X

ภาษาเช็ก โรงเรียนสอนภาษาใน ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

ปราก
จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 1 ใน ปราก ช่วงราคาต่ำสุด
ถึงราคาสูงสุด
สำหรับหลักสูตร 2 สัปดาห์ ภาษาเช็ก รวมค่าที่พัก

ค้นหาโรงเรียนสอนภาษา ภาษาเช็ก ในราคาที่ดีที่สุด เปรียบเทียบคุณภาพ ความคิดเห็น และข้อเสนอต่าง ๆ ของหลักสูตรภาษา ภาษาเช็ก สำหรับผู้ใหญ่และนักเรียนใน ปราก .

ปราก:  "เมืองปราสาทร้อยยอด" และ "เมืองแห่งทองคำ" เป็นชื่อที่สะท้อนให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของเมืองหลวงที่มีเสน่ห์ของสาธารณรัฐเช็กได้เป็นอย่างดี กรุงปราก (Prague) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำวัตตาวา (หรือโมลเดา) (Vltava, Moldau) เป็นเมืองที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของปราสาทที่ตั้งอยู่บนหน้าผาฝั่งตะวันตกที่ทำให้ผู้มาเยือนพากันดื่มด่ำกับความเป็น "เทพนิยาย" ของเมืองนี้ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรูปแบบที่ผสมผสานกันอย่างมีชีวิตชีวา ภายในกรุงปรากยังมีโบสถ์โกธิคที่ยืนเคียงข้างกับอาคารแบบคิวบิสม์, ฟังชันนัลลิสต์ และแบบสมัยใหม่, ดนตรีคลาสสิคก็ปนเปอยู่กับดนตรีแจ๊สและร็อค ในขณะที่บรรดารูปปั้นต่างก็นั่งถัดจากงานศิลปะแบบนามธรรมและเสาไฟถนนแบบคิวบิสม์ นอกจากนี้โรงละครแห่งชาติและศูนย์การแสดงทั้งหมดซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกก็มีชื่อเสียงด้วยเช่นกัน
เว็บไซต์เอกชนสำหรับการจองหลักสูตรภาษาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก ภาษาเช็ก บทเรียน & ภาษาเช็ก ชั้นเรียนภาษา & ภาษาเช็ก โปรแกรมเรียนภาษาในต่างประเทศที่ ภาษาเช็ก โรงเรียนในประเทศ สาธารณรัฐเช็ก.
ระยะเวลา
วันเริ่มต้น
วันเริ่มต้น
คำนวณค่าใช้จ่าย
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
ส่งโดย:
*จำเป็น