X
โรงเรียนภาษา ภาษาสเปน ทั้งหมดใน บาเลนเซีย
00:0000:00
 

AIP Language Institute, บาเลนเซีย, ประเทศสเปน

4.6

คะแนนความนิยม:4.6/5.0

Calle El Bachiller, 7 - 46010 บาเลนเซีย - ดูแผนที่

สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับโรงเรียน

 • กิจกรรมสังคมยอดนิยม (4.3/5.0)
 • สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนที่ได้เรทสูงที่สุด (4.6/5.0)
 • ความช่วยเหลือฟรีในการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยโดยที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • การรับประกันพัฒนาการด้านการเรียนรู้
 • กระดานไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนทั้งหมด

สิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับโรงเรียน

 • มิได้เสนอเงื่อนไขการยกเลิกที่ดีในกรณีที่นักเรียนถูกปฏิเสธวีซ่า

หลักสูตร ภาษาสเปน

ภาษาทั่วไป
สัปดาห์ 1 2 3 4 6 8 10 24 36 48 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 252 240 425 404 638 607 851 809 1197 1138 1596 1517 -- 3840 3648 5580 5301 7200 6840 184 175
ราคา ใน THB 8695 14665 22014 29363 41301 55068 -- 132495 192531 248427 6349
วันเริ่มต้น
สำหรับระดับภาษาทุกระดับนอกเหนือจากผู้เริ่มต้น:
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 24, 36, 48 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 5 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 14:00
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
โบรชัวร์หลักสูตร
AIP Language Institute แผ่นพับโฆษณา (PDF)
AIP Language Institute แผ่นพับโฆษณา (PDF)
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 6 8 10 24 36 48 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 210 200 362 344 544 517 725 689 1021 970 1361 1293 1585 1506 3124 2968 4336 4120 5280 5016 149 142
ราคา ใน THB 7246 12491 18771 25016 35229 46960 54689 107790 149609 182180 5142
วันเริ่มต้น
สำหรับระดับภาษาทุกระดับนอกเหนือจากผู้เริ่มต้น:
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 4 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 11:20
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
โบรชัวร์หลักสูตร
AIP Language Institute แผ่นพับโฆษณา (PDF)
AIP Language Institute แผ่นพับโฆษณา (PDF)
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 89 85 152 145 229 218 305 290 381 362 429 408 501 476 572 544 698 664 824 783 63 60
ราคา ใน THB 3071 5245 7902 10524 13146 14803 17287 19737 24084 28432 2174
วันเริ่มต้น
สำหรับระดับภาษาทุกระดับนอกเหนือจากผู้เริ่มต้น:
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 1-2 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 11:35  - 12:50
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด
ระดับประถมศึกษา (A2) หรือสูงกว่า
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 156 149 269 256 404 384 539 513 673 640 758 721 884 840 1010 960 1232 1171 1454 1382 111 106
ราคา ใน THB 5383 9282 13940 18598 23222 26154 30502 34849 42509 50169 3830
วันเริ่มต้น
สำหรับระดับภาษาทุกระดับนอกเหนือจากผู้เริ่มต้น:
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 2-3 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 11:20
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
วันสอบ
24 ม.ค. 2022, 24 ม.ค. 2022, 24 มี.ค. 2022, 24 พฤษภาคม 2022, 24 ส.ค. 2022
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
เยาวชน
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ราคา ใน € 700 683 1380 1346 1880 1833 2360 2301 2850 2779 3250 3169 3725 3632 4250 4144 4800 4680 -- --
ราคา ใน THB 24789 48869 66575 83572 100924 115089 131909 150500 169977 -- --
ราคาหลักสูตรรวมที่พัก
โฮมสเตย์, ห้องคู่, ห้องพักรวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า+กลางวัน+เย็น)
ราคารวมถึง
การกำดูแลช่วยเหลือตลอด 24/7, บริการรับ-ส่งสนามบิน (ไป-กลับ)
วันเริ่มต้น
สำหรับระดับภาษาทุกระดับนอกเหนือจากผู้เริ่มต้น:
2022: 25 มิ.ย. 2022, 02 ก.ค. 2022, 11 ก.ย. 2022, 16 ก.ค. 2022, 23 ก.ค. 2022, 30 ก.ค. 2022, 06 ส.ค. 2022, 13 ส.ค. 2022, 20 ส.ค. 2022
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 4 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 12:50
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
ช่วงอายุ:
16 -18 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
โบรชัวร์หลักสูตร
AIP Language Institute แผ่นพับโฆษณา (PDF)
AIP Language Institute แผ่นพับโฆษณา (PDF)
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ราคา ใน € 785 766 1460 1424 2098 2046 2600 2535 -- -- -- -- -- -- --
ราคา ใน THB 27799 51702 74294 92071 -- -- -- -- -- -- --
ราคาหลักสูตรรวมที่พัก
อพาร์ตเมนท์ - แชร์ / บ้านพัก, ห้องคู่, ห้องพักรวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า+กลางวัน+เย็น)
ราคารวมถึง
การกำดูแลช่วยเหลือตลอด 24/7, บริการรับ-ส่งสนามบิน (ไป-กลับ)
วันเริ่มต้น
สำหรับระดับภาษาทุกระดับนอกเหนือจากผู้เริ่มต้น:
2022: 02 ก.ค. 2022, 09 ก.ค. 2022, 16 ก.ค. 2022, 23 ก.ค. 2022
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4 สัปดาห์
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
14 ปี
ช่วงอายุ:
14 -18 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
โบรชัวร์หลักสูตร
AIP Language Institute แผ่นพับโฆษณา (PDF)
AIP Language Institute แผ่นพับโฆษณา (PDF)
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
หลักสูตรออนไลน์
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 119 114 238 227 357 340 476 453 -- -- -- -- -- -- 119 114
ราคา ใน THB 4106 8212 12318 16424 -- -- -- -- -- -- 4106
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 2-3 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 11:20
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 65 62 130 124 195 186 260 247 -- -- -- -- -- -- 95 91
ราคา ใน THB 2243 4486 6729 8971 -- -- -- -- -- -- 3278
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 1-2 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 11:35  - 12:50
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 175 167 350 333 525 499 700 665 875 832 1050 998 1225 1164 1400 1330 1750 1663 2100 1995 175 167
ราคา ใน THB 6039 12077 18115 24153 30191 36229 42268 48306 60382 72458 6039
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 4 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 12:50
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
ราคา ใน € 300 285 600 570 900 855 1200 1140 1500 1425 1800 1710 2100 1995 2400 2280 2700 2565 3000 2850 3600 3420
ราคา ใน THB 10352 20703 31054 41405 51756 62107 72458 82809 93161 103512 124214
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 1
ปานกลาง: 1
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
ราคา ใน € 550 523 1100 1045 1650 1568 2200 2090 2750 2613 3300 3135 3850 3658 4400 4180 4950 4703 5500 5225 6600 6270
ราคา ใน THB 18978 37955 56932 75909 94886 113863 132840 151817 170794 189771 227725
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 1
ปานกลาง: 1
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
ราคา ใน € 420 399 840 798 1260 1197 1680 1596 2100 1995 2520 2394 2940 2793 3360 3192 3780 3591 4200 3990 5040 4788
ราคา ใน THB 14492 28984 43475 57967 72458 86950 101441 115933 130425 144916 173899
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 2
ปานกลาง: 2
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
ราคา ใน € 800 760 1600 1520 2400 2280 3200 3040 4000 3800 4800 4560 5600 5320 6400 6080 7200 6840 8000 7600 9600 9120
