Ikona srdca obľúbených
Ikona srdca obľúbených
X

Zmluvné podmienky

Úvod

Ceny

Peniaze ušetrené vďaka online spracovaniu sú presunuté študentom. Za používanie tejto služby si neúčtujeme žiadny registračný poplatok navyše. Zaplatíte iba oficiálnu cenu školy. V prípade väčšiny škôl dostanete navyše 5% zľavu na poplatky za výučbu.

Záruka najnižšej ceny

Je zaručené, že rovnaký kurz si nikde inde nerezervujete za nižšiu cenu. V prípade, že by ste našli rovnaký kurz za nižšiu cenu, bude vám poskytnutá refundácia rozdielu ceny.

Zmluvné strany

Stránka LanguageCourse.Net poskytuje online platformu pre pohodlný zápis do priamo jazykových škôl na celom svete. Zmluva je uzatvorená priamo medzi študentom a jazykovou školou.

1. Zápis

Zápis je uskutočnený odoslaním online registračného formulára. Po overení dostupnosti dostane študent písomné potvrdenie zápisu na kurz a faktúru od školy. Rezervácia sa stáva pre jazykovú školu záväznou iba v prípade, že potvrdenie má písomnú formu. Študent je registráciou viazaný, kým nezíska potvrdenie jazykovej školy, najneskôr 10 dní po vstupnom dátume zápisu. V prípade, že študent potrebuje víza, odporúčame o ne požiadať minimálne 6 týždňov pred začiatkom kurzu.

2. Rozsah a povaha našich služieb – zmluvná strana

My (LanguageCourse S.L) poskytujeme online platformu, prostredníctvom ktorej môžu školy ponúkať svoje produkty a služby na objednávku/rezerváciu a prostredníctvom ktorej návštevníci našej online platformy môžu porovnávať, rezervovať a čiastočne platiť za tieto služby. Uskutočnením rezervácie na našom webe vstupujete do zmluvného vzťahu priamo s príslušnou školou. Príslušné údaje výlučne prenášame a pošleme vám potvrdenie pre školu a v jej mene. Nepredávame ani neponúkame žiadne kurzy ani ubytovanie.
Informácie uvedené na našom webe sa zakladajú na informáciách, ktoré nám poskytujú školy. Školy, ktoré ponúkajú svoje služby na našom webe, tak získavajú prístup k našej externej sieti, prostredníctvom ktorej poskytujú informácie. Každá škola je zodpovedná za presnosť uvedených informácií.
Ak nie je uvedené inak, naše služby sú pre študentov bezplatné a na rozdiel od mnohých iných webov na rezerváciu jazykových kurzov si nebudeme účtovať žiadne ďalšie rezervačné poplatky nad rámec sadzieb škôl. Naše služby sú platené výlučne školami.
Dostanete faktúru vydanú priamo školou. Ponúkame možnosť čiastočných platieb škole vopred, ktoré prebiehajú v rámci procesu rezervácie cez našu platobnú službu. Tieto platby sú požadované školami na zaručenie umiestnenia. Tieto platby vopred sú účtované prostredníctvom našej platobnej služby pre školu a v jej mene. Akákoľvek takáto platba, ktorú sprostredkujeme, predstavuje platbu škole, ktorú škola automaticky odpočíta od zostávajúcich poplatkov za kurz, ktoré sú splatné škole.

Po potvrdení prijatia schválenia kurzu študent vstupuje do zmluvného vzťahu priamo so školou. Zostávajúce platby budú uskutočnené priamo škole. Konverzia kurzu na webových stránkach je založená na denných výmenných kurzoch a bude sa pohybovať v závislosti od pohybu denného výmenného kurzu. V prípade platby vopred bude uplatnený výmenný kurz dňa. Pre platby sa vždy používa mena školy.

