X

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) ในลอนดอน, อังกฤษ

4 สัปดาห์
การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS)
ที่พัก (ตัวเลือก)
ลอนดอน - การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS)
00:0000:00
 
83การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) หลักสูตร ใน ลอนดอน เสนอโดย จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 37 - 4 สัปดาห์ภาษาอังกฤษ หลักสูตร

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ เหล่านี้ถูกปรับมาสำหรับเตรียมการสอบ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS)

คะแนนจัดอันดับโดยรวมของโรงเรียนที่ระบุไว้ใน ลอนดอน:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0 (487 ความคิดเห็น)
KKCL, ลอนดอน
Harrow-on-the-Hill
ขนาดโรงเรียน:
KKCL, ลอนดอน
Harrow-on-the-Hill
ขนาดโรงเรียน:
KKCL, ลอนดอน
Harrow-on-the-Hill
ขนาดโรงเรียน:
KKCL, ลอนดอน
Harrow-on-the-Hill
ขนาดโรงเรียน:
Nacel English School , ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Malvern House International, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Malvern House International, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Malvern House International, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Edgware Academy, ลอนดอน
Speak Up, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Speak Up, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Oxford International Education, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Oxford International Education, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Bayswater College, ลอนดอน
St George International, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
St George International, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
St George International, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
St George International, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
St George International, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Centre of English Studies (CES), ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Centre of English Studies (CES), ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Kings, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
LSI - Language Studies International - Central, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
LSI - Language Studies International - Hampstead, ลอนดอน
OHC English - Oxford St, ลอนดอน
OHC English - Oxford St, ลอนดอน
UK College of English, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
UK College of English, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
UK College of English, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
West London English School, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Burlington School, ลอนดอน
Eurocentres, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Eurocentres, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Eurocentres, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Eynsford College, ลอนดอน
The City and Brick Lane
Islington Centre for English, ลอนดอน
Islington Centre for English, ลอนดอน
Islington Centre for English, ลอนดอน
Islington Centre for English, ลอนดอน
Islington Centre for English, ลอนดอน
Language Link, ลอนดอน
International House, ลอนดอน
International House, ลอนดอน
Bloomsbury International, ลอนดอน
คะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนในหัวข้อ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือติดอันดับ 20% แรกจากโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ อังกฤษ
Central London
ขนาดโรงเรียน:
Bloomsbury International, ลอนดอน
คะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนในหัวข้อ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือติดอันดับ 20% แรกจากโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ อังกฤษ
Central London
ขนาดโรงเรียน:
Bloomsbury International, ลอนดอน
คะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนในหัวข้อ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือติดอันดับ 20% แรกจากโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ อังกฤษ
Central London
ขนาดโรงเรียน:
Bloomsbury International, ลอนดอน
คะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนในหัวข้อ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือติดอันดับ 20% แรกจากโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ อังกฤษ
Central London
ขนาดโรงเรียน:
Bloomsbury International, ลอนดอน
คะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนในหัวข้อ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือติดอันดับ 20% แรกจากโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ อังกฤษ
Central London
ขนาดโรงเรียน:
Bloomsbury International, ลอนดอน
คะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนในหัวข้อ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือติดอันดับ 20% แรกจากโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ อังกฤษ
Central London
ขนาดโรงเรียน:
Rose of York, ลอนดอน
Central London
ขนาดโรงเรียน:
Rose of York, ลอนดอน
Central London
ขนาดโรงเรียน:
Central School of English , ลอนดอน
Central School of English , ลอนดอน
LAL, ลอนดอน
TELC UK School of English, ลอนดอน
Purley Language College, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน:
Purley Language College, ลอนดอน
Purley Language College, ลอนดอน
ขนาดโรงเรียน: