicht voor de taalschool als deze schriftelijk is goedgekeurd. De student is gebonden aan de inschrijving tot de bevestiging van de taalschool, maximaal 10 dagen na de ingangsdatum van de inschrijving. Als de student een visum nodig heeft, is het raadzaam om dit uiterlijk 6 weken voor aanvang van de cursus aan te vragen.

2. Omvang en aard van onze dienst als contractant

Wij (LanguageCourse S.L) bieden een online platform aan via welke scholen hun producten en diensten kunnen aanbieden voor bestelling/reservering en via welke bezoekers van ons online platform deze diensten kunnen vergelijken, reserveren en gedeeltelijk betalen. Door een registratie op onze website ga je direct een contractuele relatie aan met de desbetreffende school. Wij verzenden uitsluitend de relevante gegevens en sturen jou een bevestiging voor en namens de school. Wij (ver)kopen geen cursussen of accommodaties.
De informatie die op onze website wordt getoond is gebaseerd op de informatie die ons door de scholen is verstrekt. Als zodanig krijgen de scholen die hun diensten op onze website aanbieden, toegang tot ons extranet via welke zij de informatie aanleveren. Elke school is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.
Tenzij anders vermeld, is onze service gratis voor studenten en in tegenstelling tot veel andere websites voor het boeken van taalcursussen zullen wij geen extra reserveringskosten in rekening brengen bovenop de tarieven van de scholen. Onze service wordt volledig betaald door de scholen.
Je ontvangt een factuur die rechtstreeks door de school wordt uitgegeven. Wij bieden de mogelijkheid om gedeeltelijke aanbetalingen te doen aan de scholen tijdens het reserveringsproces via onze betalingsservice. Deze zijn door de scholen vereist om plaatsingen te garanderen. Deze voorschotten worden via onze betaaldienst in rekening gebracht voor en namens de school. Deze door ons gefaciliteerde betalingen vormen een betaling aan de school, die de school automatisch in mindering brengt op het resterende cursusgeld dat aan de school betaald moet worden.

Bij bevestiging van de cursus gaat de student direct een contract aan met de taalschool. Het saldo van de betaling zal rechtstreeks aan de school worden overgemaakt. De omrekening van valuta op de website is gebaseerd op de dagelijkse wisselkoers en zal fluctueren met de dagelijkse variaties in de wisselkoers. Voor de vooruitbetaling zal de wisselkoers van de dag worden toegepast. Altijd geldt de valuta van de school.

3. Wijziging van de reservering

Voor de overgrote meerderheid van de scholen hebben we gunstige voorwaarden bedongen voor het maken van wijzigingen. Deze scholen zijn gemarkeerd met "GRATIS wijzigingen" op het schoolprofiel en in het inschrijfformulier. Voor deze scholen geldt dat startdata en cursussen kosteloos gewijzigd kunnen worden tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Voor accommodatie kan bijna altijd worden afgezien van wijzigingskosten, maar dit hangt af van de accommodatieverschaffer. Voor scholen die niet gemarkeerd zijn met "GRATIS wijzigingen" gelden de volgende wijzigingsvoorwaarden:

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor wijzigingen die binnen twee werkdagen na de boekingsbevestiging schriftelijk aan ons zijn doorgegeven. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor verlengingen of upgrades van boekingen bij dezelfde school. In alle andere gevallen, als de student wijzigingen wil aanbrengen in een bevestigde boeking, zullen er wijzigingskosten van EUR 50 in rekening worden gebracht. Voor wijzigingen die minder dan 30 dagen voor aanvang van de geboekte diensten worden doorgegeven, behouden scholen zich het recht voor om extra kosten als gevolg van de wijziging door te berekenen aan de student. Wijzigingen van school, verkorting van de cursusduur en downgraden van diensten worden beschouwd als annuleringen en daarop zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

4. Annulering

 1. Annulering van het contract door de student

  Veel van onze scholen zijn overeengekomen om tot een bepaald aantal dagen voor aanvang van de cursus een volledige terugbetaling van het lesgeld te geven. Scholen en boekingen waar het gratis annuleringsbeleid op van toepassing is, worden op de schoolpagina op onze site aangeduid met ¨GRATIS annulering¨ en er wordt precies aangegeven hoeveel dagen voor aanvang van de cursus de student een volledige terugbetaling kan ontvangen. Voor verdere details verwijzen wij naar onze restitutiegarantie. Voor alle andere scholen en boekingen die niet onder de gratis annuleringsregeling vallen, gelden de volgende standaard annuleringsvoorwaarden:

  De student kan de inschrijving op elk moment voor aanvang van de cursus annuleren. De annulering moet schriftelijk worden doorgegeven door de persoon die de cursus heeft geboekt. Een annulering zal resulteren in de volgende annuleringskosten zoals hieronder gespecificeerd:
  46+ dagen voor aanvang van de cursus: alle kosten worden terugbetaald, met uitzondering van het bedrag van de eerste betaling bij de boeking.
  31-45 dagen voor aanvang van de cursus: 75% restitutie behalve het bedrag van de eerste betaling bij de boeking.
  16-30 dagen voor aanvang van de cursus: 60% restitutie behalve het bedrag van de eerste betaling bij boeking.
  1-15 dagen voor aanvang van de cursus: 25% restitutie behalve het bedrag van de eerste betaling bij boeking.

  De eerste betaling/aanbetaling bij inschrijving en de koerierskosten voor het versturen van de uitnodigingsbrieven voor de visumaanvraag worden niet terugbetaald. Na aanvang van de cursus zal de school geen terugbetalingen doen. Verzoeken om terugbetaling van gecontracteerde verzekeringsdiensten worden geregeld door de voorwaarden van de verzekering en dienen door de student rechtstreeks aan de verzekering te worden gecommuniceerd.
  Het wordt aangeraden om bij inschrijving een annuleringsverzekering af te sluiten om de annuleringskosten te dekken als je om medische redenen niet aan de cursus kunt deelnemen.
  Om annuleringskosten te vermijden of tot een minimum te beperken, kun je iemand anders voorstellen om in jouw plaats aan de cursus deel te nemen of kun je op voorhand vragen de cursus naar een andere datum te verschuiven. Vaak zullen scholen dan geen of slechts een kleine administratieve vergoeding vragen.
  Als je hebt geboekt onder een gratis annuleringsactie, zoals aangegeven op jouw inschrijfformulier, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht volgens de daar aangegeven termijnen.

  De school behoudt zich het recht voor om een virtueel alternatief te bieden via live videoconferentie, wanneer fysieke aanwezigheid in het klaslokaal voor geen van beide partijen mogelijk is als gevolg van overheidsbeperkingen veroorzaakt door pandemieën.

 2. Annulering van het contract door de school

  In geval van druk-, schrijf- of rekenfouten behoudt de school zich het recht voor om het contract te annuleren.

 3. Annulering wegens weigering van een visum

  Als een student gedwongen wordt de cursus te annuleren vanwege een visumweigering na een tijdige visumaanvraag, zullen alle betalingen en aanbetalingen aan ons worden teruggestort. De school mag maximaal EUR 180 aan bank- en administratiekosten in rekening brengen. De student moet ten minste 3 weken voor aanvang van de cursus of accommodatie een document overleggen waaruit blijkt dat het visum is geweigerd.

Om te annuleren kun je ons op de hoogte brengen via ons contactformulier of door te antwoorden op het emailadres in je boekingsbevestiging.

Zie ook onze terugbetalingsgarantie.

5. Privacy

De door jou verstrekte informatie en persoonlijke gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met ons privacy beleid. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens en verklaar je dat alle verstrekte informatie juist is.

6. Kennisgeving van gebreken

Als de student tijdens zijn taalcursus gebrekkige zorg ontvangt, is hij verplicht de schoolleiding hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en om herstel te verzoeken. Door het veronachtzamen van deze verplichting vervalt de plicht tot herstel. Het verdient aanbeveling een schriftelijke bevestiging van klachten te krijgen.

7. Paspoort, visum, douane, valuta en gezondheidsinstructies

Het is de verantwoordelijkheid van de student om te voldoen aan de vereisten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de reis naar de cursus, zoals paspoorten, visa, douanevoorschriften, gezondheidsinstructies en verzekeringen. Voor het afleveren van de benodigde visumdocumenten kunnen de scholen extra bezorgkosten in rekening brengen voor cursussen die op korte termijn voor aanvang van de cursus worden geboekt. Daarnaast dient de student de school tijdig te informeren over infecties en vaccinaties en andere profylaxe maatregelen en zo nodig medisch advies in te winnen. Algemene informatie voor reizen wordt verstrekt door de plaatselijke gezondheidsautoriteiten en medische diensten.

