+47 219 30 570
Favoritter hjerteikon
Favoritter hjerteikon
X

Vilkår og betingelser

Introduksjon

Priser

Besparelsene som oppnås ved elektronisk behandling blir gitt videre til elevene. Det er ingen ekstra gebyrer for å bruke tjenesten. Du betaler bare de offisielle skoleprisene. På de fleste skoler vil du få 5% rabatt på kursprisen.

Lavprisgaranti

Det er garantert at du ikke vil kunne bestille det samme kurset billigere noen andre steder. H vis du finner en lavere pris på det samme kurset får du prisforskjellen refundert.

Kontraktspartene

LanguageCourse.Net tilbyr en online plattform for enkelt å kunne bestille språkkurs direkte hos språkskoler over hele verden. Kontrakten inngås direkte mellom eleven og språkskolen.

1. Påmelding

Påmeldingen gjennomføres ved å sende et elektronisk påmeldingsskjema. Så snart det er bekreftet at det er plass på kurset, får eleven en skriftlig bekreftelse for påmeldingen til kurset og en faktura fra skolen. Det er først når skolen har sendt denne skriftlige bekreftelsen at påmeldingen er bindende for skolen. Eleven er bundet til påmeldingen inntil skolen bekrefter plass på kurset, men ikke lenger enn 10 dager etter påmeldingen er sendt elektronisk. Hvis eleven trenger visum til landet hvor språkkurset holdes, anbefales det å søke om visum senest 6 uker før kursstart

2. Omfanget og arten av tjenesten vår - Avtalepart

Vi (LanguageCourse S.L) tilbyr en online plattform der skoler kan tilby sine produkter og tjenester for bestilling / reservasjon, og gjennom hvilke besøkende på vår online plattform kan sammenligne, reservere og delvis betale disse tjenestene. Ved å registrere deg på vår hjemmeside inngår du direkte et kontraktsforhold med den respektive skolen. Vi sender bare de relevante detaljene og sender deg en bekreftelse for og på vegne av skolen. Vi selger eller tilbyr ingen kurs eller overnattingssteder.
Informasjonen som vises på nettstedet vårt er basert på informasjonen som er gitt oss av skolene. Som sådan får skolene som tilbyr sine tjenester på vår hjemmeside tilgang til ekstranettet som de gir informasjonen gjennom. Hver skole er ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen.
Med mindre annet er oppgitt, er tjenesten vår gratis for forbrukerne, og i motsetning til mange andre nettsteder for å bestille språkkurs, vil vi ikke belaste noen ekstra reservasjonsgebyr på toppen av skolenes. Tjenesten vår betales helt av skolene.
Du vil motta en faktura direkte utstedt av skolen. Vi tilbyr muligheten for delvis forskuddsbetaling til skolene under reservasjonsprosessen via vår betalingstjeneste. Disse er påkrevd fra skolene for å garantere plasseringer. Disse forskuddene belastes via vår betalingstjeneste for og på vegne av skolen. Enhver slik betaling som legges til rette av oss utgjør en betaling til skolen som skolen automatisk trekker fra de resterende kursavgiftene som skal betales til skolen.

Når en kurs bekreftelse mottas av eleven, inngår eleven en kontrakt direkte med språkskolen. Den utestående betaling for kurset betales direkte til skolen. Valuta omregneren på websiden er basert på daglige valutakurser og vil variere med de daglige variasjoner i valutamarkedet. For forskuddsbetalingen er det den gjeldene dags valutakurs som benyttes. Det er alltid den valuta skolen bruker som benyttes.

3. Endring av bestillingen

For de aller fleste skolene har vi forhandlet frem gunstige vilkår for å gjøre endringer. Disse skolene er merket med “Gratis endringer” på skoleprofilen og i påmeldingsskjemaet. For disse skolene kan startdatoer og kurs endres gratis inntil 10 dager før kursstart. For innkvartering kan vi nesten alltid ha frafalt endringsgebyr, men dette avhenger av innkvarteringsleverandøren. For skoler som ikke er merket med “Gratis endringer”, gjelder følgende vilkår for endringer:

Ingen gebyrer påløper for endringer som sendes skriftlig til oss innen 2 arbeidsdager etter bestillingsbekreftelsen er motatt. Ingen gebyrer vil bli oppkrevd for en forlengelse eller oppgraderinger av bestillinger på samme skole. I alle andre tilfeller hvor en elev vil endre på en bekreftet bestilling koster dette 50 EUR.Hvis det skjer endringer mindre enn 30 dager før kursstart, forbeholder skolen seg retten til å belaste eleven for ekstra omkostningene endringen måtte medføre. Bytte av skole, forkortelse av kursets lengde og nedgradering av tjenester anses som kansellering og kanselleringsbetingelser gjelder.