ราคา ใน THB 27603 55206 82809 110412 138015 165618 193221 220824 248427 276030 331236
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 2
ปานกลาง: 2
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ราคา ใน € -- -- -- 430 409 -- -- -- -- -- -- --
ราคา ใน THB -- -- -- 14837 -- -- -- -- -- -- --
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์แรกของเดือน
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
4 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 2 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 13:00  - 14:30
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
เอกชน
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
ราคา ใน € 375 357 750 713 1125 1069 1500 1425 1875 1782 2250 2138 2625 2494 3000 2850 3375 3207 3750 3563 4500 4275
ราคา ใน THB 12939 25878 38817 51756 64695 77634 90573 103512 116451 129389 155267
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 1
ปานกลาง: 1
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
ราคา ใน € 650 618 1300 1235 1950 1853 2600 2470 3250 3088 3900 3705 4550 4323 5200 4940 5850 5558 6500 6175 7800 7410
ราคา ใน THB 22428 44855 67283 89710 112138 134565 156992 179420 201847 224275 269129
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 1
ปานกลาง: 1
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
ราคา ใน € 445 423 890 846 1335 1269 1780 1691 2225 2114 2670 2537 3115 2960 3560 3382 4005 3805 4450 4228 5340 5073
ราคา ใน THB 15355 30709 46063 61417 76771 92125 107480 122834 138188 153542 184250
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 2
ปานกลาง: 2
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
ราคา ใน € 750 713 1500 1425 2250 2138 3000 2850 3750 3563 4500 4275 5250 4988 6000 5700 6750 6413 7500 7125 9000 8550
ราคา ใน THB 25878 51756 77634 103512 129389 155267 181145 207023 232901 258778 310534
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 2
ปานกลาง: 2
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
เรียนและทำงาน
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ราคา ใน € -- -- -- 1270 1207 -- -- -- -- -- -- --
ราคา ใน THB -- -- -- 43820 -- -- -- -- -- -- --
วันเริ่มต้น
สำหรับระดับภาษาทุกระดับนอกเหนือจากผู้เริ่มต้น:
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
4 สัปดาห์
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด
ระดับประถมศึกษา (A2) หรือสูงกว่า
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
18 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
การเตรียมตัวสอบ
สัปดาห์ 1 2 3 4 6 8 10 24 36 48 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 252 240 425 404 638 607 851 809 1197 1138 1596 1517 1838 1747 3840 3648 5580 5301 7200 6840 184 175
ราคา ใน THB 8695 14665 22014 29363 41301 55068 63418 132495 192531 248427 6349
วันเริ่มต้น
สำหรับระดับภาษาทุกระดับนอกเหนือจากผู้เริ่มต้น:
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 5 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 14:00
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
โบรชัวร์หลักสูตร
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 252 240 425 404 638 607 851 809 1063 1010 1197 1138 1397 1328 1596 1517 1838 1747 2206 2096 184 175
ราคา ใน THB 8695 14665 22014 29363 36678 41301 48202 55068 63418 76116 6349
วันเริ่มต้น
สำหรับระดับภาษาทุกระดับนอกเหนือจากผู้เริ่มต้น:
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1-99 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 5 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 14:00
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
18 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
ภาษาบวกกิจกรรม
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 265 252 472 449 709 674 945 898 1180 1121 1351 1284 1576 1498 1801 1711 1931 1835 2135 2029 204 194
ราคา ใน THB 9144 16286 24464 32607 40715 46615 54378 62142 66627 73666 7039
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 4 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 17:00
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ราคา ใน € 289 275 520 494 781 742 1041 989 1300 1235 1495 1421 1744 1657 1993 1894 2147 2040 2375 2257 --
ราคา ใน THB 9972 17942 26948 35919 44855 51584 60175 68766 74080 81947 --
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 4 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 17:00
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ราคา ใน € 309 294 560 532 841 799 1121 1065 1400 1330 1615 1535 1884 1790 2153 2046 2327 2211 2575 2447 --
ราคา ใน THB 10662 19323 29018 38679 48306 55724 65005 74287 80291 88848 --
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 4 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 17:00
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 289 275 520 494 781 742 1041 989 1300 1235 1495 1421 1744 1657 1993 1894 2147 2040 2375 2257 228 217
ราคา ใน THB 9972 17942 26948 35919 44855 51584 60175 68766 74080 81947 7867
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 4 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 12:50
ตอนบ่าย: 15:00  - 19:00
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 320 304 582 553 874 831 1165 1107 1455 1383 1681 1597 1961 1863 2241 2129 2426 2305 2685 2551 259 247
ราคา ใน THB 11042 20082 30157 40197 50203 58001 67662 77323 83707 92643 8937
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 4 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 12:50
ตอนบ่าย: 15:00  - 19:00
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 355 338 652 620 953 906 1270 1207 1630 1549 1891 1797 2206 2096 2521 2395 2741 2604 3035 2884 294 280
ราคา ใน THB 12249 22497 32883 43820 56242 65247 76116 86984 94575 104719 10145
วันเริ่มต้น
ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาของหลักสูตรที่เป็นไปได้:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 สัปดาห์
ตารางเรียนทั่วไป
บทเรียนประจำวัน 4 บทเรียนๆละ 50 นาที จะจัดในช่วงเวลาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ โดยจะมีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในวันเริ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของคุณ:
ตอนเช้า: 9:00  - 11:50
ตอนบ่าย: 15:00  - 19:00
ระดับภาษาของหลักสูตร
เหมาะสำหรับทุกระดับ: Beginner (A1) - Proficiency (C2)
อายุขั้นต่ำของนักเรียนที่ต้องการ:
16 ปี
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน
ขีดสุด: 10
ปานกลาง: 7
จองคอร์สนี้
ข้อมูลสำหรับทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดยAIP Language Institute
ความยาวของบทเรียน: 50 นาที
การทดสอบระดับการทดสอบเพื่อประเมินระดับภาษาที่แน่นอนของคุณเกิดขึ้นก่อนเริ่มหลักสูตรผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ห้องเรียนแบบส่วนตัวสามารถจองบทเรียนแบบตัวต่อตัวได้ที่ 45 €. การเรียนแบบกลุ่มควบคู่ไปกับการเรียนแบบตัวต่อตัวเป็นวิธีที่เราขอแนะนำ เนื่องจากการเรียนแบบตัวต่อตัวจะช่วยกระตุ้นให้คุณสื่อสารในภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเปิดโอกาสให้คุณได้ซักถามปัญหาต่างๆ รวมถึงปรับปรุงจุดอ่อนของตัวเองอีกด้วย
วันหยุด ไม่มีการเรียนการสอน
ใน 2022 (รวมวันหยุดราชการและวันหยุดประจำภูมิภาคของธนาคาร):
06 ม.ค. 2022, 15 เม.ย. 2022, 18 เม.ย. 2022, 25 เม.ย. 2022, 24 มิ.ย. 2022, 15 ส.ค. 2022, 12 ต.ค. 2022, 01 พ.ย. 2022, 06 ธ.ค. 2022, 08 ธ.ค. 2022.
นโยบายของโรงเรียนสำหรับวันหยุดราชการ:ชดเชยเวลาเรียนทั้งหมด