8. Accommodatie

Het gewenste type accommodatie wordt door de school geselecteerd en toegewezen. Normaal gesproken wordt de accommodatie geboekt van zondag (dag voor het begin van de cursus) tot en met zaterdag (dag na het einde van de cursus). Als de student meer nachten wil blijven, zal de school extra accommodatiekosten in rekening brengen. De school zal proberen om aan alle voorkeuren te voldoen, die expliciet vermeld kunnen worden in de opmerkingen van het inschrijfformulier. De student zal ongeveer 1-2 weken voor aanvang van de cursus gedetailleerde informatie over de accommodatie ontvangen.

Accommodatie wordt over het algemeen via een derde partij aangeboden en de voorwaarden en annuleringsvoorwaarden van de accommodatieverschaffer zijn van toepassing.

Als een student problemen ondervindt of niet tevreden is met de toegewezen accommodatie, moet dit onmiddellijk aan de school of aan ons worden gemeld, zodat actie kan worden ondernomen om de situatie te verhelpen.

9. Luchthaventransferservice

De student kan een luchthaventransfer kopen via het inschrijvingsformulier. Deze service omvat het ophalen op het vliegveld door een vertegenwoordiger van de school en het vervoer van het vliegveld naar de accommodatie. Alle vluchtinformatie moet ten minste één week voor aankomst worden doorgegeven. Deze service is ook beschikbaar tegen extra kosten voor de terugreis.

10. Minimum groepsgrootte

In het geval dat de minimale groepsgrootte voor een cursus niet wordt bereikt, behoudt de school zich het recht voor om een gereduceerd aantal individuele/minigroepslessen te geven in plaats van de geboekte groepsles.

11.Algemeen schoolreglement en feestdagen

a) Afspraken over wijzigingen en aanvullingen op de beschreven diensten en boekingen dienen schriftelijk (bijv. per e-mail) te worden gegeven.
b) Als er niets anders is vermeld, houdt dit in dat sightseeing, uitstapjes, cursusmateriaal etc. niet bij de prijs zijn inbegrepen en bij aankomst of naar behoefte betaald dienen te worden.
c) Tenzij specifiek vermeld vinden de lessen niet plaats op lokale en nationale feestdagen of op zaterdag en zondag. Gemiste lessen worden niet ingehaald of terugbetaald.
d) Als de cursus moet worden gewijzigd of zelfs geannuleerd als gevolg van oncontroleerbare gebeurtenissen, overmacht, uitval van het openbaar vervoer, officiële regelingen, wijzigingen in het lesrooster, stakingen, onlusten of andere dwingende redenen buiten de controle van de school, rechtvaardigt dit geen aanspraak op restitutie.

12. Prijzen

Indien niet anders aangegeven, zijn de prijzen in de lokale valuta van het land waar de school zich bevindt. Dit zijn de originele schoolprijzen zonder extra's en zijn over het algemeen de laagste prijzen die door de school worden aangeboden. Het omrekenen van prijzen naar andere valuta op de website, in documenten of in mededelingen dient uitsluitend ter informatie.

Alle gepubliceerde prijzen zijn verstrekt door de scholen die verantwoordelijk zijn voor de juistheid ervan. Prijzen zijn zonder garantie tot de volledige bevestiging van de cursus is verstrekt.

13. Gebruik van de site

Je mag de inhoud van deze website alleen gebruiken of reproduceren voor jouw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Framing, scraping, data-mining, extractie of verzameling van de inhoud van de website in welke vorm en met welk middel dan ook is strikt verboden. Verder mag je geen enkel materiaal op de website spiegelen.

14. Verzekering

Je dient in het bezit te zijn van een geldige ziektekostenverzekering voor de duur van de taalcursus. Als je nog niet in het buitenland verzekerd bent via jouw ziektekostenverzekering, kun je bij boeking een verzekering bij ons afsluiten. Zie onze informatie over verzekeringen voor meer informatie.

