Gratis rådgivning
Favoritters hjerteikon
Favoritters hjerteikon
X

Vilkår og betingelser

Introduktion

Priser

Besparelserne opnået ved online behandling videregives til de studerende. Der er ingen ekstra registreringsafgift for at bruge denne service. Du vil kun betale de officielle skolepriser. For de fleste skoler vil du modtage en 5% rabat på studieafgiften.

Laveste Pris Garanti

Det er garanteret, at du ikke vil være i stand til at booke det samme kursus til en lavere pris et andet sted. Hvis du finder en lavere pris for det samme kursus, vil du få tildelt en tilbagebetaling af prisforskellen.

Ordregivende parter

LanguageCourse.Net tilbyder en online platform for bekvem tilmelding direkte til sprogskoler over hele verden. Kontrakten indgås direkte mellem den studerende og sprogskolen.

1. Tilmeldelse

Tilmeldelsen bliver realiseret ved at indsende den online tilmeldingsformular. Så snart tilgængeligheden er verificeret, vil den studerende modtage en skriftlig bekræftelse på kursustilmeldingen og en faktura fra skolen. Reservationen bliver kun obligatorisk for sprogskolen, såfremt dette er godkendt i skriftlig form. Den studerende er bundet af registreringen, indtil bekræftelse fra sprogskolen, i max. 10 dage efter tilmeldingsdatoen. Hvis du skal have visum, anbefales det, at du ansøger mindst 6 uger før kursusstart.

2. Vores service og omfang - kontraherende part

Vi (LanguageCourse S.L) tilbyder en online platform, gennem hvilken skoler kan tilbyde deres produkter til bestilling/reservation, og gennem hvilken besøgende af vores online platform kan sammenligne, reservere og delvist betale for disse tjenester. Ved at foretage en registrering på vores webside, så indgår du direkte i et kontraktmæssigt forhold med den respektive skole. Vi transmitterer udelukkende relevante detaljer, og sender dig en bekræftelse af, og på vegne af, skolen. Vi sælger/gensælger ikke, eller tilbyder nogen kurser eller indkvarteringer.
Informationen vist på vores webside er baseret på informationen givet til os fra skolerne. Som sådan, skolerne som tilbyder deres tjenester på vores webside, har fået adgang til vores extranet, gennem hvilken de giver informationen. Hver skole er selv ansvarlig for nøjagtigheden af informationen.
Medmindre andet er givet, så er vores service gratis for elever, og i modsætning til mange andre websider til bestilling af sprogkurser, så vil vi ikke afkræve yderligere reservationsgebyrer, lagt ovenpå skolernes rater. Vores services betales helt af skolerne.
Du vil modtage en faktura direkte udstedt af skolen. Vi tilbyder mulighed for delvise forudbetalinger, som kan laves til skolerne, under reservationsprocessen via vores betalingsservice. De er krævet af skolerne, som pladsgarantier. Disse forudbetalinger afkræves via vores betalingsservice for, og på vegne af, skolen. Enhver sådanne betaling foranstaltet af os, gør det ud for en betaling til skolen, som skolen automatisk trækker fra de tilbageværende kursusgebyrer, som skal betales til skolen.

Ved bekræftelse af kursusbekræftelsen indgår den studerende en kontrakt direkte med sprogskolen. Restbeløbet betales direkte til skolen. Valutaomregninger på hjemmesiden er baseret på den daglige valutakurs og vil svinge med de daglige variationer i valutakursen. Ved forudbetaling anvendes dagens valutakurs. Det er altid skolens valuta, der gælder.

3. Ændring af Reservation

For langt størstedelen af skolerne, har vi forhandlet favorable betingelser hjem, for ændringer. Disse skoler er markeret med "Gratis ændringer" på skoleprofilen, og i registreringsformularen. På disse skoler kan startdatoer og kurser ændres gratis, i op til 10 dage før kursusstart. Med hensyn til indkvartering, så kan vi næsten altid se bort fra ændringsgebyrer, men det afhænger af udbyderen af indkvarteringen. For skoler som ikke er markeret med "Gratis ændringer" vil følgende betingelser gælde med hensyn til ændringer:

Ingen gebyrer vil blive opkrævet for ændringer, som du meddeler os skriftligt, indenfor de to første hverdage efter reservationsbekræftelsen. Ingen gebyrer vil blive opkrævet for udvidelser eller opgraderinger af bookinger på samme skole. I alle andre tilfælde vil et ændringsgebyr på 50 EUR blive opkrævet, såfremt den studerende ønsker at foretage ændringer i en bekræftet booking. For ændringer der meddeles mindre end 30 dage før starten på de reserverede tjenester, forbeholder skolerne sig ret til at videregive ekstraomkostninger, som følge af ændringen, til de studerende. Ændringer af skoler, reduktion af kursus varighed og nedgradering af servicer betragtes som aflysninger og her gælder annulleringsbetingelserne.

