Malaria Consortium
Distribúcia liekov na prevenciu malárie deťom počas mesiacov, keď je riziko ochorenia najvyššie. Organizácia Malaria Consortium sa zapája aj do iných projektov na kontrolu malárie.
Against Malaria logo
Bezplatná distribúcia sieťok proti komárom, ktoré boli ošetrené insekticídom.
Vaxtime.com - Online pripomienkovanie očkovania
Náš IT tím vytvoril bezplatnú online službu na upozorňovanie rodičov na blížiace sa očkovania ich detí. Služba je dostupná vo viac ako 35 jazykoch a pre všetky krajiny na celom svete. Projekt sme zverejnili ako open source na Githube pre všetky charitatívne alebo zdravotnícke organizácie, ktoré majú záujem o jeho používanie alebo prispôsobenie svojim konkrétnym potrebám.
VaxTime lazyload