15. Online geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting. Consumenten die in de Europese Unie wonen, hebben het recht om dit platform te gebruiken voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen in verband met contractuele verplichtingen van de contracterende partij (school, accommodatieverschaffer) die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten. Het platform kan hier worden geraadpleegd.

16. Externe links

Voor verdere informatie verwijzen wij bezoekers van onze website af en toe door naar websites van derden. Wanneer dit niet voor de hand ligt, markeren wij externe links specifiek. De inhoud van webpagina's van derden staat niet onder onze controle. Ons privacy beleid strekt zich niet uit tot externe pagina's. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor externe links en de inhoud van deze pagina's.

17. Copyright

Alle inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn eigendom van LanguageCourse S.L. Elk gebruik of reproductie van deze inhoud van welke aard dan ook zonder onze uitdrukkelijke toestemming is strafbaar en ontoelaatbaar. In het bijzonder is de gehele of gedeeltelijke extractie van de inhoud van onze site ten strengste verboden, inclusief het opnemen van een deel van onze inhoud in een ander werk of andere webpagina's.

18. Betaalmethoden

Voor de vooruitbetaling van de cursusboeking kunnen studenten kiezen uit een reeks betaalmethoden, waaronder creditcard, PayPal, SEPA-incasso, bankoverschrijving en Skrill. Voor meer informatie over de beschikbaarheid, beveiliging en retourbetalingsprocedures voor elke betaalmethode kun je onze pagina met betalingsinformatie raadplegen.

19. Disclaimer

Onder voorbehoud van de beperkingen in de algemene voorwaarden en voor zover toegestaan door de wet, zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk wordt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een totaalbedrag van de vergoedingen die rechtstreeks aan ons zijn betaald of via onze betaaldiensten zijn verwerkt.
Voor zover toegestaan door de wet, zullen noch wij, noch een van onze directeuren, werknemers aansprakelijk zijn voor: (i) enige punitieve, gevolgschade, (ii) enige onnauwkeurigheid met betrekking tot de informatie van de school zoals beschikbaar gesteld op ons platform, (iii) de diensten geleverd door de school of accommodatieverschaffer of hun falen om deze diensten te leveren, (iv) enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze website te gebruiken, (v) eventuele wijzigingen (cursus, lessen, accommodatie) die scholen genoodzaakt zijn door te voeren en (vi) enig (persoonlijk) letsel, overlijden, materiële schade of andere schade die toe te schrijven is aan de school of accommodatieverschaffer wiens diensten via ons platform worden aangeboden, inclusief annulering, staking, overmacht of enige andere gebeurtenis buiten onze controle. Het aanbieden van diensten op onze website houdt niet in dat LanguageCourse S.L. deze diensten goedkeurt of aanbeveelt.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat de school de enige verantwoordelijke is en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot het geboekte aanbod van cursussen, activiteiten en accommodatie. LanguageCourse S.L treedt niet op als de geregistreerde handelaar en is geen (weder)verkoper van producten of diensten die beschikbaar worden gesteld op ons platform. Claims met betrekking tot de aangeboden diensten dienen rechtstreeks bij de school/accommodatieverschaffer te worden ingediend. LanguageCourse S.L. is niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke claims af.

20. Jurisdictie en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Barcelona, Spanje. Desalniettemin kan de wet voor consumenten mogelijk andere regels voorzien met betrekking tot jurisdictie. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of onverbindend is of wordt, blijf je gebonden aan alle andere bepalingen van deze voorwaarden. In een dergelijk geval zullen ongeldige bepalingen niettemin worden gehandhaafd in de ruimste mate die is toegestaan en je stemt ermee in een dergelijk effect te aanvaarden, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden en bepalingen.

Deze website wordt beheerd door LanguageCourse SL.

LanguageCourse S.L.

Carrer de Casp 46 - 5C

08010 Barcelona,

Spanje

Fiscaal identificatienummer: B62762091

BTW-identificatienummer EU: ESB62762091

Handelsregister: Barcelona, Spanje

Handelsregisternummer: 022017981

Directeur: Dr. oec. Daniel Spohn

Algemene voorwaardenRestitutiebeleidPrivacy en cookiesOver onsContactAfdrukBeoordeling en beleid voor gebruikersinhoudVertrouwen en veiligheidSchool toevoegen