4. Annullering

 1. Annullering af Kontrakt af den Studerende

  Mange af vores skoler har accepteret at give fuld refundering af undervisningsgebyrer, indtil et vist antal dage før kursusstart. Skoler og besillinger, hvor Gratis Afbestilling politikker gælder, er mærket på skolesiden på vores websted med GRATIS afbestilling, og indikerer præcist hvor mange dage før kursusstart, eleven vil modtage fuld refundering. For yderligere detaljer henviser vi til vores Refunderingsgaranti. For alle andre skoler og bestillinger, som ikke hører under Gratis afbestillings politikken, der gælder følgende standard afbestillingsbetingelser: Eleven kan afbestille indskrivningen når som helst forud for kursets start. Afbestillingen skal ske skriftligt af den person som bestilte kurset. En afbestilling vil medføre sletning af afkrævninger som specificeret nedenfor:

  Eleven har lov til at afbestille indskrivningen når som helst forud for kursets start. Afbestillingen skal ske på skrift af den person som bestilte kurset. En afbestilling vil resultere i følgende afbestillingsgebyrer som specificeret nedenfor:
  46+ dage før kursusstart: Alle gebyrer refunderes, bortset fra beløbet ved første betaling ved bestilling;
  31-45 dage før kursusstart: 75% refunderes, bortset fra beløbet ved første betaling ved bestilling
  16-30 dage før kursusstart: 60% refunderes, bortset fra beløbet ved første betaling ved bestilling
  1-15 dage før kursusstart: 25% refunderes, bortset fra beløbet ved første betaling ved bestilling

  Første betaling/depositum ved indskrivning, såvel som et kurergebyr for at sende invitationsbrev til visaansøgning, er ikke refunderbare. Efter kursets start vil skolen ikke betale refunderinger. Forespørgsler om refunderinger på tjenester med tegnet forsikring, er reguleret af forsikringsbetingelserne, og skal tages direkte med forsikringen.
  Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring ved indskrivning, for at dække omkostningerne ved afbestilling, hvis du ikke kan deltage i kurset af sundhedsmæssige årsager.
  For at undgå, eller minimere afbestillingsgebyrerne, så kan du præsentere en anden person til at deltage i kurset i stedet for dig, eller du kan forespørge forud til udsættelse af kurset, til en anden dato. Ofte vil skoler så ikke kræve gebyrer, eller kun et lille administrativt gebyr.
  Hvis du bestilt under et tilbud om gratis afbestilling, som indikeret i din registreringsformular, så vil der ikke være nogen afbestillingsgebyrer, i overensstemmelse med tidsfristerne beskrevet her.

  Skolen forbeholder sig retten til at tilbyde et virtuelt alternativ via live videokonference, hvor fysisk deltagelse i klasseværelset ikke er muligt for begge parter, på grund af regeringens begrænsninger forårsaget af pandemier.

 2. Annullering af kontrakten af skolen

  I tilfælde af tryk-, skrive- eller regnefejl, forbeholder skolerne sig ret til at annullere kontrakten.

 3. Annullering pga. visumafslag

  Hvis en elev er tvunget til at afbestille kurset, på grund af afvist visum, efter rettidig visum-ansøgning, så vil alle betalinger og depositum betalt til os blive returneret. Skoler kan afkræve et maksimum på 180 EUR for bank- og administrationsgebyrer. Eleven skal fremlægge dokumentation på afvisning af visum mindst 3 uger for kursusstart eller indkvarteringsbestilling.

For at afbestille, så skal du blot give os besked via vores kontaktformular eller svare på e-mailadressen i din bestillingsbekræftelse.

Se også vores refunderingsgaranti.

5. Fortrolighedspolitik

Den information og personlige data du giver, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitikker. Ved at gøre brug af dette websted, så giver du samtykke til behandlingen af dine data, og det erklæres at alle givne informationer er nøjagtige.

6. Meddelelse om Mangler

Hvis den studerende oplever mangel på ordentlig pleje under hans sprogkursus, er han forpligtet til at oplyse skolens ledelse øjeblikkelig og til at anmode om hjælp til situationen. Ved at tilsidesætte denne forpligtelse, er retten til afhjælpning tabt. Det anbefales at få en skriftlig bekræftelse af klager.