3. Zmena rezervácie

V drvivej väčšine škôl sme vyjednali priaznivé podmienky vykonávania zmien. Tieto školy sú v profile školy a registračnom formulári označené textom „Bezplatné zmeny“. V prípade týchto škôl možno dátumy začiatku a kurzov zmeniť zdarma až do 10 dní pred začiatkom kurzu. V prípade ubytovania dokážeme takmer vždy vybaviť odpustenie poplatku za zmenu, ale závisí to od poskytovateľa ubytovania. V prípade škôl, ktoré nie sú označené textom „Bezplatné zmeny“, sa uplatňujú tieto pravidlá:

V prípade zmien, o ktorých nás písomne informujete v priebehu dvoch dní po potvrdení rezervácie, vám nebudeme účtovať žiadny poplatok. V prípade predĺženia alebo zvýšenia úrovne rezervácie na rovnakej škole nebudú účtované žiadne poplatky. Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy si študent praje uskutočniť úpravy potvrdenej rezervácie, bude účtovaný poplatok za úpravu vo výške 50 EUR. V prípade zmien, o ktorých informujete menej než 30 dní pred začiatkom rezervovanej služby, si školy vyhradzujú právo požadovať od študenta poplatok, ktorý vyplýva zo zmeny. Zmena školy, zníženie dĺžky trvania kurzu a zníženie úrovne služieb sú považované za storno a uplatňujú sa teda zmluvné podmienky storna.

4. Zrušenie

 1. Zrušenie zmluvy študentom

  Mnoho z našich škôl súhlasilo, že poskytnú úplnú refundáciu školného do určitého počtu dní pred začiatkom kurzu. Školy a rezervácie, kde sa uplatňujú Pravidlá bezplatného stornovania, sú označené na stránke školy slovami Stornovanie ZDARMA a je pri nich presne uvedené, koľko dní pred začiatkom kurzu dostanú študenti úplnú refundáciu. Ďalšie podrobnosti sa dozviete v našej Záruke refundácie. Pre všetky ostatné školy, ktoré nespadajú pod Pravidlá bezplatného stornovania, sa uplatňujú nasledujúce štandardné podmienky stornovania: Študent môže zápis zrušiť kedykoľvek pred začiatkom kurzu. Stornovanie musí byť odkomunikované písomne osobou, ktorá kurz rezervovala. Stornovanie bude spoplatnené podľa nasledujúceho kľúča:

  Študent môže stornovať zápis kedykoľvek pred začiatkom kurzu. Stornovanie musí byť odkomunikované písomne osobou, ktorá kurz rezervovala. Stornovanie bude mať za následok naúčtovanie poplatkov za stornovanie podľa nasledujúceho kľúča:
  Viac ako 46 dní pred začiatkom kurzu: Vrátené budú všetky poplatky okrem sumy prvej platby pri rezervácii;
  31 – 45 dní pred začiatkom kurzu: Vrátená bude suma za 75 % poplatkov okrem sumy prvej platby pri rezervácii;
  16 – 30 dní pred začiatkom kurzu: Vrátená bude suma za 60 % poplatkov okrem sumy prvej platby pri rezervácii
  1 – 15 dní pred začiatkom kurzu: Vrátená bude suma za 25 % poplatkov okrem sumy prvej platby pri rezervácii

  Prvá platba/vklad uskutočnené pri zápise a tiež kuriérske poplatky za odoslanie pozývacích listov v súvislosti so žiadosťami o víza nie je možné preplatiť. Po začiatku kurzu škola neposkytne žiadnu refundáciu. Žiadosti o refundácie alebo zazmluvnené poistné služby sú regulované podmienkami poistenia a je potrebné, aby o nich študent komunikoval priamo s poskytovateľom poistenia.
  Po zápise sa odporúča uzavrieť poistenie pre prípad stornovania na pokrytie nákladov pre prípad, že sa nebudete môcť kurzu zúčastniť zo zdravotných dôvodov.
  Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za stornovanie alebo ich minimalizovať, môžete uviesť ďalšiu osobu, ktorá sa zúčastní kurzu namiesto vás, prípadne môžete v dostatočnom predstihu požiadať o presunutie kurzu na neskorší termín. V takýchto prípadoch školy často neúčtujú nič alebo iba malý administratívny poplatok.
  Ak ste vykonali rezerváciu v rámci promo akcie bezplatného stornovania, ako je to uvedené v našom registračnom formulári, v súlade s tu uvedenými termínmi sa nebudú účtovať žiadne poplatky za stornovanie.

