Malaria Consortium
Distribució de medicaments contra la malària a nens i nenes durant els mesos de major risc de malaltia. El Malaria Consortium també està involucrat en altres projectes de control de la malària.
Against Malaria logo
Distribució gratuïta de mosquiteres que han estat tractades amb insecticides.
Vaxtime.com - Recordatoris de vacunació en línia
El nostre equip informàtic ha creat un servei en línia gratuït per avisar als pares sobre les properes vacunacions dels seus fills. El servei està disponible en més de 35 idiomes i per a qualsevol país del món. Hem publicat el projecte com a codi obert a Github per a qualsevol organització benèfica o sanitària interessada en utilitzar-lo o adaptar-lo a les seves necessitats particulars.
VaxTime lazyload