X

Zmluvné podmienky

Služba rezervácie online stránky Languagecourse.Net poskytuje prehľadné informácie a kvalitné jazykové školy za najnižšie ceny. Táto služba je poskytovaná vďaka úzkej spolupráci s najlepšími svetovými jazykovými školami.

Pravidlá použitia služby LanguageCourse.Net

Ceny
Peniaze ušetrené vďaka online spracovaniu sú presunuté študentom. Za používanie tejto služby si neúčtujeme žiadny registračný poplatok navyše. Zaplatíte iba oficiálnu cenu školy. V prípade väčšiny škôl dostanete navyše 5% zľavu na poplatky za výučbu.
Záruka najnižšej ceny
Je zaručené, že rovnaký kurz si nikde inde nerezervujete za nižšiu cenu. V prípade, že by ste našli rovnaký kurz za nižšiu cenu, bude vám poskytnutá refundácia rozdielu ceny.
Zmluvné strany
Stránka LanguageCourse.Net poskytuje online platformu pre pohodlný zápis do priamo jazykových škôl na celom svete. Zmluva je uzatvorená priamo medzi študentom a jazykovou školou.


_____________________________________________________________


1. Zápis

Zápis je uskutočnený odoslaním online registračného formulára (Poznámka: na webovej stránke LanguageCourse.Net môžete nájsť odkaz k registračnému formuláru na spodku stránky s popisom škol). Po overení dostupnosti dostane študent písomné potvrdenie zápisu na kurz a faktúru od školy. Rezervácia sa stáva pre jazykovú školu záväznou iba v prípade, že potvrdenie má písomnú formu. Študent je registráciou viazaný, kým nezíska potvrdenie jazykovej školy, najneskôr 16 dní po vstupnom dátume zápisu. V prípade, že študent potrebuje víza, odporúčame o ne požiadať minimálne 6 týždňov pred začiatkom kurzu.

2. Obsah zmluvy a platobné informácie

Po potvrdení prijatia schválenia kurzu študent vstupuje do zmluvného vzťahu priamo so školou. Zostávajúce platby budú uskutočnené priamo škole. Konverzia kurzu na webových stránkach je založená na denných výmenných kurzoch a bude sa pohybovať v závislosti od pohybu denného výmenného kurzu. V prípade platby vopred bude uplatnený výmenný kurz dňa. Pre platby sa vždy používa mena školy.

3. Zmena rezervácie

V prípade zmien, o ktorých nás písomne informujete v priebehu dvoch dní po potvrdení rezervácie, vám nebudeme účtovať žiadny poplatok. V prípade predĺženia alebo zvýšenia úrovne rezervácie na rovnakej škole nebudú účtované žiadne poplatky. Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy si študent praje uskutočniť úpravy potvrdenej rezervácie, bude účtovaný poplatok za úpravu vo výške 50 EUR. V prípade zmien, o ktorých informujete menej než 30 dní pred začiatkom rezervovanej služby, si školy vyhradzujú právo požadovať od študenta poplatok, ktorý vyplýva zo zmeny. Zmena školy, zníženie dĺžky trvania kurzu a zníženie úrovne služieb sú považované za storno a uplatňujú sa teda zmluvné podmienky storna.

4. Zrušenie
 1. Zrušenie zmluvy študentom
  Študent môže zrušiť zápis kedykoľvek pred začiatkom kurzu. O zrušení musí písomne informovať osoba, ktorá kurz rezervovala. Zrušenie bude mať za následok zaplatenie poplatku za storno tak, ako je to uvedené nižšie: 46+ dní pred začiatkom kurzu: Vrátené budú všetky poplatky okrem prvej sumy zaplatenej pri rezervácii; 31-45 dní pred začiatkom kurzu: Vrátených bude 75 % poplatkov, vynímajúc prvú sumu zaplatenú pri rezervácii 16-30 dní pred začiatkom kurzu: Vrátených bude 60% poplatkov, vynímajúc prvú sumu zaplatenú pri rezervácii 1-15 dní pred začiatkom kurzu: Vrátených bude 25 % poplatkov, vynímajúc prvú sumu zaplatenú pri rezervácii
  Poplatky za zápis a prvá platba sú nenávratné. Po začiatku kurzu škola nevráti v prípade zrušenia žiadne peniaze. Požiadavky na vrátenie peňazí za zmluvné poistné služby sa riadia podmienkami poistenia a je potrebné, aby klient informoval priamo poistnú spoločnosť. Po prihlásení na kurz vám odporúčame zabezpečiť si poistenie storna, ktoré pokryje náklady na storno v prípade, že kurz nemôžete zo zdravotných dôvodov absolvovať. Aby ste sa vyhli poplatku za storno alebo minimalizovali ho, môžete poskytnúť inú osobu, ktorá sa kurzu zúčastní namiesto vás alebo môže vopred požiadať o presunutie kurzu na iný termín. V tomto prípade školy väčšinou nevyžadujú zaplatenie žiadnych alebo iba nízkych administratívnych poplatkov.
  Ak ste vykonali rezerváciu v rámci propagačnej akcie zabezpečujúce bezplatné zrušenie, ako je to uvedené na vašom registračnom formulári, v súlade s uvedenými termínmi vám nebudú účtované žiadne poplatky za zrušenie.
 2. Zrušenie zmluvy školou
  V prípade chýb tlače, zápisu alebo výpočtov, si škola vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy.
 3. Zrušenie kvôli odmietnutiu víz
  V prípade, že je klient prinútený zrušiť kurz z dôvodu odmietnutia poskytnutia víz po včasnom požiadaní o ne, mu budú vrátené všetky platby a depozity s výnimkou administratívneho poplatku vo výške 180 EUR. Klient bude musieť poskytnúť dokumentáciu, ktorá potvrdzuje, že mu boli zamietnuté víza minimálne 3 týždne pred začiatkom rezervácie kurzu alebo ubytovania.