7. Pas, Visum, Told, Valuta og Sundhedsinstrukser

Det er den studerendes eget ansvar at opfylde de krav, der er nødvendige for gennemførelsen af rejsen til kurset, såsom pas, visum, toldregler, sundhedsinstrukser og forsikringer. Skolerne kan opkræve et ekstra kurer gebyr for at levere de nødvendige visa dokumenter for kurser reserveret med kort varsel før kursusstart. Derudover skal den studerende meddele skolen i tide om infektioner og vaccinationer samt andre profylaktiske foranstaltninger og få lægelig rådgivning, hvis det er nødvendigt. Generel information om rejser leveres af lokale sundhedsmyndigheder og medicinske tjenester.

8. Indkvartering

Den ønskede boligtype vil blive valgt og tildelt af skolen. Normalt bookes indkvartering fra søndag (=dagen før kursusstart) til lørdag (=dagen efter kursets afslutning). Hvis den studerende ønsker at blive flere nætter, opkræver skolen et ekstra overnatningsgebyr. Skolen vil forsøge at opfylde alle ønsker, som kan angives udtrykkeligt i kommentarfeltet i tilmeldingsformularen. Den studerende vil modtage detaljerede oplysninger om indkvartering ca. 1-2 uger før kursusstart.

Indkvartering tilbydes generelt gennem tredjepart, og udbyderen af indkvarteringens vilkår og forhold ved afbestilling gælder.

Skulle en elev støde på problemer, eller ikke er glad for den tildelte indkvartering, så skal dette indrapporteres med det samme til skolen, eller til os, så der kan tages skridt til at afhjælpe situationen.

9. Airport Transfer Service

Den studerende kan købe en airport transfer på tilmeldingsblanketten. Denne service omfatter at blive mødt i lufthavnen af en skole repræsentant og transport fra lufthavnen til indkvarteringen. Alle flyoplysninger skal sendes mindst én uge før ankomst. Denne service er også tilgængelig mod ekstra omkostninger for returflyvningen.

10. Minimum Holdstørrelse

I tilfælde af, at minimum holdstørrelsen for et kursus ikke nås, forbeholder skolen sig ret til at give et reduceret antal individuelle/minihold lektioner i stedet for den reserverede gruppeundervisning.

11.Generelle skoledirektiver & offentlige helligdage

a) Aftaler om ændringer og tilføjelser til de beskrevne tjenester og bestilling, skal ske skriftligt (f.eks. e-mail).
b) Hvis intet andet er bemærket, det gælder sightseeing, ture, kursusmaterialer osv, er ikke inkluderet i prisen, og skal betales ved ankomst eller som påkrævet.
c) Medmindre det er specifikt bemærket, så finder timer ikke sted på lokale og nationale helligdage, eller på lørdage og søndage. Missede klasser hverken kompenseres eller refunderes.
d) Hvis kurset skal modificeres eller endda annulleres på grund af begivenheder der er udenfor kontrol, force majeure, manglende offentlig transport, officielle arrangementer, ændringer i skema, strejker, uroligheder eller andre obligatoriske grunde uden for skolens kontrol, så berettiger dette ikke krav om restitution.

12. Priser

Hvis andet ikke indikeres, så listes priser i den lokale valuta af det land hvor skolen er lokaliseret. Disse er de originale skolepriser uden nogen tilføjelser, og er generelt de laveste priser, som skolen tilbyder. Priskonvertering til andre valutaer på hjemmesiden, dokumenter eller kommunikationer gives for at informere.

Alle offentliggjorte prise er give af skoler, som er ansvarlige for nøjagtigheden af informationen. Priser uden forpligtelse indtil fuld information om kursus er givet.

13. Brug af siden

Du må kun anvende eller genanvende indholdet på denne side for egen personlig og ikke kommerciel brug. Udklip, scraping, data-mining, udtræk eller indsamling af indhold på denne webside i nogen som helst from og midler er strengt forbudt. Ydermere, du må ikke spejle noget materiale som er indeholdt på denne webside.

14. Forsikring

Det er krævet at du er i besiddelse af en gyldig sundhedsforsikring, for hele varigheden af dit sprogkursus. Hvis du ikke allerede er dækket udenlands af din sundhedsforsikring, så kan du kontakte forsikringen med os, ved bestillingen. Se vores information om forsikring for yderligere information.

15. Online bilæggelse af tvist

EU-Kommissionen tilbyder en online platform til bilæggelse af tvister. Forbruger som er bosiddende i den Europæiske Union, har ret til at bruge denne platform til bilæggelse af tvister udenfor retten, relateret til kontraktmæssige forpligtelser der opstår ved online salgskontrakter (skole, indkvarteringsudbyder). Platformen kan tilgås her.

