X

Terugbetalingsbeleid en garantie

We hebben bij onze scholen preferentiële annuleringsvoorwaarden bedongen, welke exclusief voor onze klanten van toepassing zijn.

Gratis annuleren

Bij veel van onze scholen zijn we overeengekomen om onze klanten, tot een bepaald aantal dagen vóór de start van de cursus, een volledige terugbetaling van alle collegegeld te verstrekken. Voor alle scholen, waarvoor dit gratis annuleringsbeleid van toepassing is, geldt dat dit op de schoolpagina op onze site staat aangegeven. Dit is inclusief de informatie wat betreft het aantal dagen voor aanvang van de cursus klanten een volledige terugbetaling ontvangen.

Voor welke scholen geldt de gratis annuleringsgarantie?

In aanmerking komende scholen zijn gemarkeerd met Gratis afzegging in de cursusprijscalculator en op andere delen van de website.

Tot hoeveel dagen voor aanvang van de cursus kan ik gratis annuleren?

Dit hangt af van zowel de school als de cursus. Je vindt naast elke cursus op de schoolpagina de informatie tot hoeveel dagen voor de start van de cursus je gratis kunt annuleren.

Hoe regelt u de terugbetaling en hoe lang duurt het?

De terugbetaling wordt geregeld met dezelfde betaalmethode waarmee je ons oorspronkelijk hebt betaald. Restituties worden binnen 2 weken geregeld.

Brengt u bankkosten of andere kosten in rekening voor boekingen onder de gratis annuleringsgarantie?

We dekken eventuele bankkosten, of gerelateerde creditcardkosten, die door onze bank in rekening worden gebracht.

Visa Weigering - Voorwaarden voor terugbetaling

Wanneer je niet in staat bent om de taalcursus te volgen omdat je visumaanvraag is afgewezen, dan profiteer je van onze preferentiële restitutiegaranties. Deze zijn van toepassing op alle scholen die op onze website worden gepresenteerd. Wanneer een klant gedwongen wordt om, na een tijdige visumaanvraag, de cursus vanwege visumweigering te annuleren, dan zullen alle aan ons gedane betalingen aan de student worden teruggegeven. We zullen geen kosten van onze kant inhouden. Wij zijn met de scholen overeengekomen dat zij nooit meer dan EUR180,- aan bank- en administratiekosten aan onze klanten in rekening zullen brengen. De klant dient tenminste 3 weken, voor aanvang van de cursus of accommodatie, een document te overleggen waaruit de weigering van het visum blijkt.

Restitutie in andere gevallen

In alle andere gevallen, waarin annulering niet onder het gratis annuleringsbeleid valt en niet visumgerelateerd is, is ons algemeen annulerings- en terugbetalingsbeleid van toepassing. Voor meer dan 90% van onze vermelde scholen bieden wij onze klanten echter gratis wijzigingen aan. Plus je kunt annuleringskosten vermijden door ons, tot 10 dagen voor aanvang van de cursus, op de hoogte te stellen van het wijzigen van de startdatum van jouw cursus of aan ons door te geven of een andere persoon in plaats van jou zal deelnemen aan de door jouw geboekte cursus.

GRATIS wijzigingen

Bij meer dan 90% van onze vermelde scholen kunnen we onze klanten gratis wijzigingen aanbieden. In aanmerking komende scholen zijn gemarkeerd in de cursusprijscalculator en op andere delen van de website met GRATIS wijzigingen . Wanneer je bij ons boekt, kun je je cursus of startdata, tot 10 dagen voor de start van de cursus, gratis wijzigen. We zullen de wijzigingskosten die de scholen normaal zouden toepassen niet aan jou doorberekenen. Wat betreft de accommodatie kunnen we bijna altijd de wijzigingskosten laten kwijtschelden. In tegenstelling tot andere boekingsplatformen brengen wij nooit een wijzigingsvergoeding vanuit onze kant bij de klant in rekening.

Algemene voorwaardenRestitutiebeleidPrivacy en cookiesOver onsContactAfdrukBeoordeling en beleid voor gebruikersinhoudVertrouwen en veiligheid