5. Súkromie

S platobnými a rezervačnými údajmi, ktoré poskytli študenti bude zaobchádzané s absolútnou dôvernosťou.

6. Oznámenie závad

V prípade, že študent dostane počas trvania kurzu nedostatok náležitej starostlivosti, je povinný okamžite informovať manažment školy a vyžiadať si nápravu. V prípade neuposlúchnutia tejto povinnosti, zaniká povinnosť školy na nápravu. Odporúčame vám zabezpečiť si písomné potvrdenie sťažnosti.

7. Pasové, vízové, colné, menové a zdravotné pokyny

Je študentovou zodpovednosťou spĺňať požiadavky, ktoré sú nevyhnutné pre dopravenie sa na miesto konania kurzu, ako napríklad splnenie pasových, vízových, colných, poistných a zdravotných pokynov. Pre poskytnutie požadovaných vízových dokumentov môže škola vyžadovať dodatočný poplatok za kuriérsku službu v prípade kurzov, ktoré boli rezervované krátko pred začiatkom kurzu. Študent by mal tiež včasne informovať školu o infekciách a očkovaniach a tiež o iných preventívnych opatreniach a v prípade potreby by si mal zabezpečiť zdravotnú pomoc. Všeobecné informácie pre cestovanie poskytujú miestne úrady a zdravotné služby.

8. Ubytovanie

Požadovaný typ ubytovania bude vybraný a priradený školou. Za normálnych okolností je ubytovanie rezervované od nedele (=deň pred začiatkom kurzu) až do soboty (=deň po ukončení kurzu). V prípade, že chce študent zostať viac nocí, škola si účtuje dodatočný poplatok za ubytovanie. Škola sa bude snažiť zabezpečiť všetky preferencie, ktoré môžu byť jasne zmienené v poli komentáre na registračnom formulári. Študent dostane podrobné informácie o ubytovaní približne 1-2 týždne pred začiatkom kurzu.

9. Služba prepravy z letiska

Študent si môžete zakúpiť prepravu z letiska na registračnom formulári. Pri zakúpení tejto služby vás bude na letisku čakať zástupca školy a bude vám zabezpečená doprava z letiska do miesta vášho ubytovania. Všetky informácie o lete je potrebné poslať aspoň týždeň pred príchodom. Táto služba je za dodatočný poplatok taktiež dostupná pri spiatočnej ceste.

10. Minimálna veľkosť skupiny

V prípade, že nebude dosiahnutá minimálna požadovaná veľkosť skupiny, si škola vyhradzuje právo poskytnúť obmedzené množstvo individuálnych lekcií / lekcií v mini skupinách namiesto rezervovaných skupinových lekcií.

11. Všeobecné nariadenia školy

a) Súhlas so zmenami a dodatkami k popísaným službám a rezerváciám je potrebné poskytnúť písomne (napr. e-mailom). b) V prípade, že nebude uvedené inak, to znamená, že výlety, prehliadky, materiály na kurz atď., nie sú zahrnuté v cene a je potrebné zaplatiť ich po príchode alebo podľa potreby. c) Pokiaľ to nie je špeciálne uvedené, lekcie sa nekonajú počas miestnych a národných sviatkov alebo v sobotu či nedeľu. Vymeškané hodiny vám nebudú nahradené ani preplatené. d) V prípade, že kurz je potrebné upraviť alebo dokonca zrušiť z dôvodu nepredvídateľných udalostí, zlyhania dopravy, oficiálnych stretnutí, zmien v rozpise, štrajkov, nepokojov alebo iných povinných udalostí, nejedná sa o dôvod na odškodnenie.

12. Ceny

Ak nie je uvedené inak, ceny sú v miestnej mene krajiny, v ktorej sa škola nachádza. Ide o pôvodné ceny školy bez akýchkoľvek prídavkov a vo všeobecnosti ide o najnižšie ceny ponúkané školami. Konverzia cien do inej meny nachádzajúca sa na webovej stránke, v dokumentoch alebo inej podobe komunikácie má iba informačný účel. Všetky zverejnené ceny boli poskytnuté školami, ktoré sú zodpovedné za presnosť informácií. Ceny sú bez záväzku, kým nebude poskytnuté úplné potvrdenie kurzu.

13. Používanie stránky

Obsah tejto webovej stránky môžete používať a reprodukovať iba na svoje vlastné a nekomerčné využitie. Získavanie obsahu, jeho kopírovanie, zhromažďovanie údajov či akákoľvek podoba preberania obsahu z našich webových stránok v akejkoľvek podobe sú prísne zakázané. Navyše nesmiete tiež zrkadliť akýkoľvek materiál na našich webových stránkach.

Ušetrite peniaze! Exkluzívne akcie!

Zaregistrujte sa a využívajte najlepšie ponuky na jazykové kurzy.
V tlači:
zmienky v tlači
zmienky v tlači
Dôverujú nám:
dôverujú nám
dôverujú nám