X

Vilkår og betingelser

Det online reservationssystem hos Languagecourse.Net tilbyder gennemskuelig information samt højkvalitets sprogskoler til de laveste priser. Dette fungerer via et tæt samarbejde med verdens bedste sprogskoler.

Vilkår for brug af LanguageCourse.Net service

Priser
Besparelserne opnået ved online behandling videregives til de studerende. Der er ingen ekstra registreringsafgift for at bruge denne service. Du vil kun betale de officielle skolepriser. For de fleste skoler vil du modtage en 5% rabat på studieafgiften.
Laveste Pris Garanti
Det er garanteret, at du ikke vil være i stand til at booke det samme kursus til en lavere pris et andet sted. Hvis du finder en lavere pris for det samme kursus, vil du få tildelt en tilbagebetaling af prisforskellen.
Ordregivende parter
LanguageCourse.Net tilbyder en online platform for bekvem tilmelding direkte til sprogskoler over hele verden. Kontrakten indgås direkte mellem den studerende og sprogskolen.


_____________________________________________________________


1. Tilmeldelse

Tilmeldelsen bliver realiseret ved at indsende den online tilmeldingsformular (Bemærk: På hjemmesiden for LanguageCourse.Net kan du finde linket til tilmeldingsformularen i bunden af beskrivelsen af skolen). Så snart tilgængeligheden er verificeret, vil den studerende modtage en skriftlig bekræftelse på kursustilmeldingen og en faktura fra skolen. Reservationen bliver kun obligatorisk for sprogskolen, såfremt dette er godkendt i skriftlig form. Den studerende er bundet af registreringen, indtil bekræftelse fra sprogskolen, i max. 16 dage efter tilmeldingsdatoen. Hvis du skal have visum, anbefales det, at du ansøger mindst 6 uger før kursusstart.

2. Indholdet af Kontrakt- og Betalingsoplysninger

Ved kvittering af kursusbekræftelsen indgår den studerende en kontrakt direkte med sprogskolen. Den resterende del af betalingen vil ske direkte til skolen. Valutaomregninger på hjemmesiden er baseret på den daglige valutakurs og vil svinge med de daglige udsving i valutakursen. For forudbetalingen vil dagens valutakurs blive anvendt. Det er altid skolens valuta, der er gældende.

3. Ændring af Reservation

Ingen gebyrer vil blive opkrævet for ændringer, som du meddeler os skriftligt, indenfor de to første hverdage efter reservationsbekræftelsen. Ingen gebyrer vil blive opkrævet for udvidelser eller opgraderinger af bookinger på samme skole. I alle andre tilfælde vil et ændringsgebyr på 50 EUR blive opkrævet, såfremt den studerende ønsker at foretage ændringer i en bekræftet booking. For ændringer der meddeles mindre end 30 dage før starten på de reserverede tjenester, forbeholder skolerne sig ret til at videregive ekstraomkostninger, som følge af ændringen, til de studerende. Ændringer af skoler, reduktion af kursus varighed og nedgradering af servicer betragtes som aflysninger og her gælder annulleringsbetingelserne.

4. Annullering
 1. Annullering af Kontrakt af den Studerende
  Den studerende kan annullere tilmeldingen til enhver tid forud for starten af kurset. Annulleringen skal meddeles skriftligt af den person, der reserverede kurset. En annullering vil forårsage afbestillingsgebyrer som angivet nedenfor: 46+ dage før kursusstart: Alle gebyrer refunderes, bortset fra summen af den første betaling ved booking; 31-45 dage før kursusstart: 75% refusion, bortset fra summen af den første betaling ved booking 16-30 dage før kursusstart: 60% refusion, bortset fra summen af den første betaling ved booking 1-15 dage før kursusstart: 25% refusion, bortset fra summen af den første betaling ved booking
  Tilmeldingsgebyrer og depositum refunderes ikke. Efter kursusstart vil skolen ikke betale nogen refusion. Anmodning om tilbagebetaling af aftalte forsikringer er reguleret af betingelserne i forsikringen og skal meddeles af kunden direkte til forsikringsselskabet. Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring ved tilmeldingen til dækning af annulleringsomkostninger, hvis du ikke kan deltage i kurset af medicinske grunde. For at undgå, eller minimere afbestillingsgebyrer, kan du præsentere en anden person, der kan deltage i kurset i dit sted, eller du kan anmode om, i god tid, at udskyde kurset til en anden dato. Ofte vil skolerne derefter ikke opkræve noget gebyr eller kun et lille administrationsgebyr.
  Hvis du bestilt gennem en gratis afbestillingskampagne, som beskrevet på din registreringsform, så vil der ikke være noget afbestillingsgebyr i overensstemmelse med angivne tidsfrister.
 2. Annullering af kontrakten af skolen
  I tilfælde af tryk-, skrive- eller regnefejl, forbeholder skolerne sig ret til at annullere kontrakten.
 3. Annullering pga. visumafslag
  Hvis en kunde er tvunget til at aflyse kurset på grund af visumafslag, efter en rettidig visum ansøgning, vil alle betalinger og indskud blive returneret minus et administrationsgebyr på 180 EUR. Kunden skal fremlægge et dokument, der viser visumafslaget mindst 3 uger før kursusstart eller booking af indkvartering.