4. Avbestilling

 1. Avbestilling fra elevens side

  Mange av skolene våre har avtalt å gi full refusjon av skolepenger inntil et visst antall dager før kursstart. Skoler og bestillinger der retningslinjene for gratis avbestilling gjelder, er merket på skolesiden på nettstedet vårt med GRATIS avbestilling og indikerer nøyaktig hvor mange dager før kursstart studenten vil få full refusjon. For ytterligere informasjon se refusjonsgarantien. For alle andre skoler og bestillinger som ikke faller inn under policy for gratis avbestilling, gjelder følgende standard avbestillingsbetingelser:

  Studenten kan når som helst før kursstart avbryte påmeldingen. Avbestillingen må formidles skriftlig av den som bestilte kurset. En avbestilling vil føre til avbestillingsgebyr som spesifisert nedenfor:
  46+ dager før kursstart: Alle avgifter refunderes bortsett fra beløpet for første betaling ved bestilling;
  31-45 dager før kursstart: 75% refusjon bortsett fra beløpet for første betaling ved bestilling
  16-30 dager før kursstart: 60% refusjon bortsett fra beløpet for første betaling ved bestilling
  1-15 dager før kursstart: 25% refusjon bortsett fra beløpet for første betaling ved bestilling
  Første betaling / innskudd foretatt ved påmelding samt kurer-gebyr for sending av invitasjonsbrev for visumsøknad kan ikke refunderes. Etter kursstart vil skolen ikke betale noen refusjon. Forespørsler om refusjon av avtalte forsikringstjenester reguleres av forsikringsbetingelsene og må kommuniseres av studenten direkte til forsikringsgiver.
  Det anbefales å inngå en avbestillingsforsikring ved påmelding for å dekke avbestillingsutgiftene hvis du av medisinske årsaker ikke kan delta på kurset.
  For å unngå eller minimere avbestillingsgebyr, kan du stille en annen person som kan delta på kurset i ditt sted, eller du kan be på forhånd om å få utsette kurset til en annen dato. Ofte tar skolene ingen gebyrer eller bare et lite administrasjonsgebyr for dette.
  Hvis du har bestilt under en gratis avbestillingskampanje som angitt på registreringsskjemaet ditt, vil ingen avbestillingsgebyr belastes i samsvar med fristene som er angitt der.

  Skolen forbeholder seg retten til å tilby et virtuelt alternativ via live videokonferanse, dersom fysisk oppmøte i klasserommet ikke er mulig av en eller begge partene på grunn av myndighetsbegrensninger grunnet pandemi.

 2. Avbestilling fra skolens side

  Ved utskrifts feil, trykkfeil eller beregningsfeil forbeholder skolen seg retten til å annullere kontrakten.

 3. Avbestilling på grunn av visum avslag

  Hvis en student blir tvunget til å avbryte kurset på grunn av visumnekt etter en rett-tidig søknad om visum, vil alle betalinger og innskudd som er gjort til oss returnert. Skoler kan maksimalt belaste 180 EUR for bank- og administrasjonsgebyr. Studenten må presentere et dokument som viser visumavslag minst 3 uker før kursstart eller tidspunktet overnatting er bestilt fra.

For å kansellere kan du bare varsle oss via vårt Kontakt skjema eller svare på e-postadressen i bestillingsbekreftelsen.

Se også vår refusjonsgaranti .

5. Personvern

Informasjonen og personopplysningene du oppgir vil bli behandlet i samsvar med våre retningslinjer for personvern . Ved å gjøre bruk av dette nettstedet samtykker du til behandlingen av dataene dine, og det erklæres at all gitt informasjon er korrekt.

6. Bemerkning om mangler

Hvis eleven ikke blir tatt hånd om etter forventingene under språkkurset, er eleven forpliktet til å informere skole om dette med det samme og kreve erstatning. Hvis eleven ignorerer denne forpliktelsen bortfaller retten til eventuell erstatning. Vi anbefaler at man får en skriftlig bekreftelse på at eventuelt klage er tatt opp med skolen.