  Škola si vyhradzuje právo poskytnúť virtuálnu alternatívu prostredníctvom živej videokonferencie v prípadoch, keď nie je možná fyzická účasť jednej zo strán v triede v dôsledku vládnych obmedzení v súvislosti s pandémiou.

 2. Zrušenie zmluvy školou

  V prípade chýb tlače, zápisu alebo výpočtov, si škola vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy.

 3. Zrušenie kvôli odmietnutiu víz

  Ak bude študent nútený zrušiť kurz z dôvodu zamietnutia víz, hoci o ne požiadal včas, všetky platby a vklady uskutočnené nám sa vrátia. Školy si môžu účtovať najviac 180 EUR za bankové a administratívne poplatky. Študent bude musieť preukázať dokument, ktorý potvrdzuje zamietnutie víz aspoň 3 týždne pred začiatkom kurzu alebo rezerváciou ubytovania.

Ak chcete vykonať stornovanie, môžete nás jednoducho informovať cez kontaktný formulár alebo môžete odpovedať na e-mailovú adresu vo svojom potvrdení rezervácie.

Prečítajte si tiež našu záruku vrátenia peňazí.

5. Súkromie

Informácie a osobné údaje, ktoré poskytnete, budú spracované v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich údajov a vyhlasujete, že všetky poskytnuté informácie sú presné.

6. Oznámenie závad

V prípade, že študent dostane počas trvania kurzu nedostatok náležitej starostlivosti, je povinný okamžite informovať manažment školy a vyžiadať si nápravu. V prípade neuposlúchnutia tejto povinnosti, zaniká povinnosť školy na nápravu. Odporúčame vám zabezpečiť si písomné potvrdenie sťažnosti.

7. Pasové, vízové, colné, menové a zdravotné pokyny

Je študentovou zodpovednosťou spĺňať požiadavky, ktoré sú nevyhnutné pre dopravenie sa na miesto konania kurzu, ako napríklad splnenie pasových, vízových, colných, poistných a zdravotných pokynov. Pre poskytnutie požadovaných vízových dokumentov môže škola vyžadovať dodatočný poplatok za kuriérsku službu v prípade kurzov, ktoré boli rezervované krátko pred začiatkom kurzu. Študent by mal tiež včasne informovať školu o infekciách a očkovaniach a tiež o iných preventívnych opatreniach a v prípade potreby by si mal zabezpečiť zdravotnú pomoc. Všeobecné informácie pre cestovanie poskytujú miestne úrady a zdravotné služby.

8. Ubytovanie

Požadovaný typ ubytovania bude vybraný a priradený školou. Za normálnych okolností je ubytovanie rezervované od nedele (=deň pred začiatkom kurzu) až do soboty (=deň po ukončení kurzu). V prípade, že chce študent zostať viac nocí, škola si účtuje dodatočný poplatok za ubytovanie. Škola sa bude snažiť zabezpečiť všetky preferencie, ktoré môžu byť jasne zmienené v poli komentáre na registračnom formulári. Študent dostane podrobné informácie o ubytovaní približne 1-2 týždne pred začiatkom kurzu.

Ubytovanie je vo všeobecnosti poskytované treťou stranou a uplatňujú sa zmluvné podmienky a pravidlá stornovania poskytovateľa ubytovania.

V prípade, že by študent narazil na problémy alebo by bol nespokojný s priradeným ubytovaním, je potrebné okamžite to nahlásiť škole alebo nám, aby bolo možné podniknúť opatrenia na vyriešenie situácie.

9. Služba prepravy z letiska

Študent si môžete zakúpiť prepravu z letiska na registračnom formulári. Pri zakúpení tejto služby vás bude na letisku čakať zástupca školy a bude vám zabezpečená doprava z letiska do miesta vášho ubytovania. Všetky informácie o lete je potrebné poslať aspoň týždeň pred príchodom. Táto služba je za dodatočný poplatok taktiež dostupná pri spiatočnej ceste.

