X

Zásady ochrany osobných údajov

1. Zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov

1.1 Osobné údaje budú zhromaždené iba v prípade, že ich poskytnete dobrovoľne v našom objednávacom / registračnom formulári alebo vo formulári spätnej väzby o spokojnosti zákazníka. K informáciám na našej stránke môžete pristupovať bez odhalenia vašich osobných údajov.

1.2 Údaje, ktoré nám poskytnete, budeme využívať výlučne na účely zabezpečenia objednávky / registrácie. Na zabezpečenie vašej objednávky / registrácie je potrebné, aby boli tieto informácie uložené do nášho systému.

1.3 Môžeme vám zasielať pravidelné informácie o ponukách na našej webovej stránke. Máte právo kedykoľvek odstúpiť a prostredníctvom jednoduchého odkazu môžete prerušiť príjem informácií týkajúcich sa našej webovej stránky.

1.4 V prípade, že sa rozhodnete hodnotiť vašu spokojnosť so zmluvne poskytnutými službami / produktmi, bude vaše hodnotenie viditeľné pre ostatných návštevníkov našej stránky, avšak v predvolenom nastavení bude zobrazené v anonymnej podobe.

1.5 Po ukončení zmluvnej dohody budú vaše osobné údaje automaticky odstránené po uplynutí požadovaného archívneho obdobia, ktoré stanovujú platné daňové a obchodné nariadenia.

2. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudú zverejnené tretej strane. Výnimku v tomto prípade predstavujú služobní partneri, ktorí vyžadujú získanie týchto údajov, aby mohli spracovať objednávku / registráciu (napr. banka zodpovedná za zaplatenie transakcie, doručovateľská spoločnosť zodpovedná za doručenie tovaru alebo dokumentov). V týchto prípadoch poskytneme spoločnostiam iba potrebné minimum údajov.

3. Použitie súborov cookies

Naša webová stránka môže taktiež ukladať takzvané súbory „cookies“. Tieto súbory nebudú obsahovať žiadne osobné údaje. Používajú sa pre zlepšenie použiteľnosti návštevy webovej stránky a zabezpečujú, že obsah webovej stránke je zobrazený v správnom jazyku.

4. Bezpečnosť

Vaše osobné údaje sú šifrované pomocou 256-bitovej technológie SSL a po internete sú prenášané v šifrovanom formáte. Našu stránku a ostatné systémy zabezpečujeme pomocou technických a organizačných opatrení proti stratám, poškodeniu, prístupu, úpravám alebo distribúcii vašich údajov neautorizovanými osobami.

5. Právo na informácie

V súlade s národnými nariadeniami týkajúcimi sa ochrany súkromia máte nárok bezplatne získať informácie o vašich uložených údajoch. Máte nárok na nápravu, blokovanie alebo odstránenie údajov v prípade, že vaša žiadosť neprichádza do konfliktu s národnými nariadeniami týkajúcimi sa archivácie, ktoré sú špecifikované v daňovom a obchodnom práve.

6. Kontakt pre záležitosti týkajúce sa ochrany súkromia

V prípade otázok týkajúcich sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov, informácií, ich nápravy, blokovania alebo odstránenia či odvolania udelených povolení, prosím kontaktujte spoločnosť LanguageCourse S.L. c/ Casp 17 - 8º. 08010 Barcelona (Španielsko)

V tlači:
zmienky v tlači
zmienky v tlači
Dôverujú nám:
dôverujú nám
dôverujú nám