X
ใหม่ใหม่

100 ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสอนภาษาใน ควิเบก - อันดับ2022

คำนวณการเปรียบเทียบราคา
ควิเบก
00:0000:00
 

จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 4ใน ควิเบก เริ่มจาก
สำหรับหลักสูตร ภาษาฝรั่งเศส2 สัปดาห์

ตัวกรอง
แผนที่

หลักสูตรมาตรฐาน

กลุ่มเรียนหลักสูตรธุรกิจ

หลักสูตรธุรกิจแบบตัวต่อตัว

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการฝึกอบรมครู

แบบผสม: กลุ่ม+ตัวต่อตัว

ภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม

หลักสูตรแบบตัวต่อตัว

หลักสูตรเข้มข้นพิเศษ(ไม่ต่ำกว่า 35 ชั่วโมง)

หลักสูตรสำหรับเยาวชน (อายุ 6-18 ปี)