ราคาของเราประกอบด้วย

 • รวมแล้ว กิจกรรมที่จัดเตรียมไว้
 • รวมแล้ว บริการอินเทอร์เน็ตและการใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
 • รวมแล้ว พื้นที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายในโรงเรียน
 • รวมแล้ว ฟรีประกาศนียบัตรสำหรับการเข้าร่วมหลักสูตร
 • รวมแล้ว ฟรีบริการรับ-ส่งที่สนามบินสำหรับหลักสูตรเยาวชนทุกหลักสูตร (ทั้งเที่ยวมาและกลับ
 • รวมแล้ว การสอบวัดระดับภาษาในวันแรกของการเรียน
 • รวมแล้ว การสอบวัดระดับภาษาก่อนการเดินทาง
 • รวมแล้ว สำหรับหลักสูตรเยาวชน: ทุกบ่ายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • รวมแล้ว สำหรับหลักสูตรผู้ใหญ่: ในช่วงบ่ายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 • รวมแล้ว ให้คำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมโดยที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • รวมแล้ว ความช่วยเหลือฟรีในการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยโดยที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • รวมแล้ว การรับประกันพัฒนาการด้านการเรียนรู้

เนื้อหาหลักสูตร

โดยทั่วไปแล้วนักเรียนจะต้องซื้อหนังสือเรียนด้วยตนเอง ราคาของหนังสือเรียนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 30 € ต่อหลักสูตร
หมายเหตุ: ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดย $ school, $ school_city_general สามารถจองออนไลน์ได้ด้วย LanguageCourse.Net . ในกรณีที่หลักสูตรไม่อยู่ในรายการข้างต้น คุณสามารถเพียงแจ้งให้เราทราบได้

วิดีโอและภาพถ่าย

 • AIP Language Institute - วิดีโอทั่วไปของโรงเรียน1/17
 • AIP Language Institute - หลักสูตรภาคฤดูร้อน2/17
 • 3/17
 • 4/17
 • พื้นที่ทั่วไปของสถาบันภาษา AIP
  พื้นที่ทั่วไปของสถาบันภาษา AIP5/17
 • ห้องเรียนสถาบันภาษา AIP
  ห้องเรียนสถาบันภาษา AIP6/17
 • 7/17
 • 8/17
 • 9/17
 • 10/17
 • 11/17
 • 12/17
 • 13/17
 • 14/17
 • 15/17
 • 16/17
 • 17/17

AIP Language Institute (AIP)

  • โรงเรียนสอนภาษา AIP Language Institute ก่อตั้งขึ้นที่ บาเลนเซีย, ประเทศสเปน in 1998.
  • ชื่อตามกฎหมาย / บริษัทต้นสังกัด: Advisers for International Programs in Spain, S.L.
  • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: B96732102
  • ชื่อย่อโรงเรียน: AIPบาเลนเซีย
  • สถานะ Covid-19: โรงเรียนเปิดอยู่
  • โรงเรียนเป็นศูนย์การสอบอย่างเป็นทางการ
   การสอบภาษาต่อไปนี้ดำเนินการได้ที่โรงเรียนโดยตรง:

การรับรองมาตรฐานและสัญลักษณ์รับรองคุณภาพ

FECEI, ACEICOVA

คุณวุฒิของครูสอนภาษา ภาษาสเปน

 • 100% ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
 • 100% ได้รับการยอมรับในคุณภาพด้านการสอนภาษา

:

นักศึกษาควรมาถึงที่8:15

ภาษาพูดของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน (โรงเรียนไม่รับรอง):

“นักเรียนของเรากลับบ้านพร้อมทักษะทางภาษาที่ดีขึ้น ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และความรู้สึกเหมือนได้ทำความฝันให้เป็นจริง”

ขนาดโรงเรียน:

 • ไมโครเวฟสำหรับนักเรียน

 • ตู้จำหน่ายขนมหยอดเหรียญ

 • ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญ

 • ห้องสมุด

 • การเช่าภาพยนตร์

 • ใช้ซอฟท์แวร์เรียนภาษานอกเวลาเรียนฟรี

 • ห้องชมภาพยนตร์

 • ห้องพักผ่อน

 • หอประชุม

 • แผนกดูแลนักเรียน

 • เครื่องถ่ายเอกสาร

 • เครื่องพิมพ์ำสำหรับนักเรียน

 • WIFI ฟรี

 • อุปกรณ์ในห้องเรียน

  • ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุกห้องเรียน

  • เครื่องปรับอากาศ สำหรับทุกห้องเรียน

  • เครื่องทำความร้อน สำหรับทุกห้องเรียน

  • แสงธรรมชาติที่เพียงพอ สำหรับห้องเรียนส่วนใหญ่

  จำนวนห้องเรียน: 23
  จำนวนชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะ: 5

  สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่พิการ

  • รถเข็นสามารถไปถึงห้องเรียน

  • ห้องน้ำคนพิการ

  • รถเข็นสามารถไปถึงแผนกต้อนรับ

  • รถเข็นสามารถไปถึงห้องอาหารโรงเรียน

  • ปรับปรุงให้เหมาะกับผู้พิการทางหู

  • ปรับปรุงให้เหมาะกับผู้มีปัญหาด้านการเรียนรู้

ข้อเสนอสำหรับนักเรียนที่กลับมา

คุณจะได้รับเงินคืน/ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน หากคุณเคยเข้าเรียนหลักสูตรที่AIP Language Institute และคุณจองที่นี่