7. Pass, visum, toll, valuta og helse

Det er elevens ansvar å oppfylle de krav som er nødvendige for å gjennomføre reisen til kurset. Dette gjelder typisk å ordne dokumenter som pass, visum, tollregler, helseattest og forsikringer. For å sende deg de papirer du behøver fra skolen til visumsøknaden, kan skolen legge til et gebyr for forsendelsen av papirene, hvis kurset bestilles på kort varsel før kursstart. Eleven bør i tillegg informere skolen om infeksjoner og vaksinasjoner og andre forbyggende tiltak og om nødvendig få rådgivning av lege før avreise. Generell informasjon og reiseråd gis av lokale helsemyndigheter.

8. Innkvartering

Den ønskede innkvarteringstypen vil bli valgt og tildelt av skolen. Innkvarteringen bestilles normalt fra søndag (det vil si fra dagen før kurset starter) til lørdag (dagen etter kurset er slutt) Hvis eleven ønsker å bli flere netter kan dette bestilles av skolen mot et tillegg i prisen. Skolen gjør sitt beste for å oppfylle de spesielle ønsker som er oppført i kommentar feltet på bestillingsskjemaet. Eleven vil motta detaljert informasjon om innkvarteringen cirka 1-2 uker før kursstart.

Innkvartering tilbys generelt gjennom en tredjepart og vilkårene og avbestillingsvilkårene for leverandør av innkvartering gjelder.

Skulle en elev få problemer eller ikke er fornøyd med den tildelte innkvarteringen, må dette rapporteres umiddelbart til skolen eller til oss slik at det kan iverksettes tiltak for å avhjelpe situasjonen.

9. Flyplasstransport

Eleven kan velge å kjøpe flyplasstransport på bestillingsskjemaet. Flyplasstransporten innebærer å bli møtt på flyplassen av en representant fra skolen og transport til innkvarteringsstedet. Alle fly informasjoner skal sendes skolen senest en uke før ankomst. Mot et tillegg kan man kjøpe flyplasstransport til hjemreisen også.

10. Minimum gruppestørrelse

Hvis man ikke får minimumsantallet av deltagere på et kurs, forbeholder skolen seg retten til å gi et redusert antall timer, enten som privattimer eller i smågrupper i stedet for gruppeundervisningen som er bestilt.

11.Generelle skoleforskrifter og offentlige helligdager

a) Avtaler om endringer og tillegg til de beskrevne tjenester og booking må gis skriftlig (f.eks. e-post). b) Hvis ikke noe annet er sagt, innebærer det at sightseeing, turer, kursmateriell etc. ikke er inkludert i prisen og må betales ved ankomst eller etter behov. c) Med mindre spesifikt er nevnt, foregår ikke klasser på lokale og nasjonale helligdager eller på lørdager og søndager. Tapte klasser blir verken satt opp på nytt eller tilbakebetalt. d) Hvis kurset må modifiseres eller til og med avlyses på grunn av ukontrollerbare hendelser, force majeure, svikt i offentlig transport, offisielle ordninger, endringer i rutetabellen, streik, uroligheter eller andre obligatoriske grunner utenfor skolens kontroll, gjør dette ikke rettferdiggjør krav om restitusjon.

12. Priser

Om ikke annet er angitt, er prisene i den lokale valutaen i det landet der skolen ligger. Dette er de opprinnelige skolepriser uten noen tillegg og er generelt de laveste prisene som tilbys ved skolen. Priser omregnet til andre valutaer på nettstedet, dokumenter eller kommunikasjon er kun til informasjon.

Alle publiserte priser er oppgitt av skolene, som er ansvarlige for at informasjonen er nøyaktig. Priser uforpliktende inntil full bekreftelse for kurset har avgitt.

13. Bruk av nettstedet

Du kan bare bruke eller reprodusere innholdet på denne nettsiden for din egen personlige og ikke-kommersielle bruk. "Framing", "scraping", "data-mining", "extraction" eller "collection" av innholdet på nettsiden i noen form og på noen måte er strengt forbudt. Videre kan du ikke speile noe materiale på nettstedet.

14. Forsikring

Det kreves at du har en gyldig helseforsikring under hele språkkurset. Hvis du ikke allerede er dekket i utlandet av helseforsikringen din, kan du inngå forsikring hos oss ved bestilling. Se vår informasjon om forsikring for mer informasjon.

15. Online tvisteløsning

EU-kommisjonen har en online plattform for tvisteløsning. Forbrukere som er bosatt i Den europeiske union, har rett til å bruke denne plattformen for utenrettslige oppgjør av tvister relatert til kontraktsforpliktelser fra den avtalepart (skolen, leverandøren av overnatting) som følger av salgskontrakter på nettet. Du får tilgang til plattformen her .

