Malaria Consortium
Distribúcia liekov na prevenciu malárie deťom počas mesiacov, keď je riziko ochorenia najvyššie. Organizácia Malaria Consortium sa zapája aj do iných projektov na kontrolu malárie.
Against Malaria logo
Bezplatná distribúcia sieťok proti komárom, ktoré boli ošetrené insekticídom.
Vaxtime.com – online pripomenutia očkovania
Náš IT tím vytvoril bezplatnú online službu na upozorňovanie rodičov o nadchádzajúcich očkovaniach ich detí. Služba je dostupná vo vyše 35 jazykoch, a to pre všetky krajiny na svete. Zverejnili sme projekt ako open source v službe Github, ktorý môže byť použitý akoukoľvek charitatívnou alebo zdravotníckou organizáciou, ktorá má záujem použiť ho alebo prispôsobiť si ho pre svoje konkrétne potreby.
VaxTime lazyload