ช่องทางการชำระเงินที่รับชำระโดยตรงกับทางโรงเรียน

 • Visa - เครื่องหมาย
 • Mastercard - เครื่องหมาย
 • PayPal - เครื่องหมาย
 • Maestro - เครื่องหมาย
 • โอนเงินผ่านธนาคาร - เครื่องหมาย

อายุนักเรียน / สัญชาติ

จำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ย

 • หลักสูตรผู้ใหญ่ - ในช่วงฤดู​​ร้อน: 120
 • หลักสูตรผู้ใหญ่ - ตลอดทั้งปี: 40
 • หลักสูตรเด็ก - ในช่วงฤดู​​ร้อน: 40
 • หลักสูตรเด็ก - ตลอดทั้งปี: 30

อายุขั้นต่ำของนักเรียน

 • 16 ปี
 • 13 ปี หลักสูตรเฉพาะสำหรับเด็กเล็ก

ระดับชั้นโดยเฉลี่ย

 • หลักสูตรผู้ใหญ่ ในช่วงฤดู​​ร้อน: 9
 • หลักสูตรผู้ใหญ่ ตลอดทั้งปี: 6
 • หลักสูตรเด็ก ในช่วงฤดู​​ร้อน: 8
 • หลักสูตรเด็ก ตลอดทั้งปี: 4

อายุเฉลี่ยของนักเรียน

สัญชาติของนักศึกษา

อายุของนักเรียน

บริการรับ-ส่งสนามบิน

บริการรับ-ส่งสนามบินแบบเลือกได้

Valencia Airport:
55 € รับ
110 € บริการับ-ส่ง (ขาไปและขากลับ)

เอกสารวีซ่า

ผู้ถือสัญชาติสหรัฐอเมริกา ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเรียนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับบุคคลสัญชาติอื่น
พลเมืองจากประเทศที่ต้องใช้วีซ่าจะได้รับจากเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันการจองที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่า
ค่าธรรมเนียมโรงเรียนในการออกเอกสารวีซ่า:
300 €
ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดก่อนที่โรงเรียนจะส่งเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่า:
ใช่
ค่าขนส่งด่วน (ทางเคอรี่):
120 €

กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมที่เป็นไปได้ระยะทางจากโรงเรียน
ขี่ม้า-
ขี้จักรยานเสือภูเขา-
ดนตรี-
ดำน้ำ-
ทำอาหาร-
บัลเลต์-
บาสเกตบอล-
ปิงปอง-
ฟิลด์ฮอกกี้-
ฟุตบอล (ซอคเกอร์)-
วอลเลย์บอล-
วินเซิร์ฟ-
ว่ายน้ำ-
สควอช-
เต้นรำ1 km
เทนนิส-
เล่นกอล์ฟ-
แล่นเรือ-
โยคะ-