16. Eksterne lenker

For ytterligere informasjon henviser vi av og til nettstedets besøkende til tredjeparts nettsteder. Når det ikke er åpenbart, merker vi eksterne lenker spesielt. Innholdet på tredjeparts websider er ikke under vår kontroll. Personvernreglene våre utvides ikke til eksterne sider. Vi kan ikke påta oss ansvar for eksterne lenker og innholdet på disse sidene.

17. Copyright

Alt innholdet på dette nettstedet er beskyttet av copyright. Alle rettigheter eies av LanguageCourse SL. All bruk eller gjengivelse av noe slag av dette innholdet uten vårt eksplisitte samtykke er straffbart og avvises. Spesielt er total eller delvis uthenting av innhold på nettstedet vårt strengt forbudt, inkludert inkorporering av noe som helst av vårt innhold i ethvert annet verk eller nettsted.

18. Betalingsmetoder

For å forhåndsbetale din kursbestilling kan du enkelt velge mellom en rekke betalingsmetoder, inkludert kredittkort, PayPal, SEPA direkte belastning, bankoverføring og Skrill. For informasjon om tilgjengelighets-, sikkerhets- og rutiner for tilbakebataling for hver enkeltbetalingsmetode, vennligst se vår betalingsinformasjonsside .

19. Ansvarsfraskrivelse

Med forbehold om begrensningene i vilkårene og i den grad loven tillater det, er vi bare ansvarlig for direkte skader som faktisk er påført på grunn av en henførbar mangel på oppfylling av våre forpliktelser i forhold til våre tjenester, opp til et samlet beløp av gebyrene direkte betalt til oss eller behandlet via våre betalingstjenester.
I den grad loven tillater det, skal verken vi eller noen av våre direktører, eller ansatte være ansvarlig for (i) noe straffbart, følgeskadelig tap, (ii) eventuell unøyaktighet knyttet til skolens informasjon slik den er tilgjengelig på vår plattform, (iii) tjenestene som leveres av skolen eller overnattingsleverandøren eller deres manglende levering av disse tjenestene (iv) skader som måtte oppstå som følge av bruken eller manglende mulighet til å bruke nettstedet vårt, (v) eventuelle endringer (kurs, klasser, overnatting) som skoler er tvunget til å gjøre (vi) enhver (personlig) skade, død, skade på eiendom eller annen skade som kan tilskrives skolen eller overnattingsleverandøren hvis tjenester tilbys gjennom vår plattform, inkludert avbestilling, streik, force majeure eller andre hendelser utenfor vår kontroll. Tilbud av tjenester på vår hjemmeside utgjør ikke noen godkjenning eller anbefaling av slike tjenester fra LanguageCourse SL
Du erkjenner og samtykker i at skolen er eneansvarlig og påtar seg alt ansvar og ansvar med hensyn til den bestilte tilbudet av kurs, aktiviteter og overnatting. LanguageCourse S.L opptrer ikke som selger eller (videre) selger av produkter eller tjenester som er gjort tilgjengelig på vår plattform. Krav knyttet til de tilbudte tjenestene skal fremmes direkte til skolen / overnattingsleverandøren. LanguageCourse S.L. er ikke ansvarlig for og fraskriver seg alt ansvar i forhold til slike krav.

20. Jurisdiksjon og tvisteløsning

Disse vilkårene og levering av våre tjenester skal styres av og tolkes i samsvar med spansk lov. Eventuelle tvister som oppstår som følge av disse generelle vilkårene skal utelukkende forelegges de kompetente domstolene i Barcelona, Spania. For forbrukere kan likevel loven sette andre regler om jurisdiksjon. Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene er eller blir ugyldige, ikke håndhevbare eller ikke-bindende, vil du forbli bundet av alle andre bestemmelser i dette dokument. I slike tilfeller skal ugyldige bestemmelser likevel håndheves i den utstrekning det er tillatt, og du vil samtykke i å akseptere en lignende effekt gitt innholdet og formålet med disse vilkårene.

Denne siden drives av LanguageCourse SL.

LanguageCourse S.L.

Carrer de Casp 46 - 5C

08010 Barcelona,

Spain

Skatteidentifikasjonsnummer: B62762091

EU-MVA identifikasjon: ESB62762091

Kommersielt register: Barcelona, Spania

Foretaksregister nummer: 022017981

Direktør: Dr. oec. Daniel Spohn

Vilkår og betingelserRefusjonspolicyPersonvern og informasjonskapslerOm ossKontakt ossAvtrykkVurderings og brukerinnholdspolicyTillit og sikkerhetLegg til skolen din
© 1999 - 2024 LanguageCourse S.L.