5. Fortrolighedspolitik

Booking og betalingsdata, som leveres af studerende, vil blive behandlet i fuld fortrolighed.

6. Meddelelse om Mangler

Hvis den studerende oplever mangel på ordentlig pleje under hans sprogkursus, er han forpligtet til at oplyse skolens ledelse øjeblikkelig og til at anmode om hjælp til situationen. Ved at tilsidesætte denne forpligtelse, er retten til afhjælpning tabt. Det anbefales at få en skriftlig bekræftelse af klager.

7. Pas, Visum, Told, Valuta og Sundhedsinstrukser

Det er den studerendes eget ansvar at opfylde de krav, der er nødvendige for gennemførelsen af rejsen til kurset, såsom pas, visum, toldregler, sundhedsinstrukser og forsikringer. Skolerne kan opkræve et ekstra kurer gebyr for at levere de nødvendige visa dokumenter for kurser reserveret med kort varsel før kursusstart. Derudover skal den studerende meddele skolen i tide om infektioner og vaccinationer samt andre profylaktiske foranstaltninger og få lægelig rådgivning, hvis det er nødvendigt. Generel information om rejser leveres af lokale sundhedsmyndigheder og medicinske tjenester.

8. Indkvartering

Den ønskede indkvarteringstype vil blive udvalgt og tildelt af skolen. Normalt bliver indkvartering reserveret fra søndag (= dagen før start, naturligvis), indtil lørdag (= dagen efter endt kursus). Hvis den studerende ønsker at blive flere nætter, opkræver skolen et ekstra indkvarteringsgebyr. Skolen vil forsøge at opfylde alle præferencer, der eksplicit er nævnt i kommentarfeltet på tilmeldingsblanketten. Den studerende vil modtage detaljerede oplysninger om indkvarteringen ca 1-2 uger før kursusstart.

9. Airport Transfer Service

Den studerende kan købe en airport transfer på tilmeldingsblanketten. Denne service omfatter at blive mødt i lufthavnen af en skole repræsentant og transport fra lufthavnen til indkvarteringen. Alle flyoplysninger skal sendes mindst én uge før ankomst. Denne service er også tilgængelig mod ekstra omkostninger for returflyvningen.

10. Minimum Holdstørrelse

I tilfælde af, at minimum holdstørrelsen for et kursus ikke nås, forbeholder skolen sig ret til at give et reduceret antal individuelle/minihold lektioner i stedet for den reserverede gruppeundervisning.

11. Generelle Skoleregler

a) Aftaler om ændringer og tilføjelser til de beskrevne tjenester og booking skal ske skriftligt (f.eks e-mail). b) Hvis intet andet er bemærket, betyder det, at sightseeing, ture, kursusmaterialer mv ikke er inkluderet i prisen og skal betales ved ankomsten eller som krævet. c) Medmindre det specifikt er angivet, undervises der ikke på lokale og nationale helligdage eller på lørdage og søndage. Mistet undervisning finder hverken sted på andet tidspunkt eller refunderes. d) Hvis kurset må ændres eller endda aflyses på grund af ukontrollable begivenheder, svigt af offentlig transport, officielle arrangementer, ændringer i tidsplanen, strejker, uroligheder eller andre tvingende grunde, er dette ikke begrundet krav om erstatning.

12. Priser

Hvis andet ikke indikeres, så listes priser i den lokale valuta af det land hvor skolen er lokaliseret. Disse er de originale skolepriser uden nogen tilføjelser, og er generelt de laveste priser, som skolen tilbyder. Priskonvertering til andre valutaer på hjemmesiden, dokumenter eller kommunikationer gives for at informere. Alle offentliggjorte prise er give af skoler, som er ansvarlige for nøjagtigheden af informationen. Priser uden forpligtelse indtil fuld information om kursus er givet.

13. Brug af siden

Du må kun anvende eller genanvende indholdet på denne side for egen personlig og ikke kommerciel brug. Udklip, scraping, data-mining, udtræk eller indsamling af indhold på denne webside i nogen som helst from og midler er strengt forbudt. Ydermere, du må ikke spejle noget materiale som er indeholdt på denne webside.

I pressen:
Presseomtale
Presseomtale
Anvendt af:
Stolet på af
Stolet på af