ที่พัก

ดูความพร้อม
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 170 275 400 520 640 760 880 1000 1240 1480 120
ราคา ใน THB 6175 9988 14528 18887 23245 27603 31962 36320 45037 53754 4359 5267
ราคาค่าที่พักคิดจากวันเริ่มต้น วันเสาร์ ถึงวันสิ้นสุด วันเสาร์
ราคาต่อคน
เงินมัดจำ (จ่ายคืนภายหลัง):
เมื่อมาถึง จะมีการคืนเงินมัดจำแบบคืนเงินได้ของ145€ จะถูกเรียกเก็บเงินและจะคืนเงินให้กับคุณเมื่อคุณออกจากที่พักโดยไม่มีความเสียหาย
วันเสาร์
วันเสาร์
หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะมาถึงหรือออกนอกเวลาเช็คอิน/เช็คเอาต์มาตรฐาน เพียงติดต่อเรา แล้วเราจะถามทางโรงเรียนว่าสามารถยกเว้นได้หรือไม่
ราคาห้องพักคืนพิเศษ:
26 € (สามารถเพิ่มจำนวนคืนที่จะพักโดยการจองล่วงหน้าในราคาห้องพักคืนพิเศษ)
การเข้าพัก:
ห้องเดี่ยว.
ระยะทางจากโรงเรียน:
4 นาที โดยการเดิน (ค่าเฉลี่ย ระบุโดยผู้เคยเรียน 9 คน).
รวมถึง:
โทรทัศน์, มีบริการซักรีด, มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในอาคารที่พัก (WIFI ฟรี), เครื่องทำความร้อน, ห้องน้ำรวม.
อาหาร:
ไม่รวมอาหาร.
อายุขั้นต่ำของนักเรียน:
18
อายุสูงสุดของนักเรียน:
99
ดูความพร้อม
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 235 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2400 200
ราคา ใน THB 8536 14528 21792 29056 36320 43584 50848 58112 72640 87168 7264 5448
ราคาค่าที่พักคิดจากวันเริ่มต้น วันเสาร์ ถึงวันสิ้นสุด วันเสาร์
ราคาต่อคน
เงินมัดจำ (จ่ายคืนภายหลัง):
เมื่อมาถึง จะมีการคืนเงินมัดจำแบบคืนเงินได้ของ150€ จะถูกเรียกเก็บเงินและจะคืนเงินให้กับคุณเมื่อคุณออกจากที่พักโดยไม่มีความเสียหาย
วันเสาร์
วันเสาร์
หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะมาถึงหรือออกนอกเวลาเช็คอิน/เช็คเอาต์มาตรฐาน เพียงติดต่อเรา แล้วเราจะถามทางโรงเรียนว่าสามารถยกเว้นได้หรือไม่
ราคาห้องพักคืนพิเศษ:
32 € (สามารถเพิ่มจำนวนคืนที่จะพักโดยการจองล่วงหน้าในราคาห้องพักคืนพิเศษ)
การเข้าพัก:
ห้องเดี่ยว.
ระยะทางจากโรงเรียน:
20 นาที โดยการเดิน.
รวมถึง:
โทรทัศน์, โทรศัพท์, เครื่องนอน/ผ้าลินิน, ทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง, มีบริการซักรีด, มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในอาคารที่พัก (WIFI ฟรี), เครื่องทำความร้อน, ห้องน้ำรวม.
อาหาร:
อาหารเช้า & อาหารอีก 1 มื้อ.
อายุขั้นต่ำของนักเรียน:
15
อายุสูงสุดของนักเรียน:
99
ดูความพร้อม
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 270 470 705 1465 1175 1410 1645 1880 2875 3345 235
ราคา ใน THB 9807 17071 25606 53209 42676 51211 59746 68282 104420 121490 8536 5448
ราคาค่าที่พักคิดจากวันเริ่มต้น วันเสาร์ ถึงวันสิ้นสุด วันเสาร์
ราคาต่อคน
เงินมัดจำ (จ่ายคืนภายหลัง):
เมื่อมาถึง จะมีการคืนเงินมัดจำแบบคืนเงินได้ของ150€ จะถูกเรียกเก็บเงินและจะคืนเงินให้กับคุณเมื่อคุณออกจากที่พักโดยไม่มีความเสียหาย
วันเสาร์
วันเสาร์
หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะมาถึงหรือออกนอกเวลาเช็คอิน/เช็คเอาต์มาตรฐาน เพียงติดต่อเรา แล้วเราจะถามทางโรงเรียนว่าสามารถยกเว้นได้หรือไม่
ราคาห้องพักคืนพิเศษ:
34 € (สามารถเพิ่มจำนวนคืนที่จะพักโดยการจองล่วงหน้าในราคาห้องพักคืนพิเศษ)
การเข้าพัก:
ห้องเดี่ยว.
ระยะทางจากโรงเรียน:
20 นาที โดยการเดิน.
รวมถึง:
โทรทัศน์, โทรศัพท์, เครื่องนอน/ผ้าลินิน, ทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง, มีบริการซักรีด, มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในอาคารที่พัก (WIFI ฟรี), เครื่องทำความร้อน, ห้องน้ำรวม.
อาหาร:
ห้องพักรวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า+กลางวัน+เย็น).
อายุขั้นต่ำของนักเรียน:
15
อายุสูงสุดของนักเรียน:
99
ดูความพร้อม