10. Minimálna veľkosť skupiny

V prípade, že nebude dosiahnutá minimálna požadovaná veľkosť skupiny, si škola vyhradzuje právo poskytnúť obmedzené množstvo individuálnych lekcií / lekcií v mini skupinách namiesto rezervovaných skupinových lekcií.

11.Všeobecné školské nariadenia a verejné sviatky

a) Dohody týkajúce sa zmien a dodatkov k opísaným službám a rezerváciám je potrebné poskytnúť v písomnej forme (napr. e-mailom).
b) Ak nebude poznamenané nič iné, znamená to, že výlety, poznávacie zájazdy, materiály na kurz atď. nie sú zahrnuté v cene a je potrebné zaplatiť ich pri príchode prípadne inak tak, ako je požadované.
c) Pokiaľ nie je konkrétne uvedené inak, lekcie sa nekonajú počas miestnych a národných sviatkov, ako ani v sobotu a v nedeľu. Premeškané lekcie nie sú nahradené ani refundované.
d) Ak by bolo potrebné kurz upraviť či dokonca zrušiť z dôvodu nepredvídateľných udalostí, zásahu vyššej moci, zlyhania verejnej dopravy, oficiálnych dojednaní, zmien v rozvrhu, štrajkov, nepokojov alebo iných povinných dôvodov mimo kontroly školy, nevzniká tak nárok na náhradu.

12. Ceny

Ak nie je uvedené inak, ceny sú v miestnej mene krajiny, v ktorej sa škola nachádza. Ide o pôvodné ceny školy bez akýchkoľvek prídavkov a vo všeobecnosti ide o najnižšie ceny ponúkané školami. Konverzia cien do inej meny nachádzajúca sa na webovej stránke, v dokumentoch alebo inej podobe komunikácie má iba informačný účel.

Všetky zverejnené ceny boli poskytnuté školami, ktoré sú zodpovedné za presnosť informácií. Ceny sú bez záväzku, kým nebude poskytnuté úplné potvrdenie kurzu.

13. Používanie stránky

Obsah tejto webovej stránky môžete používať a reprodukovať iba na svoje vlastné a nekomerčné využitie. Získavanie obsahu, jeho kopírovanie, zhromažďovanie údajov či akákoľvek podoba preberania obsahu z našich webových stránok v akejkoľvek podobe sú prísne zakázané. Navyše nesmiete tiež zrkadliť akýkoľvek materiál na našich webových stránkach.

14. Poistenie

Máte povinnosť mať počas trvania jazykového kurzu platné zdravotné poistenie. Ak vám vaše zdravotné poistenie nekryje pobyt v zahraničí, môžete si uzatvoriť poistenie cez nás pri rezervácii. Pozrite si naše informácie o poistení, kde sa dozviete viac.

15. Online riešenie sporov

Európska komisia poskytuje online platformu na riešenie sporov. Spotrebitelia sídliaci v Európskej únii majú nárok využiť túto platformu na mimosúdne riešenie sporov v súvislosti so zmluvnými záväzkami zmluvnej strany (škola, poskytovateľ ubytovania) vyplývajúcimi z online predajných zmlúv. Na platformu sa dostanete tu.

16. Externé odkazy

V súvislosti s ďalšími informáciami niekedy odkazujeme našich návštevníkov webu na weby tretích strán. Keď to nie je zjavné, externé odkazy špecificky označíme. Naše pravidlá ochrany súkromia sa na externé stránky nevzťahujú. Za externé odkazy a obsah týchto stránok nemôžeme niesť zodpovednosť.

17. Autorské právo

Všetok obsah tohto webu je chránený autorským právo. Všetky práva sú vlastníctvom spoločnosti LanguageCourse S.L. Akékoľvek používanie alebo reprodukcia tohto obsahu v ľubovoľnej forme bez nášho výslovného súhlasu je trestná a neprípustná. Konkrétne platí, že celkové alebo čiastočné prevzatie obsahu nášho webu je prísne zakázané vrátane zahrnutia akéhokoľvek obsahu do akéhokoľvek iného diela alebo na iné webové stránky.