16. Eksterne links

For yderligere information, så henviser vi lejlighedsvis vores hjemmeside besøgende til tredjepart hjemmesider. Når det ikke er indlysende, så markerer vi specifikt eksterne link. Indholdet af enhver tredjepart hjemmeside, er ikke under vores kontrol. Vores fortrolighedspolitik omfatter ikke eksterne sider. Vi kan ikke tage ansvar for eksterne link, og indholdet på disse sider.

17. Ophavsret

Alt indhold på dette websted er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder ejes af LanguageCourse S.L. Enhver brug eller reproduktion af dette indhold af enhver slags, uden vores udtrykkelige samtykke, er strafbart og uantageligt. Specielt fuldstændig eller delvis udtræk af indhold af vores websted er strengt forbudt, inkluderet indarbejdelse af noget af vores indhold, til ethvert andet arbejde eller websider.

18. Betalingsmetoder

Til forudbetaling af kurset, kan studerende ved bestilling bekvemt vælge mellem en række betalingsmetoder, inkluderet kreditkort, PayPal, SEP direct debit, bankoverførsel og Skrill. For detaljer vedrørende tilgængelighed, sikkerhed, og procedurer for returbetaling for hver betalingsmetode, henviser vi til vores betalings informationsside.

19. Ansvarsfraskrivelse

Med forbehold for begrænsningerne i vilkår og betingelser, og for omfanget tilladt ved lov, er vi kun ansvarlig for direkte skader, der faktisk er lidt på grund af en henførbar mangel på vores forpligtelser i forbindelse med vores tjenester, op til et samlet beløb af gebyrerne direkte betalt til os, eller behandlet via vores betalingstjenester.
I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, er hverken vi eller nogen af vores direktører, medarbejdere ansvarlige for (i) ethvert straffbart, følgemæssige tab eller skader, (ii) enhver unøjagtighed i forbindelse med skolens information, der er gjort tilgængelig på vores platform, (iii) de tjenester, der leveres af skolen eller udbyderen, eller deres manglende levering af disse tjenester (iv) eventuelle skader, der skyldes brugen eller manglende evne til at bruge vores hjemmeside, (v) eventuelle ændringer (kursus, klasser, indkvartering), som skoler er tvunget til at foretage (vi) enhver (personlig) skade, død, materielle skader eller anden skade, der kan henføres til den skole- eller boligudbyder, hvis tjenester tilbydes via vores platform, herunder aflysning, strejke, force majeure eller enhver anden begivenhed uden for vores kontrol. Udbuddet af tjenester på vores websted udgør ingen godkendelse eller anbefaling af sådanne tjenester fra LanguageCourse S.L.
Du anerkender og accepterer, at skolen udelukkende er ansvarlig og påtager sig alt ansvar, med hensyn til den bookede levering af kurser, aktiviteter og indkvartering. LanguageCourse S.L fungerer ikke som forhandler, og er ikke sælger af produkter eller tjenester, der stilles til rådighed på vores platform. Krav vedrørende de tilbudte tjenester fremsættes direkte til udbyderen af skole / indkvartering. LanguageCourse S.L. er ikke ansvarlig for, og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med, sådanne krav.

20. Jurisdiktion og tvistbilæggelse

Disse betingelser og levering af vores tjenester styres af og fortolkes i overensstemmelse med spansk lovgivning. Eventuelle tvister, der opstår som følge af disse generelle vilkår og betingelser, skal udelukkende forelægges for de kompetente domstole i Barcelona, Spanien. Uanset kan loven forudse andre regler vedrørende jurisdiktion, for forbrugerne. Hvis nogle af disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldige, ikke kan håndhæves eller ikke-bindende, skal du forblive bundet af alle andre bestemmelser herom. I sådanne tilfælde skal ugyldige bestemmelser ikke desto mindre håndhæves i videst muligt omfang, og du vil gå med til at acceptere en lignende effect i betragtning af indholdet, og formålet med disse vilkår og betingelser.

Dette websted drives af LanguageCourse SL.

LanguageCourse S.L.

Carrer de Casp 46 - 5C

08010 Barcelona,

Spain

Skatteidentifikationsnummer: B62762091

EU VAT identifikation: ESB62762091

Kommercielt register: Barcelona, Spanien

Handelsregisternummer: 022017981

Direktør: Dr. oec. Daniel Spohn

Betingelser og VilkårRefunderingspolitik Fortrolighed & cookiesOm osKontakt OsAftrykAnmeldelse og brugerindholdspolitikkerTillid & sikkerhedTilføj din skole