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 211.5 360 540 720 900 1080 1260 1440 1800 2160 180
ราคา ใน THB 7682 13076 19613 26151 32688 39226 45763 52301 65376 78451 6538 5448
ราคาค่าที่พักคิดจากวันเริ่มต้น วันเสาร์ ถึงวันสิ้นสุด วันเสาร์
ราคาต่อคน
เงินมัดจำ (จ่ายคืนภายหลัง):
เมื่อมาถึง จะมีการคืนเงินมัดจำแบบคืนเงินได้ของ150€ จะถูกเรียกเก็บเงินและจะคืนเงินให้กับคุณเมื่อคุณออกจากที่พักโดยไม่มีความเสียหาย
วันเสาร์
วันเสาร์
หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะมาถึงหรือออกนอกเวลาเช็คอิน/เช็คเอาต์มาตรฐาน เพียงติดต่อเรา แล้วเราจะถามทางโรงเรียนว่าสามารถยกเว้นได้หรือไม่
ราคาห้องพักคืนพิเศษ:
28.8 € (สามารถเพิ่มจำนวนคืนที่จะพักโดยการจองล่วงหน้าในราคาห้องพักคืนพิเศษ)
การเข้าพัก:
ห้องคู่ (เฉพาะผู้เรียน 2 คนที่เดินทางมาด้วยกัน).
ระยะทางจากโรงเรียน:
20 นาที โดยการเดิน.
รวมถึง:
โทรทัศน์, โทรศัพท์, เครื่องนอน/ผ้าลินิน, ทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง, มีบริการซักรีด, มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในอาคารที่พัก (WIFI ฟรี), เครื่องทำความร้อน, ห้องน้ำรวม.
อาหาร:
อาหารเช้า & อาหารอีก 1 มื้อ.
อายุขั้นต่ำของนักเรียน:
14
ดูความพร้อม
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 260 423 553.5 634.5 1057.5 1269 1480.5 1692 1900.5 2322.5 211
ราคา ใน THB 9444 15364 20103 23045 38409 46090 53772 61453 69026 84353 7664 5448
ราคาค่าที่พักคิดจากวันเริ่มต้น วันเสาร์ ถึงวันสิ้นสุด วันเสาร์
ราคาต่อคน
เงินมัดจำ (จ่ายคืนภายหลัง):
เมื่อมาถึง จะมีการคืนเงินมัดจำแบบคืนเงินได้ของ150€ จะถูกเรียกเก็บเงินและจะคืนเงินให้กับคุณเมื่อคุณออกจากที่พักโดยไม่มีความเสียหาย
วันเสาร์
วันเสาร์
หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะมาถึงหรือออกนอกเวลาเช็คอิน/เช็คเอาต์มาตรฐาน เพียงติดต่อเรา แล้วเราจะถามทางโรงเรียนว่าสามารถยกเว้นได้หรือไม่
ราคาห้องพักคืนพิเศษ:
30.6 € (สามารถเพิ่มจำนวนคืนที่จะพักโดยการจองล่วงหน้าในราคาห้องพักคืนพิเศษ)
การเข้าพัก:
ห้องคู่ (เฉพาะผู้เรียน 2 คนที่เดินทางมาด้วยกัน).
ระยะทางจากโรงเรียน:
20 นาที โดยการเดิน.
รวมถึง:
โทรทัศน์, โทรศัพท์, เครื่องนอน/ผ้าลินิน, ทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง, มีบริการซักรีด, มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในอาคารที่พัก (WIFI ฟรี), เครื่องทำความร้อน, ห้องน้ำรวม.
อาหาร:
ห้องพักรวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า+กลางวัน+เย็น).
อายุขั้นต่ำของนักเรียน:
15
อายุสูงสุดของนักเรียน:
99
ดูความพร้อม
สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 สัปดาห์เพิ่มเติม
ราคา ใน € 136 220 320 416 512 608 704 800 992 1184 96
ราคา ใน THB 4940 7991 11623 15109 18596 22083 25570 29056 36030 43003 3487 5448
ราคาค่าที่พักคิดจากวันเริ่มต้น วันเสาร์ ถึงวันสิ้นสุด วันเสาร์
ราคาต่อคน
เงินมัดจำ (จ่ายคืนภายหลัง):
เมื่อมาถึง จะมีการคืนเงินมัดจำแบบคืนเงินได้ของ150€ จะถูกเรียกเก็บเงินและจะคืนเงินให้กับคุณเมื่อคุณออกจากที่พักโดยไม่มีความเสียหาย
วันเสาร์
วันเสาร์
หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะมาถึงหรือออกนอกเวลาเช็คอิน/เช็คเอาต์มาตรฐาน เพียงติดต่อเรา แล้วเราจะถามทางโรงเรียนว่าสามารถยกเว้นได้หรือไม่
ราคาห้องพักคืนพิเศษ:
20.8 € (สามารถเพิ่มจำนวนคืนที่จะพักโดยการจองล่วงหน้าในราคาห้องพักคืนพิเศษ)
การเข้าพัก:
ห้องคู่ (เฉพาะผู้เรียน 2 คนที่เดินทางมาด้วยกัน).
ระยะทางจากโรงเรียน:
20 นาที โดยการเดิน.
รวมถึง:
โทรทัศน์, มีบริการซักรีด, มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในอาคารที่พัก (WIFI ฟรี), เครื่องทำความร้อน, ห้องน้ำรวม.
อาหาร:
ไม่รวมอาหาร.
อายุขั้นต่ำของนักเรียน:
18