18. spôsoby platby

Na predplatenie rezervácie kurzu si môžu študenti pohodlne vybrať spomedzi ponuky spôsobov platby vrátane kreditnej karty, služby PayPal, priameho debetu SEPA, bankového prevodu a služby Skrill. Podrobnosti týkajúce sa dostupnosti, zabezpečenia a postupov vrátenia platby pre každý spôsob platby nájdete na našej stránke s platobnými informáciami.

19. Vyhlásenie

V súlade s obmedzeniami uvedenými v zmluvných podmienkach a do rozsahu povoleného zákonom ponesieme zodpovednosť iba za priame škody, ktoré naozaj vznikli z dôvodu dokázateľného neplnenia našich povinností v súvislosti so službami, a to do súhrnnej výšky poplatkov, ktoré nám boli priamo zaplatené alebo boli nami spracované cez naše platobné služby.
Do rozsahu povoleného zákonom neponesieme my ani nikto z našich riaditeľov či zamestnancov zodpovednosť za (i) žiadne škody nad rámec zmluvného dojednania ani následné škody, (ii) žiadnu nepresnosť súvisiacu s informáciami školy sprístupnenými na našej platforme, (iii) službami poskytovanými školou alebo poskytovateľom ubytovania, prípadne ich zlyhania pri poskytovaní týchto služieb, respektíve v súvislosti s nimi, (iv) žiadne škody vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia nášho webu, (v) akékoľvek možné zmeny (kurz, lekcie, ubytovanie), ktoré budú školy nútené urobiť, (vi) žiadne (osobné) zranenia, úmrtia, poškodenia majetku alebo iné škody, za ktoré je zodpovedná škola alebo poskytovateľ ubytovania, ktorých služby sú poskytované prostredníctvom našej platformy, vrátane stornovania, štrajku, zásahu vyššej moci alebo akejkoľvek inej udalosti mimo našej kontroly. Ponúkanie služieb na našom webe nepredstavuje podporovanie ani odporúčanie takýchto služieb spoločnosťou LanguageCourse S.L.
Potvrdzujete a súhlasíte, že škola je výlučne zodpovedná a preberá všetku zodpovednosť v súvislosti s rezervovaným poskytovaním kurzov, aktivít a ubytovania. Spoločnosť LanguageCourse S.L. neslúži ako registrovaný obchodník a nie je predajcom žiadnych produktov ani služieb sprístupnených cez našu platformu. Sťažnosti a nároky týkajúce sa poskytovaných služieb je potrebné adresovať priamo škole/poskytovateľovi ubytovania. Spoločnosť LanguageCourse S.L. nenesie v súvislosti s takýmito nárokmi žiadnu zodpovednosť.

20. Jurisdikcia a riešenie sporov

Tieto podmienky a poskytovanie našich služieb sa budú riadiť a vykladať podľa španielskeho práva. Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto všeobecných zmluvných podmienok je potrebné podať výlučne na kompetentné súdy v Barcelone (Španielsko). Napriek tomu sa pre spotrebiteľov môžu v súvislosti s jurisdikciou uplatňovať iné pravidlá. Ak sú alebo sa stanú akékoľvek ustanovenia týchto zmluvných podmienok neplatnými, nevymáhateľnými alebo nezáväznými, všetky ostatné ustanovenia zostávajú záväzné. V takomto prípade budú neplatné ustanovenia napriek tomu vymáhané v najväčšom možnom rozsahu prípustnom zákonom a vy súhlasíte, že budete náležite konať v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť LanguageCourse SL.

LanguageCourse S.L.

Carrer de Casp 46 - 5C

08010 Barcelona,

Spain

Daňové identifikačné číslo: B62762091

Identifikácia pre DPH v EÚ: ESB62762091

Obchodný register: Barcelona, Španielsko

Číslo obchodného registra: 022017981

Riaditeľka: Mgr: Dr. oec. Daniel Spohn

Zmluvné podmienkyPravidlá vrátenia peňazíOchrana súkromia a súbory cookieO násKontaktujte násObchodný názovPravidlá recenzií a používateľského obsahuDôvera a bezpečnosťPartnerský programPridajte vašu školu
© 1999 - 2024 LanguageCourse S.L.