ความคิดเห็น

4.6

คะแนนความนิยม:4.6/5.0

คะแนนโรงเรียนโดยรวมของ
AIP Language Institute ,บาเลนเซีย
27 ความคิดเห็นแท้จริงของนักเรียนที่จองกับเรา
โรงเรียนสอนภาษา
สถานที่ตั้งของโรงเรียน

คะแนนความนิยม:4.5/5.0

4.5
องค์กร

คะแนนความนิยม:4.4/5.0

4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก

คะแนนความนิยม:4.6/5.0

4.6
กิจกรรมทางสังคม

คะแนนความนิยม:4.3/5.0

4.3
หลักสูตร
คุณภาพหลักสูตร / ความก้าวหน้าด้านภาษา

คะแนนความนิยม:4.6/5.0

4.6
ความคุ้มค่าเงิน

คะแนนความนิยม:4.6/5.0

4.6
ที่พัก
ครอบครัวอุปถัมภ์

คะแนนความนิยม:3.7/5.0

3.7
แฟลต (อพาร์ทเม้นท์) แบบอยู่รวมกัน

คะแนนความนิยม:4.1/5.0

4.1
อื่นๆ
---

แผ่นพับ

AIP Language Institute แผ่นพับโฆษณา (PDF)
AIP Language Institute แผ่นพับโฆษณา (PDF)
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
 ราคา (PDF)
ราคา (PDF)
 โปรแกรมสำหรับเด็ก (PDF)
โปรแกรมสำหรับเด็ก (PDF)
 การฝึกงาน (PDF)
การฝึกงาน (PDF)
 ที่พัก (PDF)
ที่พัก (PDF)

แผนที่บาเลนเซีย  

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
โรงเรียนสอนภาษา ภาษาสเปน โรงเรียนอื่นในเมือง บาเลนเซีย ที่เปิดหลักสูตรสอนภาษา ภาษาสเปน: 
 1. Don Quijote

  คะแนนความนิยม:4.6/5.0

  4.4
 2. El Carmen Spanish School, Barrio del Carmen

  คะแนนความนิยม:4.6/5.0

  4.8
 3. El Rincón del Tándem, Ruzafa

  คะแนนความนิยม:4.6/5.0

  5.0
 4. ELE Aleph, Botánico

  คะแนนความนิยม:4.6/5.0

  4.7
 5. Enforex

  คะแนนความนิยม:4.6/5.0

  3.9
 6. Españole International House, El Carmen

  คะแนนความนิยม:4.6/5.0

  4.6
 7. Hispania, escuela de español

  คะแนนความนิยม:4.6/5.0

  4.4
 8. La Pagoda
 9. Route 66 Idiomas, Old City Centre, ¨Ciudad Vella¨

  คะแนนความนิยม:4.6/5.0

  4.7
 10. Study & Live in your Teacher's Home

  คะแนนความนิยม:4.6/5.0

  3.0
 11. โรงเรียนภาษาภาษาสเปน ใน บาเลนเซีย: Taronja

  คะแนนความนิยม:4.6/5.0

  4.4

  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AIP Language Institute , บาเลนเซีย (Valencia)

 • สำหรับหลักสูตรการเดินเรือ ความพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับพยากรณ์อากาศ เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนสุดท้ายสำหรับการล่องเรือ และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คุณอาจจะจองหรือไม่สามารถจองการล่องเรือในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงได้ นี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถยืนยันได้จนกว่าจะถึงสัปดาห์ก่อนเริ่มหลักสูตร
  Martina Fuchs, ผู้จัดการฝ่ายขาย จากAIP Language Institute
  29-07-2021
 • ที่พักอาศัย อพาร์ทเมนท์รวม เป็นที่นิยมที่สุดในบรรดาลูกค้าของเรา AIP Language Institute
 • ใช่ หลักสูตรต่อไปนี้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน Super Intensive, Intensive Course, Conversation Course, Grammar & Conversation Course, Junior Summer Camp - Homestay, Junior Summer Camp - Residence, Intensive Course + Internship, Intensive Course + DELE (20+5), Intensive Course + SIELE (20+5)
 • ใช่. โรงเรียนมีบริการรับส่งจากสนามบิน Valencia Airport (55 €)
 • ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่คุณเลือก จำนวนนักเรียนสูงสุดของหลักสูตรที่ AIP Language Institute จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 1 คน ( Online Private Lessons 10 ) ถึง 10 คน ( Super Intensive )
 • 100 % ของครูจาก AIP Language Institute สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 100 % ถือใบรับรองการสอนภาษาที่เป็นที่ยอมรับ
 • เปอร์เซ็นต์สัญชาติสูงสุดที่ AIP Language Institute มาจาก อิตาลี กับ 18 % ตัวแทนตามด้วยนักเรียนจาก เยอรมัน ( 13 %) และ อังกฤษ ( 11 %)
 • ใช่มีส่วนลดพิเศษเฉพาะเมื่อจองออนไลน์ที่นี่เท่านั้น
 • AIP Language Institute เสนอหลักสูตรจาก 14 ปี (Junior Summer Camp - Residence, 20 บทเรียนต่อสัปดาห์) จนถึง 99 ปี อายุเฉลี่ยคือ 22 ปีในช่วงฤดูร้อนและ 26 ปีในช่วงที่เหลือของปี
คำนวณราคา | ทำการจอง
ปี
วันเริ่มต้น
หลักสูตรที่มี
วันที่มาถึง
วันสุดท้ายของการเช่า
+
ไม่ต้องแปลกใจ! ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียน
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
แบ่งปัน:
"ยอดเยี่ยม" 4.5/5
926 รีวิว*
*ของ LanguageCourse.net ใน Trustpilot
เที่ยวกับเพื่อน - ส่วนลดกลุ่ม
กล่องแบ่งปันบน Facebook ภาพเมือง
โรงเรียนสอนภาษาAIP Language Institute บาเลนเซีย | 27 ความคิดเห็น
https://www.languagecourse.net/th/school-aip-language-institute-valencia
เพื่อนคนไหนคือคนที่คุณอยากสนุกกับการลองใช้ชีวิตใน บาเลนเซีย ด้วย? เพียงแค่แท็กพวกเขาหลังจากที่คุณโพสต์ข้อความบน Facebook หรือส่งลิงค์สำหรับหน้านี้ให้พวกเขาทางอีเมล

โรงเรียนภาษาสเปน ที่อื่น

โรงเรียนภาษาสเปน ที่ประเทศสเปน
โรงเรียนภาษาสเปน ในส่วนที่เหลือของโลก